Ilmastonmuutosta vastaan
Kirjoittanut:
Jan Telford

Mikä on tehokkain keino ilmastonmuutosta vastaan?

Pitäisikö vähentää lihansyöntiä, lentomatkailua vai lämpimän veden kulutusta? Entä jos kulkisi junalla auton sijaan? Kaikki nämä voivat olla hyviä tapoja vähentää hiilidioksidipäästöjä ja muutenkin pienentää ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta, mutta vaikuttavuudeltaan yksi on kirkkaasti ylitse muiden.

Säästäminen

Nordean Sustainable Finance -tiimin uudet laskelmat ovat voimaannuttavia aikana, jolloin ilmastonmuutoksen seuraukset vahvistuvat vuosi vuodelta. Yksittäinen ihminen todella voi vaikuttaa omilla valinnoillaan ympäristöönsä niin, että ajan myötä hänen vähentämänsä hiilidioksidipäästöt (CO2) lasketaan tuhansissa kiloissa.

Laskelmat perustuvat 42 vuoden ajanjaksoon, joka on keskimääräisen työuran pituus Ruotsissa. Myös muut luvut perustuvat Ruotsista saatuihin tilastoihin, jollei toisin mainita. Varsinkin pitkän ajan kuluessa eri keinojen välille muodostuu suuria eroja.

1. Lyhyemmät suihkut

Vedestä on suuri pula suuressa osin maailmaa, ja ilmastonmuutoksen myötä uskotaan, että kuivuus yhtäällä ja rankkasateet toisaalla yleistyvät entisestään. Veden säästäminen on siksi aina järkevää, mutta hiilidioksidipäästöjen osalta suihkuttelua lyhentämällä on vaikea päästä suuriin säästöihin.

Keskimäärin ihminen käy 5,5 kertaa suihkussa viikossa ja keskimäärin vesi virtaa noin 5 minuuttia per kerta. Veden lämmittämiseksi 1 minuuttia kohden tarvitaan 0,44 kilowattituntia (kWh) energiaa, ja 1 kWh:a kohden syntyy noin 100 grammaa CO2-päästöjä. 

Suihkujen lyhentäminen 2 minuutilla säästäisi työuran aikana näin ollen 1,06 tonnia hiilidioksidipäästöjä.

2. Yksi lentomatka vähemmän vuodessa

Jo huomattavasti suurempia säästöjä CO2-päästöjen osalta saavuttaa, jos jättää yhden ulkomaan meno-paluulennon väliin vuosittain. Keskiverto ruotsalainen matkaa kansainvälisillä lennoilla 2,7 kertaa vuodessa ja yleisin kohde on Espanja, jonka meno-paluulipusta koituu noin 450,6 kilogrammaa hiilidioksidia.

Tämän vuoksi yhden matkan väliin jättäminen vuosittain säästäisi koko ajanjakson kuluessa 18,93 tonnia hiilidioksidipäästöjä.

3. Auton vaihtaminen junaan

Vieläkin suurempi säästö ympäristölle saadaan hyppäämällä ratin takaa junaan. Tuhat ajokilometriä autolla tuottaa keskimäärin 96 kg hiilidioksidia, kun junalla matkaten vastaavasta matkasta syntyy CO2-päästöjä 0,0021 kg. Yhtä ihmistä kohden ajokilometrejä autolla kertyy Ruotsissa 6 630 vuodessa.

Jos samat matkat kulkisi auton sijasta junalla, 42 vuoden aikana yhden ihmisen hiilidioksidipäästöt vähenisivät 26,73 tonnilla.

4. Vähemmän lihaa lautaselle

Tavalliselle kansalaiselle liikkumistakin tehokkaampi tapa vähentää CO2-päästöjä löytyy omasta ruokapöydästä. Yhden lihakilon tuottaminen aiheuttaa keskimäärin 14,4 kilogramman hiilidioksidipäästöt. Ruotsalainen syö lihaa keskimäärin 74,7 kg vuodessa – vertailun vuoksi todettakoon, että suomalainen kuluttaa lihaa vuosittain 81,0 kg.

Vähentämällä lihankulutuksen 300 grammaan viikossa eli 15,6 kiloon vuodessa, vähentäisi keskiverto ihminen työuransa aikana myös hiilidioksidipäästöjä 35,68 tonnilla.

