Ericsson
Kirjoittanut:
Nina Azoulay

Ericssonin laajakaista torjuu köyhyyttä – teknologian avulla kohti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Mobiililaajakaistaa pidetään yhtenä välineenä, joka tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Telejätti Ericsson suhtautuu tavoitteisiin vakavasti: ylin johto toimii lähettiläinä ja varmistaa, että kaikki 17 kestävän kehityksen tavoitetta otetaan yhtiön toiminnassa huomioon. Yritysten rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa on merkittävä, Ericssonin vastuullisuusjohtaja Heather Johnson sanoo.

YK:n tavoitteet

sdg

YK:n kestävän kehityksen tavoite 1: Ei köyhyyttä

Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta.

Nordea Funds Magazine tarkastelee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja käsittelee artikkelisarjassaan jokaista 17:ää tavoitetta.

sdg

Mobiililaajakaistan käyttäjät 13 maassa saivat tänä vuonna paremmat mahdollisuudet hallita raha-asioitaan, kun Ericsson teki eteläafrikkalaisoperaattori MTN:n kanssa sopimuksen "mobiilista rahayhteistyöstä" koko Afrikassa ja Lähi-idässä. Tämä avaa mahdollisuudet uudenlaisille digitaalisille pankkipalveluille ja maksamisen ratkaisuille.

Sopimus voi vaikuttaa miljoonien ihmisten elämään, koska digitaalisen maksamisratkaisun avulla he pääsevät käyttämään entistä useampia kauppoja. Lisäksi rahaa voidaan jatkossa käsitellä turvallisemmin.

– Taloudellisen syrjäytymisen estäminen on osa YK:n kestävän kehityksen tavoitetta numero 1. Pankkipalvelujen tuominen ihmisille on konkreettinen askel kohti tätä tavoitetta, vastuullisuusjohtaja Johnson sanoo.

MTN:n kanssa tehty sopimus on vain yksi Ericssonin lukuisista YK:n kestävän kehityksen tavoitteita tukevista hankkeista ja kumppanuuksista. Ruotsalaisyhtiö on yksi maailman suurimmista teknologia-  ja teleoperaattori palvelujen toimittajista. Se tekee määrätietoista työtä kestävän kehityksen ja YK:n tavoitteiden parissa.

Monet yritykset tekevät työtä jonkun tietyn tavoitteen eteen, mutta Ericssonin haluaa edistää niitä kaikkia. Kullekin tavoitteelle on nimetty johdossa lähettiläs, jonka tehtävänä on varmistaa, että sen  toteutumista seurataan aktiivisesti.

– Tämä on ollut tärkeä ensimmäinen askel, sillä se on tehnyt tavoitteet näkyväksi ja vahvistanut sitoutumista muuallakin kuin ylimmässä johdossa. Järjestely on osaltaan lisännyt tietoisuutta hankkeesta yhtiön sisällä, ja kaikki ymmärtävät, mihin pyrimme, Heather Johnson sanoo.

– Joissain yhtiöissä voi tuntua kaukaa haetulta sanoa, että työtä tehdään aktiivisesti ja intensiivisesti kaikkien 17 tavoitteen parissa, mutta meistä tämä on mielekästä hyvin yksinkertaisesta syystä, Johnson lisää.

Börje Ekholm
Ericssonin kehittämät älykkäät teknologiat voivat auttaa edistämään kestävää kehitystä maailmassa, Ericssonin toimitusjohtaja Börje Ekholm sanoo.

Vastuullisuusjohtajan mielestä tieto- ja viestintäteknologia (TVT) sekä mobiililaajakaista voivat auttaa kaikkien 17 tavoitteen saavuttamisessa.

– Siksi olemme nostaneet ne esille konkreettisina työkaluina. Esimerkiksi köyhyyden torjunnassa tieto- ja viestintäteknologia ovat  tärkeitä työkaluja, koska  mobiilipankki ja internetyhteys mahdollistavat yhteydenpidon ja ostokset koko maailmassa, hän korostaa.
 
Ericssonin toimitusjohtaja Börje Ekholmin mukaan yhtiön tavoitteena on pyrkiä kohti älykästä, kestävää ja verkottunutta maailmaa.
 
