flygplan

Salkunhoitajat koronaviruksesta: Emme anna valtaa tunteille

Koronaepidemia luo suurta levottomuutta, ja markkinoilla eri puolilla maailmaa on koettu huonoimpia pörssipäiviä aikoihin. Vielä on kuitenkin epäselvää, miten suurta vahinkoa virus voi saada aikaan, mikä entisestään lietsoo voimakkaita liikkeitä markkinoilla. Funds Magazine tapasi muutamia Nordean salkunhoitajia ja kysyi, miten he ajattelevat ja toimivat tässä tilanteessa. Vastaukset ovat selkeitä. Tärkeintä on pitää pää kylmänä ja noudattaa strategiaa. 

Osakkeet
Aktiivinen omistajuus
Säästäminen
Oona Tikkanen
Oona Tikkanen
Multi Asset -tiimin jäsen. Tiimi hoitaa muun muassa Nordean suosittuja yhdistelmärahastoja

Miten toimitte, kun pörssikurssit heilahtelevat?

Pidämme salkunhoidossa kiinni järjestelmällisistä toimintatavoistamme. Viimeaikainen kehitys ei vaikuta niihin. Toimintaamme ohjaa pitkälti salkunhoitomallimme. Tietenkin reagoimme viimeaikaisiin tapahtumiin, ja pyrimme hyödyntämään eteen tulevia mahdollisuuksia.

Emme kuitenkaan tee mitään poikkeuksellista, eli emme ole tähän mennessä poikenneet tavanomaisesta luotettavasta sijoitustavastamme, jossa painotetaan riskienhallintaa. Tämän periaatteen pitäisi toimia myös koronaepidemian aiheuttamassa tilanteessa.

Millainen näkemys teillä on ollut näinä levottomina päivinä?

Osakkeet olivat yhdistelmärahastoissa pienessä alipainossa lähes koko helmikuun ajan aina kuun viimeisiin päiviin saakka, jolloin ostimme hieman osakkeita kurssien laskettua. Osakkeiden alipaino vaikutti tietenkin rahastojen kehitykseen myönteisesti helmikuun lopulla. Rahastoilla oli sijoituksia Yhdysvaltain ja Saksan pitkiin valtionlainoihin, mikä myöskin vaikutti positiivisesti.

Olemme hallinnoineet osakkeiden osuutta rahastoissa aktiivisesti myös maaliskuussa, mikä on tähän saakka vaikuttanut salkkujen kehitykseen myönteisesti. Levottomuus ei kuitenkaan ole vielä läheskään ohi, ja sijoittajien on hyvä varautua vielä jonkin aikaa suuriin laskuihin rahoitusmarkkinoilla.

Miten näette tilanteen juuri nyt?

Koronaviruksen leviämiseen maailmassa liittyy paljon epävarmuutta, ja maailmantaloudelle aiheutuvien negatiivisten vaikutusten laajuutta ja ajoitusta on erittäin vaikea arvioida. Varmaa kuitenkin on, että tilanteen pitkittyminen sekä tuottajien ja kuluttajien aktiviteetin huomattava hiipuminen aiheuttavat nyt suurta pelkoa.

Maailman keskuspankit ovat ryhtyneet toimiin ja hallitukset eri puolilla maailmaa ovat ottaneet käyttöön elvytystoimia. Pelko siitä, että nämä toimet eivät riitä, on kuitenkin saanut vallan sijoittajien keskuudessa. Ymmärrämme tässä tilanteessa hyvin, että suuret heilahtelut lisäävät jo itsessään pelkoa, ja monien sijoittajien riskinsietokyky pienenee. Kokemuksemme perusteella emme kuitenkaan anna valtaa pelon ja toivon kaltaisille tunteille, vaan pidämme kiinni luotettavasta ja järjestelmällisestä lähestymistavastamme, jossa riskit on tasapainotettu.

Kokemuksemme perusteella emme kuitenkaan anna valtaa pelon ja toivon kaltaisille tunteille, vaan pidämme kiinni luotettavasta ja järjestelmällisestä lähestymistavastamme, jossa riskit on tasapainotettu.
Oona Tikkanen
Matias Rundgren
Matias Rundgren
Nordea Suomi -rahaston salkunhoitaja

Miten toimitte juuri nyt?

Kun pörssikurssit heilahtelevat rajusti ja markkinoilla vallitsee epävarmuus, on hyvä pitää pää kylmänä. Sijoitusprosessimme perustuu ammattimaiseen analyysityöhön. Tunnemme yritysten liiketoiminnan, niiden liikevaihtoa ja liiketulosta ohjaavien tekijöiden vaikutuksia ja pystymme epävarmassa tilanteessakin arvioimaan shokkien tai kriisien mahdollisia seurauksia. Tältä pohjalta arvioimme myös nykyistä tilannetta ja teemme muutoksia omistuksissa niissä tapauksissa, joissa osake on mielestämme laskenut liikaa tai liian vähän suhteessa yrityksen näkymiin ja arvostustasoon.

