Antofagasta

Lähikuvassa Antofagasta - ilmastotoimiaan lisäävä kupariyhtiö Chilessä

Chileläisellä kaivosyhtiö Antofagastalla on hyvät mahdollisuudet hyödyntää eri puolilla maailmaa etenevää sähköistämistä. Antofagasta on yksi kehittyviin maihin sijoittavan Kehittyvät Tähdet ‑rahaston noin 50 yhtiöstä. Rahaston tuotto on kuluneen vuoden aikana ylittänyt vertailuindeksin tuoton varsin merkittävästi.

Aktiivinen omistajuus

Nordean rahastojen kautta voi sijoittaa paitsi kotimaan ja lähialueiden markkinoille, myös maailman kaukaisimpiin kolkkiin. Erilaisten rahastojen sijoituskohteina voivat olla suomalaiset yhtiöt tai yhtä hyvin kiinalaiset teknologiayhtiöt, yhdysvaltalaisyhtiöt tai esimerkiksi chileläinen kaivosyhtiö Antofagasta, johon Nordea Kehittyvät Tähdet ‑rahasto sijoittaa.

Antofagastalla on neljä suurta kuparikaivosta Pohjois-Chilessä, ja se kuuluu maailman kymmenen suurimman kuparintuottajan joukkoon. Kuparin merkitys koko maailmaa koettelevien haasteiden ratkaisemisessa kasvaa jatkuvasti, sillä tätä punertavaa metallia tarvitaan esimerkiksi sähköautojen elektroniikan tärkeimmissä komponenteissa.

– Sähköautoissa on kolme kertaa enemmän kuparia kuin tavallisissa bensiini- tai dieselautoissa. Uskomme, että kupari nousee erittäin tärkeään rooliin vihreämpään talouteen siirryttäessä, kun otetaan huomioon megatrendit: liikenteen sähköistyminen ja väestön keskittyminen kaupunkeihin, joissa kulutetaan paljon sähköä, sanoo Emily Leveille, toinen Kehittyvät Tähdet ‑rahaston salkunhoitajista.

Emily Leveille
Emily Leveille
Salkunhoitaja, Nordea Kehittyvät Tähdet

Salkkuun valittavilla yhtiöillä on oltava selkeät ESG-periaatteet, joiden mukaisesti ne käsittelevät ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyviä asioita (Environment, Social and Governance). Antofagastan profiili täyttää erityisen hyvin ympäristöön liittyvät vaatimukset, koska kuparin käyttö tukee muutosta vihreämpään suuntaan.

Antofagasta 1
Kuparia louhitaan avolouhoksissa, joissa malmin kuparipitoisuus on useimmiten alle prosentin luokkaa. Kupari erotetaan malmista suurissa sulatoissa.

Vain vähän velkaa

Emily Leveille korostaa muun muassa Antofagastan erittäin varovaista tapaa harjoittaa liiketoimintaansa. Monet kaivosyhtiöt ottavat velkaa tuotannon laajentamista tai yritysostoja varten, mutta Antofagasta ei toimi näin.

– Antofagasta on yksi maailman vähiten velkaantuneista kaivosyhtiöistä. Maailman kymmenellä suurimmalla kaivosyhtiöllä on keskimäärin 1,4 kertaa niin paljon velkaa kuin yritys tuottaa vuodessa. Tätä kuvataan niin sanotulla EBITDA-luvulla. Antofagasta on listan loppupäässä, sillä  velan osuus on vain neljäsosa ensisijaisen toiminnan vuotuisesta tuloksesta, Emily Leveille toteaa.

Antofagasta 2
Kuparia valmiina lähetettäväksi eteenpäin yhdestä Antofagastan kaivoksista.

Hänen näkemyksestä mukaan Antofagastalla on myös hyvä johto, joka todella keskittyy ydinliiketoimintaan. Peräti 96 prosenttia tuotosta on peräisin suoraan kaivostoiminnasta.

– Lopuksi haluan mainita, että uusien toimijoiden on todella vaikea päästä mukaan kuparimarkkinoille. Vaikka vuodesta 2018 lähtien kuparin kysyntä on ylittänyt sen tuotannon, kuparikaivoksia ei noin vaan avata, Leveille selittää.

