Curiosity-mönkijä
Kirjoittanut:
Thomas Jensen

Suomalainen innovaatiotähti toimittaa mittauslaitteita Marsiin

Nordean uusi Innovation Stars -rahasto sijoittaa pohjoismaisiin yhtiöihin, joissa yhdistyvät innovaatiot ja kasvu. Vaisala sopii rahastoon täydellisesti. Salkunhoitajat Niklas Kristoffersson ja Carl Mattiasson toivovat, että yhtiön innovaatiokulttuuri kehittyy edelleen ja liiketoiminnan kasvu jatkuu.

Aktiivinen omistajuus
Vastuullliset rahastot
Innovaatio
Skandinavia
Kjell Forsén
Kjell Forsén
Vaisalan toimitusjohtaja

Jos olet lentänyt tai tutkinut Ilmatieteen laitoksen säätiedotuksia, olet melko varmasti ollut tekemisissä Vaisalan tuotteiden kanssa. Vaisala on maailman johtava sään, ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Sen tuotteet esimerkiksi antavat lennonjohdolle ja lentäjille tietoa tuulesta ja näkyvyydestä laskeutumisalueella. 

Ilmatieteen alalla automaattisia antureita lähetetään eri puolille maapalloa analysoimaan tuulta ja pilviä korkealla maan pinnan yläpuolella. Vieläkin kauempana, miljoonien kilometrien päässä avaruudessa, Vaisalan anturit ovat olleet apuna Mars-tutkimusohjelmassa. Ensimmäistä kertaa niitä oli Curiosity-mönkijässä vuonna 2012 ja toista kertaa äskettäin matkaan lähteneessä aluksessa, joka laskeutuu Marsiin ensi vuonna. 

– Tuntuu mahtavalta, että meidän laitteitamme liikkuu Marsin pinnalla, ja lisää on matkalla sinne. Ilmatieteen laitos valitsi meidät yhteistyökumppanikseen, koska anturimme ovat erittäin tarkkoja. Lisäksi ne ovat hyvin pieniä ja kuluttavat erittäin vähän energiaa, Vaisalan toimitusjohtaja Kjell Forsén sanoo.

Ilmatieteen laitos oli mukana kehittämässä MEDA-laitepakettiin (Mars Environmental Dynamic Analyzer) sisältyvää tärkeää instrumenttia. Se perustuu Vaisalan paine- ja kosteusantureihin, joiden avulla kerätään tarkkaa tietoa Marsin ilmakehästä.

Niklas Kristoffersson
Niklas Kristoffersson
Salkunhoitaja, Nordea Innovation Stars

Kasvua uudella liiketoiminta-alueella

Vaisala on osa Nordean uutta Innovation Stars -rahastoa. Rahasto sijoittaa pohjoismaisiin ja kansainvälisiin yrityksiin, joissa yhdistyvät innovointi ja hyvä kasvupotentiaali.

– Vaisalan kyky luoda uusia tuotteita yhtiön osaamisen, teknologian ja ainutlaatuisen, koko yhtiössä näkyvän kehittämiskulttuurin pohjalta on auttanut sitä laajentamaan toimintaansa teollisiin mittauksiin, joka on vielä suhteellisen uusi liiketoiminta-alue. Tämä sai meidät vakuuttuneeksi yhtiön potentiaalista. Vaisalan kehitys on ollut kiehtovaa seurattavaa, ja kun otetaan huomioon yhtiön tavoitteet ja osaaminen, uskomme sen menevän edelleen eteenpäin, Nordea Innovation Stars -rahaston salkunhoitaja Niklas Kristoffersson sanoo. 

Vaisalan liiketoiminta voidaan jakaa kahteen keskeiseen osa-alueeseen, jotka ovat sää ja ympäristö sekä teolliset mittaukset. Sää ja ympäristö -liiketoiminta-alueen osuus yhtiön hieman yli 400 miljoonan euron liikevaihdosta on kaksi kolmasosaa. Siihen sisältyvät anturit ja mittauslaitteet sekä esimerkiksi ilmailussa ja ilmatieteessä käytettävät järjestelmät.

Teolliset mittaukset -liiketoiminta-alueen osuus liikevaihdosta on yksi kolmasosa. Sen tärkeimmät tuotteet ovat anturit ja järjestelmät, jotka seuraavat automaattisesti keskeisiä parametreja kuten lämpötilaa, kosteutta ja hiilidioksidipitoisuutta esimerkiksi laboratorioissa ja varastoissa.

Vaisalan antureita on käytössä useissa paikoissa, ja mittaustulokset välittyvät reaaliajassa, joten yritykset voivat Vaisalan valvontajärjestelmien avulla seurata olosuhteita jatkuvasti. 

– Markkinaosuutemme sää- ja ympäristöliiketoiminnassa on jo suuri, joten sen kasvattaminen on tietenkin vaikeaa. Teollisissa mittauksissa olemme kuitenkin viime vuosina pystyneet kasvattamaan liiketoimintaa uusien tuotteiden avulla toden teolla, Vaisalan toimitusjohtaja Kjell Forsén kertoo.

