Veden niukkuutta aliarvioidaan yhä
Kirjoittanut:
Annika Hagstedt

Veden niukkuutta aliarvioidaan yhä

Maailman talousfoorumi on todennut, että veden niukkuus on yksi suurimmista koko maailmaan vaikuttavista riskeistä. Nordean vastuullisesta sijoittamisesta vastaava tiimi ja CDP-organisaatio ovat tutkineet yhdessä, miten veden niukkuus voi vaikuttaa yrityksiin, joihin Nordea Kehittyvät Tähdet -rahasto sijoittaa.

Vastuullinen sijoittaminen

Veden niukkuus ei ole kovin tuttua meille Pohjoismaissa asuville. Se on kuitenkin jatkuvasti kasvava ongelma koko maailmassa, varsinkin kehittyvissä maissa. Veden niukkuuden arvioidaan lisääntyvän sitä mukaa kun maapallon keskilämpötila nousee. Esimerkiksi Brasiliassa ongelma on niin akuutti, että maatilojen määrää, teollisuutta ja energiahuoltoa on vähennetty sen vuoksi.

Ilmastonmuutos saa myös aikaan äärimmäisiä sääilmiöitä, jotka vaikeuttavat veden saatavuuden ennustamista.

– Tulvat voivat aiheuttaa tuhoisia seurauksia sekä yhteiskunnalle että tulva-alueilla toimiville yrityksille, kertoo analyytikko Ylva Hannestad Nordean Sustainable Finance -tiimistä.

Nordea on yhdessä kansainvälisen kestävää taloutta edistävän CDP-organisaation kanssa laatinut raportin, jonka avulla halutaan suojata Nordean kehittyvien markkinoiden sijoituksia veteen liittyviltä riskeiltä. Raportissa käsitellään riskejä Kehittyvät Tähdet -rahaston sijoituskohteena olevissa yrityksissä. CDP on itsenäinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka kerää tietoja yhtiöistä ja niiden toimintaan liittyvistä ympäristöriskeistä.

”Veden niukkuutta aliarvioidaan maailmanlaajuisesti. Suurten yritysten tuotanto on usein riippuvainen vedestä, jolloin veden niukkuus voi haitata niiden liiketoimintaa.”
Ylva Hannestad

– Veden niukkuutta aliarvioidaan maailmanlaajuisesti. Suurten yritysten tuotanto on usein riippuvainen vedestä, jolloin veden niukkuus voi haitata niiden liiketoimintaa, Hannestad sanoo.

Yhtiöiden suuri vesijalanjälki liittyi useimmiten seuraaviin tekijöihin:

1. Suuri makean veden tarve ja/tai suuri vedenkulutus.

2. Suuri riippuvuus runsaasti vettä kuluttavista maa- tai metsätaloustuotteista.

3. Suuri riippuvuus louhituista raaka-aineista, kuten rautamalmista, maakaasusta, hiilestä tai jalometalleista.

4. Suuri vaikutus runsaasti vettä kuluttaviin toimialoihin hankintojen kautta, esim. supermarketit, vaatetusalan yritykset.

5. Suuri veden saastumisen tai veden laadun heikkenemisen riski, esim. kemiallinen, biologinen tai terminen saastuminen.

6. Yhtiön toimintaan vaikuttaa ratkaisevasti hyvälaatuisen makean veden riittävyys, esim. lääkkeiden valmistus.

7. Yhtiön tuotemerkkiin kohdistuu merkittävä vedenkäyttöön liittyvä riski, joka on seurausta vedenkäyttöön liittyvien asioiden puutteellisesta hoidosta.

Nordea käy vuoropuhelua yhtiöiden kanssa

Erityisesti lääkeyrityksiin, öljy- ja kaasu- sekä energiasektorilla toimiviin yrityksiin sekä maataloustuotteiden toimittajiin kohdistuu tavanomaista suurempi riski siitä, että veden niukkuus vaikuttaa niiden liiketoimintaan. Syynä on yhtäältä niiden liiketoiminnassaan tai toimitusketjuissaan käyttämä runsas vesimäärä ja toisaalta veden niukkuus yhtiöiden liiketoiminta-alueilla.

– Nordea käy joidenkin näillä toimialoilla olevien yhtiöiden kanssa syvällistä vuoropuhelua siitä, miten ne voivat jatkossa hallita riskejään. Yhtiöille vuoropuhelu tarjoaa mahdollisuuden löytää keinoja entistä kannattavampaan liiketoimintaan. Lisäksi on pelkästään positiivista olla mukana ratkaisemassa näin mittavaa maailmanlaajuista ongelmaa, toteaa Hannestad.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?