Antofagasta 3
Valtavat chileläiset kuparikaivokset ovat tärkeitä maan taloudelle. Chilen kupariviennin arvo oli vuonna 2019 noin 27 miljardia euroa.

Sijoittajille on yhä tärkeämpää ymmärtää miten yritykset suhtautuvat ilmastonmuutokseen. Heitä kiinnostavat sekä suuret hiilidioksidipäästöt että haavoittuvuus ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Jos yritys käyttää esimerkiksi paljon vettä tuotannossaan, sijoittajien on tärkeää ymmärtää, mistä vesi otetaan. Antofagastan kaivokset sijaitsevat maailman kuivimmilla alueilla, ja Nordea on jo pitkään keskustellut yhtiön kanssa siitä, että se pyrkisi vähentämään riippuvuutta paikallisten alueiden juomavedestä. Nykyään puolet yhtiön käyttämästä vedestä on merivettä, josta on poistettu suola.

Harry Granqvist
Harry Granqvist
ESG-analyytikko, Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimi

Viime vuonna Nordea kehotti Antofagastaa aloittamaan ilmastoriskien raportoinnin kansainvälisesti tunnustettujen TCDF:n suositusten mukaisesti.

– Antofagastan johto suhtautui asiaan erittäin myönteisesti ja vastasi meille nopeasti, että yhtiö aloittaa raportoinnin pian. Sijoittajat voivat siis todella ohjata yrityksiä tiettyyn suuntaan, Kehittyvät Tähdet ‑rahaston ESG-analyytikko Harry Granqvist sanoo.

"Sijoittajat voivat todella ohjata yrityksiä tiettyyn suuntaan"
Harry Granqvist, ESG-analyytikko, Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimi

Hyvää tuottoa

Nordea Kehittyvät Tähdet ‑rahasto sijoittaa 50–60 yhtiöön, joiden kotipaikka tai suurin osa liiketoiminnasta on kehittyvissä maissa. Mukana on esimerkiksi Kiinassa, Intiassa ja Etelä-Amerikan maissa toimivia yhtiöitä.

Rahasto on kehittynyt huomattavasti paremmin kuin muut vastaavat rahastot. Jopa niin hyvin, että marraskuussa 2020 tätä artikkelia kirjoitettaessa sen tuotto on ollut edeltävän 12 kuukauden aikana yli 26 prosenttia, kun vertailuindeksin tuotto on ollut vajaat 10 prosenttia (Lähde: Rahastot Nyt -palvelu).

– Vuosi on ollut todella hyvä. Olemme valinneet tiettyjä yrityksiä yksittäisiltä toimialoilta laajan hajautuksen sijaan, ja tämä periaate on todella kantanut hedelmää, toteaa Juliana Hansveden, toinen Nordea Kehittyvät Tähdet ‑rahaston salkunhoitajista.

Juliana Hansveden
Juliana Hansveden
Salkunhoitaja, Nordea Kehittyvät Tähdet

Toinen syy siihen on, että salkunhoitajat ovat painottaneet tiettyjä sektoreita. Kehittyvät Tähdet ‑rahaston salkunhoitajat ovat päättäneet poiketa vertailuindeksistä.

– Energiaosakkeet ovat alipainossa, ja olemme niiden sijasta päättäneet nostaa IT-osakkeet ylipainoon. Teimme näin, koska uskoimme, että datan varastoinnin ja käsittelyn kasvava tarve älypuhelimissa lisää puolijohteiden kysyntää, mikä on osoittautunut oikeaksi ratkaisuksi, Julia Hansveden sanoo.

 

Tässä artikkelissa esitetyt eri maita, yhtiöitä ja/tai rahastoja koskevat näkemykset ovat yleistä tietoa, eikä suositus ostaa tai myydä mitään sijoitusinstrumenttia.

Nordea  Kehittyvät Tähdet -rahastoa hallinnoi Nordea Investment Funds S.A., joka on Luxemburgiin rekisteröity rahastoyhtiö.

 

 

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?