Littelfuse
Kirjoittanut:
Thomas Bjerg

Keskustelu vastuullisuudesta sai amerikkalaisen yrityksen muuttamaan toimintaansa

Nordean ESG-analyytikot aloittivat vuoropuhelun amerikkalaisen Littelfusen kanssa jo ennen kuin se otettiin mukaan Nordean Tähtirahastoihin. Littelfuse on IT- ja teollisuusyritys, joka toimii kansainvälisen autoteollisuuden alihankkijana. Yhtiön ilmastovaikutusten raportointi on parantunut ja naisten osuus sekä hallituksessa että henkilöstössä kasvanut.

Aktiivinen omistajuus
Kestävä kehitys
USA

Ilmastovaikutusten raportointi ja aiempaa tasaisempi hallituksen sekä henkilöstön sukupuolijakauma ovat esimerkkejä konkreettisista parannuksista, joita Nordean ESG-analyytikot voivat saada aikaan vuoropuheluilla. Niitä käydään sellaisten yritysten kanssa, joihin Nordean vastuullisuutta painottavat Tähtirahastot sijoittavat.

Amerikkalainen Littelfuse-yhtiö otettiin mukaan Pohjoisamerikkalaiset Tähdet ja Maailmanlaajuiset Tähdet -rahastoihin vuonna 2019. Se valmistaa muun muassa elektroniikkakomponentteja ja sulakkeita autoteollisuudelle sekä muille teollisuudenaloille. Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimi osallistui kuitenkin jo vuonna 2017 tapaamisiin, joissa käsiteltiin mahdollisia toimia yhtiön kehittämiseksi. Kun Nordean Tähtirahastot sittemmin alkoivat sijoittaa Littelfuseen, analyytikot tehostivat vaikuttamistoimia entisestään.

Philip Wrangberg
Philip Wrangberg
ESG-analyytikko, Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimi

Merkittäviä tuloksia saatiin aikaan kahdella osa-alueella. Littelfuse raportoi nyt aiempaa yksityiskohtaisemmin hiilijalanjäljestään. Lisäksi naisten määrä hallituksessa on kasvanut ja henkilöstön sukupuolijakautuma tasaantunut.

– Yhtiö ei aiemmin raportoinut ilmastovaikutuksistaan kovin läpinäkyvästi, joten kerroimme, mitä työkaluja haluaisimme sen käyttävän. Olemme tyytyväisiä siihen, että meitä kuunneltiin. Tulokset näkyvät selvästi, ESG-analyytikko Philip Wrangberg Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimistä sanoo.

Hän mainitsee, että Littelfuse on liittynyt kansainväliseen voittoa tavoittelemattomaan Carbon Disclosure Project -organisaatioon, jonka tavoitteena on selvittää yritysten ympäristövaikutuksia. Tämän jälkeen Littelfuse on julkaissut raportin yhtiön arvoketjun suorista ja välillisistä ilmastovaikutuksista.

Littlefuse → Littelfuse

Littelfusen omituinen kirjoitustapa johtuu siitä, että Yhdysvaltain hallitus ei halunnut antaa yhtiön perustaneelle Edvard V. Sundtille patenttia nimelle Littlefuse, koska se sisälsi niin yleisiä sanoja. Siksi hän vaihtoi kirjainten e- ja l-kirjainten paikkaa. Littelfusen verkkosivuilla kerrotaan yhtiön historiasta ja elektroniikkakomponenttien kehityksestä 1920-luvulta nykypäivään.

Ilmastoasiat pinnalla sähköautojen valmistuksessa

Pohjoisamerikkalaiset Tähdet  rahaston salkunhoitaja Johan Swahn toteaa, että ilmastoasioihin liittyvä läpinäkyvyys on tärkeää niillä markkinoilla, joilla Littelfuse toimii. Kolmasosa Littelfusen liikevaihdosta on peräisin autoteollisuudesta, jossa siirrytään yhä enemmän sähköautojen tuotantoon. Muillekin asiakkaille on tärkeää pystyä dokumentoimaan ilmastojalanjälkensä. Wrangberg on samaa mieltä.

– Tämä on myönteinen kehitysaskel, koska asiakkaat kaipaavat ilmastoystävällisiä tuotteita. Yhtiöt osoittavat raportoinnilla haluavansa parantaa toimintaansa. Siten ne pystyvät houkuttelemaan asiakkaita entistä laajemmilta markkinoilta, Philip Wrangberg sanoo.

Johan Swahn kertoo, että Nordean Tähtirahastot etsivät yhtiöitä, jotka toimittavat elektroniikkakomponentteja autoteollisuudelle, koska sähköajoneuvojen osuus kasvaa nopeasti.

– Littelfuse toimittaa tuotteita myös monille teollisuusyrityksille, jotka toimivat vihreän energian varastoinnin ja yhteiskunnan sähköistämisen parissa. Se sopii hyvin yhteen vastuullisuuden painottamisen kanssa, ja myös siksi on tärkeää, että yhtiöt raportoivat ilmastovaikutuksista, hän sanoo.
 

Littelfuse
Kolmasosa Littelfusen liikevaihdosta on peräisin autoteollisuudesta, joka on siirtymässä yhä enemmän sähköautojen tuotantoon. Kuvassa sähköauton akku.

