Onlinekonsultationstjenester er blevet mere almindelige overalt i verden

Ping An – etävastaanotto tuo lääkärin kotiin

Verkossa tarjottavat lääkäripalvelut ovat yleistyneet eri puolilla maailmaa, mutta koronavirusepidemia sai etälääketieteen kysynnän ja kehityksen ennennäkemättömään kasvuun. Kehittyvät Tähdet -rahastoon alkuvuodesta lisätyn Ping An Good Doctorin näkymät ovat lupaavat, ja vuoropuhelujen kautta vastuullisuuteen liittyviä riskejä hallitaan yhä paremmin.

Aktiivinen omistajuus

COVID-19 lisää etälääkäripalveluiden kysyntää

Etälääketieteen eli verkossa tarjottavien lääkäripalveluiden suosio oli kasvussa jo ennen koronaviruspandemiaa. Viruksen leviäminen aiheutti kuitenkin maailmanlaajuisen terveyskriisin, joka vahvisti etälääketieteen yhtiöiden asemaa entisestään. Siksi ei olekaan mikään yllätys, että käynnit lääkärien etävastaanotoilla yli kaksinkertaistuivat Euroopassa koronavirustartuntojen pelossa. The New York Timesin artikkelissa kerrotaan, että kongressin hyväksymä 8,3 miljardin arvoinen tukipaketti vauhditti etälääketieteen suosion kasvua Yhdysvalloissa.

Koronaviruspandemia on vauhdittanut etävastaanottojen käyttöönottoa myös Aasiassa. Konsulttiyhtiö Bain & Companyn tekemän tutkimuksen mukaan 91 prosenttia aasialaisista kuluttajista oli halukkaita käyttämään digitaalisia terveydenhuollon palveluja, jos työnantaja tai vakuutusyhtiö korvaisi niistä aiheutuvat kulut.

Ennen pandemiaa Aasian maiden hallitukset epäilivät kuitenkin etälääketieteellä saavutettavia hyötyjä suhteessa kuluihin. Kun pandemia iski, digitaalisten alustojen hyödyt kävivät kuitenkin selväksi. Useiden maiden hallitukset toivat digitaalisia terveyspalveluita nopeasti kaikkien saataville viruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Aasialaiset vakuutusyhtiöt eivät olleet innokkaita korvaamaan etälääkärien vastaanotoista aiheutuneita kuluja ennen koronaviruspandemiaa. Terveyskriisi sai kuitenkin monet niistä lisäämään etälääketieteen palvelut nopeasti osaksi vakuutuksiaan. Bain & Companyn mukaan useat alueen vakuutusyhtiöt ovat ryhtyneet tekemään yhteistyötä etälääketieteen palvelujen kanssa tarjotakseen asiakkailleen ilmaisia etälääkärin konsultaatioita.

Kvinde bruger mobiltelefon
Ping An Healthcare and Technology tarjoaa terveydenhuollon ja online-diagnostiikan ohjelmistoratkaisuja. Yrityksen terveydenhuoltoalusta Ping An Good Doctor on rekisteröityjen käyttäjien määrän perusteella Kiinan suurin.

Etälääkäripalvelu voi olla mainio sijoituskohde

Monet asiat viittaavat siihen, että etälääketieteen yhtiöiden pitäisi olla kannattavia sijoituskohteita erityisesti korona-aikana. Lääkärissä käynti on kuitenkin monille henkilökohtainen asia, ja terveydenhuollon toimijoiden hallussa olevat potilastiedot on pidettävä turvassa.

Ping An Healthcare and Technology kehittää ohjelmistoja ja verkkodiagnostiikan työkaluja terveydenhuollon käyttöön. Yhtiön Ping An Good Doctor -verkkopalvelu on Kiinan suurin rekisteröityjen käyttäjien määrällä mitattuna. Palvelu tarjoaa etäkonsultaatioita, joissa terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät apunaan tekoälyn analyyseja, sekä lähetteitä ja etävastaanottoja. Palvelu välittää reseptejä yhteistyökumppaniverkoston apteekeille sekä tarjoaa kuluttajille ja potilaille tietoa terveydenhuoltopalveluista.

– Ping An Healthcare and Technology lisättiin hiljattain Nordea Kehittyvät Tähdet -osakerahastoon. Yhtiön ESG-luokitus on B+, korkeimman mahdollisen luokituksen ollessa A+, ESG-analyytikko Harry Granqvist Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimistä kertoo. Yhtiöön kohdistuu tietosuojaan ja tietoturvaan sekä terveydenhuollon palveluiden laatuun ja luotettavuuteen liittyviä vastuullisuusriskejä.

– Kävimme yhtiön kanssa vuoropuhelua tietyistä vastuullisuuteen liittyvistä seikoista, joissa yhtiön pitää kehittää toimintaansa, hän jatkaa. Nämä liittyivät pääasiassa yhtiön tietoturvaprosesseihin ja terveydenhuollon palvelujen laadunvalvontaan.

Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimi keskusteli yhtiön edustajien kanssa myös sen toiminnasta koronaviruskriisin aikana. Ping An Good Doctor -palvelun käyttäjämäärä kasvoi lähes 900 prosenttia tammikuussa 2020 vuoden 2019 joulukuuhun verrattuna. Äkillinen kasvu on yhtiölle hieno mahdollisuus, mutta sen myötä kasvavat myös riskit.

