Endurance athlete
Kirjoittanut:
Jan Telford

Sijoittamisessa menestyminen vaatii selkeää strategiaa – ja siinä pysymistä

Vuodet eivät ole veljiä, mutta käsillä oleva vuosi ei ole monelle aiemmalle edes kaukaista sukua. Tämä on käynyt selväksi myös pääomamarkkinoilla. Vaikka osa sijoittajista on kokenut pahoja kolhuja, toiset ovat pärjänneet yllättävän hyvin. Vähemmän yllättävää on, että jotkut tänä vuonna toistaiseksi voittajina selviytyneistä ovat menestyneet erinomaisesti myös pitkällä aikavälillä. Nordea Funds Magazine kysyi kahdelta salkunhoitajalta, mikä on heidän rahastojensa menestyksen takana.

Osakkeet
Kestävä kehitys
Rahasto
Skandinavia

Käsillä oleva koronapandemia, sitä seuranneet yhteiskuntien sulkemiset, massiiviset tuhansien miljardien arvoiset raha- ja talouspoliittiset tukipaketit sekä normaalia suurempi epävarmuus tulevasta ovat saaneet pääomamarkkinat kulkemaan vuoristorataa kuluvana vuonna. Talvella ja alkukeväästä käytännössä kaikkien omaisuuslajien arvo romahti, mutta vain hetkeksi. Maaliskuun lopusta alkaen markkinat toipuivat hurjaa vauhtia kuukaudesta toiseen läpi kesän. Joidenkin omaisuuslajien arvo on kohonnut yli tason, jolta ne alkuvuodesta putosivat. Varsinkin monien suurten teknologiayhtiöiden osakkeet ovat rikkoneet toistuvasti ennätyslukemiaan, vaikkakin niiden markkina-arvot ovat heilahdelleet rajusti jälleen alkusyksystä.

Markkinaheilunta eli volatiliteetti tarjoaa hyviä mahdollisuuksia osakepoimijoille, mutta toisaalta se voi johtaa myös suuriin tappioihin. Omistusten myyminen laskeviin kursseihin markkinoiden panikoidessa yhdistettynä uusiin ostoihin, kun meno on jälleen rauhoittunut ja hinnat nousseet, on eittämättä käynyt kalliiksi monelle sijoittajalle tänä vuonna.

Epävakaina aikoina jos koska sijoittaja tarvitsee taloudellisesti järkeenkäypää, selkeää strategiaa sekä erityisesti kykyä noudattaa sitä, vaikka tilanne markkinoilla näyttäisi kuinka pahalta tahansa. Esimerkkinä voi mainita kaksi Nordean rahastoa, jotka ovat toimineet juuri näin niin tänä kuin aiempina vuosina, ja tulokset ovat olleet hyviä rahastoon sijoittaneille.

Mats Andersson
Salkunhoitaja, Nordea Nordic Small Cap

Tavoitteet pitkällä aikavälillä

Nordea Nordic Small Cap on kerännyt lukuisia tunnustuksia vuosien saatossa esimerkiksi tutkimusyhtiö Morningstarilta. Eikä suotta, sillä rahasto on pärjännyt äärimmäisen hyvin toimintansa aikana. Viimeisen viiden vuoden aikana rahasto on tuottanut huikeat 103 %, mikä on 26 prosenttiyksikköä paremmin kuin rahaston vertailuindeksi. Viimeisen 10 vuoden aikana rahaston arvo on kasvanut 279 %, kun taas vertailuindeksin arvo on noussut 215 %.

Rahaston menestyksen taustalla on selkeä strategia.

– Keskitymme pieniin ja keskisuuriin pohjoismaisiin yrityksiin, joilla on ymmärrettävä liiketoimintamalli, asiansa osaava johto, vakaa omistajapohja sekä hyvä taloudellinen perusta, Mats Andersson, toinen rahaston salkunhoitajista kertoo.

Salkunhoitajat keskittyvät yhtiökohtaisiin perustekijöihin eivätkä havittele rahastoon esimerkiksi tiettyä sektori- tai toimialajakaumaa. Heidän tavoitteensa ovat ennen muuta pitkällä aikavälillä.

– Jotkin yhtiöistä ovat olleet rahastossa yli 10 vuotta, Andersson korostaa.

Kuten sanottua, tämä vuosi on ollut vuoristorataa pääomamarkkinoilla. Nordic Small Capin vertailuindeksi päätyi ensimmäisen kuuden kuukauden aikana selvästi pakkaselle menettäen arvostaan 8,9 %. Itse rahasto pärjäsi kuitenkin paljon paremmin päättäen ensimmäisen puoliskon jotakuinkin sillä tasolla miltä matkaan lähtikin – rahaston arvo laski 0,7 %.