Miesvaltainen hallitus

Toinen asia, josta Nordean analyytikot aloittivat vuoropuhelun Littelfusen kanssa oli monimuotoisuuden ilmeneminen sukupuolten tasa-arvona. Chicagossa vuonna 1927 perustettu teollisuus- ja elektroniikkayhtiö oli jäänyt tässä asiassa jälkeen kehityksestä.

Yhtiöllä oli naispuolinen talousjohtaja, mikä oli toimialalla epätavallista, mutta hallituksessa oli pelkästään miehiä. Nykyään viidesosa hallituksen jäsenistä on naisia.

– Liikkeelle lähdettiin nollasta, joten kaksi naispuolista hallituksen jäsentä on suuri edistysaskel. Samalla näemme, että henkilöstön sukupuolijakauma on tasoittunut. Se on tärkeää, jotta voidaan varmistaa pätevimpien hakijoiden valitseminen tehtäviin. Littelfuse voi kuitenkin vielä parantaa monimuotoisuusraporttejaan, Philip Wrangberg toteaa.

Hän korostaa, että ala ei yleensäkään ole kovin pitkällä monimuotoisuuden eikä sukupuolten ja vähemmistöjen tasa-arvon suhteen.

– Emme halunneet luopua yhtiöstä vain sen monimuotoisuusraporttien vuoksi, koska sen tuotteet ovat hyviä, ja toimintaa on mahdollista parantaa. Olemme tietoisia siitä, että yhtiöstä tuntuu hankalalta raportoida asioista, joissa se ei ole kovin vahvoilla.

Wrangberg mainitsee myös, että yhtiön varatoimitusjohtaja on äskettäin allekirjoittanut sitoumuksen entistä suurempaan monimuotoisuuteen pyrkimisestä.

Seuraavissa raporteissa on lisätietoja siitä, miten tasa-arvo ja naisten mukanaolo hallituksissa auttavat vahvistamaan kansainvälisten yritysten brändin arvoa ja tulosta:

Diversity wins: How inclusion matters (McKinsey & Company, 2020)

Diversity as a value driver (Nordea, 2018)

 

Littelfuse 2
Littelfuse toimittaa tuotteita monille teollisuusyrityksille ja energiasektorille. Littelfuse valmistaa muun muassa laitteita, jotka suojaavat aurinkopuistoja ukkosmyrskyjen vaikutuksilta.

Tavarantoimittajat hallinnassa

Littelfuse pitää ESG-asioihin ja esimerkiksi konfliktimineraaleihin liittyvät prosessinsa hyvin hallinnassa. ESG-analyytikoiden mielestä yhtiö voi kuitenkin parantaa toimintaansa.

– Yhtiöllä on ohjelma, jonka mukaan suorat alihankkijat eivät saa hankkia mineraaleja konfliktialueilta, mutta se voisi tutkia toimitusketjua vielä tarkemmin. Lisäksi yhtiö voisi liittyä toimialajärjestöihin ja noudattaa niiden standardeja. Yhtiö voisi myös raportoida yksityiskohtaisesti vierailuistaan alihankkijoidensa luona. Kiinnitämme jatkossa huomiota näihin asioihin, Philip Wrangberg mainitsee.

Hän ja Johan Swahn näkevät Littelfusen olevan vastaanottavainen.

– Yhtiössä ymmärretään meidän näkemyksiämme, ja mekin ymmärrämme puolestamme sen lähtökohdat.

Nordean vuoropuhelut Littelfusen kanssa

2017

Nordean ensimmäinen analyysi ja arvio Littelfusesta.

2018

Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimi keskustelee Littelfusen johdon kanssa. Aiheena on ensisijaisesti yhtiön toiminnan parantaminen kahdella osa-alueella: monimuotoisuudessa ja vastuullisuusraportoinnissa. Nordea tekee ensimmäisen ESG-arviointinsa. Se toteaa, että yhtiön tuotteet tukevat ihanteellisesti siirtymistä vihreään talouteen, mutta vastuullisuusraportointia pitäisi parantaa.

2019

Littelfuse raportoi ensimmäisen kerran Carbon Disclosure Project -organisaatiolle (CDP).

Nordean Maailmanlaajuiset Tähdet -rahasto ostaa ensimmäiset Littelfusen osakkeet.

2020

Nordean sijoitustiimi tapaa Littelfusen johtoa. Keskustelujen painopisteenä ovat monimuotoisuus ja vastuullisuusraportointi. Nordea tekee toisen ESG-arviointinsa. Arviossa todetaan, että ESG-asioissa on tapahtunut myönteistä kehitystä. Esimerkiksi naisten määrä Littelfusen hallituksessa on noussut vuoden 2018 jälkeen nollasta 20 prosenttiin.

Nordean ESG-vuoropuhelut Littelfusen kanssa edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteita 5 ja 17.

SDG5 SDG17

Littelfuse sijoituskohteena

 

Esimerksi seuraavat rahastot ovat sijoittaneet Littelfuseen (16. kesäkuuta 2021)


Nordea Maailmanlaajuiset Tähdet
Nordea Pohjoisamerikkalaiset Tähdet

Nordea 1 - Maailmanlaajuiset Tähdet ja Nordea 1 - Pohjoisamerikkalaiset Tähdet -rahastoja hallinnoi Nordea Investment Funds S.A., joka on Luxemburgiin rekisteröity rahastoyhtiö.

Tässä artikkelissa esitetyt eri maita, yhtiöitä ja/tai rahastoja koskevat näkemykset eivät ole Nordean antamia suosituksia. Keskustele aina sijoitusneuvojasi kanssa ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?