Shanghai
Kirjoittanut:
Outi Rönnqvist

Kenttäkäynnit avartavat näkemyksiä

Kaikkien Nordean rahastojen salkunhoitajat pyrkivät ymmärtämään sijoituskohteina olevien yritysten perustekijöitä ja toimialojen haasteita ja mahdollisuuksia mahdollisimman kattavasti. Tähtirahastoissa salkunhoitajat tekevät yhteistyötä yhtiöitä ympäristöön, yhteiskunnalliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvistä näkökulmista arvioivien ESG-analyytikoiden kanssa. Tarkoituksena on yhdessä löytää houkuttelevimmat ja vastuullisimmat sijoituskohteet pitkällä aikavälillä. Joskus tämä edellyttää työpisteeltä poistumista. 

Aktiivinen omistajuus

Sijoitusnäkemyksen muodostaminen edellyttää yhtiön perustekijöiden perinpohjaista tutkimista.  Tietoja voidaan kerätä yhtiöltä itseltään, toimialaa koskevista raporteista sekä yhtiön edustajien kanssa käydyistä keskusteluista. Lisäksi monet tutkimustalot julkaisevat riippumattomia analyyseja ja vertailuja, joista voi saada arvokasta tietoa markkinoista, omaisuuslajeista ja yhtiöistä. Koska vastuullisuus on yleistynyt myös sijoittamisessa, yhtiöiden yhteiskuntavastuutyöstä on tätä nykyä saatavilla huomattavasti aiempaa enemmän tietoa.

Raportit ja vertailut ovat erinomainen lähtökohta yritysanalyysille, mutta salkunhoitajat voivat harvoin käyttää niitä ainoana perusteena sijoituspäätösten tekemiselle, sillä samat tiedot ovat kaikkien ammattimaisten sijoittajien saatavilla.

– On hienoa, että voimme ostaa tutkimuksia ja jäsenneltyjä tietoja eri toimittajilta. Useimmiten emme kuitenkaan voi hyödyntää niitä sellaisenaan. Olennaisten asioiden poimiminen julkaisuista ja niiden pohjalta tehtävät johtopäätökset edellyttävät syvällisempää tutkimustyötä, johon tarvitaan aikaa ja alan asiantuntemusta, sanoo salkunhoitaja Filippa Gerstädt, joka työskentelee Pohjoismaiden, Suomen ja Ruotsin osaketiimissä.

– Luotamme pääasiassa omiin työkaluihimme ja tutkimukseemme, jossa yhdistämme julkisesti saatavilla olevaa dataa ja indikaattoreita sekä tietoja, joita olemme vuosien saatossa keränneet keskusteluistamme yhtiöiden kanssa. Koska tietoa on niin paljon, yksi tärkeimmistä tehtävistämme on yhdistää tietoa ja selvittää, minkä tiedon vaikutus osakekurssiin kannalta olennaisinta tulevaisuudessa, hän jatkaa. 

Tilanne vastuullisuusdatan osalta on hyvin samankaltainen. 

– Voimme käyttää eri toimittajilta saatavia yhtiöiden vastuullisuusraportteja ja -tietoja oman tutkimuksemme lähtökohtana, mutta esimerkiksi toimialojen vertailut ovat usein aivan liian yleisluontoisia. Niistä puuttuvat mm. tiedot siitä, mitkä vastuullisuuskysymykset ovat kunkin yrityksen kannalta olennaisimmat, jotka auttavat ymmärtämään yksittäisen yrityksen mahdollisuuksia ja haasteita. Meistä on äärimmäisen tärkeää tavata aika ajoin yhtiöiden johtoa ja vastuullisuusasiantuntijoita, jotta pystymme esittämään heille kriittisiä kysymyksiä. Jos yhtiöllä on toimintaa maailmanlaajuisesti, keskustelemme mielellämme myös paikallisten sidosryhmien kanssa ja haluamme nähdä omin silmin, miten yhtiön tuotantolinjat toimivat käytännössä ja miten yhtiön toiminta vaikuttaa sen toimintaympäristöön, sanoo ESG-analyytikko Olena Velychko, joka tekee tiivistä yhteistyötä Pohjoismaisia osakkeita hoitavan salkunhoitotiimin kanssa.

