Jalkapalloilijoita
Johanna Wiik

Vastuullisempia sijoituksia suomalaisen urheilun ja liikunnan tukemiseksi

Nordean pitkäaikainen asiakas Urheiluopistosäätiö haluaa tehdä osansa ilmastotalkoissa ja on asettanut tavoitteekseen hiilineutraalin sijoitussalkun. Uusi ESG-työkalu auttaa säätiötä tavoitteen saavuttamisessa.

Aktiivinen omistajuus
Kestävä kehitys

Vastuullisuus on nopeasti noussut yhä useammalle säätiölle ja yritykselle tärkeäksi ulottuvuudeksi sijoituksen tuotto-odotuksen ja siihen liittyvien riskien rinnalle.

”Ilmastonmuutos on ihmiskunnalle ja maailmalle kohtalonkysymys. Jokaisen pitää yksilönä vaikuttaa omien mahdollisuuksiensa mukaan nyt, ja sijoittajien tulee huomioida ilmastoasiat sijoitussalkuissaan”, painottaa Urheiluopistosäätiön hallituksen puheenjohtaja, Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro.

Suomen Ilmastorahaston hallituksen puheenjohtajanakin toimiva Puro tietää mistä puhuu, sillä valtion omistama Ilmastorahasto keskittyy muun muassa ilmastonmuutoksen torjumiseen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen sekä teollisuuden vähänhiilisyyden vauhdittamiseen.

Perttu Puro
Perttu Puro
Urheiluopistosäätiön puheenjohtaja

”Urheiluopistosäätiö on jo pidemmän aikaa vaatinut varainhoitajiaan huomioimaan vastuullisuusasiat sijoitussalkuissaan. Haluamme varmistaa, että yritykset, joihin sijoitamme ovat huomioineet myös ilmastoasiat”, hän kertoo.

Urheiluopistosäätiö myöntää sijoitusten turvin apurahoja suomalaiseen urheilu- ja liikuntakasvatukseen. Sijoittaminen on ratkaisevan tärkeä osa säätiön toimintaa, sillä se ei saa avustuksia tai julkista rahoitusta, ja apurahojen määrä perustuu siksi suoraan sijoitusten tuottoon.                 

ESG-analyysi päätösten tukena

Yrityksille, säätiöille ja yhteisöille sijoituspalveluita tarjoava Nordean Corporate & Institutional Wealth  -yksikkö on kehittänyt työkalun, jonka avulla asiakkaiden sekä Nordeassa että muualla säilytettävästä sijoitusvarallisuudesta voidaan tehdä ESG-analyysi. ESG on lyhenne englanninkielisistä sanoista environmental, social ja governance ja analyysin tavoitteena on kuvata sijoituksen vaikutusta ympäristöön ja yhteiskuntaan sekä tapaa, jolla yhtiötä hallinnoidaan. 

”ESG-analyysissä eritellään sijoituskohteina olevien yritysten hiilijalanjäljet, mahdolliset kansainvälisten säädösten rikkomukset sekä esimerkiksi niin kutsuilta pahesektoreilta (alkoholi, tupakka, aseteollisuus, pornografia, uhkapelit) saatu osuus liikevaihdosta”, Henry Mattsson,  yksi kolmesta ESG-analyysejä yksikössä työstävistä analyytikoista, kertoo ja jatkaa:

”Salkulle annetaan myös vastuullisuusarvosana ja näytetään, miten sijoitukset vaikuttavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistymiseen. Lisäksi vertailun avulla voidaan havainnollistaa, miten sijoituksiin tehtävät muutokset vaikuttaisivat näihin vastuullisuutta kuvaaviin indikaattoreihin”.

Henry Mattsson
Henry Mattsson
Analyytikko, Corporate & Institutional Wealth

Urheiluopistosäätiötä edustava  Perttu Puro kokee sijoituskeskustelun olevan ajankohtaisempaa, kun hiilipäästöjä voidaan mitata ja asettaa niille myös konkreettisia tavoitteita.

”Nordea on ymmärtänyt säätiömme tavoitteet esimerkillisesti ja tarttunut aiheeseen hyvin. ESG-analyysi tuo ihan uudella tavalla läpinäkyvyyttä sijoittamiseen. Nyt voimme keskustella konkreettisesta muutoksista myös ilmastomuutoksen näkökulmasta”, Perttu Puro toteaa.

Kiinnostus vastuullista sijoittamista kohtaan kasvaa yhä

Yhteisöasiakkaat ovat kiitelleet Nordean heille tekemää, riippumattoman datan tuottajan toimittamaan tietoon perustuvaa ESG-analyysiä kattavaksi ja asiakkaiden tarpeet huomioivaksi.

”Sijoitusten vastuullisuus kiinnostaa yhä useampaa asiakastamme, ja siksi tavoitteenamme on saada ESG-analyysi osaksi yksikkömme kaikille yritys-, yhteisö- ja säätiöasiakkaille tarjoamaa palvelua. Näin autamme asiakkaitamme ymmärtämään valintojen vaikutuksia myös vastuullisuuden näkökulmasta”, Henry Mattsson summaa.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?