Isbjørn
Kirjoittanut:
Nina Azoulay

”Tutkijat eivät voi pelastaa maailmaa – sijoittajat voivat”

Liike-elämässä ajatellaan jo laajasti, että hyvän liikeidean täytyy olla vastuullinen ja ilmaston huomioon ottava. Myös sijoittajien vaatimukset yritysten vastuullisuudesta ovat kasvaneet. Tämä lupaa hyvää, sillä juuri sijoittajien täytyy etsiä vastuullisen liiketoiminnan mahdollisuuksia ja olla mukana pelastamassa maailmaa, vanhempi tutkija ja ilmastoriskien arvioinnin asiantuntija Hans Sanderson painottaa.

YK:n tavoitteet
Maailmanlaajuinen

sdg

Kestävän kehityksen tavoite 13: Ilmastotekoja

Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

Sarja: Nordea Funds Magazine tarkastelee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja käsittelee artikkelisarjassaan jokaista 17:ää tavoitetta.

sdg

”Karrikoidusti voi sanoa, että aikaisemmin vihreisiin ja kestäviin ratkaisuihin sijoitettiin, jotta voitaisiin pelastaa jääkarhuja ja sademetsiä. Nyt sijoittajat ymmärtävät, että muun kuin kestävän sijoituskohteen valitseminen tarkoittaa taloudellista tappiota. Myös yritysjohtajille on aivan selvää, että heidän yrityksensä eivät pärjää tulevaisuudessa elleivät he sisällytä ilmastoagendaa toimintaansa.”
 
Näin kertoo Hans Sanderson, Aarhusin yliopiston vanhempi tutkija ja ilmastoriskien arvioinnin asiantuntija.
 
Nykyinen kehityssuunta on erittäin positiivinen, myös jääkarhuille ja sademetsille.
 
– Nykyinen kehityssuunta on erittäin positiivinen, myös jääkarhuille ja sademetsille. Yhteiskuntavastuun nouseminen edellytykseksi sijoituksille ja hyville liikeideoille on aivan uutta. Historiallisesti tietyt alat ovat toimineet juuri päinvastoin. Hyödyksikäytön optimointi, kulutus ja näiden aiheuttama saastuminen olivat edellytyksiä tuottojen ja liiketoiminnan optimoinnille, Sanderson vertailee.

– Muutos etenee nopeasti, mutta siihen tarvitaan myös rahoitusta. Tuulimyllyt ja hyvät aikomukset eivät riitä. Sijoitusten pitää kohdistua innovaatioihin ja vihreisiin ratkaisuihin, ja nyt tällä saralla alkaa vihdoinkin tapahtua, hän jatkaa.

Hans Sanderson
Hans Sanderson
Aarhusin yliopiston vanhempi tutkija ja ilmastoriskien arvioinnin asiantuntija

Ilmasto syynä finanssikriisiin?

Muutos on alkanut näkyä, kun valtioiden ja yritysten johtajille on toistettu samaa viestiä vuosi toisensa jälkeen maailman talousfoorumissa Davosissa: Ilmastonmuutokset ovat suurin uhka taloudelliselle vakaudelle. Ne voivat lamauttaa kokonaisia toimialoja ja aiheuttaa finanssikriisejä. Monessa paikassa ilmasto on jo aiheuttanut talouden heilahteluja.
 
Esimerkkinä tästä ovat tulvat, jotka trooppisen myrskyn jälkeen osuivat Thaimaahan 2011 ja peittivät alleen 800 yrityksen teollisuusalueen kahdeksi kuukaudeksi. Koko globaali elektroniikan ja auto-osien tuotantoketju lamaantui, mukaan lukien Samsung, Apple, Lenovo, Toyota ja Honda, jotka ovat riippuvaisia Thaimaassa tuotettavista komponenteista. Tulvien on laskettu maksaneen yrityksille yhteensä 44 miljardia dollaria.

Toinen esimerkki on Kapkaupunki, jossa pitkä kuiva jakso vuonna 2015 aiheutti vesivarantojen hupenemisen. Etelä-Afrikan maataloussektori on yksi maan suurimmista tulonlähteistä. Kahden vuoden kuivuus vei alalta miljardi dollaria ja 30 000 työpaikkaa, ja viinin ja muiden maanviljelystuotteiden vienti pieneni 13–20 prosenttia.
 
Hans Sandersonin mukaan on olemassa riski, että noin kolmasosa kaikista maailman hyödykkeistä häviää ilmastonmuutoksien takia. Luku on sanalla sanoen hälyttävä.
 
– Sijoittajille on selvää, että heidän varansa ovat uhattuna elleivät he ryhdy toimiin. Nyt mietitään, miten tämä voidaan välttää ja miten ilmastoriskiä pitäisi mitata, jotta siihen voisi varautua.

