Noor Plant
Kirjoittanut:
Charlotte Holst

Energiahankkeet luovat vihreitä työpaikkoja

Uusiutuvien energialähteiden ansiosta on syntynyt miljoonia uusia työpaikkoja. Tässä artikkelissa kerromme, miten mittavat energiahankkeet tuovat mukanaan koulutusta ja työpaikkoja Marokossa ja Egyptissä. Aurinko- ja tuulivoiman hyödyntäminen avaa uusia mahdollisuuksia mikrokasvuun alueilla, joilla energiaa ei ole aiemmin ollut paikallisen väestön saatavilla.

Afrikka
YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN 17 TAVOITETTA
Teollisuusyhtiöt

sdg

Kestävän kehityksen tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Sarja: Nordea Funds Magazine tarkastelee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja käsittelee artikkelisarjassaan jokaista 17:ää tavoitetta.

sdg

– Mercedes. Bisnestä.

Omar virnistää ja esittelee valkoista minibussiaan Nordean ESG-tiimille. Käynnissä on vierailu Marokon eteläosassa sijaitsevaan Ouarzazaten kaupunkiin rakennetussa Noor-aurinkovoimalassa. Kaupunki tunnetaan muun muassa Arabian Lawrence  ja Gladiaattori-elokuvien kuvauspaikkana. Nykyään alueella tuotetaan aurinkoenergiaa ja varmistetaan siten, että yli puolet Marokon koko energiantarpeesta saadaan vuoteen 2030 mennessä uusiutuvista energialähteistä. Tähän saakka 90 prosenttia energiasta on tuotu muualta, mikä on luonnollisesti lisännyt maan hallituksen kiinnostusta riippumattomasta energiansaannista.

Omar on yksi niistä monista, jotka ovat huomanneet jättimäisen aurinkoenergiahankkeen mukanaan tuoman paikallisen kasvun. Hän kuljettaa pikkubussillaan ihmisiä äskettäin rakennetuilla uusilla teillä.

Heidelberg Cement -yhtiö on toimittanut ennestään tiettömälle alueelle rakennetun uuden infrastruktuurin materiaalit ja tarjonnut noin 1 000 uutta työpaikkaa. Uudet tiet antavat mahdollisuuksia myös Omarin kaltaisille ihmisille, jotka ovat toiveikkaita tulevaisuuden suhteen.

– Teitä tulee vielä lisää, ja lisäksi rakennetaan kouluja. Paikalliset yhteisöt hyötyvät, ja nuoret miehet saavat töitä energiahankkeessa, hän sanoo.

Nuoret kaipaavat työpaikkoja kipeästi, sillä nuorison työttömyysprosentti on 20.

Solar energy farm
Valtava Marokossa sijaitseva alue on aurinkokennojen peitossa. Noor-aurinkovoimala tarjoaa sekä riippumatonta vihreää energiantuotantoa että työpaikkoja ja kehitystä. (Kuva: Mammut Media)

Fossiiliset polttoaineet eivät riitä ikuisesti

Noor-aurinkovoimalan alue on 3 500 jalkapallokentän tai koko San Franciscon kokoinen. Voimala on vain yksi niistä monista esimerkeistä, jotka osoittavat, miten jonkin maan tavoite kehittää uusiutuvia energiaratkaisuja voi luoda kasvua, työpaikkoja ja kehitystä.

Mediterranean Forum of Institute of Economic Sciences -organisaation raportin mukaan energia-alan pitäisi pystyä luomaan Marokkoon puoli miljoonaa työpaikkaa vuoteen 2040 mennessä. Suurin osa niistä liittyy Noor-aurinkovoimalaan. Yksi työpaikan saaneista on projektinjohtajana toimiva insinööri Youssef Stitou.

– Aloitin urani vuonna 2011. Toimin aluksi öljy- ja kaasuteollisuudessa, mutta sitten vaihdoin uusiutuvaan energiaan. Fossiiliset polttoaineet eivät riitä ikuisesti, Stitou sanoo Climate Home News -uutissivustolla. 

Omar on elävä esimerkki siitä, että vihreä energia ei kuitenkaan hyödytä pelkästään korkeasti koulutettuja. Myös kansainvälinen työjärjestö ILO on todennut muun muassa Marokon Noor-aurinkovoimalahanketta käsittelevässä analyysissään, että yli 5 000 ihmistä työllistyy suoraan hankkeen kautta. Heistä 70 prosenttia on käynyt koulua alle 10 vuotta. Lopuissa tehtävissä työskentelee projektinjohtajia, insinöörejä ja teknisen koulutuksen saaneita.

Työpaikkoja ja uusiutuvaa energiaa

  • Uusiutuvan energian tuotannossa on syntynyt 11 miljoonaa työpaikkaa (vuoden 2018 luku).
  • Määrä kasvoi 5,3 prosenttia vuodesta 2017 vuoteen 2018.
  • Eniten alan työpaikkoja, 3,4 miljoonaa, syntyi aurinkosähkön tuotantoon.

Lähde: International Renewable Energy Agency (IRENA), Annual Review 2019

Koulutusta tuhansille nuorille

Sosioekonomiset hyödyt näkyvät myös Siemensin Egyptissä toteuttamassa jättihankkeessa. Uusiutuvan energian tuotanto tuo mukanaan työpaikkoja ja paikallista kehitystä. Siemens kouluttaa yhteistyössä Saksan hallituksen kanssa nuoria egyptiläisiä työskentelemään jättimäisessä tuulivoimahankkeessa. Hankkeen myötä Egyptin oma uusiutuvan energian tuotanto kasvaa 45 prosenttia.

