Crashing waves
Kirjoittanut:
Miia Hukari

Miten levoton markkinatilanne on näkynyt korkorahastoissa?

Viimeisimmät viikot ovat olleet äärimmäisen myrskyisiä markkinoilla, kun talousnäkymät ovat heikentyneet voimakkaasti koronavirusepidemian seurauksena. Epävarmuus tulevasta aiheuttaa volatiliteettia eli hintojen heilahtelua. Tietyille arvopapereille on ollut hankala edes löytää hintoja, kun niille ei ole ollut halukkaita ostajia. Volatiliteetti on kasvanut jopa finanssikriisiä korkeammille tasoille. Tämä on näkynyt korkomarkkinoilla yrityslainojen ja kehittyvien markkinoiden joukkolainojen arvojen voimakkaana laskuna.

Aktiivinen omistajuus
Korot
Säästäminen

Samaan aikaan likviditeetti markkinoilla on pienentynyt selkeästi. Arvopapereita on ollut siis hankala muuttaa käteiseksi, kun halukkaita ostajia on häviävän vähän. Tavanomaisissa olosuhteissa markkinoilla on runsaasti niin ostajia kuin myyjiä, mutta epävarmoina aikoina ostajat vetäytyvät markkinoilta herkästi, kun tiettyjen arvopapereiden riskit kasvavat.

Viime viikolla jopa tyypillisesti turvallisina pidetyt lyhyen koron sekä Euroopan ydinalueen valtionlainojen arvot laskivat, kun sijoittajat pelkäsivät, mitä heikentyvä taloustilanne aiheuttaa valtioiden lainanotolle tulevaisuudessa. Korkorahastojen salkunhoitajat kertovat, miten markkinakehitys on vaikuttanut rahastoihin.

Jacob Topp
Jacob Topp
Nordea Korko -rahaston salkunhoitaja

Nordea Korko

Rahaston sijoitukset tehdään lyhyen maturiteetin, korkean luottokelpoisuuden likvideihin korkoinstrumentteihin, joiden liikkeeseenlaskijoina ovat pääosin pankit ja muut rahoitussektorin yritykset. Sijoitusten jäljellä oleva keskimääräinen juoksuaika on hieman yli vuoden, ja korkoriski noin 5 kuukautta.

Salkunhoitaja Jacob Topp on luottavainen salkun sijoitusten suhteen. Ne on tehty alhaisen riskin ja lyhyen maturiteetin lainoihin, joiden liikkeeseenlaskijat ovat vakavaraisia yhtiöitä. Koronaviruksen taloudelliset vaikutukset ovat kuitenkin huomattavat. On vielä aikaista vetää johtopäätöksiä, mutta globaalit talouden näkymät ovat heikentyneet merkittävästi ja epätasaisesti maiden, toimialojen ja yhtiöiden kesken. Tämä voi luonnollisesti vaikuttaa rahaston sijoituksiin ja niiden arvostustasoihin myös tulevaisuudessa.

Viime viikkojen aikana korkomarkkinoiden riskilisät* ovat nousseet merkittävästi ja markkinalikviditeetti heikentynyt oleellisesti. Tämä on johtanut korkoinstrumenttien osto- ja myyntikurssien välisten erojen levenemiseen jopa korkeimman luottoluokituksen ja lyhyen maturiteetin joukkolainoissa. Koska Korko-rahaston sijoitukset arvostetaan vastapuolen tarjoamaan ostohintaan, on rahaston sijoitusten arvo laskenut. On erittäin tärkeää, että rahaston sijoitukset arvostetaan aina realistiseen tasoon; sellaiseen, jolla voidaan käydä kauppaa vallitsevassa markkinatilanteessa. Realistinen markkina-arvo suojaa rahaston nykyisä osuudenomistajia etenkin sellaisina päivinä, kun rahastosta tehdään lunastuksia.

Anton Nykvist
Anton Nykvist
Nordea Valtionlaina AAA - ja Nordea Euro Obligaatio -rahastojen salkunhoitaja

Nordea Valtionlaina AAA ja Nordea Euro Obligaatio

Valtioilta odotetaan ratkaisuja kuten tukipaketteja talouksiensa ja yritysten toiminnan takaamiseksi. Epävarmuus siitä, miten valtiot rahoittavat toimenpiteensä, näkyivät aluksi euroalueen taloudellisesti heikompien maiden, kuten Italian ja Kreikan, valtionlainojen korkojen nousuna. Tällä viikolla sijoittajien huolet ylettyivät jopa Saksan talouteen, mikä nosti Saksan valtionlainojen korkoja.

Lisäksi korkoja on nostanut ja valtionlainojen arvoja laskenut se, että sijoittajat ovat myyneet kaikkea mitä ovat voineet haaliakseen käteistä. Usein myynnit ovatkin painottuneet likvidimpiin omaisuuslajeihin – valtionlainoihin ja osakkeisiin. Eilen torstaina Euroopan Keskuspankin laaja tukipaketti lievensi onneksi markkinoiden hermoilua ja laski erityisesti euroalueen reuna-alueen korkoja. 

Korkojen nousu on näkynyt myös valtionalanarahastojen arvojen laskuna. Likviditeetti on markkinoilla heikkoa, joten suuria muutoksia ei salkuissa nyt tehdä. Rahastoissa ollaan korkoriskissä maltillisessa ylipainossa. Sijoituksissa suositaan mm. Hollannin valtionlainoja sekä korkeimman AAA-luottoluokituksen vakuudellisia joukkolainoja. Euro Obligaatio -rahastossa myös Suomen, Espanjan ja Kreikan valtionlainat ovat ylipainossa. Italian osuutta pienennettiin maaliskuun alussa.

Korkoerojen kasvu ja korkojen nousu vaikuttavat lyhyellä aikavälillä negatiivisesti rahastojen tuottoon suhteessa vertailuindeksiin. Samanaikaisesti ne vaikuttavat myös positiivisesti rahastojen tulevaan tuotto-odotukseen, kun rahastojen efektiivinen tuotto kasvaa.

 

* Riskilisä tarkoittaa lisätuottoa, jonka sijoittajat vaativat riskinotosta eli sijoittamisesta muihin kuin turvallisiksi koettuihin valtionlainoihin.

Nordean salkunhoitajien markkinanäkemyksestä voi lukea myös tästä artikkelista: Salkunhoitajat koronaviruksesta: Emme anna valtaa tunteille

Tekstissä mainittuja rahastoja hallinnoi Nordea Funds Oy.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?