Hero_onshore
Kirjoittanut:
Charlotte Holst

Uusiutumaton energia vaihtuu vihreäksi

Uusiutumaton energia vaihtuu nopeaan tahtiin vihreäksi ympäri maailmaa. Historiallisen muutoksen kärjessä ovat Vestas ja Ørsted, jotka kuuluvat maailman johtaviin maa- ja merituulivoimaa tuottaviin yhtiöihin. Kestävän kehityksen tavoitteen numero 7 saavuttaminen vaatii kuitenkin paljon muutakin kuin tuulienergiaa: tarvitaan laaja valikoima vihreitä energiaratkaisuja.

YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN 17 TAVOITETTA
Teollisuusyhtiöt

sdg

Kestävän kehityksen tavoite 7: Edullista ja puhdasta energiaa

Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.

Sarja: Nordea Funds Magazine tarkastelee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja käsittelee artikkelisarjassaan jokaista 17:ää tavoitetta.

sdg

Vihreiden energiamuotojen hinta on laskenut huomattavasti, tuulipuistot ja aurinkopuistot pystyvät toimimaan ilman tukia ja suuret yhtiöt myyvät tappiollisia öljyyn perustuvia liiketoimintoja. Markkinat kääntävät yhä vahvemmin selkänsä fossiilisille polttoaineille ja uusiutumattomalle energialle. Katse kohdistuu tulevaisuuteen ja vihreisiin ratkaisuihin, joilla varmistetaan, että saavutamme kestävän kehityksen tavoitteen numero 7.

Vestas on yksi niistä tanskalaisista yrityksistä, jotka edistävät merkittävästi siirtymistä uusiutumattomasta energiasta vihreään energiaan. Tämä tuuliturbiinien valmistaja on asentanut 20 prosenttia maailman tuulivoimaloista.

Compliance & CSR -johtaja Kristian Heydenreich mainitsee energian hinnan huomattavan laskun esimerkkinä siitä, että maailma etenee kohti kestävän kehityksen tavoitetta 7. Tuulivoimaa on perinteisesti tuettu julkisin varoin. Tuet jäävät kuitenkin menneisyyteen, jos yhtiöiden liiketoimintamallin on tarkoitus olla kestävä kuten energiantuotannonkin.

– Jos ala saisi edelleen jatkuvaa tukea kuten kymmenen vuotta sitten, monet maat eivät pystyisi siirtymään kestävään energiaan, koska se tulisi yksinkertaisesti liian kalliiksi, Heydenreich sanoo.

Kristian Heydenreich
Kristian Heydenreich
Compliance & CSR -johtaja, Vestas

Tehokkaat turbiinit ja voimakas merituuli

Kehitys etenee oikeaan suuntaan. Vestas ilmoitti maaliskuussa rakentavansa Hirtshalsiin Tanskan ensimmäisen täysin markkinaehtoisesti toimivan tuulipuiston. Myös muualla maailmassa, muun muassa Yhdysvalloissa, ollaan vähitellen luopumassa tuulivoiman tukemisesta.

Kestävän kehityksen tavoitteen numero 7:n osatavoitteena on lisätä vuoteen 2030 mennessä uusiutuvan energian osuutta merkittävästi maailmanlaajuisessa energialähteiden yhdistelmässä. Hinnan lasku vaikuttaa tähän ratkaisevasti.

– Megawatin hintaa saadaan laskettua muun muassa parantamalla tehokkuutta jatkuvasti, ja siihen suuntaan on menty viime vuosina. Nyt pystymme kilpailemaan muiden energiamuotojen kanssa, mikä lisää tuulivoiman tuotantoa, Kristian Heydenreich sanoo.

Uusia, entistä tehokkaampia tuuliturbiineja tulee markkinoille Heydenreichin mukaan yhä nopeammassa tahdissa. Puolitoista vuotta sitten Vestas toi markkinoille neljän megawatin turbiinin. Jo nyt valmistetaan 5 megawatin turbiineja, jotka pystyvät siis tuottamaan 25 prosenttia enemmän energiaa.

