Sunde snacks
Kirjoittanut:
Thomas Jensen

Mikrolainat + terveelliset välipalat + digitaaliset koulutusratkaisut = parempi maailma ja tuotto

Nyt voit sijoittaa aivan uudenlaisiin rahastoihin. Ne sijoittavat yhtiöihin, joiden tuotteet vaikuttavat myönteisesti yhteiskuntaan ja joiden liiketoiminta on kannattavaa. Sijoituskohteena voi olla indonesialaisille naisyrittäjille mikrolainoja antava pankki, amerikkalaisille lapsille terveellisiä välipaloja valmistava yhtiö tai innostavan oppimisen kaikkialla maailmassa mahdollistava IT-yritys.

Salkunhoitajan Thomas Sørensenin mukaan markkinoilla ei ole toista samanlaista sijoitustuotetta. Nordea Global Social Empowerment -rahasto sijoittaa vain yhtiöihin, jotka ottavat yhteiskuntavastuunsa vakavasti ja joiden liiketoiminta on kannattavaa.  

– Olen todella ylpeä siitä, että olemme liikkeellä edelläkävijänä. Kymmenen vuotta sitten aloittanut Ilmasto ja Ympäristö -rahastomme on menestynyt hienosti, ja olen varma siitä, että onnistumme jälleen, Thomas Sørensen sanoo.

Hän kuuluu salkunhoitotiimiin, joka kuluneen vuoden aikana etsi ja analysoi uuteen rahastoon otetut 50 yhtiötä. 

Vie maailmaa parempaan suuntaan

Uudella Global Social Empowerment -rahastolla on kolme tavoitetta. Sen on ensinnäkin saavutettava markkinoita parempi tuotto. Toiseksi sen on oltava aktiivinen rahasto, eli Nordean analyytikot käyvät koko ajan vuoropuhelua yhtiöiden kanssa niiden toiminnan kehittämiseksi. Kolmanneksi rahaston täytyy viedä maailmaa parempaan suuntaan sijoittamalla yhtiöihin, jotka auttavat asiakkaitaan ja tuotteidensa käyttäjiä esimerkiksi elämään terveellisemmin ja oppimaan uutta.

– Näihin asioihin kiinnitetään nyt paljon huomiota. Koronapandemia on syössyt valtavan määrän ihmisiä ympäri maailmaa köyhyyteen. Samaan aikaan se on myös muistuttanut, miten tärkeää on auttaa muita mahdollisuuksien mukaan. Sekin, että sijoittaa rahansa yhteiskuntavastuullisesti, on yksi tapa auttaa, Thomas Sørensen toteaa.

Thomas Sørensen

Salkunhoitaja, Nordea Asset Management

Perustarpeet

On helppo sanoa, että haluaa tukea sijoituksillaan hyviä asioita, mutta toimeen ryhtyminen on eri asia. Siksi Nordean sijoitustiimi on käyttänyt konseptin kehittämiseen tavallista enemmän aikaa. Tiimi päätyi jakamaan rahaston 50 yhtiötä kolmeen teemaan sen mukaan, miten ne tukevat yhteiskuntaa tai tuotteiden käyttäjiä ja asiakkaitaan. 

Perustarpeet-ryhmään kuuluvat yritykset esimerkiksi auttavat tuottamaan puhdasta juomavettä, valmistavat terveellisiä ruokavaihtoehtoja tai tarjoavat halpoja vuokra-asuntoja. Hyvä esimerkki on saksalainen LEG, joka vuokraa edullisia asuntoja. Yhtiön asuntojen vuokrat ovat keskimäärin 30 prosenttia markkinahintoja matalammat, mikä auttaa vähävaraisia saamaan asunnon. 

Vaikuttaminen ja yhdenvertaisuus

Seuraavan ryhmän teema on yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Siihen kuuluvat yhtiöt, jotka auttavat tuotteidensa käyttäjiä ja asiakkaitaan osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnan kehittämiseen. Esimerkkinä voidaan mainita IT-yhtiö Kahoot, jonka innostavaa peli- ja tietokilpailupohjaista oppimisalustaa on käyttänyt 800 miljoonaa oppilasta ja opettajaa ympäri maailmaa. Kahootin suosio on kasvanut hurjasti pandemian aikana.

Kolmas teema on yhdenvertaisuus, jossa keskitytään yhtiöihin, jotka antavat käyttäjilleen ja asiakkailleen mahdollisuuden kestävään hyvinvointiin ja oman elämäntilanteensa parantamiseen. Yksi esimerkki teemasta on indonesialainen Rakyat-pankki, joka auttaa mikrolainojen avulla yrittäjiä pääsemään alkuun. Uusiseelantilaisen teknologiayhtiö Xeron kirjanpito-ohjelmisto taas auttaa pienyrityksiä säästämään aikaa ja kasvamaan.

