plane
Kirjoittanut:
Outi Rönnqvist

Vihreämpiä työlentoja vuodesta 2018

Kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n raportin jälkeen huolet ilmastonmuutoksesta ovat kasvaneet jyrkästi. Sekä yksityishenkilöt että yritykset etsivät yhä aktiivisemmin keinoja esimerkiksi lentomatkojen hiilidioksidipäästöjen rajoittamiseksi ja vähentämiseksi. Pohjoismaisen Nordea Fundsin toiminta ulottuu useaan maahan, ja siksi työlentojen ilmastovaikutusten mittaaminen, arviointi ja kompensointi oli Fundsille luontevaa. Nyt vuoden 2018 päästöt on kompensoitu ja työ jatkuu.

Lentomatkojen hiilidioksidipäästöjen laskemiseksi ja kompensoimiseksi on tarjolla useita erilaisia menetelmiä ja ohjelmia. Matkustajat ja yritykset voivat suhteellisen helposti arvioida etukäteen päästöt vaikkapa YK:n tukeman kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO), hiilineutraaliin liiketoimintaan erikoistuneen Carbon Neutral Limitedin tai Natural Capital Partners -yhtiön toimittaman Carbon Neutral -laskurin kautta. Monilla suurilla lentoyhtiöillä on myös omat co2-laskimensa, ja jotkut niistä jopa ehdottavat valittuja korvausmenetelmiä samoilla sivuilla.

Laskureiden soveltamia menetelmiä ei yleensä avata verkkosivuilla yksityiskohtaisesti. Siksi eri laskureissa huomioitujen seikkojen laajuus vaihtelee, mikä puolestaan johtaa helposti tilanteeseen, jossa täsmälleen samalle matkalle saa erilaisen päästömäärän. Esimerkiksi ICAO käyttää laskurissaan julkisesti saatavilla olevia tietoja ja ottaa huomioon muun muassa konetyypin, reittitiedot, matkustajamäärän ja rahdin. Monet lentoyhtiöiden tarjoamista laskimista taas perustuvat historiallisiin tietoihin yhtiön omilta reiteiltä ja yhtiön käyttämistä konetyypeistä.

Liikematkalla on luonnollista, että työnantaja kompensoi päästöt. Vaikka monet yritykset ovat selvittäneet työhön liittyvien lentojen rajoittamista ja niiden aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen kompensoimista, ei vielä ole julkisesti saatavilla kattavia toimiala- tai yrityskohtaisia tilastoja siitä, kuinka moni yritys on jo kompensoinut liikelentomatkojensa ilmastovaikutukset.

Henrika Vikman
Toimitusjohtaja, Nordea Funds

Virtuaalitapaamiset yleensä paras vaihtoehto

Pohjoismaiden suurimpana rahastoyhtiönä Nordea Fundsillla on sekä asiakkaita että henkilöstöä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

– Olemme jo vuosien ajan suosineet virtuaalitapaamisia kaikissa pohjoismaisissa palavereissamme, ne ovat luonnollinen osa työarkeamme ja toimivat yleensä hyvin, Nordea Fundsin toimitusjohtaja Henrika Vikman sanoo ja jatkaa:

– Joissain tilanteissa on kuitenkin pakko matkustaa voidakseen hoitaa asiat järkevästi. Suosimme tietysti jatkossakin virtuaalikokouksia – mutta halusimme lisäksi kompensoida työmatkojemme ilmastovaikutuksen tilanteissa, joissa lentäminen on välttämätöntä.

– Vastuullisuus ja kestävän kehityksen tukeminen ovat tärkeä osa sekä tarjoamiemme rahastojen sijoitusfilosofiaa että omaa toimintaamme yrityksenä. Olemme jo parin vuoden ajan kompensoineet asiakastapahtumiemme hiilijalanjäljen ja halusimme nyt tehdä enemmän. Siksi päätimme vuonna 2018, että työhön liittyvien matkojen mittaamisen ja rajoittamisen lisäksi meidän pitää löytää tapa korvata niin paljon kuin mahdollista välttämättömien työlentojemme ilmastovaikutuksista, Henrika Vikman taustoittaa.

Certificate

Valinta, jolla on konkreettinen vaikutus

Kun päätös oli tehty, Fundissa ryhdyttiin arvioimaan eri kompensaatiomenetelmien etuja sekä haittoja ja peilaamaan niitä henkilöstön lentotietoihin.

– Hiilidioksidipäästöjen korvaaminen on uusi ala - ja tietenkin arvioimme ja keskustelimme eri vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista ennen kompensoimista. Huolellinen suunnittelu ja vaihtoehtojen punnitseminen on tietysti tärkeää - mutta lopulta vain toteutetut toimenpiteet todella vähentävät ilmastovaikutuksia. Siksi halusimme myös löytää tehokkaan ja toteutuskelpoisen tavan edetä, Henrika Vikman sanoo.

– Päätimme ostaa päästöoikeuksia EU:n päästökauppajärjestelmästä, joka on maailman suurin päästökauppajärjestelmä ja kattaa lähes puolet alueen kasvihuonekaasupäästöistä. Koska kyseessä on kiintiöihin perustuva kauppajärjestelmä, ostamamme päästöoikeudet vähentävät suoraan muiden toimijoiden käytettävissä olevaa päästökiintiöitä.

– Tämä on hyvä alku. Jatkamme tietenkin sen pohtimista, miten me yrityksenä yhdessä henkilöstömme kanssa voimme osaltamme vaikuttaa ilmastomuutoksen torjuntaan myös jatkossa, Henrika toteaa lopuksi.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?