Naiset vastuullisen sijoittamisen etujoukoissa Pohjoismaissa

Naiset vastuullisen sijoittamisen etujoukoissa Pohjoismaissa

Naiset kantavat yleisesti enemmän huolta ilmastonmuutoksesta kuin miehet. He ovat valmiita toimimaan aktiivisesti maapallon puolesta. Myös sijoitusmaailmassa naisilla on mahdollisuus viedä kehitystä kestävään suuntaan.

Vastuullinen sijoittaminen
Näkemys

Suomalaisen vastuullisen sijoittamisen foorumin, Finsifin, hallitus- ja työryhmätyöskentelyssä perustamisesta lähtien mukana ollut Magdalena Lönnroth on havainnut, että vastuullinen sijoittaminen on erityisesti naisten kiinnostuksen kohde.

- Näin voi päätellä vaikkapa siitä, että merkittävä osa tilaisuuksiemme osallistujista ja meitä haastattelevista pro gradu - sekä väitöskirjatutkimusta tekevistä tutkijoista on naisia, Lönnroth perustelee.

Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen päällikkönä työskentelevä Lönnroth saa tasaisesti yhteydenottoja sekä miehiltä että naisilta, mutta esimerkiksi ydinvoimakeskustelu ja ilmastonmuutokseen liittyvät teemat näyttävät kiinnostavan erityisesti naisia.

Magdalena Lönnrothin
Magdalena Lönnrothin

Lönnroth ei osaa sanoa, onko naisten ja miesten välillä eroja heidän tuotonhaun suhteen. Hän kuitenkin mainitsee, että joidenkin tutkimusten mukaan naisilla näyttäisi yleisesti olevan miehiä pitkäaikaisempi sijoitushorisontti.

- Ehkä voi ajatella, että vastuullisuusnäkökulmat istuvat luonnollisemmin naisten tapaan sijoittaa, koska ne itsessään edustavat pitkän aikavälin näkemystä, Lönnroth miettii.

YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet lanseerattiin noin kymmenen vuotta sitten. Suomalaisten sijoittajien sitoutuminen niihin on tukenut alan kehitystä.

- Vastuullinen sijoittaminen ei ole enää vain muutaman sijoittajan puuhastelua. Yleinen näkemys on, että vastuullinen sijoittaminen on hyvä tapa edistää salkun tuotto- ja riskiprofiilia, ja sitä pitää tehdä kaikessa sijoitustoiminnassa, Lönnroth korostaa.

Aktiivisesti mukana tapahtumissa

Nuorilla ja vanhoilla, miehillä ja naisilla on erilaisia näkemyksiä ilmastonmuutoksesta. Naiset ovat yksi niistä ryhmistä, jotka kantavat ilmastosta eniten huolta. Se heijastuu myös heidän sijoituksiinsa.

Tämä on huomattu esimerkiksi Finsifin norjalaisessa sisaryhdistyksessä, Norsifissa, jonka oma toiminta nojaa myös vahvasti naisten työhön.

- Kokemukseni mukaan vastuullinen sijoittaminen on kiinnostanut naisia enemmän kuin miehiä. Norsifissa on 14 hallituksen, työryhmien, johdon ja sihteeristön jäsentä, joista kymmenen on naisia, Norsifin hallituksen puheenjohtaja Bjørn Stolpestad toteaa.

Stolpestad mainitsee äskettäin Oslossa järjestetyn seminaarin, jonka teemoina olivat eläkesäästäminen ja vastuullisuus. Naisia oli paikalla runsaasti, kuten yleensäkin tällaisissa tilaisuuksissa.

- Olemme huomanneet saman myös muissa vastuullista sijoittamista käsittelevissä rahoitusalan seminaareissa Norjassa. Naisia on yleensä mukana enemmän kuin miehiä, hän kertoo.

Naiset suosivat vastuullisuutta

1) Vastuullisuus on tuoton ohella keskeistä erityisesti naisille.

