woman running
Kirjoittanut:
Nina Azoulay

Tasa-arvo tukee liiketoimintaa – ja siihen voi myös sijoittaa

Tasa-arvoon kannattaa panostaa, sillä tutkimusten mukaan yrityksen sukupuolijakauma ja taloudelliset tulokset ovat yhteydessä toisiinsa. Nordean Tasa-arvorahasto suosii eri puolilla maailmaa toimivia yrityksiä, jotka huomioivat sukupuolten tasa-arvon omassa toiminnassaan erityisen hyvin.

Osakkeet
Aktiivinen omistajuus
Julie Bech
Julie Bech
Salkunhoitaja, Nordea Tasa-arvorahasto

Tasa-arvo ja monimuotoisuus eivät pelkästään paranna yritysten imagoa, vaan ne vaikuttavat myönteisesti yrityksen tulokseen. Tästä voivat hyötyä myös sijoittajat, jotka tukevat varoillaan sukupuolten välistä tasapainoa ja naisten mahdollisuuksia työelämässä edistäviä yrityksiä.

– Sijoittamalla tasa-arvorahastoon voi vaikuttaa yhteiskuntaan myönteisesti ja samalla kasvattaa säästöjään. Sijoitamme yhtiöihin, jotka edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa liiketoiminnassaan. Monimuotoisuus on eduksi yrityksille ja heijastuu sekä yritysten tuloksiin että laajemmin koko yhteiskuntaan, Tasa-arvorahaston salkunhoitaja Julie Bech sanoo.

–  Pitkällä aikavälillä tavoitteenamme on ollut tarjota sijoittajille parempaa tuottoa kuin maailman osakemarkkinat keskimäärin ja saada tämä tuotto aikaan sijoittamalla tasa-arvoa tukeviin yhtiöihin. Meitä siis kiinnostavat monimuotoiset yhtiöt, jotka voivat pitkällä aikavälillä tuottaa arvoa sijoittajilleen, Bech kertoo ja jatkaa:  - Koska rahastomme sijoitusstrategia painottaa monimuotoisuutta ja tasa-arvoa edistävien arvoyhtiöiden osakkeita, jäi rahasto viime vuonna yleisestä markkinakehityksestä suurten kasvuosakkeiden kuten Apple, Amazon, Facebook, Alphabet ja TSMC noustessa voimakkaasti. Odotamme kuitenkin pidemmällä aikavälillä rahastomme laatuosakkeiden kurovan kiinni välimatkaa näihin yksittäisiin osakkeisiin, jotka eivät toistaiseksi ole täyttäneet sijoituskohteille asettamiamme vaatimuksia tasa-arvoisuudesta tai muista ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvistä tekijöistä.

Paljon osaajia tarjolla

Tutkimukset osoittavat, että monimuotoisen ja tasa-arvoon huomiota kiinnittävän yhtiön tulos vaihtelee vähemmän kuin muilla. Muun muassa konsulttiyhtiö McKinseyn mukaan yritysten monimuotoisuuden ja tulosten välillä on yhä vahvempi yhteys. Raporttien mukaan on olemassa hyviä syitä panostaa tasa-arvoon. Niiden perusteella yritykset, joissa työskentelee yhtä paljon miehiä ja naisia, kiinnostavat alan parhaita ammattilaisia.

– Osaajista käydään kovaa kilpailua, joten yritys voi parantaa asemaansa, jos se pystyy laajentamaan rekrytointipohjaansa. Kiinnostus näitä asioita kohtaan on selvästi lisääntynyt, ja myös meitä kiinnostaa mitä ja miten yrityksessä tehdään, Julie Bech sanoo.

Ei ole olemassa yksinkertaista keinoa varmistaa, että yrityksen sukupuolijakauma on tasainen. Siksi yrityksiä, joihin Tasa-arvorahasto sijoittaa, tarkastellaan useita kertoja pidemmällä ajanjaksolla. Näin varmistetaan, miten miesten ja naisten osuus henkilöstöstä kehittyy ja miten samapalkkaisuutta koskevia periaatteita noudatetaan.

"Tasaisen sukupuolijakauman pitää näkyä koko yrityksessä siten, ettei kyse ole miehistä tai naisista, vaan organisaation suhtautumisesta monimuotoisuuteen."
Julie Bech, salkunhoitaja, Nordea Tasa-arvorahasto

Bechin mukaan tutkimukset osoittavat, että vähemmistön osuuden on oltava ainakin 20–30 prosenttia, ennen kuin monimuotoisuuden hyödyt alkavat näkyä. Tästä ylöspäin pienetkin muutokset monimuotoisuudessa tuottavat yritykselle arvoa. Yksi Tasa-arvorahaston nyrkkisäännöistä onkin, että naisten osuuden ylimmästä johdosta on oltava vähintään 30 prosenttia.

– Sama koskee tietenkin myös miehiä, jos he ovat vähemmistönä. Monimuotoisuus toimii molempiin suuntiin. Sijoitamme mieluiten yrityksiin, joissa on tasa-arvoinen johto, eikä tasa-arvoa edistetä ainoastaan hallituksen naiskiintiöllä. Tasaisen sukupuolijakauman pitää näkyä koko yrityksessä siten, ettei kyse ole miehistä tai naisista, vaan organisaation suhtautumisesta monimuotoisuuteen, salkunhoitaja sanoo.