5. Ja voittaja on?

Kaikista yllä olevista tavoista vähentää omassa arjessa syntyviä hiilidioksidipäästöjä keskustellaan yleisesti julkisuudessa. Joidenkin toteuttaminen, kuten auton korvaaminen junamatkoilla, ei ole kuitenkaan monelle ainakaan täysimääräisesti mahdollisesti. Mutta vielä hämmästyttävämpää on, miten marginaaliselle huomiolle on jäänyt keino, joka auttaisi niin paremman maailman rakentamisessa kuin henkilökohtaisesti turvallisen vanhuuden takaamisessa, ja joka olisi moninkerroin tehokkaampi kuin kaikki yllä mainitut – sinänsä fiksut ja kannatettavat – konstit.

Vastuullinen eläkesäästäminen. Nordean Sustainable Finance -tiimin laskelmien mukaan sijoittamalla eläkesäästönsä rahastoihin, joilla ei ole omistuksia hiili-, öljy- ja kaasuyhtiöissä, voi työuransa aikana pienentää hiilidioksidipäästöjään jopa 2 200 tonnia. Vastuullinen eläkesäästäminen on siis jopa 27 kertaa tehokkaampi keino kuin yllä mainitut yhteensä.

Laskut perustuvat Ruotsin eläkejärjestelmään, joka pohjautuu osin rahastoeläkkeeseen (premiepension). Tiettyyn tulorajaan asti jokaisen kansalaisen kuukausipalkasta sijoitetaan 2,5 prosenttia maan eläkeviranomaisen hallinnoimaan AP7 Såfa -kansanrahastoon, ellei ihminen itse päätä sijoittaa varoja johonkin toiseen rahastoon. AP7-rahastoon ei kuitenkaan voi sijoittaa kukaan suoraan, vaan varat kerätään eläkejärjestelmän kautta. Ruotsalaisen keskimääräinen kuukausipalkka on noin 3 400 euroa, joten vuosittain yhden ihmisen palkasta sijoitettaisiin noin 1 020 euroa rahastoeläkkeeseen.

AP7 Såfa -rahaston keskimääräinen vuosituotto on ollut olemassaolonsa ajan 9,30 %, mikä osittain pohjautuu poikkeuksellisen edullisiin hallinnointipalkkioihin. Ikävuoteen 55 asti rahasto sijoittaa kokonaan osakkeisiin ja ikävuosina 55–66 sijoittajan varat on suunnattu keskimäärin 80 prosenttisesti osakkeisiin. Hiili-, öljy- ja kaasuyhtiöiden osuus AP7 Osakerahastossa on noin 1,70 prosenttia ja niiden yhteenlaskettu markkina-arvo on noin 977 miljardia euroa sekä vuotuiset hiilidioksidipäästöt noin 413 miljoonaa tonnia.

Ottaen huomioon korkoa korolle -efektin, keskipalkkaisen ihmisen omistukset rahastossa ja siten myös fossiiliyhtiöissä kasvavat niin, että koko työuralta eläkesäästäjän osuudeksi fossiiliyhtiöiden hiilijalanjäljestä muodostuu noin 2 200 tonnia. Säästämällä eläkerahastoihin, joilla ei ole omistuksia näissä yhtiöissä, kansalainen ei rahoillaan tue niiden toimintaa eikä ole siten mukana tuottamassa niiden aiheuttamaa massiivista hiilijalanjälkeä.

Numerot saattavat hieman vaihdella maasta ja rahastosta riippuen, mutta mittasuhteet ovat selkeät. Ainakin edellä esiteltyihin vaihtoehtoihin verrattuna, vastuullinen eläkesäästäminen on yksittäiselle ihmiselle ylivoimaisesti tehokkain tapa tukea kamppailua ilmastonmuutosta vastaan. Se on myös erinomainen keino turvata taloudellinen itsenäisyys vielä vanhuuden päivinäänkin.

Lähteet: SCB, SJ, Naturvårdsverket, Livmedelsverket ICAO, Novus Opinion, Viivilla.se, AP7, CT200 Annual Reports, Luonnonvarakeskus

Ilmastonmuutosta vastaan

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?