Tehokasta vihreää energiaa

Puolitoista vuotta sitten Vestas toi markkinoille neljän megawatin turbiinin. Jo nyt valmistetaan 5 megawatin turbiineja, jotka pystyvät tuottamaan 25 prosenttia enemmän energiaa. Viisi vuotta sitten tuulipuiston rakentamiseen kului 1 543 päivää. Nykyään puisto valmistuu 448 päivässä.

Lähde: Vestas ja Ørsted

Myös merituulivoiman hinta on laskenut huomattavasti – 60 prosenttia vain viidessä vuodessa. Ørsted on johtava merituulivoiman tuottaja. Yhtiön strategia- ja viestintäjohtaja Jakob Askou Bøss kertoo, että tuulivoimaloiden rakentaminen on nyt Pohjois-Euroopassa halvempaa kuin hiili- tai kaasuvoimaloiden rakentaminen.

– Se on suuri askel kohti maailmaa, jossa käytetään vain vihreää energiaa.

Merituulivoima on kypsä teknologia, ja hinnan suuri lasku perustuu teknologian kehitykseen ja sektorin teollistumiseen. Ørsted rakentaa nykyään paljon aiempaa suurempia turbiineja entistä nopeammin. Viisi vuotta sitten tuulipuiston rakentamiseen kului 1 543 päivää. Nykyään puisto valmistuu 448 päivässä.

Paljon enemmän kuin turbiinit

Useat esimerkit osoittavat, että energia-ala siirtyy määrätietoisesti kohti vihreitä markkinoita ja luopuu uusiutumattoman energian tuotannosta. Ørsted myi vuoden 2017 keväällä öljyyn perustuvan liiketoimintansa ja on muuttanut brändinsä perusteellisesti vihreäksi. Tavoitteena on 100-prosenttisesti vihreä energia.

Myös ruotsalainen Vattenfall on ilmoittanut haluavansa mahdollistaa fossiilivapaan elämän yhden sukupolven aikana. Lisäksi 20 000 työntekijän yhtiö haluaa kehittyä sähköautojen latausinfrastruktuurin johtavaksi toimittajaksi Pohjois-Euroopassa viiden seuraavan vuoden aikana. Niin ikään Vestas on laajentanut painopistettään tuuliturbiineista.

– Haluamme jatkossa olla kestävien ratkaisujen johtaja koko maailmassa. Aiomme siis tarjota paljon muutakin kuin turbiineja. Panostamme kokonaisratkaisuihin, jotka voivat tuoda eri energiamuotojen yhdistelmän mahdollisimman monien ulottuville, Kristian Heydenreich sanoo.

Kennedy Energy Plant
Vestas pyrkii yhdistämään aurinko- ja tuulivoiman sekä energian varastoinnin Kennedy Energy Park -voimalassa Australiassa. Hybridivoimalat ovat ratkaiseva osa tulevaisuuden energiaratkaisuja.

Tuulen tuomaa

Energian varastointi on ratkaisevan tärkeä osa kokonaisratkaisua. Auringonvalon ja tuulen määrä vaihtelee luonnostaan. Siksi on välttämätöntä kehittää teknologioita, joiden avulla voidaan varastoida luonnossa syntyvä energia.

Monissa paikoissa tuulipuistojen yhteyteen tulee akkuja, jolloin puisto alkaa muistuttaa perinteistä voimalaitosta – tätä kutsutaan myös hybridivoimalaksi. Kaikki osat eivät vielä ole täysin toisiinsa integroituja, mutta Vestasilla on kunnianhimoinen tavoite luoda kokonaisratkaisuja. Ensin on kuitenkin ratkaistava varastointiin liittyvät ongelmat.

