hiveonline top
Kirjoittanut:
Nina Azoulay (teksti) ja Thomas Jensen (kuvat)

Startup-yritys torjuu korruptiota uudella teknologialla

Korruption torjunta on yksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kulmakivistä. Startup-yritys Hiveonline on kehittänyt uuden sovelluksen auttamaan taistelussa. Pitkällä aikavälillä sovellus myös tukee pääomamarkkinoita, kun kehittyviin maihin syntyy lisää sijoituskelpoisia kohteita. Tapasimme naisen, jonka kehittämä uusi teknologinen työkalu kiinnostaa myös YK:ta, Maailman talousfoorumia ja Maailmanpankkia.

YK:n tavoitteet

sdg

Kestävän kehityksen tavoite 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Kehittää tehokkaita, vastuullisia ja läpinäkyviä instituutioita sekä vähentää rahan laittomia siirtoja, korruptiota ja lahjontaa.

Sarja: Nordea Funds Magazine tarkastelee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja käsittelee artikkelisarjassaan jokaista 17:ää tavoitetta.

sdg

Järjestelmä on varsinaisesti luotu Pohjoismaissa rakennusalalla työskenteleviä varten, mutta kesällä se otettiin käyttöön myös yhdessä maailman köyhimmistä maista. Siellä se auttaa torjumaan korruptiota, edistää pienyritysten kasvua ja vahvistaa paikallisten yhteisöjen taloutta. 

– Järjestelmä voi toimia kaikenlaisissa yrityksissä. Niger on niin köyhä maa, että jos Hiveonline toimii siellä, se toimii kaikkialla maailmassa.

Näin toteaa Hiveonline-startupin toimitusjohtaja Sofie Blakstad. Hän on kehittänyt yrityksen digitaalisen alustan ja sovelluksen, joka on otettu käyttöön Tanskassa ja Nigerissä. Suunnitelmissa on viedä se myös Ruotsiin, Benelux-maihin, Keniaan, Ruandaan, Mosambikiin ja useisiin muihin Afrikan maihin.

Nigerissä sovellus on otettu käyttöön yhteistyössä kehitysyhteistyöjärjestö Caren kanssa. Carella on jo ennestään suuri verkosto ja kokemusta mikroyrityksistä länsiafrikkalaisessa tasavallassa, joka on yksi maailman köyhimmistä ja vähiten kehittyneistä maista. Sofie Blakstadin mukaan Hiveonlinen teknologiaa tarvitaan eniten juuri siellä.

Hiveonlinen sovellus on suunniteltu parantamaan pienyritysten toimintaympäristön taloudellista kestävyyttä. Se kokoaa yrityksen liiketoiminnan kaikki osat yhteen järjestelmään, aina digitaalisesta markkinapaikasta ja asiakkaiden kanssa käydyistä neuvotteluista sopimuksiin, tapaamisiin, laskutukseen, maksusuorituksiin ja arviointeihin. Järjestelmä on rakennettu siten, että esimerkiksi sopimusta ei voi muuttaa ilman että molemmat osapuolet hyväksyvät muutokset ja pääsevät näkemään ne. Lisäksi voidaan nähdä, että rahat päätyvät järjestelmään, kun lasku maksetaan. Kaikki tapahtumat ja toimet tallentuvat sovellukseen, ja yritys voi sen avulla dokumentoida tekemänsä työn, taloudellisen uskottavuutensa ja luottokelpoisuutensa sekä todistaa maineensa.

– Työkalun avulla voi seurata, mihin rahat menevät, joten korruption mahdollisuus vähenee huomattavasti. Yritys voi myös kehittää liiketoimintaansa ja saada aikaan säästöjä. Lisäksi sovellus vähentää olennaisesti tarvetta turvautua korruptioon, Blakstad sanoo.

