Mitä ovat Tähtirahastot?

Nordean Tähtirahastot sijoittavat sisäisen analyysimme perusteella valikoituihin yhtiöihin, joiden riskienhallinta on tehokasta ja jotka ottavat ympäristöön, ihmisoikeuksiin, työoloihin ja liiketoiminnan etiikkaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet erinomaisella tavalla huomioon toiminnassaan.

Vastuulliset yritykset huomioivat nämä seikat toiminnassaan selkeästi ja läpinäkyvästi, joten niihin kohdistuu mielestämme vähemmän riskejä kuin muihin yrityksiin.

Tämä puolestaan luo vakaan pohjan hyvälle pitkän aikavälin tuotolle.

Tähtiperhe laajenee nopeasti

Tähtirahastot ovat kasvattaneet suosiotaan sijoittajien parissa siitä lähtien, kun ensimmäinen rahasto tuotiin markkinoille vuonna 2011.

Laajennamme tähtirahastojen valikoimaa jatkuvasti. Vuoden 2020 alkupuolella Suomen markkinoilla oli myytävänä maailmanlaajuisesti, Pohjois-Amerikkaan, Eurooppaan, kehittyville markkinoille ja Pohjoismaihin sijoittavia osaketähtirahastoja. Korkosijoittajalle oli tarjolla eurooppalaisiin yrityslainoihin, eurooppalaisiin riskiyrityslainoihin sekä kehittyvien markkinoiden yrityslainoihin sijoittavat tähtirahastot.

Tähtirahastot yleisesti

Nordea Maailmanlaajuiset Tähdet

Nordea Maailmanlaajuiset Tähdet sijoittaa eri puolille maailmaa yrityksiin, joiden taloudellinen kehitys ylittää markkinoiden keskimääräisen kehityksen ja jotka huomioivat ympäristön, yritysvastuun ja hyvän hallintotavan erityisen hyvin toiminnassaan.

Maailmanlaajuiset Tähdet -rahaston sijoituskohteena on 50–60 yhtiötä usealla eri toimialalla.

Lisätietoa rahastosta saat Rahastot Nyt –palvelusta

Rahaston virallinen nimi on Nordea Eurooppalaiset Tähdet. Rahastoa hallinnoi Nordea Funds Oy, joka kuuluu Nordea-konserniin.

Nordea Kehittyvät Tähdet

Nordea Kehittyvät Tähdet sijoittaa erityisen lupaaviin kehittyvien markkinoiden yrityksiin, joilla on mahdollisuus nousta toimialallaan kansainvälisesti johtavaan asemaan niin taloudellisesti kuin vastuullisuusnäkökulmasta.

Kehittyvät Tähdet -rahasto sijoittaa ainoastaan kehittyville markkinoille. Rahaston sijoitussalkku on keskitetympi kuin muiden samankaltaisten rahastojen. Tavallisesti salkkuun kuuluu 40–60 yritystä.

Lisätietoa rahastosta saat Rahastot Nyt –palvelusta

Rahaston virallinen nimi on Nordea Eurooppalaiset Tähdet. Rahastoa hallinnoi Nordea Funds Oy, joka kuuluu Nordea-konserniin.

Nordea Pohjoismaiset Tähdet

Nordea Pohjoismaiset Tähdet sijoittaa taloudellisesti lupaaviin pohjoismaisiin yrityksiin, jotka hallitsevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät riskit sekä mahdollisuudet erityisen hyvin.

Rahastolla on omistuksia noin 50 yrityksessä.

Lisätietoa rahastosta saat Rahastot Nyt -palvelusta.

Rahaston virallinen nimi on Nordea Eurooppalaiset Tähdet. Rahastoa hallinnoi Nordea Funds Oy, joka kuuluu Nordea-konserniin.

Nordea Eurooppalaiset Tähdet

Nordea Eurooppalaiset Tähdet sijoittaa taloudellisesti lupaaviin eurooppalaisiin yrityksiin, jotka hallitsevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät riskit sekä mahdollisuudet erityisen hyvin.