Henrika, Filippa, Olena
Henrika Vikman, Filippa Gerstädt ja Olena Velychko yritysvierailulla Autolivin Kiinan-pääkonttorissa Shanghaissa.

Kiinaan kenttäkäynti lisäsi ymmärrystä

Filippa ja Olena kävivät lokakuun lopussa kenttäkäynnillä Kiinassa. Käyntinsä aikana he tutustuivat ruotsalaisten yritysten toimintoihin Kiinassa ja keskustelivat monien paikallisten sidosryhmien kanssa kuullakseen heidän näkemyksiään Kiinan markkinoista, kauppasodasta ja Kiinan poliittisesta tilanteesta. Nordea Fundsin johtaja Henrika Vikman oli mukana matkalla edustamassa Nordean rahastojen pohjoismaisia osuudenomistajia.

Miksi lähdit Filippan ja Olenan mukaan, Henrika?

Halusin nähdä ja kuulla, miten salkunhoitajamme arvioivat yhtiöitä ja niihin liittyviä eri näkökohtia, sijoittaessaan Nordean rahastoasiakkaiden varoja. Pohjoismaisen rahastoyhtiön johtajan näkökulmasta meillä on velvollisuus varmistaa, että haltuumme uskotut rahat sijoitetaan ammattimaisesti ja vastuullisesti.  Tavoitteeni oli saada lisää tietoa ja oppia ymmärtämään sekä taloudellista että vastuullisuuteen liittyviä näkökulmia syvemmin. 

Miten kuvailisit tapaamisia yhtiöiden kanssa?

Tapaamiset olivat melko laajoja ja intensiivisiä. Ilahduin huomatessani, että pääsimme tapaamaan sekä yhtiöiden ylintä johtoa että eri liiketoimintayksiköiden edustajia. Monilla pohjoismaisilla yrityksillä on tänä päivänä toimintaa ulkomailla, ja meille on tärkeää, että asiakkaidemme rahat sijoitetaan taloudellisesti vakaisiin yhtiöihin, jotka myös huolehtivat yhteiskuntavastuustaan.  Kävimme monia mielenkiintoisia keskusteluja markkinoista ja kilpailutilanteesta niin Kiinassa kuin kansainvälisestikin. Saimme lisäksi tilannepäivityksiä ja ennusteita toimialoista, joilla yhtiöt toimivat. Olin tyytyväinen myös siihen, että pääsimme vierailemaan innovaatiokeskuksissa ja tuotantopaikoissa ja tapaamaan niiden työntekijöitä.

Mitä matkasta jäi käteen?

Minulle jäi ennen kaikkea sellainen kuva, että yhtiöt suhtautuivat myönteisesti Filippan ja Olenan esittämiin kriittisiinkin kysymyksiin ja keskustelivat niistä avoimesti. Olen nyt entistäkin varmempi siitä, että Nordean rahastoihin sijoitetut varat ovat erittäin osaavissa käsissä.

Kiina on monessakin mielessä mielenkiintoinen markkina. Vaikka Kiina on sosialistinen talous, se on  kehittymässä teknologisesti vauhdilla, josta länsimaat voivat vain haaveilla. Kiinan keskiluokan ostovoima kasvaa tasaista tahtia rakennemuutosten ansiosta, mikä taas luo kiinnostavia mahdollisuuksia esimerkiksi pohjoismaisille yrityksille. Mielestäni on hienoa, että rahastojemme asiakkaat voivat olla mukana tässä kehityksessä.

Mikä on kenttäkäynti?

Teemme kenttäkäyntejä ymmärtääksemme paremmin maailmanlaajuisten haasteiden mukanaan tuomia riskejä ja mahdollisuuksia. Kenttäkäyntien avulla seuraamme toimialoja ja yrityksiä, joihin Nordea Funds sijoittaa. Tavoitteenamme on vaikuttaa asioihin aidosti. Ei riitä, että istumme työpisteillämme ja tuijotamme raportteja tai julkisia tietoja. Matkustamme tutustuaksemme toimialoihin, joihin sijoitamme. Näin voimme tunnistaa riskejä ja mahdollisuuksia, joita maailmanlaajuiset haasteet tuovat tullessaan. 

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?