Sofie Blakstad
Sofie Blakstad perusti Hiveonlinen vuonna 2016. Viime vuonna kansainvälinen Lattice 80 -fintech-keskus valitsi hänet maailman 100 vaikutusvaltaisimman naisen joukkoon fintech-alalla.

– Korruptio johtuu useimmiten siitä, että muita vaihtoehtoja ei ole. Uskon, että useimmat ihmiset välttävät korruptiota, jos vain voivat, Blakstad mieltää.

– Täällä Pohjoismaissa sitä on helppo välttää. Korruptioon turvaudutaan kuitenkin usein sellaisessa maassa, jossa valtion kassaan kertyvistä varoista alle 10 prosenttia on peräisin lakisääteisistä veroista ja jossa ei siksi ole varaa maksaa palkkaa esimerkiksi armeijalle tai poliisille, hän lisää.

Blakstadin mukaan korruptio myös leviää helposti koko yhteiskuntaan. Näin on esimerkiksi Nigerissä, jossa alle 10 prosentilla väestöstä on pankkitili. Vaikka mobiilimaksaminen onkin kasvussa, verkon kattavuus on maassa heikko, joten ihmiset käyttävät enimmäkseen käteistä.

Monissa niistä talouksista, joiden kanssa Hiveonline tekee yhteistyötä, vain hyvin pieni osa taloudesta on virallista. Suurin osa kaupasta tapahtuu ilman asiakirjoja käteistä rahaa käyttäen ja verojärjestelmän ulkopuolella.

Blakstadin mielestä perusongelmana on se, että raha ei kulje valtion keskushallinnolle. Hänen mukaansa korruptiota voidaan torjua parhaiten työkaluilla, jotka seuraavat rahan liikkeitä.

Miljardien arvosta lahjontaa ja korruptiota

Korruptiosta arvioidaan koituvan vuosittain maailmanlaajuisesti lähes 2,6 miljardin dollarin kustannukset, mikä vastaa noin viittä prosenttia maailman bruttokansantuotteesta.

Transparency Internationalin tuore raportti osoittaa, että 35:ssä Afrikan maassa enemmän kuin joka neljäs kansalainen, joka on käyttänyt julkisia palveluja, kuten sairaaloita tai kouluja, on maksanut lahjuksia viimeksi kuluneen vuoden aikana. 

Lähteet: YK ja Maailman talousfoorumi

Lainaa entistä helpommin

Hiveonline tulee selvästi tarpeeseen Nigerissä. Järjestöt ovat auttaneet perustamaan mikroyrityksiä maan monissa pienissä paikallisyhteisöissä. Sofie Blakstadin mukaan monet asukkaat ovat harjoittaneet liiketoimintaa vuosien ajan, mutta heidän on vaikeaa saada lainaa toiminnan laajentamista varten.

Esimerkiksi Hondurasissa, jossa Hiveonline valmistelee sovelluksensa käyttöönottoa, sikäläinen aviopari on harjoittanut kalastusta vuosikausia ja myynyt saaliinsa erityisen sovelluksen kautta. Mies kuitenkin sairastuu äkillisesti eikä pysty hoitamaan omaa osaansa toiminnasta.

Koska pariskunta on myynyt kaikki kalat erityisen sovelluksen kautta, vaimo voi ottaa kuvakaappaukset kaupoista ja osoittaa niiden avulla pankille, että hänellä on kokemusta yritystoiminnan hoitamisesta. Näin hän pystyy saamaan pankilta taloudellista tukea ja voi jatkaa toimintaa ilman miestään. 

– Ydinasia on se, että yrittäjä saa paljon enemmän mahdollisuuksia, jos hän voi todistaa taloudellisen ja kaupallisen taustansa. Tämä edellyttää kuitenkin, että tällaisia asiakirjoja on olemassa. Hiveonline sisältää näytön tapahtumista, joten yrittäjän on helppo todistaa nopeasti olevansa uskottava ja luottokelpoinen. Lisäksi sovellus antaa mahdollisuuden käyttää mobiilimaksua, Blakstad sanoo.