Vandposter
Laajamittainen kuivuus iski vuonna 2015 Kapkaupunkiin ja aiheutti hälytystilan sekä väestössä että suurissa yrityksissä, jotka eivät voineet jatkaa tuotantoaan ilman vettä.

Pitää pystyä mittaamaan, jotta voidaan hallita

Myös G20-maiden valtiovarainministerit ja keskuspankkien johtajat ovat huolissaan siitä, että talouden vakaus horjuu ilmastonmuutoksen takia. Tämän vuoksi he ovat perustaneet Task Force on Climate-related Financial Disclosure  työryhmän, TCFD. Työryhmää johtaa entinen Englannin keskuspankin johtaja Mark Carney ja hallituksen puheenjohtajana toimii Michael Bloomberg. TCFD:n tavoite on, että yritykset huomioivat myös ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset talousraporteissaan, jotta sijoittajat voivat hinnoitella yritykset oikein. Kuten Mark Carney totesi puheessaan Maailman talousfoorumissa 2015, jos jokin ei ole mitattavissa, sitä on vaikea hallita.
 
– Tämä koskee myös ilmastoriskejä. Nyt yritetään luoda järjestelmä, jolla voisi mitata yrityksen ilmastoriskiä ja joka auttaisi sijoittajia valitsemaan hyviä sijoituskohteita huonojen sijasta, Hans Sanderson sanoo.

Maailman talousfoorumin riskiraportti

Maailman talousfoorumi julkaisee vuosittain Davosin huippukokouksen yhteydessä raportin globaaleista riskeistä. Tammikuun 2019 raportissa todettiin muun muassa:

  • Raportin tuloksia hallitsevat edelleen ilmastoriskit – tänä vuonna kolme viidestä isoimmasta maailmantaloutta uhkaavasta riskistä on ilmastoriskejä.
  • Äärimmäisten sääilmiöiden riski on suurin huolenaihe.
  • Huolta aiheuttaa myös se, ratifioivatko poliittiset päättäjät Pariisin ilmastosopimuksen tarpeeksi nopeasti ja tehokkaasti.
  • Yhä kiihtyvä biodiversiteetin kato aiheuttaa myös pelkoa sosioekonomisesta kehityksestä ja alueellisesta turvallisuudesta.

Lähde: Maailman talousfoorumi

Yksittäisten yritysten todellisista ja yhteenlasketuista riskeistä on vaikeaa saada kokonaiskäsitystä. Hans Sandersonin mukaan yrityksillä on kahdenlaisia ilmastoriskejä.

Siirtymäriskeillä tarkoitetaan muutosta kohti vähäpäästöistä taloutta, jossa hiilidioksidista tulee kalliimpaa ja kuluttajat hylkäävät runsaspäästöiset tuotteet kuten lentomatkat, bensiiniautot ja fossiilisen muovin.

– Yritykset ovat täysin tietoisia muutoksesta ja ryhtyneet toteuttamaan sitä, Hans Anderson kertoo.

Toiset riskit muodostuvat fyysisistä olosuhteista kuten tulvista, myrskyistä ja kuivuudesta, eli ilmastonmuutoksista. Niihin yritysten on paljon vaikeampi puuttua.
 
– Ratkaisevaa on, että yritys ymmärtää koko arvoketjun. Ei ole väliä, jos saamme istua kuivin jaloin Pohjoismaissa samalla kun päähankkijamme Bangkokissa on vaarassa joutua vedenpaisumukseen. Sijoittajia tämä tulee kiinnostamaan yhä enemmän, joten asian pitää olla yrityksissä kunnossa, Sanderson korostaa.

Mark
Maanviljelys on yksi Etelä-Afrikan suurimmista tulonlähteistä, mutta vuoden kestänyt kuivuus vei vuonna 2015 työpaikan 30 000 ihmiseltä ja aiheutti 13–20 prosentin laskun maatalousviennissä vuonna 2016.

180 miljardin euron sijoitustappio

Sijoittajille on tärkeää, että käytössä on järjestelmä, jolla voidaan vertailla ilmastoriskejä. Juuri näiden järjestelmien kehittämisessä tehdään Hans Sandersonin mukaan nyt suuria harppauksia.

Riskiarvioita tekeviä fintech-yrityksiä on jo olemassa, mutta enimmäkseen luvut kerätään ilman vuoropuhelua yritysten kanssa ja niitä käytetään ensisijaisesti algoritmeihin perustuviin analyyseihin hiilidioksidin vähentämisestä tai mahdollisista ilmastoskenaarioista. Hans Sandersonin mukaan tämän seurauksena on lähes mahdotonta mitata ja vertailla eri yritysten riskejä, sillä kaikkien yritysten luvut eivät perustu samoihin laskukaavoihin.

Task Force on Climate-related Disclosures -työryhmä työskentelee yhdessä Euroopan komission ja CDP:n kanssa (ks. faktalaatikko alla) riskiarviointien ja niiden raportoinnin yhdenmukaistamiseksi. Yksi esimerkki työryhmän työstä on EU-direktiivi muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamisesta.

