Står på en alpetop
Kirjoittanut:
Jens Møller-Madsen

Jatkuvaa työtä ilmaston hyväksi

Ilmastonmuutoksen torjunta alkoi vuonna 1972, kun Tukholmassa järjestettiin YK:n ympäristökokous. Kokouksessa käsiteltiin ihmisen elinympäristöä ja otettiin ensimmäinen askel kohti kansainvälistä ympäristöpolitiikkaa. Sittemmin kokouksia on järjestetty useita, ja niistä ehkäpä tärkein oli Pariisin ilmastokokous vuonna 2015. Pariisissa solmittiin sitova maailmanlaajuinen ilmastosopimus, jonka tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu alle kahdessa asteessa ilmastotutkijoiden suosituksen mukaisesti.

Aktiivinen omistajuus
Kestävä kehitys
YK:n tavoitteet

Nordea aloitti oman ilmastotyönsä perustamalla Ilmasto ja Ympäristö -rahaston vuonna 2009. Se ei saanut aluksi osakseen paljon huomioita, mutta on ollut viime vuosina sitäkin suositumpi. Vuodesta 2009 lähtien Nordea on lisännyt merkittävästi ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen liittyvää toimintaansa. Yksi esimerkki tästä on ilmastoriskien yksityiskohtaista raportointia edistävän TCFD-työryhmän (Task Force on Climate Related Financial Disclosures) aktiivinen tukeminen ja ryhmän suositusten käyttöön ottaminen Nordean rahastoissa. 

Harry Granqvist
Harry Granqvist
Analyytikko, Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimi

Vastuullisen sijoittamisen tiimin analyytikko Harry Granqvist, miksi TCFD-työryhmän tukeminen on tärkeä asia Nordealle?

– Ilmastonmuutos tuo nyt ja tulevaisuudessa mukanaan sekä riskejä että mahdollisuuksia, jotka on huomioitava liiketoiminnassa ja sijoittamisessa. Maapallon lämpötila nousee jatkuvasti – ehkäpä jopa nopeammin kuin ensin ajateltiin. Luonnonkatastrofit horjuttavat ekosysteemejä ja ihmisten terveyttä sekä aiheuttavat odottamattomia tappioita yrityksille ja sijoitustoiminnalle, mikä taas uhkaa varallisuutta ja koko infrastruktuuria. Tästä syystä hallitukset ja yksityisen sektorin toimijat pohtivat erilaisia vaihtoehtoja, joilla päästöjä voitaisiin vähentää maailmanlaajuisesti. Päästöjen vähentämiseen tähtäävät toimet saattavat aiheuttaa suuria muutoksia eri maantieteellisillä alueilla ja talouden osa-alueilla lähitulevaisuudessa. Ilmastoriskien raportointia koskevan sääntelyn kehittäminen on keskeistä, jotta ilmastoon liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia voidaan ymmärtää paremmin.

Heinäkuussa 2019 ryhdyimme vuoropuheluun 30 sellaisen Nordean rahastojen sijoituskohteena olevan yrityksen kanssa, joiden kasvihuonekaasupäästöt olivat mittavat ja jotka eivätkä vielä olleet työskennelleet TCFD: n kanssa. Matkan varrella olemme lähestyneet myös muutamaa muuta. Vuoropuhelujen seurauksena tänään 24 yritystä 33:sta on täysin sitoutunut TCFD: hen, ja seuraamme heidän edistymistään ja jatkamme keskusteluja muiden yhtiöiden kanssa.

Grafik
Nordea keskustelee parhaillaan 33 yhtiön kanssa TCFD-suositusten noudattamisesta.

Mikä on TCFD:n tavoite?

– Rahoitusmarkkinoiden vakausneuvosto perusti TCFD-työryhmän laatimaan suositukset, joiden avulla yhtiöt voisivat raportoida entistä tehokkaammin ilmastoon liittyviä taloudellisia tietoja. Suositusten tarkoituksena on antaa paremmat valmiudet tehdä tietoon perustuvia sijoitus-, luotto- ja vakuutuspäätöksiä. Lisäksi halutaan lisätä sidosryhmien ymmärrystä rahoitusalan roolista hiileen liittyvissä sijoituksissa ja rahoitusjärjestelmän ilmastoriskeistä. 

Mikä on Nordean rooli suhteessa TCFD-työryhmään?

– Tuemme TCFD:tä taloudellisena instituutiona kahdella eri tapaa. Ensinnäkin haluamme varmistaa, että oma ilmastoraportointimme noudattaa TCFD:n suosituksia. Toisekseen haluamme myötävaikuttaa, että yritykset, joihin sijoitamme kaikkialla maailmassa, muokkaavat omaa ilmastoraportointiaan TCFD:n mukaiseksi. Keskustelemme parhaillaan 33 yhtiön kanssa TCFD-suositusten noudattamisesta. Niihin kuuluu esimerkiksi yhtiöitä, jotka aiheuttavat runsaasti kasvihuonekaasupäästöjä, sekä korkean riskin toimialoilla toimivia yhtiöitä.

Onko haastavaa saada yhtiöt sitoutumaan TCFD-suosituksiin?

– Onnistumisprosenttimme on ollut melko hyvä. Tällä hetkellä 24 yhtiötä 33:sta on sitoutunut noudattamaan TCFD-suosituksia täysin, ja vuoropuhelua jatketaan yhä muiden kanssa. Käymme jatkossa vuoropuhelua entistä useampien yhtiöiden kanssa, joten olen varma, että suosituksia noudattavien yhtiöiden määrä tulee kasvamaan, Harry Granqvist sanoo.

Mitä kasvihuonekaasut ovat?

Kasvihuonekaasut ovat ilmakehän kaasuja, jotka sitovat lämpöä. Ne päästävät auringonsäteilyn lävitseen, mutta estävät auringon lämmön karkaamisen ilmakehästä. 

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?