2) Naiset kantavat yleisesti enemmän huolta ympäristöstä ja ilmastonmuutoksesta kuin miehet.

3) Naiset ovat arjessaan yleensä ympäristöystävällisempiä kuin miehet.

4) Naiset ovat halukkaampia ottamaan aktiivisesti vastuuta, jotta ilmastonmuutos voidaan välttää tai sitä voidaan rajoittaa. He ovat myös valmiimpia muuttamaan toimintatapojaan kuin miehet.

Lähde: ”Nordic Study 2016 on Responsibility & Responsible Investments”, Insight Group Nordean lukuun.

Laaja näkemys tuotosta

Ruotsalaisen vastuullisen sijoittamisen foorumin Swesifin edustaja Johan Florén kertoo, että naiset suhtautuvat miehiä useammin sijoituskohteisiin kriittisesti.

- Naisille voi siksi langeta tärkeä rooli myös vastuullisen sijoittamisen esille nostamisessa, hän sanoo.

Hänen mielestään vastuullisuuden edelläkävijöihin kuuluu usein ei-ammattimaisia sijoittajia, jotka ovat kiinnostuneempia vastuullisuudesta kuin sijoittamisesta.

Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että naiset hyväksyisivät huonon tuoton. Naissijoittajat haluavat sijoitustensa arvon kasvavan, mutta he eivät tuijota taloudellista tuottoa yhtä yksioikoisesti kuin miehet.

- Tietenkin kaikki – myös naiset – haluavat aina saada sijoituksilleen positiivista tuottoa jossakin muodossa. Jos sijoitukset kuitenkin vaikuttavat positiivisesti ympäristöön tai yhteiskuntaan, naiset saattavat hyväksyä pienemmän tuoton. Rahoitusalan edustajat ovat yhtä mieltä siitä, että naiset ajattelevat tuottoa laajemmasta näkökulmasta kuin miehet eivätkä keskity pelkästään taloudelliseen puoleen, Bjørn Stolpestad sanoo.

Naiset voivat vaikuttaa kehityssuuntaan

Helle Christiansen pitää tanskalaista kvindeinvest.com-blogia, esitelmöi ja tekee työtä saadakseen naiset kiinnostumaan sijoittamisesta. Hänen mielestään naiset ovat valmiita sietämään hieman pienempää tuottoa vastineeksi siitä, että ”voivat nukkua yönsä rauhassa”:

- Myös kuluttajina naiset panostavat enemmän lisäarvoon eivätkä tyydy pelkästään ostamaan halvinta tuotetta. Naisiin vetoavat selvästi läpinäkyvät sijoitustuotteet, joissa painotetaan vastuullisuutta pitkällä aikavälillä, hän sanoo.

Helle Christiansen toteaa, että sijoittaminen on perinteisesti ollut miesten ala, jossa etusijalle on asetettu yksinomaan taloudellinen tuotto. Tilanne on kuitenkin muuttunut.

- Aikaisemmin keskityttiin puhtaasti taloudelliseen puoleen ja kiinnitettiin huomiota vain lyhyen aikavälin tuottoon. Nykyään taas painotetaan enemmän vastuullisuutta sekä tarkastellaan tulevaisuudennäkymiä ja kehitystä pitkällä aikavälillä. Uskon, että naiset voivat osaltaan viedä kehitystä vieläkin vastuullisempaan suuntaan.

Jos suuret rahoitustuotteita tarjoavat yhtiöt haluavat saada naisia asiakkaakseen, niiden on kiinnitettävä vastuullisuuteen yhtä paljon huomiota kuin tunnuslukuihin ja tuottoon, hän toteaa.

- Rahoitusalan asiantuntijoiden on proaktiivisesti valittava tuotteisiinsa mukaan tulevaisuuden voittajia - eikä pelkästään taloudelliselta kannalta tarkasteltuna. Vastuullisuudesta on myös kerrottava yksinkertaisesti ja selkeästi. Lähtökohtana voivat olla esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

 

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?