Suezin kanavan lähellä sijaitsevan Ain Sokhnan kaupungin alueelle on rakennettu koulutuskeskus, johon on investoitu yli 22 miljoonaa euroa ja jossa koulutetaan yli 5 000 nuorta. Osaamista kehitetään siis pitkälti paikallisesti ja tukemalla työpaikkojen syntymistä maahan, jossa työttömyysaste on korkea.

– Egyptiläiset nuoret kaipaavat mahdollisuuksia hyvään tulevaisuuteen ja kestävää kehitystä. Nämä tavoitteet saavutetaan yksityisten investointien ja ammattitaitoisen työvoiman avulla. Yhteistyömme Siemensin kanssa varmistaa, että uusi ammatillinen koulutuskeskus ottaa huomioon sekä paikalliset työmarkkinat että nuorten tarpeet. Luomme perustan tuleville investoinneille ja uusille työpaikoille Egyptissä, Saksan kehitysministeri Gerd Müller totesi sopimuksen julkistamisen yhteydessä.

Missä työpaikat ovat?

  • Kaikista uusiutuviin energialähteisiin liittyvistä työpaikoista 39 prosenttia on Kiinassa.
  • Työpaikkoja syntyy lisäksi myös etenkin Brasiliassa, Yhdysvalloissa, Intiassa ja joissakin EU-maissa.
  • Afrikassa työpaikkoja syntyy edelleen melko vähän, mutta potentiaalia on paljon etenkin kun energian saatavuus paranee ja toimitusketjua kehitetään.

Lähde: International Renewable Energy Agency (IRENA), Annual Review 2019

Sähkön ostaminen tarpeen mukaan synnyttää työpaikkoja

Yhä useammissa maissa otetaan käyttöön uusiutuviin energialähteisiin liittyvää teknologiaa yhteistyössä suuryritysten kanssa. Tavoitteena on varmistaa riippumaton energiantuotanto ja edellytykset täyttää kansainväliset ilmastotavoitteet, mikä parantaa työllisyyttä.

”Monet hallitukset panostavat uusiutuvan energiatuotannon kehittämiseen ennen kaikkea siksi, että näin vähennetään päästöjä ja voidaan saavuttaa kansainväliset ilmastotavoitteet. Lisäksi ne tavoittelevat sosioekonomisia hyötyjä”, kirjoittaa International Renewable Energy Agency tuoreimmassa vuosiraportissaan. 

Mahdollisuus ostaa sähköä helposti matkapuhelimen avulla lisää myös työpaikkoja uusiutuvassa energiantuotannossa. Yksi esimerkki on Saharan eteläpuolinen alue, jossa on Climate Foresight -foorumin mukaan syntynyt yli 100 000 kokoaikaista työpaikkaa, kun energian saatavuus on parantunut ja hinta laskenut.

Solceller
Perheet voivat saada kotiinsa uusiutuvaa energiaa pienimuotoisesti tai ostaa sitä tarpeen mukaan työllisyyttä parantavien aurinkosähköratkaisujen avulla. (Kuva: M-PAYG)

Saastuminen vähenee

Tanskalainen M-PAYG on yksi niistä yhtiöistä, jotka toimittavat afrikkalaisille perheille halpaa ja helposti saatavaa aurinkoenergiaa. Kun sähköä ostetaan sovelluksen kautta, ei tarvitse sitoutua kalliisiin maksuihin. Yrityksen toimitusjohtaja Asger Trier Bingin mukaan näin vauhditetaan mikrokasvua.

– Voidaan perustaa pieniä yrityksiä, jonne ihmiset tulevat katselemaan jalkapalloa tai lataamaan matkapuhelimen maksua vastaan. Naiset voivat ansaita rahaa pienimuotoisesti vaikkapa tarjoamalla mahdollisuutta ladata puhelimia tai käyttämällä ompelukonettaan vaatteiden korjaamiseen.

Asger Trier
Asger Trier Bing
Toimitusjohtaja, M-PAYG

Laajemmin tarkasteltuna siirtyminen vihreään energiaan ja työpaikkojen syntyminen on ratkaisevan tärkeää siksi, että ihmiset välttyisivät pakkomuutolta. Tätä korostaa myös Omar kertoessaan, miten sääolosuhteet ovat muuttuneet huomattavasti viimeisten 10 vuoden aikana. Aiemmin vakaana pysyneiden sademäärien ja sopivan auringonpaisteen tilalle ovat tulleet tulvat ja kuivuus. 

– Saastumista on vähennettävä. Silloin ihmiset voivat jäädä asumaan kyliinsä. Muuten he joutuvat pakenemaan muualle. Se on tosiasia, hän sanoo.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

  • Vuonna 2015 maailman valtioiden ja hallitusten päämiehet sopivat 17 tavoitteesta, joiden avulla halutaan päästä vuoteen 2030 mennessä kestävämpään kehitykseen sekä ihmisten että maapallon kannalta.
  • Kestävän kehityksen tavoitteita kutsutaan myös SDG-tavoitteiksi (Sustainable Development Goals).
  • Tavoitteet liittyvät muun muassa köyhyyden ja nälän poistamiseen, epätasa-arvon vähentämiseen ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen, kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyden varmistamiseen, ihmisarvoisten työpaikkojen luomiseen ja kestävämpään kasvuun sekä laadukkaan koulutuksen ja terveellisen elämän takaamiseen kaikille.

Lue lisää 17:stä kestävän kehityksen tavoitteesta.

Kiinnostuitko vastuullisesta sijoittamisesta?

Täältä voit lukea lisää, miten vastuullisuuteen liittyvät tekijät ovat keskeisiä rakennuspalikoita Nordean Tähtirahastoissa.

 

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?