Kahoot Hjemmeskoling
IT-yhtiö Kahootin innostavaa peli- ja tietokilpailupohjaista oppimisalustaa on käyttänyt 800 miljoonaa oppilasta ja opettajaa ympäri maailmaa. Kahootin suosio on kasvanut hurjasti koronapandemian aikana.

Perusteellista analyysiä

YK otti vuonna 2015 käyttöön 17 kestävän kehityksen tavoitetta eli niin sanotut SDG-tavoitteet. Nordean sijoitustiimi käyttää näitä tavoitteita pitkälti pohjana sijoitusten vastuullisuutta määritellessään. 

Rahoitusalalla tehdään nyt paljon työtä ESG-asioiden parissa. ESG tulee sanoista environmental (ympäristö), social (yhteiskunta) ja governance (hyvä hallintotapa). ESG-analyysissä tarkastellaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä tekijöitä yrityksessä. Kaikista uuteen rahastoon sisältyvistä 50 yhtiöstä on siis tehty sekä taloudellista tuottopotentiaalia arvioiva että ESG-analyysi ja näiden lisäksi SDG-analyysi, jossa tarkastellaan yhtiötä 17 kestävän kehityksen tavoitteen kautta.

"Olen todella ylpeä, että olemme liikkeellä edelläkävijänä. Kymmenen vuotta sitten aloittanut Ilmasto ja Ympäristö -rahastomme on menestynyt hienosti, ja olen varma, että onnistumme jälleen"
Thomas Sørensen, salkunhoitaja

S-kirjain paremmin esillä

Nordean 18 hengen vastuullisen sijoittamisen tiimi tekee töitä sijoituskohteiden vastuullisuuden parissa. Michaela Zhirova on yksi tämän tiimin jäsenistä. Hän on tehnyt ESG-analyysejä yhdeksän vuoden ajan ja nähnyt tänä aikana etenkin ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvän sijoittamisen nopean kasvun. 

– Olen iloinen, että nyt huomiota kiinnitetään enemmän myös siihen, mitä ESG:n S-kirjan tarkoittaa. YK:n kestävän kehityksen tavoitteista on sijoittamisessa tarkasteltu lähinnä E:tä eli ympäristöasioita. On selvää, että ilmastonmuutoksen torjunnalla on kiire, ja siksi sijoituskohteidemme on oltava ympäristön kannalta vastuullisia. Meillä on kuitenkin kiire myös luoda sosiaalisesti entistä tasapainoisempi ja tasa-arvoisempi maailma, ESG-analyytikko Zhirova sanoo.

– YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta luovat hyvän pohjan S-kirjaimen piiriin kuuluville sijoituksille. Maailmassa on paljon hyviä yhteiskunnankin etua edistäviä yrityksiä, ja ne ovat myös kiinnostavia sijoituskohteita meille, hän jatkaa.

Hyviä kokemuksia Ilmasto ja Ympäristö -rahastosta

Kun Nordea toi vuonna 2008 markkinoille Ilmasto ja Ympäristö  rahaston kesti hetken, ennen kuin sijoittajat kiinnostuivat vihreisiin sijoituskohteisiin keskittyvästä rahastosta. Rahasto menestyi kuitenkin loistavasti, ja sen hoidossa oleva varallisuus on nykyään noin 6 miljardia euroa. Pelkästään vuosina 2019–2020 se kasvoi yli 2,5 miljardilla eurolla.

– Olin mukana käynnistämässä Ilmasto ja Ympäristö  rahastoa, ja nyt tuntuu vähän samalta kuin silloin. Alussa kiinnostus ei ollut kovin suurta, mutta yhtäkkiä sijoituksia alkoi tulla nopeasti, salkunhoitaja Thomas Sørensen muistelee.

– Nykyään on ihan tavallista sijoittaa vihreitä sijoituskohteita suosivaan rahastoon. Olen varma, että uuden rahaston kanssa käy samoin. Yhä useammat haluavat nyt sijoittaa kohteisiin, jotka ovat kannattavia ja saavat lisäksi hyviä asioita aikaan maailmassa, hän toteaa.

 

Nordea 1 - Global Social Empowerment -rahastoa hallinnoi Nordea Investment Funds S.A., joka on Luxemburgiin rekisteröity rahastoyhtiö. Lisätietoja ja viralliset dokumentit rahastosta on saatavilla Rahastot Nyt -palvelusta

Tässä artikkelissa esitetyt eri maita, yhtiöitä ja/tai rahastoja koskevat näkemykset eivät ole Nordean antamia suosituksia. Keskustele aina sijoitusneuvojasi kanssa ennen sijoituspäätöksen tekemistä.