em
Kirjoittanut:
Stein Korterud

Vastuulliset sijoitukset kehittyville markkinoille tuottavat tulosta

Nordea Kehittyvät Tähdet -osakerahasto sijoittaa kehittyville markkinoille. Kohteena ovat yhtiöt, joiden kasvupotentiaali on hyvä ja jotka kantavat vastuunsa ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyvistä asioista. Tämä strategia on tuottanut hyvin hedelmää.

Osakkeet
Aktiivinen omistajuus

Yritysten täytyy nykyään tarttua aktiivisesti ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyviin kysymyksiin, jotta niiden tuotto ja maine pysyvät hyvinä pitkällä aikavälillä.

Nordea Kehittyvät Tähdet -rahastosta vastaava tiimi kartoittaa uusilla kasvumarkkinoilla toimivia yhtiöitä tavoitteenaan löytää ne yhtiöt, joiden tuottopotentiaali on tulevaisuudessa paras, ja sijoittaa niihin.

Rahasto on avattu huhtikuussa 2011. Sen keskimääräinen vuotuinen tuotto on ollut 7,6 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana. Tämä on prosenttiyksikön enemmän kuin rahaston vertailuindeksi.

Salkunhoidon mukaan vahva panostus ”oikeisiin" yhtiöihin on osoittautunut kannattavaksi myös pitkällä aikavälillä. Heidän ydinajatuksenaan on sijoittaa kasvualueilla toimiviin yhtiöihin, joiden liiketoimintamallit ovat hyvät, arvostus houkutteleva ja toiminta vastuullista.

Salkunhoito uskoo myös, että heidän rahastosalkkunsa yhtiöt ovat laadukkaita ja vakavaraisia, ja niillä on hyvät mahdollisuudet kasvattaa rahaston tuottoa myös tulevina vuosina.

Painopisteenä rakenteellinen kasvu

Maailmassa on käynnissä mittava varallisuuden ja suhteellisen kilpailukyvyn uusjako. Siksi markkinat odottavatkin uusien maailmanlaajuisesti johtavien toimijoiden nousevan kehittyviltä markkinoilta. Salkunhoitotiimi uskoo, että tietyt pitkän aikavälin trendit tukevat seuraavan sukupolven huippuyritysten kasvua näillä alueilla.

Nämä trendit perustuvat uuteen teknologiaan, väestörakenteeseen, globalisaatioon sekä ennen kaikkea maapallon kantokykykyyn ja tuovat mahdollisuuksia yhtiöille, jotka pystyvät hyödyntämään niitä. Globaalit rakennemuutokset muokkaavat rakenteellista kasvua, mikä puolestaan vaikuttaa yhtiöiden tuottopotentiaalin kasvuun pitkällä aikavälillä.

Salkunhoitotiimi pyrkiikin hyödyntämään ajatusta, että markkinat usein joko toimivat tehottomasti tai eivät kiinnitä huomiota saatavilla oleviin tietoihin. Näin salkunhoitajat pystyvät tunnistamaan sijoitusprosessissa ne yhtiöt, joilla on parhaat mahdollisuudet hyötyä rakennemuutoksista ja kasvaa vahvasti tulevaisuudessa.

Täällä voit lukea lisää Tähtirahastoistamme.

Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet

Rahasto sijoittaa kehittyville markkinoille yrityksiin, joiden liiketoiminnassa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät ovat keskeisiä.

Lue lisää Rahastot Nytistä

 

Rahastoa hallinnoi Nordea Investment Funds S.A., joka on Luxemburgissa toimiva rahastoyhtiö.

Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?