Hero
Kirjoittanut:
Charlotte Holst

Nyt voit sijoittaa samanaikaisesti ilmastoon ja yhteiskuntaan

Nordean uusi rahasto sijoittaa yhtiöihin, jotka tarjoavat ratkaisuja ilmaston lämpenemiseen ja sosiaalisten tarpeiden täyttämiseen – kahteen polttavimpaan ongelmaan maailmassa. Nordea Global Climate and Social Impact -rahastoon sijoittavilla on mahdollisuus saada taloudellista tuottoa ja edistää myönteistä muutosta yhteiskunnassa ja ympäristössä.

Energiaa säästävät eristystuotteet, jotka pienentävät energialaskua. Pyöräilyvarusteet, jotka innostavat ihmisiä valitsemaan mahdollisimman puhtaan ja terveellisen kulkuneuvon. Elintarvikkeiden luonnolliset ainesosat, jotka suojelevat maapalloa ja ihmisten terveyttä.

Tällaiset tuotteet vievät kehitystä oikeaan suuntaan niin ilmaston kuin yhteiskunnan kannalta. Nordean Global Climate and Social Impact -rahastosta löytyy yhtiöitä, jotka suunnittelevat, valmistavat ja markkinoivat juuri tämänkaltaisia tuotteita.

– Ilmastoratkaisuihin sijoittaminen on jo hyvin yleistä, mutta paljon on potentiaalia myös yhtiöissä, jotka ratkaisevat yhteiskuntaan liittyviä haasteita ja pyrkivät korjaamaan maailman suuria epätasapainoja, toteaa Nordean salkunhoitaja Thomas Sørensen.

– Pandemia on korostanut tarvetta luoda ”kestäviä ekosysteemejä”. Epätasa-arvo lisääntyy jatkuvasti. Nyt on välttämätöntä kanavoida pääomia yhtiöille, joiden tarjoamilla ratkaisuilla voidaan edistää tasa-arvoisempia mahdollisuuksia. Nämä yhtiöt voivat saada pääomaa sijoitustemme kautta.

Thomas Sørensen

Salkunhoitaja, Nordea Asset Management

Liiketoimintaa, ei hyväntekeväisyyttä

Nordean Global Climate and Social Impact -rahasto vastaa tähän tarpeeseen. Riskin ja tuoton suhde yhtiöissä, jotka valitaan rahastoon, on oltava houkutteleva. Yhtiöiden tuotteiden ja palveluiden on myös tarjottava kestävämpiä ratkaisuja.

– Tässä ei ole kyse hyväntekeväisyydestä eikä tuista. Lähtökohtana ovat järkevät sijoituspäätökset, joilla voidaan kannustaa markkinoita kehittämään ratkaisuja haasteisiin. Tämä on erittäin tärkeää muistaa, Thomas Sørensen sanoo.

Rahasto sijoittaa yhtiöihin, jotka toimivat näillä osa-alueilla: terveys ja hyvinvointi, yhdenvertaisuus ja tasa-arvoiset mahdollisuudet, kestävä elämäntapa ja vähähiilinen talous. Toiset yhtiöt auttavat ratkaisemaan sekä ilmastoon että yhteiskuntaan liittyviä haasteita, ja toiset taas ovat erityisen lupaavia yhdellä osa-alueella.

– Yhtiöiden tuotteet vaihtelevat pitkälle kehitetyistä terveydenhuollon laitteista ja mikrolainoista kiertotalouden ratkaisuihin. Valikoima on siis laaja, ja se mahdollistaa vahvan salkun rakentamisen. Tavoitteemme mukaisesti pystymme myös rahaston avulla tarjoamaan houkuttelevaa tuottoa sijoittajillemme, Thomas Sørensen sanoo.

h

Mikrolainoja ja stressinhallintaa

Sijoitukset ilmastoratkaisuihin ovat jo tuttuja, mutta mitä tarkoitetaan yhteiskuntavaikutuksilla (social impact)? Nordean vaikuttavuusanalyytikko Solène Eveillard tuntee tämän käsitteen hyvin. Työssään hän tunnistaa ja seuraa yhteiskuntaa ja ympäristöä hyödyttäviä muutoksia, joita rahaston yhtiöt saavat aikaan.

– Yhteiskuntavaikutukset tarkoittavat merkittävää positiivista muutosta, jolla pyritään ratkaisemaan ajankohtaisia yhteiskuntaan liittyviä haasteita, hän sanoo.

Yhteiskuntavaikutuksia syntyy esimerkiksi silloin, kun intialainen nainen voi perustaa mikrolainan avulla oman pienen yrityksen ja ansaita rahaa. Silloin hän pystyy maksamaan lastensa koulutuksen, jonka kautta he saavat valmiudet elättää itsensä. Syntyy siis useita yhteiskuntaa hyödyttäviä sivuvaikutuksia. Toinen esimerkki voisi olla yritys, jonka kehittämä HR-järjestelmä tunnistaa työntekijöiden kokeman stressin varhaiset merkit, mahdollistaa tarvittavan tuen tarjoamisen ja vähentää stressistä johtuvia poissaoloja.

Solène Eveillard

Vastuullisuusanalyytikko, Nordea

Osakkeet, ESG ja yhteiskuntavaikutukset

Solène Eveillard kertoo, että sijoituskohteina olevat yhtiöt analysoidaan perusteellisesti niitä koskevien tietojen ja raporttien pohjalta.

