h
Kirjoittanut:
Stein Korterud

Tähtirahastot uhmaavat koronaa

Osakkeet
Aktiivinen omistajuus

Monet Nordean vastuullisimpiin osakerahastoihin kuuluvista Tähtirahastoista ovat viime aikoina uhmanneet levottomia markkinoita ja pärjänneet paremmin kuin vertailuindeksinsä myös markkinoiden elvyttyä koronapandemian aiheuttamasta shokista. Tähtirahastojen markkinoita parempaan kehitykseen vuonna 2020 on monia syitä. 

Yksi tärkeimmistä on, että Tähtirahastot ovat keskitettyjä ja ne sijoittavat vain vähän tai eivät ollenkaan öljy- ja öljypalvelusektorille. Näin ollen öljyn hinnan dramaattinen lasku ei ole suoranaisesti vaikuttanut niihin. Useimmissa Tähtirahastoissa tuottoja ovat tukeneet myös sijoitukset IT-sektorille. Kolmanneksi, Tähtirahastot keskittyvät huomioimaan yrityksiin kohdistuvat riskit laaja-alaisesti, minkä pitkällä aikavälillä uskotaan tarjoavan parempaa riskikorjattua tuottoa.

Tämä ei tietenkään takaa, että Tähtirahastot kehittyisivät yhtä positiivisesti jatkossakin, mutta koronakriisin aikainen kehitys osoittaa, että ne voivat menestyä – tai ainakin kärsiä keskimääräistä vähemmän – myös levottomilla markkinoilla.

Tähtirahastot sijoittavat yhtiöihin, jotka hallitsevat ympäristöön, ihmisoikeuksiin, työoloihin ja hyvään hallintotapaan (environmental, social and governance, ESG) liittyvät riskit ja mahdollisuudet erityisen hyvin. ESG-analyysi on kiinteä osa Tähtirahastojen sijoitusprosessia sen kaikissa vaiheissa. Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimi käy myös vuoropuhelua Tähtirahastojen omistamien yhtiöiden kanssa, jotta ne kehittäisivät toimintaansa entistä vastuullisemmaksi. Siksi Tähtirahastot ovat Nordean vastuullisimpia rahastoja.

Maailmanlaajuiset Tähdet vuosi 2020

 

Kehittyvät Tähdet vuosi 2020

Maailmanlaajuisesti ja kehittyville markkinoille sijoittavien Tähtirahastojen sekä näiden vertailuindeksien tuotot tänä vuonna 18. marraskuuta mennessä. Lähde: Rahastot Nyt

Hyvää tuottoa myös pitkällä aikavälillä

Useat Tähtirahastot ovat kuitenkin kehittyneet hyvin myös pitkällä aikavälillä ja moni niistä on tuottanut vertailuindeksiään paremmin. Esimerkiksi Maailmanlaajuiset Tähdet, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille, on tuottanut perustamisestaan lähtien (toukokuu 2016) lähes 75 prosenttia, kun rahaston vertailuindeksi on samaan aikaan noussut 60 prosenttia.

Maailmanlaajuiset Tähdet toiminnan alusta

Tuotto rahaston perustamisesta 18. toukokuuta 2016 alkaen 18. marraskuuta 2020 asti. Lähde: Rahastot Nyt

Kehittyvät Tähdet, joka sijoittaa kehittyville osakemarkkinoille, on tuottanut perustamisestaan lähtien (huhtikuu 2011) noin 120 prosenttia, kun rahaston vertailuindeksi on samaan aikaan noussut alle 60 prosenttia.

Kehittyvät Tähdet toiminnan alusta

Tuotto rahaston perustamisesta 18. huhtikuuta 2011 alkaen 18. marraskuuta 2020 asti. Lähde: Rahastot Nyt

Tähtirahastot ovat vakiinnuttaneet asemansa Nordean rahastovalikoimassa. Nordean asiakkailla on jo useiden vuosien ajan ollut mahdollisuus sijoittaa eri markkinoilla toimiviin taloudellisesti vahvoihin yhtiöihin, jotka suhtautuvat vakavasti esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja yhteiskuntavastuuseen. Uskomme, että sijoittamalla taloudellisesti vahvoihin yhtiöihin, jotka tarjoavat ratkaisuja ympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuviin haasteisiin, on mahdollista saada aikaan hyvää riskikorjattua tuottoa.

Ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen vähenemiseen, ekosysteemien saastumiseen, ihmisoikeuksien loukkaamiseen, huonoihin työoloihin ja korruptioon liittyvät ongelmat eivät ole missään tapauksessa kadonneet. Vastuullinen sijoittaminen on yksi tärkeimmistä tavoista torjua näitä ongelmia, ja siitä on tulossa rahoitusmarkkinoiden megatrendi.
 

Kiinnostuitko?

Lue lisää Tähtirahastoista.

Nordea 1 - Maailmanlaajuiset Tähdet -rahastoa sekä Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet -rahastoa hallinnoi Nordea Investment Funds S.A., joka on Luxemburgiin rekisteröity rahastoyhtiö. Lisätietoja on saatavilla Rahastot Nyt -palvelusta.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?