Stadsodling
Kirjoittanut:
Cecilia Blomberg

Vastuulliset korkorahastot valtaavat alaa markkinoilla

Korkorahastot kiinnostavat yhä suurempaa joukkoa ja niiden markkinat kasvavat jatkuvasti. Samaan aikaan vastuullisuudesta on muodostumassa yhä keskeisempi osa sijoitusmarkkinoita, mutta miten vastuullisuusanalyysi oikein toimii korkorahastossa? Voiko yhtiöihin todella vaikuttaa vastuullisuusasioissa, vaikka ei omista niiden osakkeita? Miksi Nordea tuo nyt markkinoille niin monta vastuullista korkorahastoa? Saadaksemme vastaukset näihin ja muihin kysymyksiin tapasimme kokeneen salkunhoitajan Anette Eineljungin sekä Katarina Hammarin, joka toimii Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimin vetäjänä.

Aktiivinen omistajuus
Vastuullliset rahastot
Korot
Säästäminen

Vastuullinen korkorahasto Nordea Swedish Bond Stars avattiin Ruotsin markkinoille maaliskuussa vuonna 2017. Se oli yksi ensimmäisistä korkorahastoista, joka vihreiden joukkolainasijoitusten lisäksi tekee vastuullisuusanalyysin kaikista niistä yhtiöistä, joiden liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin rahasto sijoittaa. Tämän jälkeen yhä useammat sijoittajat ovat kiinnostuneet tämäntyyppisistä rahastoista, ja niiden markkinat ovat kasvaneet. Vain kaksi vuotta myöhemmin Nordealla on Suomessa myynnissä jo kuusi vastuullista korkorahastoa, joista tuorein avattiin huhtikuun alkupuolella.

 

Anette Eineljung
Anette Eineljung
Salkunhoitaja Nordea Swedish Bond Stars

Miksi Nordea tuo markkinoille vastuullisia korkorahastoja?

– Sekä yhteisöt että yksityishenkilöt ovat yhä kiinnostuneempia ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyvistä asioista eli ESG-asioista, Anette Eineljung sanoo.

– Kaikki korkorahastomme ovat jo vuosia sijoittaneet vihreisiin joukkolainoihin, ja ESG-analyysin käyttöönotto sijoitusten valintaprosessissa lisää vastuullisuutta entisestään, hän jatkaa.

Mitä merkitystä on sillä, että otatte nämä asiat huomioon joukkolainasijoituksissa?

– Ennen kaikkea vähennämme laskuriskejä, kun otamme vastuullisuusanalyysin osaksi yhtiön luottokelpoisuuden arviointia, Anette painottaa.

– Tämä johtaa toivottavasti siihen, että rahastomme tarjoavat entistä vakaampaa tuottoa osuudenomistajille ja vältämme sijoittamista yhtiöihin, jotka eivät toimi vastuullisesti, hän toteaa.

Sama vastuullisuusanalyysi sekä osake- että korkorahastoissa

Ei ole olemassa mitään yksiselitteistä vastausta siihen, millä perusteella rahasto voidaan luokitella vastuulliseksi. Päinvastoin kuin monet uskovat, osakerahastojen ja yrityslainarahastojen vastuullisuusanalyysit eivät poikkea toisistaan suuresti.

Onko osakerahastojen ja korkorahastojen analyyseissä eroavaisuuksia?

– Jo melko pitkään on ollut olemassa korkorahastoja, jotka sijoittavat niin kutsuttuihin vihreisiin joukkolainoihin eli joukkolainoihin, joiden tuotot käytetään vastuullisten hankkeiden rahoittamiseen sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Nordean vastuullisissa korkorahastoissa mennään vielä pidemmälle, ja joukkolainoja liikkeeseen laskevista yhtiöistä tehdään analyysi, jossa tarkastellaan niiden toimintaa vastuullisuuden näkökulmasta, Katarina Hammar kertoo.

– Tarkastelemme esimerkiksi ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja etiikkaan liittyviä kysymyksiä. Näin saamme lisätietoa siitä, ovatko yhtiön liikkeeseen laskemat joukkolainat hyviä sijoituskohteita vai eivät, hän jatkaa.

Katarina Hammar
Katarina Hammar
Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimin vetäjä

Aivan kuten vastuullisissa osakerahastoissa myös vastuullisissa korkorahastoissa käytetään erilaisia menetelmiä vastuullisten sijoitusten tekemiseen.

– Toiset menetelmät ovat kvantitatiivisia. Tämä tarkoittaa, että analyyseissä käytetään suureksi osaksi malleja, joihin syötetään paljon erilaisia tietoja, kuten päästötietoja ja vastuullisuustodistuksia. Toiset menetelmät ovat kvalitatiivisia. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tehdään yhtiövierailuja, jotta saadaan kuva siitä, miten yhtiö käsittelee vastuullisuuskysymyksiä, Hammar vertailee.