Millaisena näette markkinatilanteen?

Vaikka koronaviruksen leviäminen näyttääkin hidastuneen Kiinassa, se leviää edelleen länsimaissa, ja tällä hetkellä on vaikeaa saada selkeää käsitystä siitä, miten vakaviin seurauksiin se johtaa. Varmaa on, että se vaikuttaa reaalitalouteen ja vähentää kysyntää, mutta on vaikea tietää, miten pitkään vaikutukset tuntuvat. Tästä saadaan parempi kuva, kun viruksen leviäminen alkaa hidastua ja yhteiskunta tuntuu jälleen turvalliselta.

Maailman keskuspankit ovat päättäneet tukitoimista, mutta alhaisen korkotason vallitessa elvytysmahdollisuudet eivät ole kovin suuret. Tärkeämpää onkin, miten valtiot ryhtyvät tukemaan taloutta. Elvytystoimien vaikutus saattaa kuitenkin näkyä vasta sitten, kun viruksen leviäminen hidastuu ja yhteiskunta alkaa palata takaisin normaaliin.

Pörssien vahva negatiivinen reaktio epidemian aiheuttamaan epävarmuuteen johtuu myös siitä, että pörssikurssit ovat nousseet voimakkaasti vuosien ajan. Myös automatisoidun salkunhoidon osuus osakkeiden vaihdosta esimerkiksi ETF-rahastojen kautta on suuri, mikä on osaltaan vahvistanut markkinareaktioita. Fundamentaalianalyysiin perustuvassa salkunhoidossamme yritysten liiketoimintaa, liiketoiminnan ajureita sekä arvostustasoja analysoidaan tarkkaan. Markkinaturbulenssi voi avata erittäin mielenkiintoisia mahdollisuuksia yksittäisissä omistuksissa, mutta niiden hyödyntämiseksi kotiläksyt pitää olla tehtynä.
 

Anton Nykvist
Anton Nykvist
Korkorahastojen salkunhoitaja

Millaisena näette tilanteen juuri nyt?

Kehittyneet korkomarkkinat pysyivät pitkään vakaina, riskinottohalukkuus oli hyvä ja markkinoiden likviditeetti hyvä. Kun likviditeetti on hyvä, arvopapereille riittää halukkaita ostajia ja osto- sekä myyntitarjousten erotus on pieni. Nyt tilanne on päinvastainen ja korkomarkkinoilla vallitsee epävarmuus, päiväkohtaiset heilahtelut ovat suuria ja kaupankäyntilikviditeetti lähes täysin kadonnut. Sijoittajat ovat viimeaikoina lisänneet käteisvarojaan myyden sekä osake- että korkosijoituksiaan.  

Miten mukautatte rahastoja vallitsevaan tilanteeseen?

Globaaleissa valtionlainasalkuissa lisäsimme kuun alussa rahastojen korkoriskiä Yhdysvaltain, Australian ja Kanadan dollareissa sekä vähensimme altistumaa Italiaan. Eurovaltionlainarahastoissa vähensimme myös Italia-altistumaa mutta korkoriskiä vain maltillisesti. Juuri nyt likviditeetti on markkinoilla hyvin heikko, eikä suuria muutoksia ole järkevä tehdä.

Miksi korkoerot vaihtelevat ja mitä se tarkoittaa?

Korkoerot vaihtelevat sijoittajien riskinottohalukkuuden mukaisesti. Esimerkiksi eurovaltionlainamarkkinoilla kaikkien maiden korkoero Saksaan on noussut merkittävästi. Tämä koskee myös ns. ydinmaita kuten Hollantia ja Suomea. Eniten korkoerot ovat leventyneet kuitenkin heikompien luottoluokituksen omaavien valtioiden kohdalla kuten Italian ja Kreikan. Heikompien maiden kohdalla korkoerot ovat kasvaneet etenkin 2–10-vuotisten lainojen osalta, mikä on hyvinkin tyypillistä kun valtioiden korkoriski kasvaa.

Korkoerojen kasvu vaikuttaa lyhyellä aikavälillä negatiivisesti rahastojen tuottoon suhteessa vertailuindeksiin. Samanaikaisesti se vaikuttaa myös positiivisesti rahastojen tulevaan tuotto-odotukseen, kun rahastojen efektiivinen tuotto kasvaa.
 

Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottoa tulevaisuudessa. Rahastosijoittamiseen liittyy riski, sillä sijoitettujen varojen arvo voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa pääoman. Avaintietoesitteet, säännöt, vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus ovat saatavilla osoitteesta nordea.fi/rahasto ja Nordean konttoreista.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?