L'oreal bæredygtighed
Kirjoittanut:
Nina Azoulay, kuva: Thomas Jensen

L’Oréal haluaa lisätä tasa-arvoa: ”Esimiehen ei ole järkevää palkata itsensä kopioita”

Sama palkka, tasavertaiset työehdot ja yhtä paljon miehiä ja naisia koko organisaatiossa: L’Oréalissa tasa-arvo on osa globaalia strategiaa. Kosmetiikkayhtiöllä on 86 000 työntekijää eri puolilla maailmaa, joten vaikutukset näkyvät, kun se ottaa käyttöön äitiysetuuksia ja poistaa palkkaeroja. Tämän seurauksena naisten määrä ylimmässä johdossa on kasvanut ja yhä useammat naiset kehittyvillä alueilla ovat saavuttaneet taloudellisen riippumattomuuden.

YK:n tavoitteet

sdg

Kestävän kehityksen tavoite 5: Sukupuolten tasa-arvo

Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten oikeuksia ja johtamismahdollisuuksia

Sarja: Nordea Funds Magazine tarkastelee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja käsittelee artikkelisarjassaan jokaista 17:ää tavoitetta.

sdg

L’Oréalin keväällä julkistetussa tilinpäätöksessä vuodelta 2018 todettiin kasvun olleen parasta 10 vuoteen. Lisäksi yhtiö nimettiin jo kymmenennen kerran yhdeksi maailman eettisimmistä yrityksistä, ja se oli jälleen kärjessä useiden tasa-arvotutkimusten tuloksissa.

– Muutoksen aikaansaaminen vaatii sekä ylimmän johdon sitoutumista pitkällä aikavälillä että jokaisen työntekijän päivittäistä panosta. Vain yhdessä pystymme edistämään tavoitettamme olla eettinen ja vastuullinen yritys, toteaa L’Oréalin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Jean-Paul Agon.

L’Oréal on jo vuosien ajan kiinnittänyt vahvasti huomiota etiikkaan ja tasa-arvoon. Koko organisaatiossa on esimerkiksi otettu käyttöön järjestely, jonka mukaan kaikki äidit saavat vähintään 14 viikon palkallisen loman – vaikka äitiysloma olisi paikallisen lainsäädännön mukaan lyhyempi ja palkaton. Lisäksi tavoitteena on tarjota kaikille isille tai ”kanssavanhemmille” 10 päivän palkallinen loma riippumatta siitä, missä päin maailmaa he työskentelevät.

L’Oréal lukuina

 • Vuonna 2018 L’Oréalin liikevaihto oli 26,9 miljardia euroa, ja kasvua oli ennätykselliset 7,1 prosenttia.
 • Vuonna 2017 naisten osuus L’Oréalin koko henkilöstöstä oli 69 prosenttia. Hallituksessa oli naisia 46 prosenttia, ylimmässä johdossa 33 prosenttia ja muissa esimiestehtävissä 48 prosenttia.
 • Vuonna 2018 Ethisphere Institute -tutkimuslaitos nimesi L'Oréalin jo kymmenennen kerran yhdeksi maailman eettisimmistä yrityksistä.

Lähde: L’Oréal

Myös samapalkkaisuus on yhtiölle tärkeää, ja ylin johto haluaa lisätä tasa-arvoa niillä alueilla, joilla se ei ole kunnossa. Tavoitteena on, että henkilöstössä on yhtä paljon miehiä ja naisia ja että henkilöstöön kuuluu sosiaaliselta, kulttuuriselta ja etniseltä taustaltaan erilaisia ihmisiä.

– Organisaatiomme on tärkeää kuvastaa todellisuutta, jossa tuotteidemme käyttäjät elävät. Se edellyttää, että olemme sitoutuneet vahvasti tasa-arvoon ja monimuotoisuuteen. Asetamme yksittäisiä konkreettisia tavoitteita ja kerromme pyrkivämme niihin paikallisista olosuhteista riippumatta, sanoo L’Oréalin Consumer Products  yksikön markkinointijohtaja Mai-Britt Rasmussen Tanskasta.

– Olemme kuitenkin muiden kanssa kilpaileva kaupallinen yritys, joka tekee tulosta, joten kiinnitämme paljon huomiota myös siihen, että meillä on parhaat osaajat. Siksi ei ole järkevää antaa sukupuolen sanella rajoituksia, vaan varmistaa, että kaikki osaajat saavat mahdollisuuden käyttää taitojaan, hän lisää.

