Conference
Kirjoittanut:
Jan Telford

Yrityksiin vaikuttaminen vaatii työtä ja aitoa dialogia

Vastuullinen sijoittaminen voi tarkoittaa montaa asiaa. Nordea Funds on tehnyt konkreettista työtä vastuullisuuden eteen jo yli vuosikymmenen ajan. Haluamme kehittää toimintaamme jatkuvasti ja olla sijoitusmaailmaa mullistavan megatrendin kärkijoukoissa. Siksi vastuullinen sijoittaminen ymmärretään meillä laajasti.

Aktiivinen omistajuus
Vastuullliset rahastot
Erik Durhan
Omistajaohjauksesta vastaava johtaja, Nordea Funds

Vastuullinen sijoittaminen ei ole ainoastaan epäeettisesti toimivien yhtiöiden sulkemista pois sijoituksista tai alansa vastuullisimpien yritysten suosimista. Nordean rahastoissa vastuulliseen sijoittamiseen kuuluu olennaisesti myös aktiivinen omistajuus, jonka avulla pyritään ohjaamaan yrityksiä kehittämään toimintojaan entistä vastuullisemmiksi.

Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimillä on tärkeässä rooli yritysvaikuttamisessa. Tiimin asiantuntijat tutustuvat tarkoin yhtiöihin, joihin rahastomme sijoittavat, tekevät yrityskäyntejä ja nostavat esiin huolia sekä kehitystarpeita. Yhtä lailla tärkeää on kuitenkin äänivallan käyttäminen yhtiökokouksissa.

Nordea Funds äänestää vuosittain yli 400 yhtiökokouksessa. Yhtiökokous on yrityksen korkein päättävä elin, jonka äänestyksissä ratkaistaan usein, mihin suuntaan yhtiötä kehitetään. Myös osallistuminen nimitysvaliokuntien työhön on keskeinen osa omistajaohjausta. Yritysten nimitysvaliokunnissa tehdään muun muassa ehdotuksia hallitusten kokoonpanosta ja niiden jäsenten palkitsemisesta.

– Olemme vakuuttuneita siitä, että aktiivinen omistajuus on tärkeää vastuullisen tuoton luomiseksi osuudenomistajillemme, joita me edustamme. Jotta voisimme auttaa yhtiöitä kehittymään hyväksi katsomaamme suuntaan, meidän täytyy olla läsnä, kun yrityksen asioista päätetään, Nordea Fundsin omistajaohjauksesta vastaava johtaja Erik Durhan kiteyttää.

Osuudenomistajien puolesta

Nordea Funds edustaa yhtiökokouksissa hallinnoimiensa rahastojen osuudenomistajia. Kuten kaikessa toiminnassaan, rahastoyhtiön on toimittava osuudenomistajiensa edun mukaisesti.

Rahastoyhtiön edustaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse paikalla tai äänestäminen voidaan toteuttaa valtakirjalla, jolloin äänet lähetetään paikan päällä rekisteröitäviksi. Täältä voi tarkistaa, miten Nordea Funds on käyttänyt äänivaltaansa vuodesta 2017 alkaen.

– Noudatamme äänestyskäyttäytymisessämme Nordean omistajaohjauksen periaatteita. Jos olemme eri linjoilla yhtiön hallituksen kanssa jostain esityksestä, yritämme ottaa asian esille. Tarvittaessa äänestämme esitystä vastaan, Erik Durhan kertoo.

Yhtiön hallituksen kanssa voidaan olla eri mieltä, jos se esimerkiksi hakee yhtiökokoukselta valtuutusta osakeannille, joka on Nordea Fundsin mielestä liian suuri.

– Uusien osakkeiden liikkeeseen lasku on toki tärkeä rahoituksen työkalu yhtiöille, mutta mielestämme osakeanti saisi muodostaa enintään noin 10 prosenttia olemassa olevista osakkeista, mikäli nykyisille omistajille ei anneta etuosto-oikeutta tai jos annille ei ole jotain erityistä syytä, Durhan perustelee.

– Jos nykyisille osakkeenomistajille annetaan etuosto-oikeus, mikä tarkoittaa, että voimme itse päättää, investoimmeko yhtiöön lisää vai annammeko suhteellisen omistusosuutemme pienentyä, voi osakeanti olla näkemyksemme mukaan suurempi. Hyväksyttävä suuruus on tässä tapauksessa noin 20–25 prosenttia olemassa olevasta osakekannasta tai joissain tilanteissa hieman suurempikin, hän jatkaa.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?