verkosto
Kirjoittanut:
Tiina Ruulio

Nokia - yksi Suomalaisista Tähdistä

Suomalaiset Tähdet -rahaston sijoitukset käyvät läpi kovan mankelin, salkunhoito lisää ymmärrystään yrityksistä mm. numeroita murskaamalla. Yksittäisen yrityksen osalta se merkitsee isoa selvitystyötä, jota Nokian tapauksessa tehtiin aina Kiinaa myöten.

Osakkeet
Rahasto

Nordean Suomalaiset Tähdet -rahasto sijoittaa pääosin suomalaisyritysten osakkeisiin, ja 25 prosenttia pääomasta voidaan sijoittaa muihin pohjoismaihin. Tavanomaisen osakerahaston sijoitusprosessista poiketen Tähtirahasto sisältää mittavan vastuullisuusarvioinnin, johon osallistuu Nordea vastuullisen sijoittamisen tiimi yhdessä salkunhoitajien ja analyytikkojen kanssa. Esimerkiksi Nokian osuus on rahastossa noin 9 prosenttia, mikä tekee siitä 400 miljoonan euron rahaston kolmanneksi suurimman sijoituksen.

Entinen Suomi-rahasto muuttui yhdeksi Nordean Tähtirahastoista kuluvan vuoden huhtikuussa. Rahastoa hoitavat Marie Karlsson ja Matias Rundgren ja he kuuluvat Nordean Suomeen, Ruotsiin ja Pohjoismaihin sijoittavista rahastoista huolehtivaan osakerahastotiimiin.

 – Tiimissämme on kahdeksan salkunhoitajaa, ja sen lisäksi meitä tukee kolme analyytikkoa. Sijoitamme yrityksiin 3 – 5 vuoden horisontilla. Analyysimme ei perustu yksittäisiin kvartaaleihin tai siihen, miten markkinoilla tuulee jonain tiettynä hetkenä. Pitkän aikavälin sijoittamisessa olennaista ovat mm. yrityksen kassavirtojen kehitys ja kasvumahdollisuudet sekä tietenkin riskit, salkunhoitaja Marie Karlsson kertoo.

Marie Karlsson
Salkunhoitaja Marie Karlsson: – Analyysimme ei perustu yksittäisiin kvartaaleihin tai siihen, miten markkinoilla tuulee.
Numeroiden murskaajat

Rahaston toinen salkunhoitaja Matias Rundgren kertoo, että Nokian tapauksessa on tavattu muun muassa sen johtoa, kilpailijoita ja asiakkaita aina Kiinaa myöten. Asiantuntijoitakin on kuultu.

– Olemme tutkineet alan kasvuennusteita, yrityksen historiaa, syklejä ja tilinpäätösinformaatiota, jotka kaikki ovat julkista tietoa. Pyrimme murskaamaan numeroita, näkemään niiden taakse ja ymmärtämään mistä yrityksen kilpailukyky muodostuu. Se merkitsee isoa työtä yksittäisen yrityksen kohdalla.

Itse asiassa yrityksestä tehtävään ensimmäiseen analyysiin voi kulua yhdestä neljään kuukautta.  – Tämä on selkeä kilpailuetu ja lisäarvo, jonka tuomme asiakkaille. Syvällinen ymmärrys yrityksestä ja sen liiketoimintaympäristöstä ovat kivijalka, johon rahaston sijoitustoiminta nojaa vahvasti.

”Nyt näyttää paremmalta”

Nordean pohjoismaisessa osaketiimissä on analysoitu syvällisesti lähemmäs sata pohjoismaista yritystä. Mukana on myös kymmeniä suomalaisia yrityksiä.  Kun analyysi on valmis, sitä myös päivitetään säännöllisesti.

– Yrityksen johto ja hallitus ovat yleensä kiinnostuneita siitä, mitä sijoittajat ajattelevat yrityksen kilpailueduista, strategisista valinnoista sekä yrityksen osakkeen arvonmäärityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä, jatkaa Rundgren.

Nokian yli kaksi vuotta sitten alkanut mobiiliverkkoliiketoiminnnan uudelleenjärjestely ja toimet kilpailukyvyn tehostamiseksi alkavat jo näkyä numeroissa.  – Alussa tuntui siltä, että Nokia jäisi vähän jälkeen kilpailijoistaan 5G-liiketoiminnassa, mutta nyt näyttää paremmalta. Asioita on laitettu viimeisen kahden vuoden aikana kuntoon, ja tutkimus- ja kehitystyöhön satsataan. Myös markkinatilanne ja ei-länsimaisten kilpailijoiden ongelmat tukevat Nokian kasvua.

Matias Rundgren
Salkunhoitaja Matias Rundgren:  – Yrityksen johtoa kiinnostaa yleensä, mitä sijoittajat ajattelevat yrityksen kilpailueduista, strategisista valinnoista sekä osakkeen arvonmäärityksestä.
Vastuullisuus näkyy jo kaikessa

Tähtirahastojen sijoituskohteita arvioidaan myös nimenomaan yritysvastuun näkökulmasta. Vastuullisuus näkyy yrityksistä tehdyissä ennusteissa tai arvostuksissa. – Itse asiassa vastuullisuus on liitetty kaikkeen, mitä teemme. Se on mukana arvioitaessa yrityksen kassavirtoja ja strategioita ja myös omassa sijoitusnäkemyksessämme, jatkaa Marie Karlsson.

Suomalaiset Tähdet on Nordean ensimmäinen pääasiassa Suomeen sijoittava vastuullinen rahasto.

– Voimme samalla tukea yrityksiä yritysvastuuasioiden kehittämisessä. Monesti yritykset tulevat vähän jäljessä vastuullisuusasioissa verrattuna siihen, mitä sijoittajat niiltä odottavat. Autamme yrityksiä mielellämme kehittämään mm. sijoittajille tarjottavaa vastuullisuuteen liittyvää kommunikaatiota.

Matias Rundgren sanoo, että korona-aika ei ole juurikaan vaikuttanut itse sijoitusprosessiin, vaikka yrityksissä tilanteet ovat voineet muuttua suurestikin sekä niiden toimintaympäristössä että ennustettavuudessa.

– Kun tulee kriisejä tai shokkeja, on tärkeää, että salkunhoitaja on tehnyt hyvin kotiläksynsä.  Muuten uutta tilannetta saattaa olla vaikea arvioida, Rundgren summaa

Nokian 5G on nyt myötätuulessa

Korona-aika teki näkyväksi nykyisten 4G-mobiiliverkkojen heikkouksia. Nopeasti yleistyvässä uuden sukupolven 5G-maailmassa etätyöläinenkin voi nauttia jopa kuusi kertaa nopeammasta yhteydestä. 5G:n kannoilla kehitysputkessa siintää jo seuraavan sukupolven verkko 6G, jonka kehitystyö on jo aloitettu Nokialla.

Lue artikkeli

Artikkelissa esitetyt maita, yhtiöitä ja/tai rahastoja koskevat näkemykset eivät ole Nordean antamia suosituksia. Keskustele aina sijoitusneuvojasi kanssa ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?