– Yksi selitys indeksiä paremmalle kehitykselle on, että rahaston ohjelmisto- ja muut IT-yritykset eivät kärsineet läheskään yhtä pahasti kuin perinteisten toimialojen yhtiöt. Oikeastaan näiden kahden ero ei ole juuri milloinkaan ollut yhtä suuri kuin nyt alkuvuonna, Andersson sanoo.

– Lisäksi kotiutimme voittoja melko monesta yhtiöstä aikaisin talvella, kun niiden arvostustasot olivat ennätyslukemissa. Näillä varoilla saimme hankittua useita laadukkaita yhtiöitä myöhemmin, kun näiden osakkeet olivat halventuneet alle puoleen, Andersson jatkaa.

Juliana Hansveden
Johtava salkunhoitaja, Nordea Kehittyvät Tähdet

Vastuullista – ja myös hyvää bisnestä

Nordea Kehittyvät Tähdet on toinen menestystarina. Rahasto etsii kehittyviltä osakemarkkinoilta yrityksiä, joilla on potentiaalia kasvaa maailmanlaajuisiksi toimialajohtajiksi niin taloudellisessa kuin kestävän kehityksen mielessä. Laajan hajautuksen sijasta rahasto keskittyy noin 40–60 yritykseen, joissa yhdistyy parhaalla tavalla tulevaisuuden potentiaali ja houkuttelevan edullinen arvostustaso.

– Sijoitamme yhtiöihin pitkän aikavälin näkymien perusteella. Osoituksena tästä salkun kymmenestä suurimmasta yhtiöstä kahdeksan on ollut salkussa vähintään kaksi viimeistä vuotta, rahaston johtava salkunhoitaja Juliana Hansveden sanoo.

Kuten kaikissa Nordean Tähtirahastoissa, myös Kehittyvissä Tähdissä Nordean oma ESG-analyysi* on kiinteä osa kaikkia sijoitusprosessin vaiheita perinteisen taloudellisen analyysin lisäksi. Rahastolle kelvollisia sijoituskohteita ovat ainoastaan yhtiöt, jotka osoittautuvat hyviksi kummassakin mielessä.

– Pitkän aikavälin trendit kuten kestävä kehitys, teknologinen kehitys, väestörakenteen muutokset sekä globalisaatio hyödyttävät suuresti kehittyvien markkinoiden johtavia yrityksiä, Hansveden kertoo.

– Miten hyvin yritykset pystyvät hallitsemaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia, on niiden pitkän ajan potentiaalin kannalta ratkaisevaa. Me keskitymme yhtiöiden kohdalla ESG-asioihin, jotka ovat merkittäviä juuri niille. Käymme aktiivisesti vuoropuhelua yhtiöiden kanssa, jos koemme, että ne eivät riittävästi huomioi tiettyjä riskejä tai täysimääräisesti hyödynnä mahdollisuuksia liiketoiminnassaan, Hansveden painottaa.

Rahasto on kehittynyt selkeästi kehittyviä osakemarkkinoita paremmin. Viimeisenä viitenä vuotena rahaston sijoittajat ovat nauttineet 72 % tuotoista, kun markkinat keskimäärin ovat kasvattaneet arvoaan 46 %. Rahasto aloitti toimintansa huhtikuussa 2011 ja on siitä alkaen tuottanut 93 %, mikä on yli 50 prosenttiyksikköä enemmän kuin sen vertailuindeksi.

Tämän vuoden ensimmäisen puoliskon aikana rahaston arvo pieneni 1,5 %, mutta rahasto pärjäsi huomattavasti paremmin kuin sen indeksi, jonka arvosta suli 9,8 %.

– Iso osa rahaston paremmasta kehityksestä selittyy IT- ja kuluttajasektorin omistuksillamme. Erityisesti verkkokauppaa harjoittavilla yhtiöillä on ollut voimakasta kasvua kysynnässä koronapandemian aikana, Hansveden kommentoi.

 

*ESG tulee englanninkielisistä sanoista environmental, social ja governance eli ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa.
 

Tietoa rahastoista

Nordea Nordic Small Cap -rahastoa hallinnoi Nordea Funds Oy.

Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet -rahastoa hallinnoi Nordea Investment Funds S.A., joka on Luxemburgiin rekisteröity rahastoyhtiö.

Tässä artikkelissa esitetyt eri maita, yhtiöitä ja/tai rahastoja koskevat näkemykset ovat yleistä tietoa, eikä suositus ostaa tai myydä mitään sijoitusinstrumenttia.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?