– Energian varastointi on välttämätöntä vihreään energiaan siirtymisen kannalta. Meillä on Australiassa Kennedy Energy Parkissa käynnissä hanke, jossa yhdistämme aurinko- ja tuulivoiman sekä energian varastoinnin. Tällaista ratkaisua ei ole vielä toteutettu käytännössä missään. Itsekin vasta opettelemme, mutta varastointi on tulevaisuudessa ratkaisevan tärkeää. Se on seuraava askel vihreään energiaan siirtymisessä, Kristian Heydenreich sanoo.

Myös Ørsted kehittää erilaisia teknologiaratkaisuja, esimerkiksi energian varastointia.

– Meillä on muun muassa akkuihin perustuva varastointijärjestelmä Englannissa. Siinä akku on kytketty suoraan sähköverkkoon, joten järjestelmä edistää verkon joustavaa käyttöä. Odotamme akkuratkaisujen ja energian varastoinnin kehittyvän paljon lähivuosina sitä mukaa, kun akkujen hinnat laskevat edelleen, Jakob Askou Bøss toteaa.

Jakob Askou Bøss
Jakob Askou Bøss
Strategia- ja viestintäpäällikkö, Ørsted

Yksi esimerkki on Turkanajärven tuulipuistohanke Keniassa. Vestas on ollut mukana yhteistyössä, kun järven itäpuolelle eli yhdelle maailman tuulisimmista alueista on rakennettu 365 tuuliturbiinia. Afrikan suurin tuulipuisto vaikuttaa osaltaan siihen, että lähitulevaisuudessa vihreää energiaa on tarjolla kaikille kenialaisille. Vestas on saanut sekä yrityksenä että sijoittajana hyödyllistä kokemusta tuulivoiman käyttöönotosta muualla Afrikassa.

Kyse on pitkälti siitä, että vihreää energiaa on hyödynnettävä mahdollisimman tehokkaasti. Esimerkiksi yöllä syntyvä ylimääräinen energiakapasiteetti voidaan hyödyntää sähköautoissa.

– Kun sähköautojen määrä alkaa lisääntyä, ne on järkevää ladata öisin. Silloin energiankulutus on pienimmillään, mutta tuuli usein voimakasta. Se on ihanteellista eri energialähteiden yhdistämisen kannalta ja yleistyy huomattavasti, kun sähköistäminen lähtee käyntiin toden teolla, Heydenreich mieltää.

Tuulivoimaa koko maailmaan

Tuuliturbiineja, hybridiratkaisuja, varastointia, tutkimusta, teknologiaa ja kehitystä – näiden avulla sekä Ørsted että Vestas edistävät kestävän kehityksen tavoitetta nro 7. Kristian Heydenreichin mukaan Vestas tukee myös useita muita kestävän kehityksen tavoitteita esimerkiksi osallistuessaan kehittyvillä markkinoilla kokonaisratkaisujen tarjoamiseen.

– Yhdessä kumppaniemme kanssa saamme aikaan toimintaa paikallisissa yhteisöissä. Kun jonnekin rakennetaan suuri tuulipuisto, se saa aikaan paljon myönteisiä vaikutuksia. Paikallisissa yhteisössä syntyy koulutusta, työpaikkoja, infrastruktuuria ja kasvua.
 

Tuulivoimalla paikallista kasvua

 • Turkanajärven tuulipuiston kapasiteetti on 310 megawattia, ja puistossa on 365 Vestasin turbiinia.
 • Tuuliturbiinien ja muiden laitteiden kuljetusta varten on rakennettu 200 kilometriä tietä Mombasan satamasta.
 • Lake Turkana Wind Power -yhtiö ja Vestas ovat investoineet paikallisiin vesihuolto-, terveydenhuolto- ja koulutushankkeisiin. Lisäksi ne ovat työllistäneet yli 2 500 ihmistä (joista 75 prosenttia paikallisia Marsabitin maakunnan asukkaita).
 • Investoinnit ovat lisänneet kauppaa sekä alueen sisällä että pääkaupunki Nairobin kanssa. Väestön terveydentila on parantunut ja paikallisten työntekijöiden palkat ovat lisänneet ostovoimaa.

