Merja ja Julia

Mitä vastuullisuus sijoittamisessa on ja miten voisin sijoittaa vastuullisesti?

Vastuullisuudesta on tullut viime vuosina huippusuosittua, myös sijoittamisessa. Mutta mitä vastuullisuus sijoittamisessa oikein tarkoittaa ja miten tavallinen kuukausisäästäjä tai sijoittaja voisi varmistaa, että omat valinnat ovat vastuullisia? Miten voi erottaa vastuullisen ja vastuuttoman sijoituksen toisistaan ja varmistaa, että sijoituskohteessa oikeasti myös tehdään asioita, joilla on merkitystä pitkällä aikavälillä?

Aktiivinen omistajuus
Säästäminen
Vastuullinen sijoittaja tarkastelee ESG-asioita

Vaikka vastuullisuudesta on tullut sijoittamisessa muodikasta etenkin viime vuosina, se ei ole erityisen uusi ilmiö. Vastuullisuuteen liittyviä tekijöitä on tavalla tai toisella huomioitu sijoittamisessakin jo vuosikymmenien ajan. Sijoittamissa vastuullisuus tarkoittaaa ESG- (environmental, social and governance),eli ympäristö- , yhteiskunta- ja hallintotapa-asioiden huomioon ottamista sijoituspäätöksissä. Ympäristön osalta esim. käytännössä sen selvittämistä, miten yhtiössä etukäteen varmistetaan, ettei sen liiketoiminta aiheuttaisi ilmastolle tai ympäristölle merkittävää haittaa ja toisaalta, jos onnettomuuksia tai virheitä tapahtuu, miten yhtiö on haittojen korjaamiseen varautunut. 

Useimmat  ammattimaiset sijoittajat ovat jo ennakolta valinneet etteivät sijoita tietynlaisiin yrityksiin. Lähes kaikki Pohjoismaiset varainhoitajat esimerkiksi ilmoittavat, etteivät sijoita yhtiöihin, jotka rikkovat kansainvälisiä yhteisesti sovittuja lakeja ja sopimuksia, kuten vaikkapa YK:n ihmisoikeussopimuksia. Lisäksi yhtiöllä voi olla omia vastuullisuuteen liittyviä ennakkorajoituksia, joista yleensä kerrotaan nettisivuilla.  

Vastuullisuudelle yleiskielessä ei ole olemassa tarkoin rajattua määritelmää ja siksi vastuullisuudesta kiinnostuneen sijoittajan on hyvä miettiä, mitkä asiat ovat itselle tärkeitä. Kun tämän on selvittänyt, mitä vastuullisuudella omassa sijoituskohteessa tarkoitetaan voi selvittää, millaisia tähän tekijään liittyviä toimia vastuullisuuden eteen on tehty ja mitä ollaan jatkossa tekemässä. Historiatietoa voi yksittäisen yhtiönkin osalta lukea esimerkiksi yritysvastuuraporteista tai vastuullisuusdataa tarjoavien kaupallisten yhtiöiden vertailuista. Mahdollisista tulevista linjauksista taas kertovat yritysten vastuullisuusohjelmat ja - politiikat. On hyvä huomata, että vastuullisuustiedon järjestelmällinen ja pidempiaikainen huomioiminen vaatii aikaa, asiantuntemusta, tarkoitukseen sopivat työkalut ja riittävää ymmärrystä esimerkiksi jo valmiiksi luokitellunkin vastuullisuusdatankin tulkitsemiseksi. Lisäksi pitäisi vielä pystyä arvioimaan, mitkä asiat ja toimenpiteet ovat merkittäviä juuri tässä yrityksessä.

 

 

Vastuullinen sijoittaja voi myös vaikuttaa

Sijoittamisessa olennaista on tuotto, eikä vastuullisuus tarkoita tuotosta luopumista. Yritysvastuutekijöiden selvittämiseen ja seurantaan satsataan yleensä kahdesta syystä: koska vastuullista sijoittajaa kiinnostaa, miten tuotto on saatu aikaan ja koska olennaisten yritysvastuuasioiden ymmärtäminen luo paremmat eväät sijoitukseen kohdistuvien riskien ymmärtämiseen ja hallitsemiseen  - etenkin tulevaisuudessa. Ja kun hallitsee olennaiset riskit paremmin, voi niitä ennakoida ja siksi pidemmällä aikavälillä myös saada aikaan parempaa tuottoa.

Usein sanotaan myös, että vastuullisuus on tekoja. Vastuullisuudesta kiinnostuneen sijoittajan kannattaakin seurata, miten vastuullisuusasioita huomioidaan ja mitä konkreettista on tehty. Jos sijoittaa rahastoon, käytetäänkö sijoitusten suomaa äänivaltaa yhtiökokouksissa? Käydäänkö rahastoon kuuluvien yritysten kanssa vuoropuhelua vastuullisuuden  kehittämiseksi? Tarkistetaanko yritysvastuuraporttien sisältöä kenttäkäynneillä? Miten yritysten vastuullisuusluokitus on pidemmän ajan mittaan muuttunut? 

Vaikka yritysten vastuullisuus kiinnostaisi, voi olla järkevää antaa ammattilaisten huolehtia myös sijoitusten vastuullisuustietojen arvioimisesta, jos yritysten tilinpäätösten lukeminen ei kuulu omiin rutiineihin. Näin varmistaa myös, että arvioissa keskistytään paitsi olennaisiin asioihin myös niihin, joihin yhtiöön sijoittamalla tai sijoittamatta jättämällä voi ylipäänsä vaikuttaa. Vaikka vastuullisuutta tai vastuuttomuutta voi olla helppo arvioida päällisin puolin, merkitsee sijoituksesta luopuminen aina myös vaikutusmahdollisuudesta luopumista. Yhtiölle, jolla olisi mahdollisuus ja halua kehittää toimintaansa voi esimerkiksi sijoitusten yhtäkkinen loppuminen merkitä entistä heikompaa mahdollisuutta hoitaa vastuutaan. Toisaalta yritysvastuuasioiden ammattimainen kehittäminen taas voi ajan mittaan parantaa yhtiön toimintatapoja ja siten saada aikaan muutosta parempaan sekä yhtiölle että sen sidosryhmille. Ja pitkälllä aikavälillä meille kaikille!

 

 

 

 

 

Kiinnostuitko?

Kuuntele Spotifysta Merja Mähkän ja Julia Thurénin Sijoituskaverit-podcast siitä, mitä vastuullinen sijoittaminen on, miksi vastuullisesti kannattaisi sijoittaa ja miksi vastuullisuusarviointi on usein järkevää jättää ammattilaisten huoleksi. Podcastissa vieraileva Nordea Fundsin vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Outi Rönnqvist kertoo myös, miten vastuullisuutta tarkastellaan Nordean palkituissa Tähtirahastoissa. Voit myös tutustua Nordean Tähtirahastoihin tai katsoa, miten Nordean rahastoissa pyritään edistämään vastuullisuutta.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?