Niger hiveonline
Hiveonline toi kesällä sovelluksensa Nigerin markkinoille yhteistyössä Care-järjestön kanssa. Caren kyläsäästö- ja -lainayhdistyksen jäsenet muodostavat laajan mikroyritysten omistajien verkoston. Kuva: Hiveonline/Care.

Hiveonlinen yhteistyökumppani Nigerissä on Care, jonka niin sanotussa kyläsäästömallissa on 800 000 jäsentä. Lähinnä naiset tekevät yhteistyötä pienissä yhteisöissä ja auttavat toisiaan säästämään rahaa. 

– Näillä naisilla on kokemusta liiketoiminnan harjoittamisesta. Useimmat kaupat kuitenkin tehdään käteisellä ja ilman kirjallisia sopimuksia, joten pankin silmissä ne eivät ole oikeita maksuja ja tapahtumia. Siksi nämä naiset eivät pysty avaamaan pankkitiliä eivätkä saa ihan tavallista lainaa yritykselleen. Mutta kun digitalisoimme prosessin, he voivat esittää luottohistoriansa lainanantajalle, Blakstad kertoo.

Hänen mukaansa sekä yrittäjänaiset että luottolaitokset näkevät uuden järjestelmän edut.

– Se on heistä loistava! He tekevät myös mielellään työtä yhdessä. Olimme innoissamme Nigeriin menosta. Vaikka monet naisista eivät osaa lukea eivätkä ole koskaan käyttäneet digitaalista teknologiaa, he osaavat käyttää sovellusta, sillä se kuvaa sitä prosessia, jonka he jo tuntevat yritystoiminnastaan, Blakstad avaa.

– Sovelluksen vieminen maahan, jossa mobiili- ja verkkoyhteydet ovat huonot, on ollut hankalaa ja johtanut moniin luoviin ratkaisuihin. Esimerkiksi niin sanottu disconnected mode mahdollistaa sen, että liiketoimet voidaan hoitaa Bluetooth-yhteyden kautta verkkoyhteyden sijasta, hän jatkaa.

Yhteistyötä Nigerissä

Care-järjestö perusti vuonna 1991 VSLA:n (Village Savings and Loans Association) eli kyläsäästö- ja -lainayhdistyksen. VSLA-ryhmiin kuuluu 10–20 jäsentä, lähinnä naisia, jotka laittavat joka viikko rahaa yhteiseen kassaan. 

Näistä säästöistä annetaan muun muassa lainoja ryhmän jäsenille. 

Summat eivät ole niin suuria, että ne veisivät naisten yritystoimintaa eteenpäin. Koska heillä ei ole pankkitilejä, lainat annetaan käteisenä, mikä tuo logistiikkaan ja turvallisuuteen liittyviä haasteita.

Carella on Nigerissä noin 800 000 ja koko maailmassa yli 10 miljoonaa VSLA-jäsentä.

Lähde: VSLA ja Hiveonline

Uusia teknologioita

Sofie Blakstad on tutulla maaperällä puhuessaan rahavirtojen hallintaan käytettävistä digitaalisista järjestelmistä. Ennen kuin hän perusti Hiveonlinen vuonna 2016, hän työskenteli useissa kansainvälisissä pankeissa ja johti tuhansia alaisia suuren mittakaavan järjestelmien suunnittelussa ja rakentamisessa. 

Tässä työssä hän näki tekoälyn ja lohkoketjuteknologian tuomat mahdollisuudet sekä mahdollisuuden käyttää niitä uudessa järjestelmässä.

– Pankit keskittyvät suuriin asiakkaisiin ja suuryrityksiin, koska niillä on paljon rahaa ja niiden kanssa on helppo toimia. Suuryritykset saavat miljardien eurojen arvosta tukea ja apua, mutta pienet yritykset saavat alle kaksi prosenttia tästä potista – vaikka niiden osuus maailmantaloudesta on karkeasti arvioituna puolet, Blakstad sanoo. 

