apples
Kirjoittanut:
Camilla Jenkey

Vastuullisimmat yhdistelmärahastot vihdoin saatavilla

Nordea Funds tuo marraskuussa markkinoille yhdistelmärahastoja, joissa yhdistetään vastuulliset osake- ja korkosijoitukset. Vastuullisen valinnan rahastoissa on kolme eri riskiprofiilia – matala, keskitaso ja korkea.

Vastuullisen valinnan rahastot ovat Nordean ensimmäiset vastuullisuutta erityisesti painottavat yhdistelmärahastot.

- Asiakkaamme ovat olleet erittäin kiinnostuneita vastuullisista rahastoista. Suuri osa asiakkaista haluaisi kuitenkin sijoittaa vaivattomaan yhdistelmärahastoon, jossa salkunhoitajat huolehtii asiakkaan puolesta hajautetusta salkusta. Emme ole aiemmin pystyneet vastaamaan tähän kysyntään vain vastuullisuutta painottavien rahastojen osalta, mutta Vastuullinen valinta -rahastoperhe tuo asiakkaillemme kolme uutta juuri nämä tarpeet täyttävää rahastoa, sanoo Nordea Fundsin toimitusjohtaja Henrika Vikman.

Näiden kolmen rahaston riskiprofiilit ovat erilaiset, mutta kaikki rahastot sijoittavat varansa sekä osakkeisiin että korkotuotteisiin. Tämän ansiosta sijoittajan valitsema  riskitaso säilyy  ennallaan. Nordea Varainhoidon eri omaisuuslajeihin erikoistunut Multi Asset ‑tiimi mukauttaa Vastuullisen valinnan rahastoja jatkuvasti vallitseviin markkinaolosuhteisiin.

- Multi Asset ‑tiimimme on hoitanut jo pitkään erittäin hyvin kehittyneitä rahastoja. Tiimi voi markkinanäkemyksensä perusteella muokata salkkuja määritellyissä rajoissa ja hyödyntää rahoitusmarkkinoilla tapahtuvia muutoksia, Henrika Vikman toteaa.

Henrika Vikman
Henrika Vikman
Nordea Fundsin toimitusjohtaja

Vastuullisuus on myös osa säästämistä ja sijoittamista

Vastuullisuus vaikuttaa ihmisiin monilla elämänalueilla, ja vastuullisten ratkaisujen kysyntä lisääntyy.

- Säästäminen vastuullisiin rahastoihin on loistava tapa vaikuttaa asioihin. Sijoittajana meillä on vastuu valita yhtiöitä, jotka suhtautuvat vakavasti yhteiskunnan tulevaisuuteen liittyviin haasteisiin, Henrika Vikman sanoo.

Haluamme tukea yhteiskunnan kestävää kehitystä. Lisäksi useat tutkimukset osoittavat, että vastuullisten sijoitusten tuotot ovat joko yhtä hyvät tai jopa paremmat kuin tavanomaisten sijoitusten.

Graph
Kansainväliset vastuulliset osakkeet ovat 10 viime vuoden aikana kehittyneet kansainvälistä osakeindeksiä paremmin.

Mihin rahastot sijoittavat?

Vastuullisen valinnan rahastot sijoittavat pääasiassa Nordea Fundsin vastuullisuutta painottaviin rahastoihin, mutta ne voivat myös tehdä suoria korko- ja osakesijoituksia..

- Nordealla on paljon rahastoja, joissa kiinnitetään huomiota vastuullisuuteen eri omaisuuslajeissa, kuten osakkeissa, yrityslainoissa ja korkotuotteissa. Siksi pystymme kokoamaan vastuulliset yhdistelmärahastot pääosin omista rahastoistamme, Henrika Vikman toteaa.

Kaikissa Nordean rahastoissa otetaan huomioon ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan (ESG) liittyvät seikat. Vastuullisissa rahastoissa mennään vielä pidemmälle, ja  eri rahastoissa huomioidaan ESG-näkökohdat eri tavoin. Rahastot voivat sulkea pois tiettyjä yhtiötä, mutta pääasiassa ne valitsevat sijoituskohteiksi yhtiöitä ja liikkeeseenlaskijoita, joiden vastuullisuusluokitukset ovat hyvät. Luokituksen tekee useimmissa tapauksissa Nordean varainhoidon  oma vastuullisen sijoittamisen tiimi.

Useita kertoja palkittu vastuullisen sijoittamisen tiimi on yksi Pohjoismaiden suurimmista. Nordea oli äskettäin toinen kahdesta pohjoismaisesta yhtiöstä, jotka pääsivät 10:n ESG-asioihin aidosti sitoutuneen yhtiön joukkoon Euroopassa. Lisäksi Nordea sijoittui seitsemänneksi, kun Lontoossa ilmestyvä talousalan lehti CFI asetti paremmuusjärjestykseen 220 eurooppalaista varallisuudenhoitajaa.

Katso video, jolla kerrotaan Nordean pitkäjänteisestä sitoutumisesta vastuulliseen sijoittamiseen:

Nordean Vastuullinen valinta -rahastot

Kolmella rahastolla on erilaiset riskiprofiilit. Vähäriskisin vaihtoehto on Vastuullinen Valinta Maltti, sillä korkosijoitusten osuus on siinä suuri. Vastuullinen Valinta Tasapaino puolestaan sisältää yhtä paljon korkosijoituksia ja osakkeita, ja Vastuullinen Valinta Kasvu -rahastossa osakkeiden osuus on suurin.

Rahastojen salkunhoito huolehtii siitä, että  osake- ja korkosijoitusten osuus rahastoissa säilyy asiakkaan valitsemalla tasolla. Alkuperäisestä omaisuuslajijakaumasta voidaan poiketaan tietyissä rajoissa, jos salkunhoitajat pitävät toisen omaisuuslajin potentiaalista riskin ja tuoton suhdetta parempana.

Vastuullisen valinnan yhdistelmärahastoja hallinnoi Nordea Funds Ltd, joka on Suomeen rekisteröity rahastoyhtiö.

Vastuulliset yhdistelmärahastot

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?