L’Oréalin palveluksessa on noin 86 000 työntekijää 150 maassa. Yhtiön sisäinen Share & Care  ohjelma varmistaa koko organisaation yhteiset eettiset arvot. Tämä näkyy myös paikallisesti, sillä yhtiö tarjoaa mm. terveydenhoitoa, päivähoitoa ja apua työntekijöiden sairaille tai iäkkäille omaisille niillä alueilla, joilla julkiset palvelut eivät ole riittävät. L’Oréal painottaa eettisiä arvoja myös tehdessään yhteistyötä ulkopuolisten kumppaneiden kanssa.

– Olemme globaali toimija, ja toimimme myös markkinoilla ja yhteiskunnissa, joissa emme voi pitää arvojamme ja näkemystämme esimerkiksi tasa-arvosta itsestään selvänä, Mai-Britt Rasmussen sanoo.

Näin on esimerkiksi Etelä-Marokossa, josta L’Oréal hankkii useissa ihon- ja hiustenhoitotuotteissaan käytettävää kasviperäistä arganoljyä. Öljyä puristetaan Marokon aavikolla kasvavien arganpuiden hedelmistä. Vuosituhannen vaihteeseen saakka sitä käyttivät lähinnä paikalliset asukkaat. Nykyään se on yksi suosituimmista kauneudenhoitotuotteiden ainesosista. Sitä mukaa kun L’Oréal on tarvinnut yhä enemmän öljyä, yhtiö on ollut mukana perustamassa pieniä paikallisia reilun kaupan osuuskuntia. Niiden avulla paikalliset naiset pystyvät elättämään perhettään itse – miespuolisista perheenjäsenistä riippumatta – ja samalla edistämään alueen taloudellista kasvua.

L’Oréal bæredygtighed
L’Oréalin yhteistyö Etelä-Marokon naisten kanssa auttaa naisia päättämään tuloistaan itse ja hallitsemaan niitä sekä sijoittamaan tulevaisuuteen, kun he pystyvät lähettämään lapsensa kouluun. (kuva: L’Oréal)

Vastuullisuusraportti

L’Oréalin vuonna 2018 julkaisema ”Sharing Beauty With All – The L’Oréal Sustainability Commitment” -raportti kertoo, että yhtiö on auttanut vuoteen 2018 mennessä ”Solidarity Sourcing” -ohjelmansa kautta 63 584:ää sosiaalisesti tai taloudellisesti heikossa asemassa olevilla alueilla asuvaa ihmistä eri puolilla maailmaa saamaan työtä. Sosiaalisiin hankkeisiin mahtuu niin naisten osuuskuntia Marokossa kuin työttömien työharjoittelua yhteistyössä pohjoismaisten kuntien kanssa. Tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä on autettu 100 000 ihmistä saamaan työtä.

Lähde: Sharing Beauty With All – The L’Oréal Sustainability Commitment

Puhutaan kovaa ja selvästi

Hienoja tavoitteita on helppo asettaa, mutta tulokset ovat asia erikseen. Miten toteutetaan käytännössä tavoitetta, jonka mukaan miehiä ja naisia on yhtä paljon, jos työntekijöiden palkkaamisessa ei käytetä kiintiöitä?

Mumina Hassan toimii L’Oréalin henkilöstöjohtajana Kööpenhaminassa. Hänen mielestään tasa-arvon ja monimuotoisuuden merkitys on tuotava selvästi esille. Koska ylin johto on ottanut tasa-arvon osaksi strategiaansa, organisaatiossa tuloksia mitataan jatkuvasti.

– Emme kiinnitä huomiota sukupuoleen palkatessamme työntekijöitä. Kyse on pelkästään siitä, kuka on paras. Tuomme selvästi esille, että L’Oréal on monimuotoinen yhtiö. Haluamme kuvastaa koko yhteiskuntaa – emme vain miehinä ja naisina, vaan myös esimerkiksi sosiaalisesti ja kansallisuuksien kannalta. Olemme kansainvälinen yritys, ja sen pitää näkyä toiminnassamme. Tässäkin rakennuksessa työskentelee 33:n eri kansallisuuden ihmisiä, hän sanoo tarkoittaen korkeaa toimistorakennusta, joka on yhtiön Tanskan päätoimipaikka.

