Nordea Invest Emerging Markets
Kirjoittanut:
Camilla Jenkey ja Jens Møller Madsen

Nordea Kehittyvät Tähdet: ”Keskustelemme kaikkien sijoituskohteiksi valittavien yhtiöiden kanssa”

Kehittyville markkinoille sijoittaminen vaatii usein hieman erilaista osaamista kuin sijoittaminen Eurooppaan tai Pohjois-Amerikkaan. Osaaminen korostuu etenkin silloin, kun etsitään yrityksiä, jotka huomioivat ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyvät asiat erityisen hyvin liiketoiminnassaan. Nordea Funds Magazine kysyi salkunhoitaja Juliana Hansvedeniltä, miten hän vastaa näihin haasteisiin.

Nordea Kehittyvät Tähdet sijoittaa kehittyvillä markkinoilla toimiviin yhtiöihin, joissa yhdistyvät kasvupotentiaali ja vastuullinen suhtautuminen ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hyvään hallintotapaan.

Kehittyviä markkinoita ovat esimerkiksi Kiina, Intia, Venäjä ja Brasilia. Näissä maissa voi joskus olla vaikeaa löytää yritysten kirjallisia ESG-periaatteita. ESG tulee sanoista environmental (ympäristö), social (yhteiskunta) ja governance (hyvä hallintotapa).

– Joskus käy niin, että emme löydä ESG-asiakirjoja. Olemme kuitenkin huomanneet, että vaikka ne eivät ole julkisesti saatavilla, se ei välttämättä tarkoita, että yrityksen ESG-profiili olisi huono. Siksi haluamme ehdottomasti keskustella yritysten kanssa ennen sijoituspäätöksen tekemistä, Juliana Hansveden kertoo. Hansveden toimii Nordea Kehittyvät Tähdet -rahaston salkunhoitajana yhdessä Emily Leveillen kanssa.

– Joskus meitä pallotellaan eli puolilla organisaatiota ennen kuin löydämme henkilön, joka osaa vastata kysymyksiimme. Olemme kuitenkin tottuneet tähän luonnollisena osana prosessin alkuvaihetta, Hansveden jatkaa.

Rahastoon sijoittava voi olla aina varma siitä, että salkunhoitajat ovat käyneet tiivistä vuoropuhelua sijoituskohteena olevien yritysten kanssa.

– Emme koskaan tee sijoituspäätöstä ilman yhtiön taloustilanteen, arvoketjun ja ESG-profiilin analysoimista. Käymme myös keskustelua kaikkien yhtiöiden kanssa ennen sijoituspäätöksen tekemistä, Hansveden korostaa.

Myös Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimi tekee yhtiöistä oman analyysinsä. Tiimiin kuuluva analyytikko tekee yhteistyötä salkunhoitajien kanssa ja osallistuu useimpiin uusia sijoituskohteita käsitteleviin keskusteluihin. Yhtiön luokituksen on oltava vähintään B, jotta se voidaan ottaa Tähtirahastoihin.

Vastuullisuus- eli ESG-luokitus

Luokka A: Yhtiöt ovat kypsiä yhtiöitä, joilla on vahva johto sekä hyvät periaatteet ja menettelytavat keskeisten vastuullisuusasioiden käsittelyä varten.

Luokka B: Yhtiöiden ylin johto kiinnittää huomiota ESG-asioihin ja kehittää yhtiön johtamisrakennetta. Keskeiset seikat tunnistetaan ja niihin puututaan jossain määrin. Yhtiöt laativat vuosittain raportin.

Luokka C: Yhtiöt ovat jäljessä kehityksestä. Ylin johto ei ole sitoutunut ESG-asioihin, eivätkä yhtiöt ole arvioineet niihin liittyviä riskejä perusteellisesti tai tunnistaneet toimenpiteitä edellyttäviä osa-alueita.

Juliana Hansveden

Salkunhoitaja, Nordea Kehittyvät Tähdet

Rahastoon ei valita pelkästään ESG-nörttejä

Useimmissa tapauksissa yhtiöt keskustelevat mielellään ESG-asioista. Tätä kautta saadaan mahdollisuus vaikuttaa yhtiöihin.

– Emme sijoita pelkästään niihin yhtiöihin, joiden ESG-profiili on täydellinen. Arvioimme yhtiöitä kokonaisuutena ja tarkastelemme niiden potentiaalia, mutta vaadimme niitä myös parantamaan ESG-asioiden hoitoa, Juliana Hansveden sanoo. 

– Vaikka ESG-asioilla on suuri painoarvo analyysissä, sijoituspäätöksen ratkaisevat vahva taloudellinen perusta ja positiivinen tuotto-odotus, hän painottaa.

Hansvedenin mukaan kehittyvien markkinoiden yhtiöt kehittyvät jatkuvasti ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien riskien ja mahdollisuuksien huomioimisessa. Muutama vuosi sitten oli ominaista, että suuri osa yhtiöistä toimi energia- ja raaka-ainesektorilla. Nyt tilanne on muuttunut.

– Kehittyvät markkinat näyttävät varsin erilaisilta kuin viisi vuotta sitten. Nykyään ne ovat erittäin monipuoliset ja muuttuvat sitä mukaa kun kehittyvät maat toteuttavat uudistuksia. Meille on hyötyä esimerkiksi siitä, että olemme perehtyneet poliittiseen kehitykseen monissa maissa, koska uudistukset voivat vaikuttaa merkittävästi maiden elinkeinoelämään, Hansveden toteaa.

Korona on pakottanut yritykset sopeutumaan

Juliana Hansveden korostaa, että monet yhtiöt kykenevät sopeutumaan muutoksiin varsin hyvin ja ovat esimerkiksi toipuneet nopeasti koronaviruksen vuoksi käyttöön otetuista rajoitustoimista.

– Meille ei ole tullut vastaan montaakaan yritystä, jotka eivät olisi pystyneet jatkamaan toimintaansa rajoituksista huolimatta. Pankit ja vakuutusyhtiöt ovat tehneet paljon työtä, jotta ne pystyvät pitämään yhteyttä asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin verkossa. Myös eniten kärsineet toimialat ovat sopeutuneet nopeasti uuteen tilanteeseen. Yritykset eivät ole jääneet passiivisina odottamaan ratkaisua, Hansveden sanoo.

Korona on vaikuttanut positiivisesti verkkokauppaan, jossa monet kehittyvien markkinoiden maat Kiinaa lukuun ottamatta ovat jääneet jälkeen muusta maailmasta.

– Rahastossa on suhteellisen paljon verkkokauppayrityksiä. Ne ovat selviytyneet koronakriisistä todella hyvin. Monet kuluttajat ovat kotona pysytellessään kuluttaneet aikaa verkko-ostoksiin, emmekä odota tämän suuntauksen heikkenevän, Hansveden sanoo.

 

Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet -rahastoa hallinnoi Nordea Investment Funds S.A., joka on Luxemburgiin rekisteröity rahastoyhtiö. Lisätietoja Rahastot Nytissä.

Tässä artikkelissa esitetyt eri maita, yhtiöitä ja/tai rahastoja koskevat näkemykset eivät ole Nordean antamia suosituksia. Keskustele aina sijoitusneuvojasi kanssa ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Emily Leveille

Salkunhoitaja, Nordea Kehittyvät Tähdet