– Toimme äskettäin markkinoille tuotteen, joka mittaa metaania ja kosteutta biokaasulaitoksissa. Tämä on hyvä esimerkki kyvystämme muuntaa tieteellinen keksintö kaupalliseksi tuotteeksi äärimmäisen lyhyessä ajassa, Forsén jatkaa.

Airport systems
Vaisalalla ei ole kilpailijaa, joka pystyisi sen tavoin tarjoamaan lentokentille täydellistä laitepakettia, joka kattaa kaikki säähavaintopalvelut.

Erinomaiset ESG-ominaisuudet 

Innovation Stars -rahaston sijoitusvalintoihin vaikuttaa merkittävästi se, miten yhtiö huomioi liiketoiminnassaan niin sanotut ESG-tekijät (ympäristö, yhteiskuntavastuu ja hallintotapa). Niiden avulla voidaan arvioida, miten yhtiö kohtelee työntekijöitään, alihankkijoitaan ja ympäröivää yhteisöään. Vaisalan katsotaan toimivan erittäin vastuullisesti, ja se on saanut Nordean ESG-analyytikoilta huippuarvosanat.

– Ensinnäkin Vaisalan tuotteet auttavat käyttäjiä tehostamaan energian ja resurssien käyttöä, mistä hyötyvät sekä yhteiskunta että ympäristö. Toiseksi yhtiön yrityskulttuuri on mielestämme terve, kun tarkastellaan suhteita työntekijöihin ja tavarantoimittajiin. Vaisala pystyy näin ollen valvomaan arvoketjuaan vastuullisesti, Nordean ESG-analyytikko Quentin Hutteau sanoo. 

Hutteau on analyyseissään perehtynyt Vaisalan toimitusketjuihin ja tarkastellut toimialan vakiintuneita käytäntöjä sekä sertifiointeja saadakseen kattavan kuvan Vaisalan liiketoimintamallista. 

– Hyvin hoidettu yhtiö, jolla on koko arvoketju, ympäristövaikutukset, työolot ja muut keskeiset seikat hallinnassaan, menestyy yleensä paremmin kuin muut samanlaiset yhtiöt, joilla nämä asiat eivät ole hallinnassa. Juuri tämän pyrimme saamaan selville ESG-analyysissämme. Innovation Stars -rahaston ja muiden Nordean tähtirahastojen sijoitusfilosofia perustuu nimenomaan ESG-analyysiin ja salkunhoitajan näkemykseen yhtiön taloudellisesta tilanteesta, Hutteau korostaa.

Carl Mattiasson
Carl Mattiasson
Salkunhoitaja, Nordea Innovation Stars

Kilpailijoilla kapeampi skaala 

Vaisala on erityisen vahva sää ja ympäristö -liiketoiminta-alueella, jolla sen markkinaosuus on suuri. Mikään muu yhtiö ei esimerkiksi pysty tarjoamaan lentokentille täydellistä laitepakettia, joka kattaa kaikki säähavaintopalvelut. 

– Kilpailijoillamme on lähinnä yksittäisiä tuotteita, eivätkä ne tarjoa kattavaa valikoimaa, kuten me, Vaisalan toimitusjohtaja Kjell Forsén sanoo. 

Rahaston salkunhoitajat korostavat myös Vaisalan ainutlaatuista asemaa sen liiketoiminta-alueilla. 

– Luotamme vahvasti Vaisalan liiketoimintamalliin, koska yhtiö osaa skaalata tuotteidensa myyntiä hyvin. Olemme aiemmin nähneet, miten yhtiö pystyy ostamaan onnistuneesti pienemmän kilpailijan ja laajentamaan sen tuotteen myyntiä nopeasti. Näin yritysostoista muodostuu osakkeenomistajien kannalta erittäin kannattavia, salkunhoitaja Carl Mattiasson sanoo.

– Odotamme Vaisalan tekevän lähivuosina yhden tai kaksi yritysostoa, mikä antaa lisäpotkua kasvulle ja tehostaa liiketoimintaa entisestään, hän lisää.

Mattiasson odottaa kasvua myös teolliset mittaukset -liiketoiminta-alueella. Vaisala on lähtenyt markkinasegmentille uudella tuotevalikoimalla. Ennen kaikkea hän odottaa, että yhtiö jatkaa innovointia, tuo markkinoille uusia tuotteita, tuottaa lisäarvoa asiakkailleen ja investoi tulevaisuuden innovaatioihin sekä hyödyntää vahvaa markkina-asemaansa ja erinomaista taloudellista tilannettaan.

Kiinnostuitko?

 Nordea Innovation Stars -rahastoa hallinnoi Nordea Funds Oy. Lisätietoja rahastosta on saatavilla Rahastot Nyt -palvelussa.

Tässä artikkelissa esitetyt eri maita, yhtiöitä ja/tai rahastoja koskevat näkemykset ovat yleistä tietoa, eikä suositus ostaa tai myydä mitään sijoitusinstrumenttia.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?