SDG 17
Kirjoittanut:
Charlotte Holst, toimittaja (kuva: Care Danmark)

Yritysten ja järjestöjen kumppanuus: ”Yhdessä voimme muuttaa maailmaa”

Yritykset ja humanitaariset järjestöt toimivat  nykyään tasavertaisemmin yhteistyössä. Yritykset eivät enää näe tätä hyväntekeväisyytenä vaan mahdollisuutena kehittää liiketoimintaansa. Malli on tulevaisuuden kannalta erittäin lupaava, sillä kestävän kehityksen 17. tavoite auttaa saavuttamaan muut 16 tavoitetta, professori Andreas Rasche sanoo.

YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN 17 TAVOITETTA
Näkemys
Teollisuusyhtiöt

sdg

Kestävän kehityksen tavoite 17: Yhteistyö ja kumppanuus

Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Sarja: Nordea Funds Magazine tarkastelee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja käsittelee artikkelisarjassaan jokaista 17:ää tavoitetta.

sdg

– Kukaan ei voi saavuttaa muita 16:tta tavoitetta yksin: ei mikään yritys, ei mikään hallitus, ei mikään kansalaisjärjestö. Niissä kaikissa painotetaan sisältöä. Kestävän kehityksen tavoitteessa 17 on sen sijaan keskeistä nimenomaan prosessi. Yhteistyö on ratkaiseva tekijä, jonka avulla saavutamme kaikki tavoitteet. Ilman yhteistyötä epäonnistumme, hän sanoo.

Ruotsalainen Ericsson on yksi niistä yrityksistä, jotka solmivat määrätietoisesti kumppanuuksia kaikissa hankkeissaan. Yhtiön vastuullisuusjohtaja Heather Johnson toteaa kumppanuuksista näin:

– Minulle ei tule mieleen yhtään hanketta, jonka toteuttaisimme aivan yksin. Mukana on aina joku yhteistyökumppani, ja se antaa meille vahvan kilpailuaseman. Erotumme muista siten, että otamme sidosryhmät mukaan työhön. Kaikkien yritysten kannattaa tutustua lähemmin tähän malliin, hän sanoo.

Hyvää kemiaa ja paljon aikaa

Professori Andreas Rasche pitää yritysten ja kansalaisjärjestöjen yhteistyömallia ”yhtenä lupaavimmista tulevaisuuden kannalta”. Onnistuminen riippuu kuitenkin siitä, että yhteistyötä tehdään oikealla tavalla heti alusta alkaen. Hänen mukaansa näin ei aina ole:

– Tutkimukset osoittavat, että monet kumppanuudet epäonnistuvat. Usein syynä on, että yhteistyö aloitetaan nopeasti eikä malteta käyttää riittävästi aikaa. Aika on ratkaisevan tärkeä tekijä onnistumisen kannalta. Molempien osapuolten edustajien pitää tutustua toisiinsa henkilökohtaisesti. Jollei henkilöiden välille synny hyvää kemiaa, kumppanuus ei onnistu. Jotta tällaista kemiaa voi syntyä, ei kannata sanoa: nyt on maaliskuu – polkaistaan hanke käyntiin huhtikuussa. Ihmisten tutustuminen toisiinsa vaatii aikaa.

– Ei pidä paikkaansa, että kumppanuudet kiinnostavat kansalaisjärjestöjä siksi, että ne kaipaavat rahoitusta ja saavat yrityksiltä sekin kerran vuodessa. Tällainen käsitys on vanhentunut, hän sanoo.

Aiemmin kumppanuudet muistuttivat hyväntekeväisyyttä, jossa yritys lahjoitti rahaa kansalaisjärjestölle ja sai siten yhteiskuntavastuuraporttinsa näyttämään hyvältä. Tämä on kuitenkin historiaa. Yritykset suhtautuvat kumppanuuksiin erittäin vakavasti ja näkevät ne mahdollisuutena kehittää liiketoimintaa. Annemarie Meisling toteaa kumppanuudesta Caren kanssa näin:

– Pystymme tarjoamaan innovatiivista teknologiaa, joka voi edistää kehitysohjelmaa. Tavoitteena on, että kestävän kehityksen tavoitteet ja kaupalliset näkemykset kulkevat käsi kädessä.

Bønder
CARE Danmark ja Chr. Hansen auttavat yhdessä pienviljelijöitä Keniassa. Monet joutuvat ruiskuttamaan pelloilleen kemiallisia torjunta-aineita. Chr. Hansenin tuotteet ovat luonnonmukaisia (kuva: CARE).

Heather Johnson Ericssonilta on työskennellyt sekä kansalaisjärjestöjen että vähemmän tunnettujen vuosituhattavoitteiden (Millenium Development Goals) parissa. Nämä tavoitteet korvattiin kestävän kehityksen tavoitteilla vuonna 2015. Hän toteaa, että muutos on ollut valtava.

– Ennen yrityksiä pidettiin ”pahiksina”, mutta tämä näkemys on muuttunut. Mielestäni nyt käydään ennemminkin yhdessä keskustelua ja pohditaan, miten yksityinen sektori voi osallistua työhön. Kun YK:n kestävän kehityksen tavoitteet otettiin käyttöön, YK:n silloinen apulaispääsihteeri Jan Eliasson sanoi, että kumppanuus on uutta johtajuutta. Uskon siihen vahvasti. Kun yhdistetään eri osapuolten paras osaaminen, yritykset ja järjestöt pystyvät yhdessä saamaan aikaan ratkaisuja. Ne ovat tulevaisuuden johtajia, hän sanoo.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 maailman valtioiden ja hallitusten päämiehet sopivat 17 tavoitteesta, joiden avulla halutaan päästä vuoteen 2030 mennessä kestävämpään kehitykseen sekä ihmisten että maapallon kannalta. Kestävän kehityksen tavoitteita kutsutaan myös SDG-tavoitteiksi (Sustainable Development Goals). Tavoitteet liittyvät muun muassa köyhyyden ja nälän poistamiseen, epätasa-arvon vähentämiseen ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen, kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyden varmistamiseen, ihmisarvoisten työpaikkojen luomiseen ja kestävämpään kasvuun sekä laadukkaan koulutuksen ja terveellisen elämän takaamiseen kaikille.

Lue lisää 17:stä kestävän kehityksen tavoitteesta

Kiinnostuitko vastuullisesta sijoittamisesta?

Täältä voit lukea lisää, miten vastuullisuuteen liittyvät tekijät ovat keskeisiä rakennuspalikoita Nordean Tähtirahastoissa.

 

Tässä artikkelissa esitetyt eri maita, yhtiöitä ja/tai rahastoja koskevat näkemykset eivät ole Nordean antamia suosituksia. Keskustele aina sijoitusneuvojasi kanssa ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?