Ilmastoriskien valvonta ja raportointi

  • Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCDF, on työryhmä, jonka tavoite on auttaa liike-elämää ja markkinoita ymmärtämään ilmastonmuutoksen riskit. Englannin keskuspankin entinen johtaja Mark Carney johtaa työryhmää, jonka hallituksen puheenjohtaja on amerikkalainen liikemies Michael Bloomberg.  Lue lisää TCDF:stä.
  • CDP on voittoa tavoittelematon hyväntekeväisyysjärjestö, joka on kehittänyt maailmanlaajuisen järjestelmän, jolla sijoittajat, yritykset sekä viranomaiset voivat hallita ympäristö- ja ilmastovaikutuksiaan. Lue lisää CDP:stä.

– Pohdimme tätä yritysten kanssa – miten mitataan todelliset riskit, kun tarkastellaan yrityksen koko elinkaarta? Isoin haaste on, miten saamme määriteltyä kaikki riskit niin tarkasti kuin mahdollista. Kun helpotamme yritysten työtä ilmastokuormituksen mittaamisessa ja raportoinnissa, helpotamme myös sijoittajien mahdollisuuksia vertailla kestävimpiä sijoituskohteita, Sanderson alleviivaa.

– Tämä ei ole ihan helppoa, mutta ratkaisut löytyvät kyllä. Ilman tällaisia työkaluja, joilla saamme ohjattua sijoitukset oikeaan suuntaan, emme saa aikaan muutosta vihreään ja kestävään suuntaan, hän painottaa.
 
Siitäkin huolimatta, että YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja Pariisin ilmastosopimus ovat nostaneet ilmaston ja kestävyyden maailman huomion kohteeksi, päämäärä on uhattuna investointien puuttuessa. Vuosittain puuttuu noin 180 miljardia euroa rahoitusta EU:n tavoitteelle pienentää hiilidioksidipäästöjä 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, ja tämä koskee vain energiasektoria.

– Tässä tarvitaan sijoittajien apua, vanhempi tutkija toteaa.

Pariisin ilmastosopimus ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

  • YK:n ilmastokokouksessa solmittu Pariisin ilmastosopimus on 195 maan sopimus kasvihuonepäästöjen rajoittamisesta ja maapallon keskilämpötilan nousun pitämisestä alle kahdessa asteessa. Tavoite on, että lämpötila nousee enintään 1,5 astetta.
  • YK:n 17 ilmastotavoitetta ovat maailman valtioiden ja hallitusten päämiesten sopimia ja viitoittavat uutta suuntaa kestävälle kehitykselle maapallon ja ihmisten hyväksi.
  • Euroopan komissio työstää parhaillaan uutta toimintasuunnitelmaa kestävälle rahoitukselle.

Lähde: YK ja EU

– Euroopan komissio tietää, että rahat eivät löydy itsestään. On luotava rakenteita, jotka ohjaavat varoja tähän suuntaan. Nyt ollaan ryhdytty tekemään uutta toimintasuunnitelmaa kestävälle rahoitukselle, jolla pyritään saamaan vuosittainen 180 miljardin euron rahoitusvaje katettua, Sanderson sanoo.

– On erittäin hyvä, että on asetettu tavoite, tunnistettu haasteet ja ryhdytty tekemään työkaluja. Näin saadaan työ alkuun, hän jatkaa.

– Tekniikka hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi on jo olemassa, mutta rahoitus puuttuu. Minun kaltaiseni tutkijat eivät voi pelastaa maailmaa – sijoittajat voivat.

Sandersonin mielestä maailma on hyvää vauhtia kulkemassa kohti vuoden 2050 tavoitteita.

– Sijoittajat ovat oivaltaneet, että heidän on tultava apuun ja että sen on tapahduttava nyt, Sanderson toteaa.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 maailman valtioiden ja hallitusten päämiehet sopivat 17 tavoitteesta, joiden avulla halutaan päästä vuoteen 2030 mennessä kestävämpään kehitykseen sekä ihmisten että maapallon kannalta. Kestävän kehityksen tavoitteita kutsutaan myös SDG-tavoitteiksi (Sustainable Development Goals). Tavoitteet liittyvät muun muassa köyhyyden ja nälän poistamiseen, epätasa-arvon vähentämiseen ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen, kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyden varmistamiseen, ihmisarvoisten työpaikkojen luomiseen ja kestävämpään kasvuun sekä laadukkaan koulutuksen ja terveellisen elämän takaamiseen kaikille.

Lue lisää 17:stä kestävän kehityksen tavoitteesta.

Kiinnostuitko vastuullisesta sijoittamisesta?

Täältä voit lukea lisää, miten vastuullisuuteen liittyvät tekijät ovat keskeisiä rakennuspalikoita Nordean Tähtirahastoissa.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?