Genbrugsglas
Kirjoittanut:
Charlotte Holst ja Thomas Jensen

Kierrätys nousuun, energiankulutus laskuun ja vihreät innovaatiot peliin

Kestävän kehityksen tavoitteen numero 11 mukaan kaupunkien ja yhteisöjen on oltava kestäviä. Se edellyttää uusia kestäviä rakennusmateriaaleja ja vihreää ajattelua rakennusprosesseissa. Nämä asiat ovat tärkeitä Vamdrupissa, Tanskassa eristeitä valmistavalle Isoverille. Yhtiön omistava ranskalainen rakennusmateriaalijätti Saint-Gobain korostaa Isoveria erityisen innovatiiviseksi. Vierailimme Jyllannissa sijaitsevalla tehtaalla.

YK:n tavoitteet

sdg

Kestävän kehityksen tavoite 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

Sarja: Nordea Funds Magazine tarkastelee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja käsittelee artikkelisarjassaan jokaista 17:ää tavoitetta.

sdg

– Vamdrupia kutsutaan joskus eristekaupungiksi, koska täällä on paljon alan teollisuutta, Helene Løvkvist Andersen sanoo.

Hän on Tanskan Saint-Gobainin ja konserniin kuuluvan eristevalmistaja Isoverin vastuullisuusjohtaja. Isoverilla on suuri tehdas Vamdrupissa Koldingin lähellä. Aivan sen lähellä on kilpailija Rockwoolin toimipaikka, ja alueella toimii kolmaskin eristevalmistaja.

Rakennusmateriaaliteollisuus on suuri toimiala, joka vaikuttaa ilmastoon merkittävästi. Rakentamiseen liittyvän toiminnan osuus maailman kasvihuonepäästöistä onkin 40 prosenttia, josta puolet johtuu asuntojen ilmastoinnista ja lämmityksestä. Loput päästöt aiheutuvat materiaalien valmistuksesta, rakennusprosesseista ja kunnossapidosta (lähde: Joint Committee on Structural Safety).

Isoverin kaltaiset yhtiöt ovat siksi avainasemassa päästöjen vähentämisessä. Vamdrupissa ollaan hyvin tietoisia tästä.

– Meillä on rakennusmateriaalien valmistajana suuri ja tärkeä rooli, ja haluamme kantaa vastuumme, Løvkvist Andersen korostaa.

Helene Løvkvist Andersen
Helene Løvkvist Andersen
Vastuullisuusjohtaja, Saint-Gobain, Tanska

Kierrätystä ja energiansäästöä

Isoverin omistaa ranskalainen Saint-Gobain, jolla on 180 000 työntekijää 67 maassa. Tanskan Saint-Gobain kiinnittää jatkuvasti huomiota vastuullisuuteen. Sekä tuotteissa että tuotantoprosesseissa pidetään aina mielessä kolme ydinaluetta: hiilidioksidipäästöt, energiankulutus ja jätehuolto.

– Kun teemme parannuksia näillä kolmella osa-alueella, tarkastelemme tuotteen koko elinkaarta. Se tarkoittaa, että pohdimme myös sitä, miten voimme vaikuttaa asioihin rakennustyömailla, rakennuksen ollessa käytössä ja sen jälkeen, kun rakennusta ei enää käytetä Helene Løvkvist Andersen sanoo.

– Ensisijaisesti huomion kohteena on kuitenkin se, mitä tehtaissamme tapahtuu, eli tuotannon optimoiminen, hän ynnää.

Esimerkkinä voidaan mainita investoinnit uusiin uuneihin Vamdrupin tehtaassa.

– Pelkästään uusi karkaisu-uuni säästää kaasua noin 20 prosenttia, tuotepäällikkö Martin Nytofte-Bæk kertoo.

Hänen työhönsä kuuluvat olennaisesti tuotekehitys ja optimointi. Nytofte-Bækin mukaan myös sulatusprosessiin kuluu aiempaa vähemmän energiaa, sillä Isover käyttää pääasiassa kierrätyslasia, joka ei vaadi yhtä suuria lämpötiloja kuin tavallinen lasi.
 

Martin Nytofte-Bæk
Martin Nytofte-Bæk
Tuotepäällikkö, Saint-Gobain, Tanska

– Nykyään käytämme tuotannossamme noin 75-prosenttisesti kierrätyslasia. Se johtuu tietenkin useista syistä, mutta se on myös yksi mahdollisuus vähentää suoria hiilidioksidipäästöjä, Nytofte-Bæk sanoo.

Hän kertoo, että jätehuolto on myös osa-alue, jota halutaan parantaa jatkuvasti.

– Pyrimme saamaan tuotteemme tavoitteiden mukaisiksi, joten vältämme jätteen syntymistä, ja voimme tiivistää tuotteemme niin että ne vievät aiempaa vähemmän tilaa. Tämä tarkoittaa, että pakkausmateriaalien määrä vähenee huomattavasti.

Isover
Kierrätyslasin käyttö on tärkeää, kun Isover valmistaa kestäviä eristysmateriaaleja.

Tuotekehitys: Biopohjainen lasivilla

Isover toi viime vuonna markkinoille uuden sukupolven lasivillan. Siinä käytetään uusiutuvista luonnonvaroista valmistettua 100-prosenttisesti biopohjaista sidosainetta, joka perustuu sokereihin. Kemiallisten aineiden sijasta on siis käytetty luonnon omia materiaaleja. Lasivilla on pehmeää, miellyttävää ja kevyttä, joten se parantaa osaltaan rakennustyöntekijöiden ja asentajien työympäristöä.