– Teemme yhtiöiden kanssa yhteistyötä, jotta näemme, miten ne seuraavat ja mittaavat yhteiskunta- ja ilmastovaikutuksiaan. Arviomme perustuvat laadulliseen ja määrälliseen tietoon – etenkin arvio siitä, miten paljon yhtiön liikevaihto edistää suoraan kestävän kehityksen tavoitteita, hän sanoo.

Rahaston kaikille yhtiöille on tehty perusteellinen osakeanalyysi, vastuullisuus- eli ESG-analyysi ja vaikutusten arviointi. Kaikki nämä tekijät sisältyvät arvioon yhtiön kyvystä tuottaa sijoitetulle pääomalle tuottoa.             

Pakko luo mahdollisuuden

Rahasto pyrkii edistämään YK:n osallistavan vihreän talouden mallia, jossa hyvinvointi ja tasa-arvo, ympäristö- ja ilmastoasiat sekä talouskasvu kulkevat käsi kädessä. Kansalaiset, eli kuluttajat, haluavat yhä vahvemmin edistää valoisampaa tulevaisuutta kaikille maapallon asettamissa rajoissa.

– Kuluttajat etsivät yhä useammin ympäristöystävällisiä tuotteita, joiden tuotannossa otetaan huomioon myös ihmiset ja ympäristö. Vahvat vastuullisuuteen liittyvät käytännöt parantavat yhtiöiden taloudellista tulosta. Siksi ympäristökestävyyden ja sosiaalisen tasa-arvon yhdistäminen on yrityksille pakko ja selkeä taloudellinen mahdollisuus, Solène Eveillard sanoo.

Osallistumatta jättäminen on riski

Thomas Sørensen oli 13 vuotta sitten mukana tuomassa markkinoille Nordean Ilmasto ja Ympäristö -rahastoa. Hän vertaa yhteiskuntavaikutuksiin pyrkimistä ilmastosijoittamisessa tapahtuneeseen kehitykseen

– Uskon, että nyt ollaan samassa tilanteessa kuin ekologisten kysymysten suhteen oltiin viisi vuotta sitten. Silloin ne nousivat toden teolla esille ja yhtiöt alkoivat kertoa konkreettisista tavoitteista, joita ne asettivat hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle. Nykyään kuluttajat, yhtiöt ja hallitukset tietävät, että ilmastoon sijoittaminen tuo suuria mahdollisuuksia ja että useimmat ilmastoratkaisut ovat taloudellisesti kannattavia, Thomas Sørensen sanoo.

Tällaisia mahdollisuuksia löytyy myös yhteiskuntavaikutuksista. Tänä päivänä kuluttajat odottavat yritysten vaikuttavan yhteiskuntaan positiivisesti. Jos yhtiön liiketoimintamalli ei tuota mitään hyvää yhteiskunnalle, sijoitukseen liittyy riski, hän korostaa.

– Yhtiön liiketoimintamalli ei voi perustua esimerkiksi alihinnoitteluun, jonka halpa työvoima mahdollistaa. Yhtiö ei voi kehittyä, jos se toimii vastuuttomasti hankkiessaan tavaroita tai palveluja. Kuluttajia ei kiinnosta pelkästään se, mistä jokin tuote on valmistettu, vaan myös miten ja miksi se on valmistettu. He eivät osta vaatteita, jotka on valmistettu Bangladeshissa työntekijöitään huonosti kohtelevassa tehtaassa.

Merkittävä muutos

Solène Eveillardin mielestä on rohkaisevaa nähdä, että sijoitukset voivat sekä tarjota houkuttelevaa tuottoa että edistää yhteiskuntaa ja ympäristöä hyödyttävää myönteistä muutosta.

– Uskon, että rahoitus voi avata mahdollisuuksia ratkaista haasteita, jotka liittyvät yhteiskuntaan ja ympäristöön. Menemme askeleen pidemmälle kuin pelkkä ESG, yhdistämme hyvät tuotot sekä ihmisiä ja ympäristöä hyödyttävät parannukset. Haluamme tehdä sijoituksia, jotka saavat aikaan merkittäviä muutoksia.

Osallistava vihreä talous

  • Nordea Global Climate and Social Impact -rahasto pyrkii edistämään siirtymistä osallistavaan vihreään talouteen, joka on YK:n, Maailmanpankin ja Euroopan unionin hyväksymä malli.
  • Osallistava vihreä talous tarkoittaa taloutta, jossa hyvinvointi ja tasa-arvo, ympäristö- ja ilmastoasiat sekä talouskasvu kulkevat käsi kädessä.
  • Kaikki sidosryhmät – yritykset, kuluttajat ja sijoittajat – hyötyvät pyrkimyksestä osallistavaan vihreään kasvuun.
  • Yksi esimerkki on mikrorahoitus: yksi sijoitettu dollari voi tuottaa yhteiskunnalle arvoa jopa kolme dollaria. Se on mikrorahoituksen yhteiskuntavaikutusten rahallinen arvo.

Lue lisää rahastosta

Lue myös, miten yritykset voivat olla osa ratkaisua. 

Rahastot-Nyt -palvelusta löytyy lisätietoa eri rahastoista.