Varun
Kirjoittanut:
Charlotte Holst

Intialaisyhtiö palauttaa vettä maaperään

Intialainen Varun Beverages valmistaa virvoitusjuomia ja sen tuotteita myydään eniten kuivina kausina. Siksi yhtiön täytyy kiinnittää erityistä huomiota veden käsittelyyn. Nordean rahastojen edustajien kanssa käyty rakentava vuoropuhelu on parantanut tilannetta.

Aktiivinen omistajuus
Kestävä kehitys
Kehittyvät markkinat

On itsestään selvää, että yritysten on pidettävä hyvää huolta luonnonvaroista, joiden käyttöön niiden liiketoiminta perustuu. Intialaisen juomia valmistavan Varun Beveragesin  toiminta on suoraan riippuvainen vedestä. Yhtiö myy pullovettä, Pepsiä ja useita muita virvoitusjuomia. Vilkkain sesonki on kesällä, kun lämpötilat nousevat ja kuivuus vaivaa maata.

Juliana Hansveden
Juliana Hansveden,
Salkunhoitaja, Nordea Kehittyvät Tähdet -rahasto

Varun Beverages toimii maassa, jossa ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät selvästi.

– Yhtiön suurin markkina-alue on Intia, ja se on myös yksi ilmastonmuutoksesta eniten kärsivistä maista. Intiassa on useita mikroilmastoja, eli sademetsää, aavikkoa ja vuoristoja, mikä tuo merkittäviä haasteita. Intialaiset joutuvat näkemään kuivuutta ja tulvia – oikeastaan kaikki ilmastonmuutoksen haittavaikutukset, sanoo vastuullisuusanalyytikko Arvinder Tiwana Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimistä.

Kehittyvät Tähdet -rahasto

 

  • Nordea Kehittyvät Tähdet -rahasto sijoittaa kehittyvillä markkinoilla toimiviin yhtiöihin, joissa yhdistyvät kasvupotentiaali ja vastuullinen suhtautuminen ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hyvään hallintotapaan (ESG).
  • Kehittyviä markkinoita ovat esimerkiksi Kiina, Intia, Venäjä ja Brasilia.
  • Rahaston sijoituskohteena olevien yhtiöiden vastuullisuusluokituksen täytyy olla vähintään B. Se tarkoittaa, että yhtiöiden* ylin johto kiinnittää huomiota ESG-asioihin, kehittää johtamisrakennetta ja on tunnistanut olennaiset vastuullisuuteen liittyvät tekijät – ja myös ryhtynyt toimiin. Yhtiöt myös raportoivat toimistaan vuosittain.

Hyvät tuottomahdollisuudet

Miksi sitten kannattaa sijoittaa yhtiöön, johon kohdistuu näin paljon haasteita? Monestakin syystä. Nordean rahastot sijoittavat  tähän perheyritykseen muun muassa siksi, että se on vakavarainen ja sillä on hyvät mahdollisuudet parantaa kannattavuuttaan, Kehittyvät Tähdet ‑rahaston salkunhoitaja Juliana Hansveden sanoo.

– Yhtiö on ollut yksi Kehittyvät Tähdet -rahaston sijoituksista jo jonkin aikaa. Se on saanut vähitellen yhä enemmän liiketoimintaa Pepsiltä ja rakentanut useita tehtaita Intiaan. Yksi seuraamistamme tunnusluvuista on sijoitetun pääoman tuotto (ROIC, Return on Invested Capital). Sen ansiosta yhtiö voi kasvaa ilman suuria kuluja, koska se on jo toteuttanut suurimman osan investoinneistaan. Varun Beverages ‑yhtiön tilanne on juuri tällainen, mikä on varsin houkuttelevaa, Juliana Hansveden sanoo.

Varun besøg
Yhtiövierailut ovat merkittävä osa salkunhoitajien ja ESG-analyytikkojen työtä. Tässä vieraillaan Varun Beveragesissa.

Juliana Hansveden toteaa myös, että kilpailijoihin verrattuna Varun Beverages on tehokas ja kannattava, ja siinä on merkittävää kasvupotentiaalia.

– Kaupungistuminen, sähköistyminen ja jääkaappien yleistyminen Intiassa lisäävät juomien kulutusta ajan myötä. Varun Beveragesin liiketoimintaan ei myöskään liity kovin suuria riskejä, sillä juomien ja elintarvikkeiden kulutus on jatkuvaa, Hansveden toteaa.

Sen sijaan vesi on merkittävä riskitekijä. Noin 40 prosenttia yhtiön vuotuisista tuotoista kertyy kolmen kesäkuukauden myynnistä. Näiden kolmen kuukauden aikana yhtiöllä on toimitusongelmia ja riskit ovat suuret.

Juliana Hansveden og Arvinder Tiwana
Juliana Hansveden ja Arvinder Tiwana vierailulla Varun Beveragesissa Intiassa.