Harry Granqvist, Vastuullisuusanalyytikko
Harry Granqvist
Vastuullisuusanalyytikko
Tekoälyä hyödyntävät diagnostiikkatyökalut ovat markkinoiden täsmällisimpiä
Harry Granqvist

Tietosuojariskit erityiskomitean tarkasteluun

Terveydenhuollon ja hyvinvoinnin palveluja tarjoava Ping An käsittelee mobiilialustallaan suuria määriä arkaluontoisia digitaalisia asiakastietoja. Yhtiöön kohdistuu siksi sääntelyyn liittyviä riskejä ja maineriskejä, jotka voivat johtua tietoturvaloukkauksista, väärinkäytöksistä ja muista tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvistä laiminlyönneistä.

Ping An on ottanut käyttöön perusteellisia tietoturvatoimia riskien hallitsemiseksi. Sen ennaltaehkäisevät toimet sisältävät muun muassa tietojen salauksen ja tunnistamattomaksi tekemisen sekä järjestelmän haavoittuvuuksien seurannan. Lisäksi yhtiö reagoi havaittuihin tapauksiin torjuntatoimenpiteillä.

Ping Anin teknologiajohtajan vetämä tietoturvakomitea vastaa tietoturvatoimien valvonnasta. Näin varmistetaan, että yhtiön ylin johto priorisoi riskienhallinnan.

– Suosittelimme Ping Anin kanssa käymiemme keskustelujen perusteella, että yhtiö vahvistaa riskienhallintaansa palkkaamalla myös riippumattomia ja ulkopuolisia tietoturvatarkastajia ja sertifioi prosessinsa, Harry Granqvist kertoo.

Tekoälyn hyödyntämisessä myös riskinsä

Yhtiöön kohdistuu myös taloudellisia riskejä ja maineriskejä, jos se tekee potilailleen virheellisiä diagnooseja tai sen lääketieteellisissä palveluissa havaitaan muita puutteita. Riskejä lisää myös se, että yhtiön tarjoamat konsultaatiot ovat riippuvaisia sen tekoälyratkaisuista.

Vastuullisen sijoittamisen tiimi keskusteli yhtiön kanssa siitä, miten se huolehtii palvelujensa korkeasta laadusta. Yhtiö osoitti keskusteluissa olevansa sitoutunut hallitsemaan myös näitä riskejä.

– Yhtiö seuraa perusteellisesti asiakastyytyväisyyttä ja konsultointipalveluista saamaansa palautetta. Asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä, eikä laiminlyöntejä ole ollut, Granqvist sanoo. Ping Anin tekoälyä hyödyntävät diagnostiikkatyökalut ovat markkinoiden täsmällisimpiä, mutta niitä käytetään ainoastaan asiantuntijakonsultaatioiden tukena. Myös laadunvalvontaprosessit vähentävät tekoälyn käyttämiseen liittyviä riskejä. Tiimimme suositteli yhtiötä kertomaan avoimemmin yhteistyökumppaniapteekkiensa valintaprosessista, mutta muuten emme löytäneet yhtiön laadunvalvontakäytännöistä huomautettavaa, Granqvist kertoo.

Ping An Good Doctor -palvelu on osoittanut koronaviruskriisin aikana pystyvänsä tarjoamaan turvallisia ja luotettavia etälääketieteen palveluja, kun monet potilaat ovat halunneet välttää fyysisiä sairaalakäyntejä. Yhtiö on pystynyt toistaiseksi vastaamaan hyvin kasvaneeseen kysyntään ja auttanut näin vähentämään sairaaloiden kuormitusta näinä vaikeina aikoina.

– Olemme vakuuttuneita Ping An Healthcare and Technologyn riskienhallintakäytännöistä niin tietoturvan kuin laadunvalvonnankin osalta. Yhtiön kasvaessa kasvavat kuitenkin myös siihen kohdistuvat riskit. Riskienhallinnan kannalta on tärkeää, että yhtiö pystyy myös jatkossa rekrytoimaan riittävästi päteviä lääketieteen ja teknologia-alan ammattilaisia, Harry Granqvist toteaa ja kertoo, että keskustelua yhtiön kanssa käydään myös jatkossa.

Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet -rahastoa hallinnoi Nordea Investment Funds S.A., joka on Luxemburgiin rekisteröity rahastoyhtiö. Lisätietoa saat Rahastot Nyt -palvelusta.

 

Tässä artikkelissa esitetyt eri maita, yhtiöitä ja/tai rahastoja koskevat näkemykset ovat yleistä tietoa, eikä suositus ostaa tai myydä mitään sijoitusinsinstrumenttia. 

Esittelyssä Tähtirahastot

Nordean Tähtirahastoissa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien, nk. ESG-tekijöiden arvioiminen on keskeinen osa rahastojen sijoitusstrategiaa.

Valitessaan sopivia yhtiöitä sijoituskohteiksi rahastojen salkunhoitajat analysoivat suuria määriä dataa, kuten taloudellisia ja riskeihin liittyviä tunnuslukuja. Tähtirahastojen kohdalla jatkuva vuoropuhelu sijoituskohteina olevien yhtiöiden kanssa on kuitenkin tärkeä osa rahastoja. Kurkistamme juttusarjassa tarkemmin työhön, jota Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimi Tähtirahastojen osalta tekee.

Lisätietoja Tähtirahastoista.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?