– Jos haluamme menestyä, esimiehen ei ole järkevää palkata itsensä kopioita. Meidän täytyy näyttää, että riskejä voi ottaa. Me ihmiset pelkäämme joskus vähän asioita, joita emme tunne, mutta kun työympäristö muuttuu monimuotoisemmaksi, ei enää ole epätavallista, että olemme kaikki erilaisia. Näin monimuotoisuudesta tulee standardi, Mumina Hassan sanoo.

– Esimiehet hylkäävät hyvin harvoin tietoisesti työnhakijat, jotka eivät muistuta heitä itseään tai muita tiimin jäseniä. Siksi kaikki esimiehet saavat koulutusta, joka auttaa ymmärtämään, millaisia vahvuuksia ja etuja voi syntyä, kun kaikki eivät ole samankaltaisia, Hassan lisää.

Maailman suurin kauneudenhoitotuotteiden valmistaja

 • L’Oréal on maailman suurin kosmetiikkayhtiö. Se markkinoi 36:tta kansainvälistä kosmetiikkabrändiä, joita ovat muun muassa Lancôme, Biotherm, Redken, Kiehl’s, Yves Saint Laurent Beauté, Giorgio Armani Beauty, Maybelline, Garnier, Vichy ja L’Oréal Paris.
 • L’Oréalilla on 21 tutkimuskeskusta, ja se haki 505 uutta patenttia pelkästään vuonna 2018.
 • L’Oréal tukee L’Oréal Corporate Foundation  säätiön kautta tutkimustyötä tekeviä naisia ja jakaa yhdessä Unescon kanssa vuosittain palkintoja lahjakkaille naistutkijoille ja ”nouseville tähdille” eri puolilla maailmaa.

Koska L’Oréal on kosmetiikkabrändi, se houkuttelee paljon naisia, mikä johtaa Mumina Hassanin mukaan ”päinvastaiseen ongelmaan” kuin monilla muilla. Yhtiössä työskentelee enemmän naisia kuin miehiä.

– Haluamme kuitenkin palkata myös miehiä, ja siinä meillä on jatkuvasti haasteita. Ne liittyvät sekä molempien sukupuolien houkutteluun työntekijöiksi että samapalkkaisuuden ja samojen mahdollisuuksien varmistamiseen perheenlisäyksen yhteydessä, hän sanoo.

Hassanin mukaan L’Oréal ei ole Pohjoismaissa ainoa yhtiö, joka pyrkii varmistamaan samapalkkaisuuden antamalla äitiysvapaalla oleville naisille palkankorotuksia. Maailmanlaajuisesti tämä tavoite merkitsee kuitenkin monissa maissa huomattavaa parannusta naisille ja poikkeaa merkittävästi tavanomaisesta.

Uusi valintakriteeri sijoittajille

Nykyään eettiset arvot parantavat L’Oréalin rekrytointimahdollisuuksia. Monet hakijat kyselevät niistä, Mumina Hassan kertoo. Myös yli 20 vuotta L’Oréalin palveluksessa ollut Mai-Britt Rasmussen on huomannut tämän. Hän korostaa, että ylimmän johdon on tärkeää asettaa arvoja koskevat tavoitteet.

– Kun asioita pystytään mittaamaan, pystytään myös ryhtymään toimiin ja käynnistämään hankkeita, joilla voidaan varmistaa onnistuminen. Nykyään ylimmässä johdossa on paljon enemmän naisia ja työntekijöiden sosiaaliset taustat paljon erilaisemmat. Tämä tuo mukanaan sen, että emme enää arvosta samanlaisuutta, sillä voimme oppia toisiltamme enemmän, kun monimuotoisuus lisääntyy. Näen sen myös omissa tiimeissäni, kun erilaisia näkökulmia ja näkemyksiä on paljon enemmän. Kuvastamme paljon paremmin sitä todellisuutta, jossa tuotteidemme käyttäjät elävät. Se on mielestäni hyväksi koko organisaatiolle, Mai-Britt Rasmussen sanoo.

Hän osallistui äskettäin erääseen konferenssiin Marokossa, jossa L’Oréalin maajohtaja on nainen.

– Organisaatio lähettää näin tietoisen viestin, sillä maan kulttuurissa nainen ei ole itsestään selvä ensisijainen valinta. Tilanteet voivat olla hankalampia siksi, että johtaja on nainen eikä mies. Viestimme kuitenkin on, että Marokon toimipaikan johtaja on pätevä ja osaava, hän lisää.

