USA_liput_tuulessa
Kirjoittanut:
Jens Møller Madsen

Vastuullisuus on trendi myös Pohjois-Amerikassa

Kuten kaikki Nordean Tähtirahastot, Pohjoisamerikkalaiset Tähdet sijoittaa vastuullisiin ja yritysvastuumielessä kehityskelpoisiin yrityksiin. Pohjois -Amerikassa vastuullisuus ei ole ollut yhtä suuri trendi kuin Euroopassa, mutta nyt myös Yhdysvallat ovat menossa oikean suuntaan.

Pohjois-Amerikan osakemarkkinoilla, joihin kuuluvat Yhdysvallat ja Kanada, on aiemmin tunnettu siitä, että vastuullisuudesta ja ESG-tekijöistä (ympäristö, sosiaalinen vastuu ja liiketoimintaetiikka) on välitetty vähemmän kuin Euroopassa ja Skandinaviassa. Tämä kuitenkin on muuttunut viime aikoina.

- Kun viisi vuotta sitten halusimme tavata yhtiöitä keskustellaksemme niiden ESG-näkemyksistä, monet yritykset sanoivat ei. Näin ei enää ole ­- mielestämme useimmat yritykset haluavat sekä kertoa omia näkemyksiään ESG-asioista että kuunnella ehdotuksiamme. Yrityksissä ymmärretään nyt paremmin, että vastuullisilla sijoittajilla, kuten Nordealla, on vaatimuksia ja rajoituksia, joiden vuoksi voimme sijoittaa vain aktiivisesti yritysvastuuseen suhtautuviin yhtiöihin, sanoo Pohjoisamerikkalaiset Tähdet rahastoa hoitava Joakim Ahlberg.

- Yritysten tavoissa työskennellä ESG-asioiden ja yritysvastuun parissa on edelleen suuria eroja.  Jotkut ovat eturintamassa ja investoivat paljon ESG -profiilin vahvistamiseen, kun taas toiset tuskin välittävät siitä, hän lisää ja jatkaa:

- Mutta Pohjois-Amerikan osakemarkkinoilla näen selvän trendin kiinnostuksen lisääntymisestä ESG-asioiden suhteen.

Joakim Ahlberg

Salkunhoitaja, Nordea Pohjoisamerikkalaiset Tähdet

Taloudelliset perustekijät tärkeitä

 

 Pohjois-Amerikassa vastuullisuuteen keskittyviä rahastoja on vähemmän.  

- Sekä Pohjois-Amerikassa että sen ulkopuolella on paljon alueelle sijoittavia rahastoja, mutta vain harva niistä painottaa ESG-asioita. Pohjoisamerikkalaiset Tähdet -rahastossa,  kuten muissakin Tähtirahastoissa, erotumme, koska sen sijaan, että sulkisimme pois ”vastuuttomia” yrityksiä, ​​valitsemme varta vasten yhtiötä, jotka ymmärtävät ESG-asioiden merkityksen sanoo Joakim Ahlberg.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että Joakim Ahlbergilla ja hänen tiimillään on lista yhtiöistä, joihin rahasto ei voi sijoittaa. Lisäksi he valitsevat yhtiöitä, joilla joko on jo nyt vahva ESG -profiili tai jotka ovat matkalla sinne.

Tiimiä auttaa yritysten ESG -profiilien analysoinnissa Nordean rahastojen vastuullisista sijoituksista vastaava analyytikko. Hän osallistuu joka päivä tiimin aamukokoukseen sekä keskusteluihin uusista sijoituksista. Kaikki yritykset arvioidaan perusteellisesti ja heille annetaan vastuullisuusluokitus sijoittamisesta. Yrityksille, jotka ovat osa Tähtirahastoa, vaaditaan vähintään B -luokitus Nordean omassa, A:sta C:hen vaihtelevassa ESG -luokituksessa.

- ESG on meille tärkeä tekijä ja voi ratkaista sen sijoittaako rahasto yhtiöön vai ei. Silti yritysten perusedellytykset ja tuottopotentiaali ovat edelleen kaikkein tärkeimmät sijoituskriteerit, Joakim Ahlberg sanoo.

ESG-luokituksemme

A-luokitus

A -luokituksen saaneet yritykset ovat yrityksiä, joilla on vankka hallinto, hyvä ohjeistus ja toimiva tapa käsitellä ESG-asioita.

B-luokitus                                                                                                                                                                                  

B -luokituksen yhtiöiden johto keskittyy ESG -asioihin ja kehittää parhaillaan yhtiön johtamisrakennetta. Tärkeimmät tekijät tunnistetaan ja niitä käsitellään jossain määrin. Yhtiö raportoi ESG-asioista vuosittain.

C-luokitus

Yritykset, jotka kuuluvat C-luokkaan ovat jonkin verran jäljessä yleisestä kehityksestä ESG-asioiden osalta. Ylimmän johdon velvoitteita ei ole, eikä yhtiö ole tehnyt perusteellista riskinarviointia ESG-asioista tai  käsiteltäväksi määritellyistä osa-alueista.

Kymmenen vuoden digikehitys kahdessa kuukaudessa 

Koronakriisi on luonut sekä häviäjiä että voittajia Joakim Ahlbergin rahastoon. Esimerkiksi monien uima -altaita ja ilmastointilaitteita valmistavien yritysten tilauskertymä on noussut hurjasti.  Peliyritykset ovat myös hyötyneet ihmisten ympäri maailmaa ollessa kotona paljon tavallista enemmän.

Yksi suurimmista voittajista on Microsoft, joka on ollut ratkaiseva yhtiö kaikille kotona työskenteleville. Microsoft Teams on lisännyt huomattavasti aktiivisten käyttäjien määrää ollessaan monien kotitoimistojen suosituin digitaalinen kohtauspaikka, ja viime huhtikuussa Teamsissa esimerkiksi oli yli 200 miljoonaa osallistujan päivä. Microsoftin toimitusjohtaja Satya Nadella totesikin huhtikuun lopussa yhtiön nähneen kymmenen vuoden edestä digitaalista kehitystä kahden kuukauden aikana.

Microsoftin kaltainen nopea digitaalinen kehitys kuvaa hyvin Joakim Ahlbergia kiinnostavia puolia Pohjois-Amerikan osakemarkkinoilla:

- Useimmat maailmalaajuiset trendit alkavat Yhdysvalloista. He ovat vahvoja innovaatioissa, ja ihmiset omaksuvat uudet suuntaukset nopeasti. Pörssikauppaa on mahdollista käydä sekä arvostetuilla ja monimuotoisilla yhtiöillä, joten kiinnostavia kohteita on helppo löytää, Joakim Ahlberg sanoo.

Lue lisää rahaston sijoituksista, kehityksestä ja hinnoittelusta