Rahastolla on omistuksia noin 40 yrityksessä.

Lisätietoa rahastosta saat Rahastot Nyt -palvelusta.

Rahaston virallinen nimi on Nordea Eurooppalaiset Tähdet. Rahastoa hallinnoi Nordea Funds Oy, joka kuuluu Nordea-konserniin.

Kirjaudu verkkopankkiin ja ala säästää säännöllisesti

Kirjaudu verkkopankkiin

ESG: lyhyt oppimäärä

Kun valitsemme yrityksiä tähtirahastojemme salkkuihin, ESG vaikuttaa päätöksiin huomattavasti.

Mikä ESG sitten oikein on? Miten ESG takaa, että sijoittaminen on vastuullista?

Seuraava video kertoo vastaukset.

Tulevaisuuden voittajat ovat vastuullisia

Kun yhtiöt hoitavat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät velvollisuutensa erinomaisesti ja huomioivat ne aktiivisesti päivittäisessä toiminnassaan, uskomme, että yhtiöihin liittyvät riskit ovat kilpailijoita pienemmät.

Tähtirahastoihin valitaan vastuullisuuskriteerien perusteella yritykset, joiden avulla voimme saada aikaan vakaata ja vastuullista tuottoa pidemmällä aikavälillä.

Siksi Tähtirahastot kelpuuttavatkin sijoituskohteikseen ainoastaan kaikkein vastuullisimmat ja pitkällä aikavälillä kehityskelpoisimmat yritykset.

Viisi Tähtirahastoille tyypillistä seikkaa

Painopiste tulevaisuuden voittajissa

Uskomme, että vastuulliset yhtiöt ovat tulevaisuuden voittajia. Tästä syystä Tähtirahastoja voi pitää pitkän aikavälin sijoituksena yhtiöihin, joiden odotetaan hyödyntävän vahvaa kasvupotentiaaliaan.

Positiivinen lähestymistapa

Tähtirahastot pyrkivät aktiivisesti löytämään yhtiöitä, jotka toimivat vastuullisesti ja hallitsevat riskejään. Painopisteenä ei niinkään ole muiden yhtiöiden sulkeminen pois sijoituksista.

Syvällisempi vastuullisuuden analysointi

Tähtirahastoissa kaikille mahdollisille sijoituskohteille tehdään oma perusteellinen ESG-analyysi, jossa tarkastellaan tavanomaista syvällisemmin ympäristönsuojeluun, ihmisoikeuksiin, työvoimastandardeihin ja liiketoiminnan etiikkaan liittyviä tekijöitä.

Oma ainulaatuinen luokitusjärjestelmä

ESG-analyysin jälkeen mahdollisille sijoituskohteille annetaan luokitus, jota käytetään taloudellisen analyysin ohella Tähtirahastojen sijoituskohteiden lopullisessa valinnassa.

Jatkuva arviointi ja vuoropuhelu yhtiöiden kanssa

Varmistamme, että Tähtirahastot toimivat nimensä mukaisesti arvioimalla ESG-analyyseissa saatuja tietoja jatkuvasti ja käymällä säännöllisesti vuoropuheluja sijoituskohdeyritysten kanssa. Molempia tehtäviä hoitaa Nordeassa oma asiantuntijatiimi.

Kuinka voit sijoittaa?

Tähtirahastoja voit merkitä Nordean verkkopankissa tai varaamalla ajan asiakaspalvelustamme (0200 3000 (pvm/mpm). Tutustu aina rahaston avaintietoesitteeseen ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Näin merkitset verkkopankissa:

  1. Kirjaudu verkkopankkiin
  2. Valitse välilehti ”Säästöt ja sijoitukset”
  3. Valitse vasemman laidan alavalikosta ”Kaupankäynti”
  4. Valitse sivulle avautuvasta valikosta ”Rahastot” ja kirjoita ”Etsi”-kohtaan Tähdet
  5. Tee merkintä