Kestävän kehityksen tavoite 2: Poistaa nälkä
Kirjoittanut:
Charlotte Holst (kuvat: Thomas Jensen)

Biotiedeyhtiö Chr. Hansen torjuu nälkää hyvillä bakteereilla

Hyvät bakteerit voivat auttaa turvaamaan maailman ruokavarat, kun väkiluku on kasvanut yhdeksään miljardiin. Chr. Hansen kehittää luonnonmukaisia kasvinsuojeluaineita, jotka parantavat kasvien kestävyyttä ja varmistavat kestävän ja tehokkaan maanviljelyn.

Vastuullliset rahastot
YK:n tavoitteet
Maailmanlaajuinen

sdg

Kestävän kehityksen tavoite 2: Ei nälkää

Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta.

Nordea Funds Magazine tarkastelee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja käsittelee artikkelisarjassaan jokaista 17:ää tavoitetta.

sdg

Tanskalainen biotiedeyhtiö Chr. Hansen valittiin tammikuussa maailman kestävimmäksi yhtiöksi. Yrityksen henkilöstö pääsi paistattelemaan New Yorkin Times Squarella Nasdaqin onnittelujen keskipisteenä. Chr. Hansenin muun muassa kasvinsuojeluun ja elintarvikkeiden säilyvyyteen liittyvät luonnonmukaiset tuotteet tukevat useita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Chr. Hansen on kansainvälinen yhtiö, jonka päätoimipaikka on Hørsholmissa Tanskassa. Se pyrkii järjestelmällisesti edistämään kestävän kehityksen tavoitteita kaikessa toiminnassaan. Muutama vuosi sitten useat sijoittajat halusivat nähdä konkreettisia lukuja siitä, miten suuri osa yhtiön tuotteista todella tukee 17:n kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamista, ja miten tämä vaikuttaa tulokseen. Yhtiön vastuullisuusjohtaja Annemarie Meisling kertoo.

– Eräät kaukokatseiset sijoittajamme lähtivät hieman haastamaan meitä. He tunsivat luonnonmukaiset, positiivisesti vaikuttavat ja kestävät tuotteemme ja toivoivat, että pystyisimme kertomaan, miten suuri osa liikevaihdosta tukee kestävän kehityksen tavoitteita. Olimme kyllä tehneet arvioita, mutta emme käytännössä olleet dokumentoineet näitä asioita, Meisling toteaa.

Nykyään Chr. Hansen analysoi koko valikoimansa – 3 000 tuotetta – kestävän kehityksen tavoitteiden kannalta. Palataan tähän jäljempänä.

Nasdaq
Tanskalainen biotiedeyhtiö Chr. Hansen valittiin vuoden alussa maailman kestävimmäksi yhtiöksi.
Lorenzo
Lorenzo Fimognari työskentelee Chr. Hansenin suhteellisen uudessa kasvinsuojeluun keskittyvässä yksikössä, jolla on kasvihuoneita Taastrupissa. Pari vuotta sitten yksikössä oli vain muutama työntekijä. Nykyään tiimi on paljon isompi.

Lorenzo ja hyvät bakteerit

Tutustutaan ensin Lorenzo Fimognariin, joka kuuluu Chr. Hansenin tärkeimpään henkilöstöryhmään eli tutkijoihin. Ilman heitä ei olisi innovaatioita. Vain kaksi ja puoli vuotta sitten Lorenzo Fimognari tuli kasvinsuojeluun keskittyvään Plant Health  yksikköön yhtenä ensimmäisistä työntekijöistä. Tämän yksikön työ tukee kestävän kehityksen tavoitetta numero 2 eli nälän poistamista. Yksikön henkilöstömäärä on kasvanut huomattavasti.

– Näyttää lähestulkoon siltä, että työntekijöiden määrä kaksinkertaistuu joka kuukausi. Myymämme tuotteet ovat olleet erittäin suosittuja. Uusia työntekijöitä on siksi palkattu runsaasti, ja yksikkö kasvaa nyt nopeaan tahtiin. On hienoa nähdä, miten työmme etenee, Fimognari sanoo.

Hän työskentelee pääasiassa Chr. Hansenin kasvihuoneissa Taastrupissa. Siellä tutkitaan, miten bakteerit voivat suojella ja vahvistaa kasveja, kun niihin kohdistuu stressitekijöitä. Tällaisia tekijöitä voivat olla kuivuus tai pienet tuholaiset, jotka syövät ja tuhoavat kasvien juuria.

– Testaamme, minkä bakteerien ja kasvien vuorovaikutuksen avulla saavutetaan mahdollisimman hyvä vastustuskyky. Näin voimme löytää viljelijöiden erilaisiin tarpeisiin sopivat bakteerit, hän sanoo.