Mitä menetelmää Nordean vastuulliset korkorahastot käyttävät?

– Monet Nordean rahastoista käyttävät kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen vastuullisuusanalyysin yhdistelmää, mutta pääpaino on yhtiövierailuilla ja tiiviillä yhteydenpidolla yhtiöihin, joiden toimintaa rahoitamme. Tämä on mielestämme paras tapa saada hyvä kuva siitä, mitä todellisuudessa rahoitamme joukkolainaostoillamme, Anette Eineljung sanoo.

Monet korkorahastot sijoittavat valtion ja julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin arvopapereihin. Miten menettelette arvioidessanne niitä?

– Emme koskaan sijoita sellaisten valtioiden valtionlainoihin, jotka ovat kansainvälisten pakotteiden kohteena, Katarina Hammar sanoo.

– Teemme kuitenkin oman analyysimme valtioista ja voimme päättää olla sijoittamatta niiden liikkeeseen laskemiin lainoihin, jos ne ovat pakotteiden kohteena tai jos näemme liikaa puutteita esimerkiksi ihmisoikeuksien noudattamisessa, hän jatkaa.

– Valtioista tekemämme analyysi on rajatumpi kuin yhtiöanalyysimme, ja teemme analyysin lähinnä Nordea Kehittyvät Korkotähdet -rahaston sijoituksista. Tämä rahasto sijoittaa kehittyville markkinoille, joilla ESG-riskit* ovat hieman muita suuremmat. Kehittyneiden maiden osalta pidämme valtionlainoihin sijoittamisen ESG-riskejä pieninä.

Aktiivista omistajuutta korkorahastoissa

Kaikissa Nordean rahastoissa aktiivinen omistajuus on tärkeää. Nordean Tähtirahastojen hoidossa aktiivinen omistajuus ja omistajaohjaus ovat kuitenkin kaksi keskeisintä peruspilaria.

– Emme analysoi yhtiöiden vastuullisuutta pelkästään ennen sijoituspäätöstä, vaan käymme jatkuvaa vuoropuhelua niiden yhtiöiden kanssa, joihin olemme jo sijoittaneet. Näin voimme seurata, että yhtiötä kehitetään ja se hyödyntää potentiaalinsa tulla entistäkin vastuullisemmaksi toimijaksi, Katarina Hammar kuvailee.

Emme analysoi yhtiöiden vastuullisuutta pelkästään ennen sijoituspäätöstä, vaan käymme jatkuvaa vuoropuhelua niiden yhtiöiden kanssa, joihin olemme jo sijoittaneet.
Katarina Hammar – Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimin vetäjä

Miten aktiivinen omistajuus toimii korkorahastossa?

– Aivan samalla tavalla kuin osakerahastossakin. Käymme vuoropuhelua yhtiöiden kanssa, jos katsomme niiden voivan parantaa toimintaansa tai jos olemme nähneet vakavia puutteita, jotka haluamme yhtiön korjaavan, Katarina Hammar sanoo.

– Emme tietenkään voi äänestää yhtiökokouksessa, jos emme omista yhtiön osakkeita. Muutoin ei ole mitään väliä sillä, omistammeko osakkeita vai joukkolainoja. Asiakysymykset ratkaisevat, haluammeko käydä yhtiön kanssa vuoropuhelua vai emme. Kokemukseni mukaan myöskään yhtiöt eivät pidä kovin tärkeänä sitä, omistammeko osakkeita vai joukkolainoja. Ne näkevät meidät sijoittajina. Aivan muut tekijät ratkaisevat, haluammeko tai voimmeko osallistua tapaamisiin, joissa käsitellään ESG-asioihin liittyvää kritiikkiämme, hän toteaa.

* ESG tulee englanninkielisistä sanoista enviromental, social ja governance eli ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa.

Vastuulliset korkorahastot

Nordealla on tällä hetkellä Suomessa myynnissä kuusi vastuullisuutta painottavaa korkorahastoa. Listätietoja rahastoista saa Rahastot Nyt -palvelusta. Nordean Tähtirahastoista voi lukea myös täällä.

Nordea Vastuulliset Korot Maailma -rahastoa hallinnoi Nordea Funds Oy, joka on Suomeen rekisteröity rahastoyhtiö.

Seuraavia rahastoja hallinnoi Nordea Investment Funds S.A., joka on Luxemburgiin rekisteröity rahastoyhtiö.

  • Nordea 1 - Eurooppalaisten Yrityslainojen Tähdet
  • Nordea 1 - Eurooppalaisten Riskiyrityslainojen Tähdet
  • Nordea 1 - Kehittyvät Korkotähdet
  • Nordea 2 - High Yield ESG Bond Fund
  • Nordea 2 - US Corporate ESG Bond Fund

Nordea Swedish Bond Stars -rahasto on myynnissä ainoastaan Ruotsissa, ja sitä hallinnoi Nordea Funds Oy:n Ruotsin sivuliike.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?