– Olemme yli sadan vuoden ajan toimittaneet älykkäitä ratkaisuja kaikille yhteiskuntamme osa-alueille ja kehittäneet älykkäitä teknologioita, jotka edistävät positiivista muutosta. Olemme edelleen sitoutuneet tähän.

Globaali köyhyys

  • Maailmanlaajuisesti yli 800 miljoonaa ihmistä elää nykyään alle 1,25 dollarilla päivässä.
  • 80 prosenttia maapallon äärimmäisestä köyhyydestä kärsivistä ihmisistä asuu Etelä-Aasiassa ja Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa. Tämän osuuden odotetaan kasvavan ilmastonmuutoksen, heikentyneen ruokaturvan ja konfliktien vuoksi.

Lähde: YK

Heather
Ericssonin vastuullisuus- ja yhteiskuntavastuujohtaja Heather Johnson.

Positiivinen vaikutus BKT:hen

Mobiilipankkipalvelut eivät ole Ericssonin ainoa vastuullisuutta edistävä tai kestävän kehityksen tavoitteita tukeva liiketoiminta-alue. Tavoitteisiin liittyvä työ vaihtelee aina akuuttien kriisitilanteiden hoidosta tärkeimpien resurssien turvaamiseen tulevaisuudessa.

Kun laaja ebolaepidemia koetteli Länsi-Afrikkaa muutama vuosi sitten, Ericsson rakensi väliaikaisen mobiiliverkon, jonka kautta lääkärit ja avustustyöntekijät saivat tärkeää tietoa ja pystyivät olemaan yhteydessä muuhun maailmaan.

Ruotsissa yhtiö tekee yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa juomavesivarojen digitaalisessa valvonnassa. Näin helpotetaan sellaisten kausien ennustamista, jolloin vedestä on pulaa, ja veden tasapuolista jakelua väestölle, kun vesi on matalalla. Pitkällä aikavälillä ratkaisu auttaa varmistamaan, että yhä useammat ihmiset koko maailmassa saavat puhdasta juomavettä.

– Tutkimus on toinen tärkeä osa vastuullisuuteen ja globaaleihin tavoitteisiin liittyvää työtämme. Vastuullisuuteen keskittyvä tutkijamme tarkastelee sosioekonomisia vaikutuksia. Emme panosta pelkästään fyysisiin tuotteisiin ja digitaalisiin ratkaisuihin, vaan haluamme myös ymmärtää mobiiliviestinnän taloudelliset vaikutukset, Heather Johnson sanoo.

Ericsson on käynnistänyt yhdessä Lontoon Imperial Collegen kanssa tutkimushankkeen, jossa tutkitaan muun muassa, miten mobiililaajakaistan käyttöönotto on vaikuttanut talouskehitykseen ja miten se näkyy suoraan kunkin maan BKT:ssä. Tulokset perustuvat 135 maata koskeviin tietoihin, ja niiden mukaan 10 prosentin lisäys mobiililaajakaistan levinneisyydessä kasvattaa BKT:tä keskimäärin 0,8 prosenttia. Tutkimus antaa myös viitteitä siitä, että taloudellinen vaikutus on huomattavasti suurempi ja näkyy selvemmin matalan tulotason maissa. Tämä tuo köyhimmille maille paljon potentiaalia nopeuttaa talouskasvua.

Tieto- ja viestintäteknologia sekä kestävän kehityksen tavoitteet

Tieto- ja viestintäteknologiaa pidetään nykyään tärkeänä työkaluna taistelussa köyhyyttä vastaan. Kehittyvissä maissa asuu kuitenkin neljä miljardia ihmistä, jotka eivät vieläkään pääse käyttämään internetiä.

Arvioiden mukaan vuonna 2021 yli 90 prosentilla maailman väestöstä on käytettävissään mobiililaajakaista.

Tämä käy ilmi Columbian yliopiston ja Ericssonin yhdessä julkaisemasta tieto- ja viestintäteknologiaa käsittelevästä raportista.