Lisää suita ruokittavana

Bakteerien ominaisuuksia hyödyntämällä voidaan vähentää esimerkiksi myrkyllisten, usein vastustuskyvyn syntymiseen johtavien torjunta-aineiden käyttöä tai luopua niistä kokonaan. Samalla saadaan mahdollisimman hyvä sato. Tämä on ratkaisevan tärkeää tulevaisuuden ruokaturvan kannalta.

Maatalouden tuottavuutta ja tuotantoa on lisättävä merkittävästi. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön mukaan tuotantoa on tehostettava 70 prosenttia, jotta voidaan ruokkia kasvava ihmismäärä, joka saattaa olla vuonna 2050 huimat yhdeksän miljardia. Järjestö arvioi, että jokaiselta hehtaarilta viljelysmaata on saatava 50 prosenttia enemmän satoa.

Lorenzo Fimognari ja muut tiimin jäsenet tekevät joka päivä työtä tämän tavoitteen saavuttamiseksi, kun he kehittävät uusia luonnonmukaisia tuotteita suojaamaan kasveja.

– Esimerkiksi yksi tuotteistamme pystyy valtaamaan kasvin juuret ja luomaan hyvistä bakteereista muodostuvan biologisen suojakalvon. Se torjuu mikroskooppisen pienet sukkulamadot, jotka yleensä syövät juuria. Tämä biologinen kalvo muodostaa ikään kuin kilven juurien ympärille ja estää kasviin kohdistuvat hyökkäykset, mikä varmistaa hyvän sadon, Fimognari kertoo.

Tyytyväinen brasilialainen

Brasilia on Chr. Hansenin suurin kasvinsuojeluaineiden markkina-alue. Sokeriruo’on viljelijät alkavat toden teolla huomata luonnonmukaisten tuotteiden käytön edut ja luopua vähitellen tietyistä torjunta-aineista. Chr. Hansenin hyviä bakteereja käytetään muun muassa maan sokeriruokoviljelmillä, mutta niitä testataan myös muilla kasveilla. Lorenzo Fimognari on juuri vieraillut Brasiliassa.

– Kävin muun muassa tutustumassa erääseen sokeriruo’on viljelijään, joka käyttää yhtä tuotteistamme. Hän oli erittäin tyytyväinen sen vaikutukseen, sillä hänen viljelmänsä ovat kärsineet pahasti sukkulamadoista. Meidän tuotteemme auttavat torjumaan niitä sekä antavat paremman sadon. Kun keskustelee tyytyväisen loppukäyttäjän kanssa, tietää että olemme menossa oikeaan suuntaan, hän sanoo.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 maailman valtioiden ja hallitusten päämiehet sopivat 17 tavoitteesta, joiden avulla halutaan päästä vuoteen 2030 mennessä kestävämpään kehitykseen sekä ihmisten että maapallon kannalta.

Kestävän kehityksen tavoitteita kutsutaan myös SDG-tavoitteiksi (Sustainable Development Goals). Tavoitteet liittyvät muun muassa köyhyyden ja nälän poistamiseen, epätasa-arvon vähentämiseen ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen, kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyden varmistamiseen, ihmisarvoisten työpaikkojen luomiseen ja kestävämpään kasvuun sekä laadukkaan koulutuksen ja terveellisen elämän takaamiseen kaikille.

Lue lisää 17:stä kestävän kehityksen tavoitteesta.

Annemarie
Annemarie Meisling toimii Chr. Hansenin vastuullisuusjohtajana.

Juhlapuheista käytännön työhön

Kuten edellä mainittiin, Chr. Hansen pystyy nyt myös dokumentoimaan, miten kestävän kehityksen tukeminen vaikuttaa tulokseen. Yhtiö suhtautuu vakavasti sijoittajien ja muiden sidosryhmien toiveeseen ja analysoi koko tuotevalikoimansa kestävyyden kannalta.

– Kestävän kehityksen tavoitteita analysoitiin aiempaa syvällisemmin eli tavallaan siirryttiin juhlapuheista käytännön työhön. Analysoimme, missä määrin mikäkin tuote edistää 17:ää kestävän kehityksen tavoitetta. Halusimme myös saada menetelmällemme sijoittajien ja ulkopuolisten yhteistyökumppanien hyväksynnän, Annemarie Meisling toteaa.

Kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyy useita konkreettisempia alatavoitteita.

– Kestävän kehityksen 17 tavoitetta liikkuvat melko yleisellä tasolla, joten pelkästään niiden pohjalta ei ole mahdollista toimia. Siksi pitää tarkastella myös alatavoitteita. Lisäksi on tärkeää keskittyä tiettyihin painopistealueisiin, Meisling mieltää.

