Vaaka
Kirjoittanut:
Jan Telford

Säästäjän rahastot suosivat osakesijoituksia

Huhtikuussa vahva tuloskausi tuki varsinkin osakemarkkinoiden tuottoja, kun taas korkomarkkinoilla kuukausi oli kaksijakoinen. Kokonaisuudessaan alkuvuosi on ollut varsinkin osakepainotteisille Säästäjän rahastoille hyvin vahva.

Osakkeet
Rahasto
Korot
Säästäminen

Osakemarkkinat ovat nousseet yleisesti ottaen poikkeuksellisen vahvasti yli vuoden ajan muutamia pieniä notkahduksia lukuun ottamatta. Nousu ei ole ollut kuitenkaan vailla perusteita, sillä yritysten tuoreimmat osavuosikatsaukset kertovat yhtiöiden kohentaneen tuloksiaan hyvin laajalla rintamalla.

– Esimerkiksi Yhdysvalloissa yleensä noin 70 % yrityksistä raportoi analyytikkojen odotuksia paremmista tuloksista. Tähän mennessä valtaosa on jo julkistanut raporttinsa ja jopa 85 % yrityksistä on ylittänyt odotukset, Säästäjän rahastojen salkunhoitaja Tuomo Mattila kertoo.

Paitsi että Säästäjän rahastot hajauttavat omaisuuslajeittain, ne jakavat sijoituksensa laajasti myös omaisuuslajien sisällä. Rahastojen osakesijoituksetkin on hajautettu tehokkaasti niin maantieteellisesti kuin toimialojen ja sijoitustyylien perusteella. Näin rahastot ovat asemoituneet hyvin monenlaisiin markkinatilanteisiin.

– Hieman enemmän meillä on sijoituksia niin sanotuissa arvoyhtiöissä kuin kasvuyhtiöissä. Koronapandemian alussa varsinkin teknologiapainotteiset kasvuyhtiöt menestyivät muita paremmin, mutta sittemmin osakemarkkinoiden tuottoja on tukenut erityisesti arvoyhtiöiden muita parempi kehitys, Mattila kuvaa.

– Säästäjän rahastot ovat hyötyneet suhteessa markkinoihin varsinkin viimeksi mainitusta ilmiöstä, hän jatkaa.

Myös kotimaassa yritysten tulokset ovat olleet vahvoja ja ennakoitua parempia. Säästäjän rahastot sijoittavat suoraan yhteensä 52 suomalaisen yhtiön osakkeisiin ja ne tuottivat ryhmänä yli 5 % huhtikuussa.

Tuomo Mattila
Tuomo Mattila
Salkunhoitaja, Säästäjän rahastot

Korkomarkkinoilla kaksijakoista kehitystä

Huhtikuussa Säästäjän rahastojen korkosijoituksia rasitti yhtäältä korkojen nousu euroalueella, mikä tietysti laski varsinkin valtionlainojen tuottoa.

– Toisaalta euroalueen ulkopuolelle kohdistetut korkosijoituksemme tuottivat hyvin. Esimerkiksi kehittyvien markkinoiden korkosijoitukset olivat vahvassa vedossa, Tuomo Mattila sanoo.

Kokonaisuudessaan alkuvuosi on ollut Säästäjän rahastoille varsin hyvä. Etenkin osakepainotteiset rahastot ovat tuottaneet erinomaisesti. Huhtikuun loppuun mennessä Säästö 75 oli tuottanut yli 12 % ja Säästö 50 lähes 8 %.

– Korkopainotteisissa rahastoissa kehitys on ollut maltillisempaa, mikä johtuu alkuvuonna kohonneesta korkotasosta. Säästö 30 oli tuottanut noin 4 % ja Säästö 15 reilun prosentin, Mattila listaa.

– Säästö Korko oli hieman pakkasella samasta syystä. Kyseessä on pitkän koron rahasto, joka kärsii lyhyen koron rahastoja enemmän, kun yleinen korkotaso nousee, Mattila valottaa.

Vastuullisuutta ja osakepainoa

Viimeisimmistä muutoksista Säästäjän rahastoissa yksi merkittävimmistä on maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille hajauttavan Nordea Global Enhanced -rahaston korvaaminen Nordea Vastuulliset Osakkeet Maailma -rahastolla.

– Rahastoja hoitaa sama salkunhoitotiimi pitkälti samoin periaattein, mutta nimensä mukaisesti Vastuulliset Osakkeet Maailma kiinnittää lisäksi erityistä huomiota yritysten liiketoiminnan vastuullisuuteen, Tuomo Mattila vertaa.

Yritysten painoarvoa rahastossa voidaan laskea tai kasvattaa vastuullisuuteen liittyvien tekijöiden perusteella. Lisäksi rahasto tavoittelee vertailuindeksiään 25 % matalampaa hiilijalanjälkeä.

Tällä hetkellä Säästäjän rahastot painottavat osakkeita suhteessa korkosijoituksiin.

– Osakkeiden arvostustaso on kohtuullinen, kun otetaan huomioon vallitseva korkotaso, joka on yhä erittäin alhainen. Lisäksi lyhyen aikavälin mittarimme viittaavat osakkeille suotuisaan sijoitusympäristöön, Mattila perustelee.

Säästäjän rahastot ottavat aktiivisesti luottoriski- ja korkoriskinäkemystä. Luottoriskin osalta matalan luottoluokituksen yrityslainat ovat pienessä alipainossa eli rahastot suosivat tällä hetkellä korkean luottoluokituksen yrityslainoja.

– Korkoriskiä olemme puolestaan hieman kasvattaneet viime viikkoina. Tämä johtuu siitä, että viimeaikainen korkotason nousu on lisännyt pitkän koron sijoitusten houkuttelevuutta, Mattila toteaa.
 

Säästäjän rahastot

Nordea Säästö Korko, Nordea Säästö 15, Nordea Säästö 30, Nordea Säästö 50 ja Nordea Säästö 75 -rahastoja hallinnoi Nordea Funds Oy, joka on Suomeen rekisteröity rahastoyhtiö. Lisätietoja on saatavilla Rahastot Nyt -palvelussa.

Tässä artikkelissa esitetyt eri maita, yhtiöitä ja/tai rahastoja koskevat näkemykset ovat yleistä tietoa, eikä suositus ostaa tai myydä mitään sijoitusinstrumenttia.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?