Lähde: Globalnyt

Lake Turkana
Turkanajärven tuulipuisto Keniassa, jonne on muun muassa rakennettu 200 kilometriä tietä Mombasan satamasta tuuliturbiinien ja muiden laitteiden kuljetusta varten.

Lisäksi Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta on ratkaisevaa, että vihreitä energiaratkaisuja otetaan käyttöön kehittyvissä maissa, joissa keskiluokka kasvaa nopeasti. Ørstedin mukaan muualla maailmassa katseet kohdistuvat merituuleen.

– Muutama vuosi sitten merituulta hyödynnettiin lähes yksinomaan Pohjois-Euroopassa. Nyt tilanne on muuttunut. Rakennamme parhaillaan merituulipuistoja Yhdysvaltoihin ja Taiwaniin. Merituulivoima kiinnostaa myös esimerkiksi Japania ja Koreaa, ja Intiassa on äskettäin asetettu tavoitteeksi tuulivoiman käytön lisääminen, kertoo Jakob Askou Bøss.

Kansainvälistä merituulivoimaa

Ørstedin merituulivoiman asennettu kokonaiskapasiteetti on noin 5,6 GW. Lisäksi rakenteilla on vielä 3,4 GW. Yhtiö on myös hankkinut itselleen oikeudet rakentaa merituulivoiman kapasiteettia noin

 • 1 GW Yhdysvaltoihin vuonna 2023,
 • 1,1 GW Saksaan vuonna 2025 ja
 • 1,8 GW Taiwaniin vuonna 2025.
 • Tavoitteena on maailmanlaajuisesti kaiken kaikkiaan 15 GW merituulivoiman kapasiteettia vuonna 2025.

Lähde: Ørsted

17 tavoitetta tunnetaan

Tuulivoiman käyttö ei kuitenkaan alkanut lisääntyä kuin taikaiskusta, kun 17 kestävän kehityksen tavoitetta otettiin käyttöön. Kristian Heydenreich ei pidä näitä tavoitteita sinänsä mitenkään mullistavina. Ne eivät ole muuttaneet Vestasin kaltaisen yhtiön toimintatapaa, mutta ne ovat kuitenkin saaneet aikaan jotakin muuta, hän sanoo.

– Teimme vastuullisuustyötä jo ennen kestävän kehityksen tavoitteita, joten ne eivät sinänsä ole muuttaneet liiketoimintaamme. Ne ovat kuitenkin loistava työkalu, jonka avulla voimme viedä viestiä eteenpäin, solmia uusia suhteita ja kumppanuuksia sekä toimia konkreettisesti. Nyt lapsenikin tuntevat nämä 17 tavoitetta, ja osaamme viestiä tavoitteistamme entistä selkeämmin. Siinä mielessä kestävän kehityksen tavoitteet ovat loistava perusta. Ne tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden uusiin yhteistyökumppanuuksiin ja uudenlaiseen liiketoimintaan.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

 • Vuonna 2015 maailman valtioiden ja hallitusten päämiehet sopivat 17 tavoitteesta, joiden avulla halutaan päästä vuoteen 2030 mennessä kestävämpään kehitykseen sekä ihmisten että maapallon kannalta.
 • Kestävän kehityksen tavoitteita kutsutaan myös SDG-tavoitteiksi (Sustainable Development Goals).
 • Tavoitteet liittyvät muun muassa köyhyyden ja nälän poistamiseen, epätasa-arvon vähentämiseen ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen, kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyden varmistamiseen, ihmisarvoisten työpaikkojen luomiseen ja kestävämpään kasvuun sekä laadukkaan koulutuksen ja terveellisen elämän takaamiseen kaikille.

Lue lisää 17:stä kestävän kehityksen tavoitteesta.

Kiinnostuitko vastuullisesta sijoittamisesta?

Täältä voit lukea lisää, miten vastuullisuuteen liittyvät tekijät ovat keskeisiä rakennuspalikoita Nordean Tähtirahastoissa.

 

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?