Happy children
Kirjoittanut:
Outi Rönnqvist

Vuoropuheluilla vastuullisempia sijoituskohteita

Nordean rahastot sijoittavat tuhansiin yrityksiin eri puolille maailmaa. Jotta voimme varmistaa, että asiakkaiden varat sijoitetaan kansainvälisiä sopimuksia noudattaviin yhtiöihin ja että salkunhoidossa hyödynnetään yritysvastuutekijöiden tarjoamat mahdollisuudet mahdollisimman hyvin, käy vastuullisen sijoittamisen tiimi aktiivista vuoropuhelua rahastojen sijoituskohteena olevien yritysten ja niiden sidosryhmien kanssa.

Aktiivinen salkunhoito
Vastuullinen sijoittaminen
ESG
Maailmanlaajuiset Tähdet

Pohjoismaiden suurimpana rahastoyhtiönä Nordea Funds yhdistää miljoonien pohjoismaisten asiakkaiden varoja rahastoissaan. Tämän ansiosta rahastot ovat merkittäviä osakkeenomistajia useissa yrityksissä, mikä puolestaan tarjoaa erinomaisen tilaisuuden käydä yritysten kanssa keskustelua paitsi yhtiön strategiasta myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvistä seikoista. Vuoropuhelut, jotka koostuvat yritysten kuuntelemisesta ja niiden edustajien sekä tarvittaessa myös sidosryhmien kanssa keskustelemisesta ovatkin tärkeä osa Nordean rahastojen vastuullisen sijoittamisen prosessia. 

Keskustelut kansainvälisistä sopimusrikkomuksista

Ulkopuolinen asiantuntijayritys Ethix seuloo vuosittain kaikkien Nordean rahastojen sijoitukset. Jos seulonnassa löydetään kansainvälisiä ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyviä sopimuksia rikkoneita yhtiötä, ryhtyy vastuullisen sijoittamisen tiimi vuoropuheluun yhtiön kanssa. ” Näissä vuoropuheluissa pyrimme ensin selvittämään yhtiön näkemyksen tapahtuneesta. Tämän jälkeen selvitämme, miten ja missä aikataulussa yritys aikoo ryhtyä korjaamaan toimintaansa. Konkreettiset puutteet voidaan usein korjata heti, mutta monisyisempien asioiden korjaamiseen voi kulua kuukausia tai jopa vuosia. 

Niin kauan, kun yritys selvästi haluaa ja pystyy korjaamaan toimintaansa se pidetään mukana rahastoissa, jos se muuten on järkevä sijoituskohde. ”Emme luovuta helpolla, sillä mielestämme sijoituksen myyminen ei paranna tilannetta vaan siirtää ongelman seuraavalle sijoittajalle, ” Hammar kertoo ja jatkaa, ”jos toteamme, ettei muutosta syystä tai toisesta tapahdu, voimme ehdottaa yritystä suljettavaksi pois kaikista Nordean rahastoista. Tämä tarkoittaa, että Nordean rahastojen salkunhoitajat eivät voi sijoittaa yhtiöön lainkaan”.

Vuoropuheluilla Tähtirahastoissa uusi ulottuvuus

Yhtiöiden sulkeminen pois sijoitusvalikoimasta on kuitenkin aina viimeinen keino. Nordean Tähtirahastoissa yhtiöiden kanssa käytävä vuoropuhelu saa uuden merkityksen. Sen sijaan, että sijoituksissa pyrittäisiin välttämään yritysvastuunsa heikosti hoitavia yhtiötä, Tähtirahastot sijoittavat yritysvastuunsa hyvin hoitaviin yhtiöihin, joilla on kestävä liiketoimintamalli ja jotka hoitavat vastuullisesti sidosryhmä- ja yhteiskuntasuhteitaan. Tähtirahastoissa vuoropuhelujen tavoitteena on kehittää yritysten tapaa hoitaa yritysvastuutaan vieläkin paremmaksi.

Vuoropuhelut Tähtirahastoissa

Julkaisemme vuodesta 2019 alkaen otteita suosituimmissa Tähtirahastoissamme, Nordea Maailmanlaajuiset Tähdet sekä Nordea Kehittyvät Tähdet, käydyistä vuoropuheluista. Voit nyt seurata vuosineljänneksittäin vastuullisen sijoittamisen tiimin käymiä keskusteluja näihin rahastoihin jo kuuluvien tai sijoituskohteeksi harkittavien yhtiöiden kanssa.

Maailmanlaajuiset Tähdet – raportti vuoropuheluista

Kehittyvät Tähdet – raportti vuoropuheluista

Lisätietoja Tähtirahastoista

 

Tässä artikkelissa ja sen liitteissä esitetyt rahastoja tai yhtiöitä koskevat näkemykset eivät ole Nordean antamia suosituksia. Keskustele aina sijoitusneuvojasi kanssa ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Artikkelissa mainittuja rahastoja Nordea Maailmanlaajuiset Tähdet (viralliselta nimeltään Nordea 1 – Global Stars Equity Fund) ja Nordea Kehittyvät Tähdet (viralliselta nimeltään Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund) hallinnoi Nordea Investment Funds S.A., joka on rekisteröity Luxemburgiin.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?