"Osa DNA:tamme"

Monille yrityksille vastuullisuuden huomioiminen liiketoiminnassa on uutta. Ericsson on kuitenkin työskennellyt jo YK:n 17:ää kestävän kehityksen tavoitteita edeltäneiden vuosituhattavoitteiden parissa, jotka painottuivat kehittyviin maihin.

– Vastuullisuus on ollut osa Ericssonia niin kauan, että se on lähes osa DNA:tamme. Pohjoismaissa on kiinnitetty paljon huomiota ympäristöön jo pitkään, mutta kun ajatellaan vuosituhannen vaihdetta, painopisteinä olivat Afrikka ja köyhyys. Olimme yksi alan ensimmäisistä yhtiöistä, jotka alkoivat tutkia, miten telekommunikaatio voisi vaikuttaa asioihin, Heather Johnson sanoo.

– Olemme esimerkiksi selvittäneet yhteistyössä Columbian yliopiston kanssa, miten hoitajat voivat viestiä lääkäreiden kanssa parhaiten ja turvallisimmin pitkänkin välimatkan päästä. Näin pystytään antamaan pätevää lääketieteellistä hoitoa yhä useammille. Aloimme jo varhain tarkastella, miten voisimme hyödyntää asiantuntemustamme ja osaamistamme köyhyyden vähentämisessä, hän lisää.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 maailman valtioiden ja hallitusten päämiehet sopivat 17 tavoitteesta, joiden avulla halutaan päästä vuoteen 2030 mennessä kestävämpään kehitykseen sekä ihmisten että maapallon kannalta.

Kestävän kehityksen tavoitteita kutsutaan myös SDG-tavoitteiksi (Sustainable Development Goals).

Tavoitteet liittyvät muun muassa köyhyyden ja nälän poistamiseen, epätasa-arvon vähentämiseen ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen, kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyden varmistamiseen, ihmisarvoisten työpaikkojen luomiseen ja kestävämpään kasvuun sekä laadukkaan koulutuksen ja terveellisen elämän takaamiseen kaikille.

Lue lisää 17:stä kestävän kehityksen tavoitteesta.

Healthworkers
Ericsson alkoi jo useita vuosia sitten tarkastella, miten yhtiön osaamista voitaisiin hyödyntää köyhyyden vähentämisessä. Sen hankkeiden ansiosta muun muassa lääkärinhoitoa ja terveydenhuoltoa syrjäisillä ja haavoittuvilla alueilla.

Ericsson ei ollut ainoa, joka näki laajakaistateknologian mahdollisuudet köyhyyden torjunnassa sekä ihmisten ja ympäristön tilanteen parantamisessa. YK:ssa nämä mahdollisuudet huomattiin varhaisessa vaiheessa, ja Ericsson pyydettiin mukaan laatimaan uusia kestävän kehityksen tavoitteita.

– Kaikille toimialoille ja yrityksille ei ollut lainkaan itsestään selvää, että ne lähtisivät toteuttamaan vuosituhattavoitteita ja keskittyisivät kehittyviin maihin. Meidän mielestämme yksityisen sektorin panosta kuitenkin tarvitaan ja siksi olimme luoneet perustan tälle työlle, Johnson muistelee.

– Yrityksen täytyy pohtia, miten sen ydinliiketoiminta voisi vaikuttaa maailmanlaajuisesti. On yhä selvempää, että myös yrityksillä on vahva rooli tässä työssä, sillä mikään viranomainen tai yhtiö ei yksin voi saada aikaan tuloksia. Se edellyttää, että teemme yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Nordea tekee työtä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden parissa

Nordeassa tehdään aktiivisesti työtä kestävän kehityksen tavoitteiden parissa. Se näkyy sijoituksina vastuullisiin yrityksiin, jotka kiinnittävät huomiota ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan sekä auttavat osaltaan ehkäisemään ja ratkaisemaan maailmaan kohdistuvia haasteita ja mukautumaan niihin.

Kiinnostuitko vastuullisesta sijoittamisesta?

Täältä voit lukea lisää, miten vastuullisuuteen liittyvät tekijät ovat keskeisiä rakennuspalikoita Nordean Tähtirahastoissa.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?