Mikä on rahasto

Mikä on rahasto?

Sijoitusrahastot auttavat säästäjiä suunnittelemaan talouttaan ja kartuttamaan varallisuuttaan hajautetusti, systemaattisesti ja verotehokkaasti. Niiden avulla voi myös edistää vastuullisuuteen liittyvien käytäntöjen leviämistä kaikkialla maailmassa.

Rahasto
Säästäminen

Rahasto on kaikessa yksinkertaisuudessaan kuin valtava säästöpossu, jonne yksittäiset sijoittajat siirtävät varojaan. Vastineeksi he saavat sijoitussummansa mukaisen määrän rahasto-osuuksia.

Rahaston salkunhoitaja etsii varoille mahdollisimman hyvää tuottoa sijoittamalla ne erilaisiin arvopapereihin – kuten osakkeisiin tai joukkolainoihin – huolehtien samalla, että sijoituksiin kohdistuvat riskit ovat hallitut. Näiden sijoitusten tuotot puolestaan kasvattavat rahasto-osuuden arvoa.

Kun yksittäinen sijoittaja tämän jälkeen myy omistamansa rahasto-osuudet, hän saa rahastosta suuremman summan rahaa, mitä hän alun perin sinne sijoitti. Tietenkään rahasto-osuuden arvo ei kasva aina odotusten mukaisesti ja tiettyinä aikoina se laskee kuten markkinat yleisestikin, mutta pitkällä aikavälillä todennäköisyydet saada hyvää riskikorjattua tuottoa kasvavat.

Henrika Vikman
Henrika Vikman Sijoituskaverit-podcastin vieraana
Linkki jaksoon löytyy tämän jutun alta.

Miksen sijoittaisi itse?

Joillakin on halua ja aikaa huolehtia omista sijoituksistaan, mikä on varsin suotavaa. Niille, jotka haluavat säästöilleen tuottoa mutta kaipaavat siihen apua, sijoitusrahastoissa on lukuisia etuja.

Sijoittamalla rahastoon tietää, että omista rahoista huolehtii ammattimainen salkunhoitaja, jolla on tukenaan tiimillinen analyytikoita. He seuraavat aktiivisesti markkinoita ja etsivät parhaita tuottomahdollisuuksia. Salkunhoitoa sitoo rahaston sijoituspolitiikka, jolla varmistetaan, että rahastoon kohdistuvat riskit ovat maltilliset. Tutustumalla sijoituspolitiikkaan esimerkiksi rahaston avaintietoesitteestä saa tarkan kuvan, miten rahastoon sijoitettuja varoja hoidetaan.

Moniin rahastoihin pääsee mukaan jo esimerkiksi 10 eurolla, joten suurta alkupääomaa ei vaadita. Rahastot ovat erittäin hyvin hajautettuja, useimpia sitoo jo laissa määritellyt vaatimukset esimerkiksi siitä, että yksittäisen arvopaperin osuus koko rahastosta ei voi ylittää 10 prosenttia. Yksityissijoittaja tarvitsee monin verroin suuremman alkupääoman kasatakseen yhtä laajalle hajautetun salkun itse kuin mihin hän pääsee käsiksi rahaston kautta.

Myös ajallinen hajauttaminen on tärkeää. Vaikka moni yrittää ennakoida markkinaliikkeitä, kenelläkään ei ole kristallipalloa kertomaan, milloin olisi varmuudella paras aika ostaa tai myydä. Sen vuoksi sijoituksia kannattaa tehdä tasaisesti vaikkapa kuukausittain, jolloin kurssiliikkeiden merkitys vähenee. Rahastoihin voi solmia säännöllisen säästämisen sopimuksen, jolloin rahastoa tulee ostaneeksi automaattisesti tietyin väliajoin ilman, että säästäjän tarvitsee erikseen ajatella asiaa.

Yksityissijoittajan etu rahastoissa on myös edullinen verokohtelu. Useimmat rahasto-osuudet ovat niin sanottuja kasvuosuuksia, joissa rahastojen saamat tuotot – kuten osingot ja korot – sijoitetaan uudelleen ilman, että niitä jaetaan heti sijoittajille. Näin sijoittaja saa pääomatuloa ainoastaan myydessään rahasto-osuuksia. Vasta silloin hänelle realisoituu verot saamistaan tuotoista. Niin kauan kuin säästöt ovat kiinni rahastossa, ne voivat kasvaa verottomasti korkoa korolle.

Yksi väylä lisää vastuullisuuteen

Moni säästäjä haluaa ottaa vastuullisuuden huomioon kulutusvalinnoissaan. Rahastojen kautta voi tukea ympäristön ja yhteiskunnan kannalta suotuisia kehityskulkuja myös säästämisen valinnoissaan. Esimerkiksi Nordean Tähtirahastoissa huomioidaan tarkasti vastuullisuuteen liittyviä asioita ja sijoituskohteiden kanssa käydään vuoropuhelua, jotta nämä kehittäisivät toimintaansa ympäristön, yhteiskunnan ja hyvän hallintotavan (ESG) näkökulmasta entistä paremmaksi.

Rahastoja hallinnoivilla varainhoitajilla kuten Nordealla on huomattavasti vaikutusvaltaa, mihin kohteisiin pääomia suunnataan. Näin ollen ESG-asiat huonosti huomioivien yritysten on hankalampi kerätä pääomaa, kun taas vastuullisten toimijoiden liiketoimintaa tuetaan.

Kiinnostuitko?

Kuuntele Spotifysta Merja Mähkän ja Julia Thurénin Sijoituskaverit-podcast siitä, miksi rahasto on monelle oiva sijoituskohde, mitä rahastoista on hyvä tietää ja miten löytää sopiva vaihtoehto. Podcastissa vieraileva Nordea Fundsin toimitusjohtaja Henrika Vikman kertoo myös, miten pääset helposti rahastosijoittamisen alkuun Nordeassa. 

Voit myös lukea Merjan vinkit rahastosäästämiseen ja tutustua Nordean Rahastovalitsimeen.

 

Tässä artikkelissa esitetyt eri maita, yhtiöitä ja/tai rahastoja koskevat näkemykset eivät ole Nordean antamia suosituksia. Keskustele aina sijoitusneuvojasi kanssa ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?