– Meiltä on usein kysytty, miksi olemme valinneet vain kolme näistä tavoitteista. Meidän mielestämme kannattaa keskittyä sellaisiin asioihin, joissa vaikutus näkyy eniten, eikä tavoitella jotakin epämääräistä. Toiminnan on tärkeää olla mahdollisimman mitattavaa ja konkreettista, joten olemme valinneet ne tavoitteet, joihin meidän ratkaisumme selvästi vaikuttavat. Kestävän kehityksen tavoite numero 2 eli nälän poistaminen on selvästi yksi meitä koskettava asia, hän jatkaa.

Painopisteenä kolme kestävän kehityksen tavoitetta

Tanskalainen biotiedeyritys Chr. Hansen on perustettu vuonna 1874. Tammikuussa kanadalainen media- ja tutkimusyhtiö Corporate Knights valitsi Chr. Hansenin maailman kestävimmäksi yhtiöksi kaiken kaikkiaan 7 500 yhtiön joukosta. Chr. Hansenin tuotteet tukevat useita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita:

  • Kestävän kehityksen tavoite 2 – ei nälkää: Luonnonmukaiset kasvinsuojeluaineet edistävät kestävää, vastustuskykyistä ja tuottavaa viljelyä ja voivat parantaa satoa.
  • Kestävän kehityksen tavoite 3 – terveyttä ja hyvinvointia: Luonnonmukaisesti viljellyt tuotteet parantavat elintarvikkeiden ravintosisältöä ja vähentävät esimerkiksi niiden suola-, rasva- ja sokeripitoisuutta.
  • Kestävän kehityksen tavoite 12 – vastuullista kuluttamista: Biologista suojaa tarjoavat tuotteet parantavat esimerkiksi jogurtin kaltaisten meijerituotteiden säilyvyyttä ja vähentävät siten ruokahävikkiä.
Lorenzo
Kestävän kehityksen tavoitteet saattavat vaikuttaa epämääräisiltä. Lorenzo Fimognari työskentelee kuitenkin sellaisten konkreettisten asioiden parissa, jotka voivat auttaa saavuttamaan nämä tavoitteet. Hän kertoo saavansa siitä paljon motivaatiota.

Annemarie Meisling painottaa, että järjestelmällinen ja tosiasioihin perustuva lähestymistapa on ollut tärkeä.

– Teemme tieteellistä tutkimusta, joten työmme pitää perustua tosiasioihin. Pystyimme tiiviissä yhteistyössä taloushallinnon kanssa osoittamaan, että viime tilivuoden aikana 82 prosenttia liikevaihdostamme tuki kestävän kehityksen tavoitteita, hän sanoo.

Valtavasti mahdollisuuksia

Lorenzo Fimognari nauttii päivittäisestä tieteellisestä työstään ja hyvien bakteerien vaikutuksesta kasveihin. Hänelle ja hänen tiimilleen selvisi äskettäin, että bakteerit vaikuttavat joissakin tapauksissa positiivisesti juuriston lisäksi myös kasvin muihin osiin.

– Huomasimme, että yksi tuotteistamme voi vaikuttaa merkittävästi kasvin perustaviin elintoimintoihin, eli ei pelkästään juuriin, vaan myös lehtiin ja muihin kasvin osiin. Se tarkoittaa, että kasvin juurissa olevat bakteerit ja kasvin muut osat kommunikoivat vahvasti keskenään. Tämä avaa valtavasti mahdollisuuksia kehittää uusia tuotteita ja saattaa vaikuttaa kasvien moniin elintoimintoihin, Fimognari kommentoi.

Työ kasvihuoneissa ja vierailut pelloilla auttavat tekemään maailmasta kestävämmän. Fimognarin mukaan työ on haasteellista mutta erittäin motivoivaa.

– Se on ikään kuin olisi sähköautojen valmistaja maailmassa, jossa käytetään bensiiniä. Haasteita on paljon, mutta tiedät itse, että olet menossa oikeaan suuntaan ja että tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia.

Nordea tekee työtä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden parissa

Nordeassa tehdään aktiivisesti työtä kestävän kehityksen tavoitteiden parissa. Se näkyy sijoituksina vastuullisiin yrityksiin, jotka kiinnittävät huomiota ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan sekä auttavat osaltaan ehkäisemään ja ratkaisemaan maailmaan kohdistuvia haasteita ja mukautumaan niihin.

Kiinnostuitko vastuullisesta sijoittamisesta?

Täältä voit lukea lisää, miten vastuullisuuteen liittyvät tekijät ovat keskeisiä rakennuspalikoita Nordean Tähtirahastoissa.

 

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?