Kiinan korruptio finanssialalla
Kirjoittanut:
Lasse Karner

Kiina haluaa kitkeä korruption finanssialalta

Puoluekongressi ja koronapandemian heikentämä talous ovat saaneet Kiinan kommunistisen puolueen johdon ryhtymään taisteluun maan valtavalla finanssisektorilla tapahtuvia laittomuuksia vastaan. Taistelun lähtölaukauksena oli poikkeuksellinen teloitus.

Maailmanlaajuinen

Yksi Kiinan lähihistorian eniten huomiota herättäneistä korruptioskandaaleista sai tammikuussa 2020 äkillisen lopun. Sen päähenkilö, 58-vuotias Lai Xiaomin, tuomittiin kuolemaan, ja tuomio pantiin täytäntöön jo muutaman viikon kuluttua. Lai Xiaomin oli kymmenen vuoden aikana kahminut itselleen huimaavat 225 miljoonaa euroa hyödyntämällä asemaansa Kiinan suurimpiin kuuluvan rahoituslaitoksen hallituksen puheenjohtajana. Kun Pekingin poliisi teki etsinnän hänen asuntoonsa, se löysi sieltä kolme tonnia käteistä, arvoltaan yli 25 miljoonaa euroa. Asiaa tutki aluksi Kiinan kurinpitokomissio, joka on kommunistisen puolueen sisäinen korruptiontorjuntaelin.

Vuonna 2020 Lai Xiaomin erotettiin puolueesta ja tutkinta siirrettiin tuomioistuimelle. Sen jälkeen prosessi eteni nopeasti. Kuolemantuomio annettiin 5. tammikuuta 2021 ja pantiin täytäntöön 29. tammikuuta. Koko tapahtuma on varsin poikkeuksellinen – myös Kiinan mittapuun mukaan. Ensinnäkin varallisuusrikokset johtavat harvoin kuolemantuomioon Kiinassa. Toiseksi valtaosa kuolemantuomioista pannaan täytäntöön aikaisintaan kahden vuoden kuluttua, ja usein ne muutetaan elinkautiseksi vankeusrangaistukseksi. Kuolemanrangaistus ilman lykkäysmahdollisuutta on harvinainen. Tuomioistuimen verkkosivujen mukaan Lai Xiaominin teot olivat ”uhanneet maan taloudellista turvallisuutta ja vakautta”.

Kina corona
Koronapandemia hidastaa edelleen Kiinan talouden kehitystä. Kasvun ylläpitämiseen käytetään valtavia summia, mikä lisää petosten ja korruption riskiä.

Tuomion ajoitus ei ollut sattumaa. Viikkoa ennen Lai Xiaominin kuolemaa kommunistisen puolueen korruptiontorjuntaelimen koko johto oli koolla Pekingissä. Mukana oli yhteensä 130 henkeä kaikkialta maasta. Pöydän päässä istui puoluejohtaja ja Kiinan presidentti Xi Jinping. Aina siitä lähtien kun hän tuli valtaan vuonna 2012 korruption torjunta on ollut ehdoton painopiste, ja kohteena ovat olleet sekä pikkutekijät että korruptoituneet vallanpitäjät. Näin on edelleen, hän vakuuttaa.

– Korruptio on puolueen hallinnon suurin uhkatekijä, ja sitä esiintyy jatkuvasti, Xi Jinping varoittaa.

Puolue ja tuomioistuimet eivät ole jääneet toimettomiksi kahdeksan viime vuoden aikana. Sadattuhannet ovat joutuneet kurinpitotoimien kohteeksi puolueen sisällä ja pahimmassa tapauksessa asetettu myöhemmin syytteeseen. Yksin viime vuonna 152 000 virkamiestä pidätettiin. Korruption vastainen kampanja on suosittu kansalaisten keskuudessa, mutta sitä myös pelätään puoluevaltiossa. Ei ole mikään salaisuus, että useita Xin kilpailijoita ja arvostelijoita on raivattu tieltä kampanjan avulla.

Xin aikana satoja ministereitä, kenraaleja, maakuntajohtajia ja valtion omistamien merkittävien yritysten johtajia on tutkittu ja vangittu korruption vuoksi. Kurinpitokomission johdon kokoontumista Kiinan pääkaupunkiin ja uusien kohteiden valintaa seurataan siksi suurella mielenkiinnolla. Johto kokoontuu vain kerran vuodessa. Tänä vuonna kokous oli Xille ja muulle johdolle erityisen tärkeä.

Alfred Wu
Alfred Wu
Professori, National University of Singapore. Kuva: LKYSPP

– Ajat ovat vaikeat julkisen talouden kannalta. Kiinan talous ei ole hyvässä kunnossa, vaikka Kiinan hallitus ei sitä myönnäkään, National University of Singaporen professori Alfred Wu sanoo.

Hänen erikoisalana ovat Kiinan julkiset uudistukset ja korruptio.

Koronapandemia hidastaa edelleen talouden kehitystä, ja kasvun ylläpitämiseen käytetään valtavia summia, mikä lisää petosten ja korruption riskiä. Tämä on yksi syy siihen, miksi korruption torjunta finanssialalla valittiin tänä vuonna erityiseksi panostusalueeksi. Pankkien ja muiden rahoituslaitosten saama erityishuomio johtuu myös siitä, että Kiinan tärkein poliittinen tapahtuma lähestyy. Kommunistisen puolueen viiden vuoden välein järjestettävä kongressi järjestetään ensi vuonna, ja se on jo nyt politiikan asialistalla.