Lähde: Isover

Tanska on tulevaisuuslaboratorio

Innovaatiot ovat uusien kestävien tuotteiden ja ratkaisujen kehittämisen perusta. Saint-Gobainin toimitusjohtaja Pierre-André de Chalendar on korostanut Pohjoismaiden ja etenkin Tanskan innovaatio-osaamista. Hän on kutsunut Tanskaa ”tulevaisuuslaboratorioksi” ja maininnut muun muassa kierrätysmateriaalien käytön lasivillan ja kipsilevyjen tuotannossa. Kipsilevyjä valmistetaan Tanskan toisessa Saint-Gobain-konserniin kuuluvassa yhtiössä Gyprocissa.

Vamdrupin kehitysyksikössä kertynyt osaaminen ja siellä luodut ratkaisut jaetaan muiden kanssa, jotta vastuullisuusajattelu leviää ja alkaa toivottavasti vaikuttaa muuallakin maailmassa.

– Olemme innokkaita jakamaan osaamistamme. Ihmiset tulevat tänne vierailulle, käyvät tehdaskierroksella ja saavat inspiraatiota. Näin saamme levitettyä tärkeää tietoa kestävää kehitystä edistävästä toiminnastamme, Helene Løvkvist Andersen sanoo.

Julkisivupinnoite poistaa saasteita

Saint-Gobain-konserniin kuuluu myös Weber-yhtiö, joka on kehittänyt NOx Redux -tuotteen. NOx Redux on julkisivupinnoite, joka hajottaa ilmassa olevia typen oksideja. 100 neliömetrin kokoinen NOx Redux -valmisteella käsitelty pinta voi vähentää typen oksidien hiukkasia yli 5 000 ajokilometriä vastaavalla määrällä. Tämä liittyy alatavoitteeseen 11.6, jossa käsitellään ilmanlaadun parantamista.

Asiakkaat kaipaavat vastuullisuutta

Vastuullisuus ei merkitse Isoverille pelkästään kestävän kehityksen tavoitteisiin pyrkimistä, vaan siihen liittyy myös taloudellisuus. Kestävien rakennusprosessien kysyntä kasvaa ja asiakkaiden vaatimustaso nousee jatkuvasti.

– Kiinnostus vastuullisuusasioihin lisääntyy selvästi. Suuret rakennusurakoitsijat arvostavat vastuullisuutta yhä enemmän. Yhä useampia rakennuksia sertifioidaan, ja se tuo meille materiaalien valmistajana luonnollista kasvupotentiaalia vastuulliseen rakentamisen sekä kestävien ratkaisujen alalla, Martin Nytofte-Bæk sanoo.

Valtiot, alueet, kunnat ja suuret yksityiset rakennusurakoitsijat, esimerkiksi eläkerahastot, asettavat vastuullisuuteen liittyviä vaatimuksia. Helene Løvkvist Andersenin mukaan etenkin kiinnostus DGNB-sertifiointia kohtaan on kasvanut räjähdysmäisesti.

DGNB on vastuullisten rakennusten sertifiointijärjestelmä, jossa painotetaan yhtä paljon ympäristöä, taloudellisuutta ja yhteiskuntavastuuta. DGNB mittaa muun muassa rakennusmateriaalien elinkaarta, kuljetusta, energian ja veden kulutusta rakentamisen aikana ja sen jälkeen, kestävyyttä, esteettömyyttä sekä sisäilman laatua.

DGNB:n tuomat taloudelliset hyödyt kiinnostavat useita kuntia. Esimerkiksi Skanderborgin kunta on säästänyt käyttökuluissa kahdessa vuodessa 16 miljoonaa Tanskan kruunua (noin 2,1 miljoonaa euroa) DGNB-sertifioidun kunnantalon valmistumisen jälkeen (lähteet: Green Building Council Denmark ja finans.dk).

– Sertifioitujen rakennusten määrä kasvaa, ja kasvu jatkuu selvästi vielä useiden vuosien ajan. Myös suuri yleisö on tietoinen siitä, että meidän on pidettävä huolta maapallosta, Nytofte-Bæk korostaa.

Saint-Gobainin kaltaisten rakennusalan suurten toimijoiden tehtävänä on asettaa jatkuvasti itselleen kunnianhimoisia vastuullisuustavoitteita. Suuret määrät keräyslasia Vamdrupin tehtaan luona ovat näkyvä muistutus siitä, mikä on tärkeää. Työntekijät tietävät, että vastuullisuustyö ei ole projekti, joka saadaan joskus päätökseen.

– Emme ole koskaan valmiita. Voimme aina parantaa toimintaamme ja ottaa käyttöön uusia vaihtoehtoja sekä tuotantoprosessien raaka-aineissa että muissa asioissa. Uusia teknologioita keksitään joka päivä, joten aina löytyy jotakin uutta, Nytofte-Bæk toteaa.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 maailman valtioiden ja hallitusten päämiehet sopivat 17 tavoitteesta, joiden avulla halutaan päästä vuoteen 2030 mennessä kestävämpään kehitykseen sekä ihmisten että maapallon kannalta. Kestävän kehityksen tavoitteita kutsutaan myös SDG-tavoitteiksi (Sustainable Development Goals). Tavoitteet liittyvät muun muassa köyhyyden ja nälän poistamiseen, epätasa-arvon vähentämiseen ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen, kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyden varmistamiseen, ihmisarvoisten työpaikkojen luomiseen ja kestävämpään kasvuun sekä laadukkaan koulutuksen ja terveellisen elämän takaamiseen kaikille.

Lue lisää 17:stä kestävän kehityksen tavoitteesta

Kiinnostuitko vastuullisesta sijoittamisesta?

Täältä voit lukea lisää, miten vastuullisuuteen liittyvät tekijät ovat keskeisiä rakennuspalikoita Nordean Tähtirahastoissa.

 

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?