L'Oreal bæredygtig
Eettiset arvot parantavat L’Oréalin rekrytointimahdollisuuksia. Nykyään monet hakijat kiinnittävät huomiota tasa-arvoon ja erilaisuuden hyväksymiseen, kertovat markkinointijohtaja Mai-Britt Rasmussen ja henkilöstöjohtaja Mumina Hassan.

Kaikkiaan 17:stä kestävän kehityksen tavoitteesta L’Oréal tekee aktiivisesti työtä 14:n tavoitteen parissa. Yksi niistä on tavoite numero 5 eli sukupuolten tasa-arvo. Nämä asiat on kuitenkin otettu huomioon yhtiön arvoissa jo vuosikymmenten ajan eli kauan ennen kestävän kehityksen tavoitteiden käyttöönottoa.

– Aiemmin emme tuoneet tätä työtämme esille, mutta olemme huomanneet selvästi, että tietoisuus näistä asioista lisääntyy. Ihmiset yllättyvät usein kuullessaan, miten vahvasti arvot näkyvät organisaatiossamme ja miten pitkälle olemme vieneet vastuullisuuden, etiikan, tasa-arvon ja kestävän kehityksen, Rasmussen sanoo.

– Monet saattavat ajatella, että kauneudenhoitoalalla on kyse pelkästään vahvoista brändeistä ja kauniista tuotteista. Ylin johto on kuitenkin vahvasti sitoutunut eettisiin arvoihimme, ja siksi ne ovat myös strateginen prioriteetti, joka näkyy koko organisaatiossa, hän lisää.

Kun Equileap nimesi L’Oréalin vuonna 2018 Euroopan parhaaksi yritykseksi sukupuolten tasa-arvossa, Jean-Claude Le Grand, Executive Vice President, Human Relations, totesi tasavertaisten työehtojen olevan nyt sijoittajille uusi valintakriteeri.

– Kun yhä useammat yritykset tekevät tasa-arvotyötä, kehitystä tapahtuu nopeammin ja tulokset alkavat todella näkyä, Le Grand totesi.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

 • Vuonna 2015 maailman valtioiden ja hallitusten päämiehet sopivat 17 tavoitteesta, joiden avulla halutaan päästä vuoteen 2030 mennessä kestävämpään kehitykseen sekä ihmisten että maapallon kannalta.
 • Kestävän kehityksen tavoitteita kutsutaan myös SDG-tavoitteiksi (Sustainable Development Goals).
 • Tavoitteet liittyvät muun muassa köyhyyden ja nälän poistamiseen, epätasa-arvon vähentämiseen ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen, kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyden varmistamiseen, ihmisarvoisten työpaikkojen luomiseen ja kestävämpään kasvuun sekä laadukkaan koulutuksen ja terveellisen elämän takaamiseen kaikille.

Lue lisää 17:stä kestävän kehityksen tavoitteesta.

Kiinnostuitko vastuullisesta sijoittamisesta?

Täältä voit lukea lisää, miten vastuullisuuteen liittyvät tekijät ovat keskeisiä rakennuspalikoita Nordean Tähtirahastoissa.

Nordea Tasa-arvorahasto

 • Nordea 1 - Global Gender Diversity -rahastossa on enintään 100 yhtiötä, jotka on jaettu alueittain – Amerikka, Eurooppa, kehittyvät markkinat ja Tyynenmeren alue.
 • Rahastoa markkinoidaan Suomessa nimellä Tasa-arvorahasto.
 • Salkkuun valitaan yhtiöt useiden tekijöiden perusteella. Niitä ovat muun muassa naisten osuus hallituksessa, johdossa ja yhtiön muissa yksiköissä. Lisäksi tarkastellaan samapalkkaisuutta, äitiyslomia ja naisten mentorointia. Yhtiön ei tarvitse täyttää kaikkia vaatimuksia.
 • Valintaprosessissa verrataan yhtiöitä myös muihin vastaaviin yhtiöihin ja alueisiin, joten esimerkiksi teleoperaattoreita verrataan muihin teleoperaattoreihin.
 • Prosessissa käytetään Nordean omia ESG-työkaluja, joissa kiinnitetään huomiota ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan.
 • Lisätietoja rahastosta saa Rahastot Nyt -palvelussa.
 • Rahastoa hallinnoi Nordea Investment Funds S.A., joka on Luxemburgiin rekisteröity rahastoyhtiö.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?