– Xi Jinpingille on tärkeää, että hänen tahtonsa toteutuu kohti puoluekongressia mentäessä ja ettei maassa synny levottomuuksia. Joillain puoluejohdon jäsenillä on tiiviit yhteydet finanssialan johtajiin, ja raha on aina ratkaiseva tekijä Kiinan politiikassa. Xi viestittää näin, että hän haluaa kontrolloida alaa, Wu toteaa.

”Kiinan talous ei ole hyvässä kunnossa, vaikka Kiinan hallitus ei sitä myönnäkään”
Alfred Wu, professori, National University of Singapore

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kommunistinen puolue päättää tutkia finanssialaa perin pohjin. Finanssialalla on nähty kaikkein suurimpiin kuuluvia korruptioskandaaleja, ja se on ollut jatkuvasti uudistusten kohteena. Kyse ei ole pelkästään Kiinan pankkialan ammattimaistumisesta ja Kiinan roolista kansainvälisessä taloudessa vaan myös puolueen legitimiteetistä kansalaisten silmissä.

Tämä kävi erityisen selväksi vuonna 2015, kun Kiinan osakekurssit ensin ampaisivat kohti taivaita ja syöksyivät sen jälkeen jyrkästi. Toisin kuin useimmissa Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa, Kiinassa suurin osa pörssikaupoista on yksityishenkilöiden tekemiä. He menettivät näiden tapahtumien yhteydessä säästönsä. Pekingissä on jo pitkään toivottu vahvoja ja vakaita osakemarkkinoita, jotta maan talouskasvu jakautuisi tasaisemmin ja yritysten saatavilla olisi uusia pääomalähteitä. Kesällä 2015 kupla kuitenkin puhkesi yhtäkkiä, ja hallitus joutui kieltämään uudet pörssinoteeraukset ja turvautumaan valtion ostoihin. Valtion omistamat pörssivälittäjät ja pankit määrättiin ostamaan osakkeita. Tämä murensi jo ennestään heikkoa luottamusta järjestelmään.

Syksyllä puolueen korruptiontorjuntayksiköt lähetettiin tutkimaan tapahtunutta. Pankeissa, pörsseissä, vakuutusyhtiöissä ja sääntelyviranomaisissa tehtiin tarkastuksia. Niissä paljastui useita kohua herättäneitä sisäpiirikauppatapauksia ja muita laittomuuksia. Viimeksi kuluneen vuoden aikana kurssit nousivat jälleen selvästi Kiinassa, kunnes helmi–maaliskuussa markkinoilla nähtiin suuria laskuja.

Nykyinen kehitys ei välttämättä tarkoita, että tulossa olisi romahdus, mutta Kiinan johto ei halua ottaa riskejä. 

– Kommunistinen puolue kiinnittää hyvin tarkasti huomiota vaaran merkkeihin, Kiinan valtion tiedeakatemiassa työskentelevä politiikan tutkija Xie Maosong toteaa.

– Taloudellinen turvallisuus on tärkeä osa kansallista turvallisuutta. Jos taloudelliset riskit eivät ole hallinnassa, se uhkaa taloudellista turvallisuutta ja voi uhata myös poliittista turvallisuutta, hän jatkaa sanomalehti South China Morning Postin haastattelussa.

Kina kommunist
Presidentti Xi Jinpingin kommunistihallinto Kiinassa on jälleen päättänyt tutkia perusteellisesti maan finanssisektoria muun muassa korruption kitkemiseksi.

Korruptio on vain yksi monista haasteista, joita Kiinan johto joutuu ratkomaan pyrkiessään turvaamaan taloudellisen vakauden. Muita huomiota vaativia aloja ovat muun muassa ns. varjopankit, jotka harjoittavat luotonantoa virallisten kanavien ulkopuolella, sääntelemättömien fintech-yritysten aiheuttama kilpailu sekä antolainaukseen liittyvät ongelmat koronapandemian koettelemassa taloudessa.

Korruptiota pidetään kuitenkin tekijänä, joka uhkaa eniten puolueen otetta vallankahvasta. Kommunistisen puolueen on kaiken kaikkiaan mahdotonta poistaa tätä ongelmaa, National University of Singaporen professori Alfred Wu arvioi. Kiinaa rajoittaa sen autoritaarisuus, eikä nykyinen johto ole tehnyt mitään suuria rakenteellisia muutoksia korruption torjumiseksi.

– Korruptio on ollut koko ajan osa Kiinan puoluevaltiota, eikä se ole vähentynyt kovinkaan paljon. Korruptiota aiheuttavat perusrakenteet ovat edelleen jäljellä. Kiinan poliittinen järjestelmä perustuu leniniläisen malliin, joka on hyvin läpinäkymätön ja jossa klientelismi on yleistä. Se on järjestelmätason ongelma, joten yksittäisten henkilöiden erottaminen ei riitä, Wu sanoo.

Tulokset ovat nähtävissä Transparency International -järjestön uusimmassa raportissa. Järjestö julkaisee vuosittain korruptioindeksin, jossa maailman maat on asetettu järjestykseen niiden korruptoituneisuuden perusteella. Tämänvuotinen selvitys julkaistiin vähän aikaa sitten, ja siinä Kiinan sijoitus on 78:s 180 maan joukossa. Se on kolme sijaa parempi kuin vuonna 2012, jolloin Xi Jinpingin korruption vastainen kampanja alkoi.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?