Vesi puhtaaksi luonnonmukaisesti

Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimi aloitti vuonna 2017 tiiviin vuoropuhelun Varun Beveragesin kanssa. Tiimi kysyi, miten yhtiö suhtautuu veteen ja veden käyttöön.

– Olemme ainoana sijoittajista kyseenalaistaneet ja pyytäneet yhtiötä selvittämään näitä asioita alusta asti, Arvinder Tiwana sanoo.

Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimi ja salkunhoitotiimi tekevät tiivistä yhteistyötä. Molempien edustajat vierailivat Intiassa yhdessä yhtiön tehtaista ja keskustelivat sekä tehtaan johtajan että työntekijöiden kanssa. Lisäksi he tapasivat toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan, joka myös omistaa suurimman osan yhtiöstä.

– Vierailu kesti tavallista kauemmin, sillä tapasimme sekä tehtaan johtajan että yhtiön ylintä johtoa. He olivat erittäin avoimia ja avuliaita sekä halukkaita keskustelemaan kanssamme, ja yrityskulttuuri vaikutti miellyttävältä, Juliana Hansveden kertoo.

Varun produktion
Varun Beveragesilla on 37 juomatehdasta. Niistä 31 sijaitsee Intiassa ja kuusi muualla – Nepalissa kaksi sekä Marokossa, Sri Lankassa, Zimbabwessa ja Sambiassa yksi kussakin.

Nordean aloittama vuoropuhelu on johtanut merkittäviin parannuksiin tavassa, jolla yhtiö käyttää vettä. Varun Beverages ottaa talteen katoilta valuvan ja tehdasalueille satavan veden. Sen sijaan että vesi haihtuisi viemäreissä, se palautetaan maaperään, jossa se puhdistuu luonnonmukaisesti.

– Maahan kaivetaan kuiluja, jotka täytetään mineraaleilla, hiekalla, kivillä ja muilla vastaavilla materiaaleilla. Vesi puhdistuu valuessaan niiden kautta pohjaveteen. Näin yhtiö voi saada monsuunikauden aikana nopeasti talteen enemmän vettä kuin se itse käyttää.

Varun Beverages rakentaa myös paikallisyhteisöihin pieniä lampia, jotka täyttyvät monsuunikauden aikana vedellä. Yhtiö vastaa lampien puhdistuksesta ja ylläpidosta. Koska paikallisten maanviljelijöiden on helppo kastella viljelmiään lampien vedellä, yhtiö vähentää pohjaveden kulutusta ja viljelijöiden riippuvuutta siitä.

Aktiivinen omistajuus tuottaa tulosta

  • Nordea aloitti tiiviin vuoropuhelun Varun Beverages -yhtiön kanssa vuonna 2017.
  • Veden käyttöä mittaavat luvut vuodelta 2018 kertovat, että yhtiö palautti maaperään 1,7 kertaa käyttämänsä määrän vettä.
  • Vuonna 2019 kerroin oli noussut 1,8:aan.
  • Vuonna 2020 yhtiö palautti maaperään 2,8 kertaa käyttämänsä määrän vettä. (Huomioon on kuitenkin otettava koronapandemia, jonka vuoksi tuotanto pieneni.)

Vesiasiat esillä yhtiön hallituksessa

Vuonna 2020 tuotanto laski koronapandemian vuoksi. Siksi Varun Beverages pystyi palauttamaan maaperään lähes kolme kertaa käyttämänsä määrän vettä. Veden saanti ja käsittely ovat yhtiön johdon ja hallituksen asialistalla.

– He ovat erittäin avuliaita ja keskustelevat mielellään kanssamme. Olemme suuri sijoittaja, joten he tekevät mielellään yhteistyötä kanssamme, Juliana Hansveden sanoo.

 

varun mand
Varun Beverages on yksi PepsiCo:n tärkeimmistä franchising-yhtiöistä Yhdysvaltojen ulkopuolella. Se valmistaa muun muassa Pepsi-, Seven-Up-, Mirinda- ja Mountain Dew juomia.

Arvinder Tiwanan mukaan veden saanti on osa yhtiön strategista suunnittelua. Seuraavaksi keskustellaan muutamien tehtaiden siirtämisestä.

– Yhtiöllä on kuusi tehdasta alueilla, joilla suuri osa paikallisista vesivarannoista kulutetaan loppuun. Haluaisimme yhtiön ymmärtävän ongelman ja suunnittelevan tehtaiden siirtoa muualle.

Nordean rahastot ovat yhteenlaskettuna yksi yhtiön viidestä suurimmasta sijoittajasta, mikä tuo painoarvoa, Arvinder Tiwana sanoo.

– Jos soitamme ja kerromme, että tulemme käymään, hallituksen puheenjohtaja tulee ottamaan meidät vastaan. Yhtiö myös hyödyntää esittämiämme kysymyksiä ulkoisessa raportoinnissaan seuraavana vuonna. Se osoittaa, että yhtiö suhtautuu asioihin vakavasti ja haluaa kertoa niihin liittyvästä työstään julkisesti. Tämä lisää osaltaan yhtiön houkuttelevuutta.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?