– Olen työskennellyt suurimman osan elämästäni pankkimaailmassa ja yrittänyt saada pankit toimimaan paremmin, mutta totesin, että ratkaisua näihin ongelmiin ei löydy pankeista, hän kertoo.

Sofie Blakstad perusti Hiveonlinen yksin, mutta nyt yrityksellä on seitsemän vakituista työntekijää Tanskassa, Ruotsissa ja Ruandassa, ja kasvu jatkuu, kun yritys luo jatkuvasti uutta.

"Korruptio johtuu useimmiten siitä, että muita vaihtoehtoja ei ole. Uskon, että useimmat ihmiset välttävät korruptiota, jos vain voivat."
Sofie Blakstad, Hiveonline-startupin toimitusjohtaja

Sijoittajien kiinnostus kasvaa

Sofie Blakstad valittiin viime vuonna maailman 100 vaikutusvaltaisimman naisen joukkoon fintech-alalla, ja Maailmanpankki, Maailman talousfoorumi ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteista vastaava elin ovat kutsuneet hänet puhumaan sekä G7- että G20-huippukokoukseen. Hiveonline on kahden viime vuoden ajan tehnyt vastuulliseen sijoittamiseen ja kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvää yhteistyötä myös YK:n The Sustainable Digital Finance Alliance -erityisjärjestön kanssa.

– Yksi Hiveonlinen perusideoista on myös saada enemmän rahoitusta pienyrityksille ja paikallisyhteisöille. Tähän saakka on ollut hyvin vaikeaa saada sijoittajia mukaan, koska korruptioriski on ollut suuri, Blakstad toteaa.

– Mutta kun voidaan todistaa, minne rahat menevät – että ne todella menevät alihankkijalle tai jossakin kylässä toteutettavaan aurinkosähköhankkeeseen – sijoittajien mielestä onkin äkkiä paljon kiinnostavampaa lähteä mukaan, hän lisää.

Sovellukseen liittyvän työn lisäksi Hiveonline tutkii, miten lohkoketjuteknologia voi auttaa pääomamarkkinoita vapauttamaan enemmän pääomaa kestävän kehityksen mukaisiin hankkeisiin. Yritys esittelee New York Climate Week -ilmastokokouksessa raportin lohkoketjuihin perustuvista vihreistä joukkolainoista.

– Toivomme, että seuraava askel on käytännön toteutus. Haluamme rakentaa infrastruktuurin, joka tuo jäljitettävyyttä ja läpinäkyvyyttä. Emme varsinaisesti yritä ravistella vaan parantaa pääomamarkkinoita siten, että sijoittajat saavat lisää sijoituskelpoisia kohteita paikoissa, joihin he eivät ole aiemmin harkinneet sijoittavansa. Se on tavoitteemme, Blakstad korostaa.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 maailman valtioiden ja hallitusten päämiehet sopivat 17 tavoitteesta, joiden avulla halutaan päästä vuoteen 2030 mennessä kestävämpään kehitykseen sekä ihmisten että maapallon kannalta. Kestävän kehityksen tavoitteita kutsutaan myös SDG-tavoitteiksi (Sustainable Development Goals). Tavoitteet liittyvät muun muassa köyhyyden ja nälän poistamiseen, epätasa-arvon vähentämiseen ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen, kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyden varmistamiseen, ihmisarvoisten työpaikkojen luomiseen ja kestävämpään kasvuun sekä laadukkaan koulutuksen ja terveellisen elämän takaamiseen kaikille.

Lue lisää 17:stä kestävän kehityksen tavoitteesta

Kiinnostuitko vastuullisesta sijoittamisesta?

Täältä voit lukea lisää, miten vastuullisuuteen liittyvät tekijät ovat keskeisiä rakennuspalikoita Nordean Tähtirahastoissa.

 

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?