 

 

Audhild Asheim Aabø
Audhild Asheim Aabø
Salkunhoitaja, Nordea Tasa-arvorahasto

L’Oreal näyttää tietä Latinalaisessa Amerikassa

Yksi Tasa-arvorahasto yhtiöistä on L’Oreal. Naisten osuus kosmetiikkayhtiössä on kasvanut huomattavasti 10 viime vuoden aikana niin hallituksessa, johdossa kuin henkilöstössäkin. L’Oreal muun muassa antaa työntekijöilleen lakisääteistä lomaa pidemmän äitiysloman. Sellaisissa maissa tai aloilla, joilla ei ole työsuhdeturvaa, naisten voi olla erittäin vaikeaa palata töihin äitiyslomalta.

– Tämä on yksi tapa auttaa naisia. Hallitus ja yhteiskunta voivat vaikuttaa joihinkin asioihin, mutta myös yritykset voivat tehdä paljon, ja juuri tähän kiinnitämme huomiota. Mielestäni naisia ei yritetä tietoisesti hyljeksiä missään. Pikemminkin on kyse siitä, helpotetaanko naisten hakeutumista alalle ja saavatko he yhtäläisen mahdollisuuden nousta huipulle, Julie Bech toteaa.

L'Orealin työstä tasa-arvon eteen voi lukea tarkemmin täällä.

Nordea Tasa-arvorahasto

  • Nordea 1 - Global Gender Diversity -rahastossa on enintään 100 yhtiötä, jotka on jaettu alueittain – Amerikka, Eurooppa, kehittyvät markkinat ja Tyynenmeren alue.
  • Rahastoa markkinoidaan Suomessa nimellä Tasa-arvorahasto.
  • Salkkuun valitaan yhtiöt useiden tekijöiden perusteella. Niitä ovat muun muassa naisten osuus hallituksessa, johdossa ja yhtiön muissa yksiköissä. Lisäksi tarkastellaan samapalkkaisuutta, äitiyslomia ja naisten mentorointia. Yhtiön ei tarvitse täyttää kaikkia vaatimuksia.
  • Valintaprosessissa verrataan yhtiöitä myös muihin vastaaviin yhtiöihin ja alueisiin, joten esimerkiksi teleoperaattoreita verrataan muihin teleoperaattoreihin.
  • Prosessissa käytetään Nordean omia ESG-työkaluja, joissa kiinnitetään huomiota ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan.
  • Lisätietoja rahastosta saa Rahastot Nyt -palvelussa.
  • Rahastoa hallinnoi Nordea Investment Funds S.A., joka on Luxemburgiin rekisteröity rahastoyhtiö.

– Emme painota rahaston sijoituksissa tiettyjä alueita tai toimialoja, sillä sukupuolten välisen tasapainon merkitys tulee parhaiten esille osakevalintaprosessissamme. Tämä vaikeuttaa työtämme, sillä joillakin aloilla ja alueilla varsin harvat yritykset täyttävät sukupuolten välistä tasapainoa koskevat vaatimuksemme, Bech kommentoi.

– Esimerkiksi japanilaisyhtiöistä vain harvat sopivat salkkuumme, koska Japanissa naisilla ei ole tapana käydä töissä lasten syntymän jälkeen, Bech huomauttaa.

Bechin mielestä Japani on hyvä esimerkki siitä, miten naisten tuominen työmarkkinoille voisi tuoda lisää osaamista yritysmaailmaan. Vastaava tilanne on energiasektorilla, jolla työskentelee koko maailmassa hyvin vähän naisia.

– Odotamme monimuotoisuuden vaikuttavan yrityksiin useiden vuosien ajan, sillä potentiaali on niin suuri. Kansainvälisesti naiset ovat edelleen vahvasti aliedustettuina työmarkkinoilla ja ylimmillä johtotasoilla. Vaikka tähän kiinnitetään yhä enemmän huomiota, ei asetelma muutu muutamassa vuodessa. Potentiaalia on siis erittäin paljon, hän sanoo.

 

Kiinnostuitko? Rahastoon voi tutustua myös Nordean kotisivuilla.

Sukupuolten tasa-arvo yrityksissä tutkimuksen näkökulmasta

  • Yritykset, joiden hallituksessa istuu vähintään yksi nainen, pärjäävät muita paremmin. Naisten nimittäminen johtopaikoille on parantanut yritysten kokonaispääoman tuottoastetta. Lähde: ADB
  • Kun naisten määrä johtopaikoille ylittää 30 prosentin rajan, yrityksen oman pääoman tuottoaste, liiketulos ja osakekurssi kehittyvät huomattavasti paremmin kuin vähemmän tasa-arvoisilla kilpailijoilla. Lähde: McKinsey
  • Riittävä määrä naisia johtopaikoilla edesauttaa tasaisen sukupuolijakauman saavuttamista koko organisaatiossa. Lähde: JSTOR

Lisää McKinseyn raportteja, miksi yritysten kannattaa satsata tasa-arvoon.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?