t
Kirjoittanut:
Stein Korterud

Hyvä vuosi Tähtirahastoille

Nordean Tähtirahastot onnistuivat viime vuoden myrskyisillä osakemarkkinoilla loistavasti.

Osakkeet

Monet Nordean Tähtirahastoista uhmasivat viime vuoden erittäin myrskyisää markkinaa ja päättivät vuoden 2020 positiivisiin tuottolukuihin. Osakemarkkinoille sijoittavien Tähtirahastojen salkuissa on 40–60 osaketta, eikä niissä juuri ole sijoituksia öljy-yhtiöihin tai niiden palveluyhtiöihin. Siksi öljynhinnan vaihtelut eivät vaikuttaneet rahastojen kehitykseen.

Maailmanlaajuiset Tähdet -rahastoa hoitava Johan Swahn mainitsee rahaston hyvän kehityksen taustalla olevia tekijöitä vuoden 2020 raportissaan.

– Rahasto pärjäsi paremmin kuin markkinat vuoden aikana, lähinnä toimialajakauman ansiosta. Myönteistä oli ennen kaikkea, ettemme olleet sijoittaneet öljy-yhtiöihin. Lisäksi rahastossa oli hiukan enemmän IT-sektorin osakkeita, hän kirjoittaa.

Koronapandemia ja sen aiheuttamat muutokset ihmisten käyttäytymisessä ovat vaikuttaneet globaaleihin osakemarkkinoihin ja yritysten osakekurssien kehitykseen.

– Vuoden parhaita sijoituksiamme ovat yritykset, jotka ovat hyötyneet verkkokaupan kasvusta sekä  yritykset, jotka ovat hyötyneet siitä, että ihmiset jäävät kotiin ja esimerkiksi pelaavat tietokonepelejä, Swahn kirjoittaa.

Pandemian aikana tapahtunut digiloikka on vaikuttanut myönteisesti moniin Nordea Kehittyvät Tähdet -rahaston sijoituksiin, rahaston salkunhoitaja Juliana Hansveden kommentoi.

– Koronapandemian aiheuttaman erittäin epävakaan alun jälkeen rahasto päätti vuoden erittäin vahvasti ja peittosi indeksinsä selvästi. Rahaston parhaat sijoitukset olivat verkkokaupasta hyötyneitä yrityksiä, joita monissa maissa viruksen hillitsemiseksi käyttöön otetut rajoitukset tukivat. Rahaston paras sijoitus oli Singaporessa toimiva Sea Ltd, jonka liiketoimintaa ovat digitaalinen viihde, verkkokauppa sekä digitaaliset pankkipalvelut, hän kirjoittaa.

Rahastot, joilla on erityisiä vastuullisuuskriteereitä kiinnostavat

Ympäristön, yhteiskunnan ja hyvän hallintotavan toiminnassaan huomioivat rahastot kiinnostavat nyt sijoittajia. Kiinnostuksen odotetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa, ja siksi viranomaiset, EU, sijoittajat ja säästäjät asettavat rahastoille korkeampia vaatimuksia kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi. Tämä myös tarkoittaa, että kestävämmin toimivat yritykset kiinnostavat nyt salkunhoitajia ympäri maailman. Kysynnän kasvaminen on puolestaan saanut monien, etenkin IT- ja uusiutuvan energian alalla toimivien yritysten kurssit nousuun.

Kukaan ei voi tietenkään taata, että Tähtirahastojen hyvä kehitys jatkuu, mutta on ollut rohkaisevaa huomata, että rahastot voivat kehittyä hyvin myös myrskyisillä markkinoilla.

Tähtirahastot etsivät sijoituskohteikseen yrityksiä, jotka hallitsevat erityisen hyvin ympäristöön, ihmisoikeuksiin, työoloihin ja liiketoiminnan etiikkaan (ESG) liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Siksi Nordean Tähtirahastoihin valittavien yritysten valintakriteerit ovat tavanomaista rahastoa tiukemmat.

 

Tähtirahastojen tuotto vuonna 2020. Lähde: Nordea, Rahastot Nyt

Tähtirahastojen tuotto 2020

 

Hyvää tuottoa myös pidemmällä aikavälillä

Tähtirahastojen tuotot ovat myös pidemmällä aikavälillä olleet varsin houkuttelevat ja useimmat niistä ovat pärjänneet vertailuindeksiään paremmin. Rahastot Nyt -palvelusta löydät perustiedot yksittäisistä rahastoista sekä tiedot kunkin kehityksestä ja tuotoista hallinnointikulujen jälkeen. 

 

Tähtirahastojen tuotto pitkällä aikavälillä. Ensimmäinen rivi kuvaa, miten salkku, joka olisi hajauttanut omistuksensa tasaisesti Tähtirahastoihin, olisi kehittynyt. Lähde: Nordea, Rahastot Nyt

Tähtirahastojen tuotto pitkällä aikavälillä

 

Nordean asiakkailla on jo vuosien ajan ollut mahdollisuus sijoittaa Tähtirahastojen kautta eri toimialoilla toimiviin yrityksiin, jotka suhtautuvat ilmastokysymyksiin, yhteiskuntavastuuasioihin sekä  hyvään hallintotapaan vakavasti.

Tähtirahastot yhdistävät perinteisen taloudellisen analyysin ja ESG-analyysin, mikä tarkoittaa, että mukaan pääsevät vain yritykset, jotka ovat talouden tunnuslukujen perusteella vahvoja. Tähtirahastoissa uskotaan, että näin voidaan sekä luoda edellytykset hyvälle tuotolle että sijoittaa yhtiöihin, jotka proaktiivisesti huomioivat ympäristökysymysten ja yhteiskuntavastuun luomat haasteet ja mahdollisuudet liiketoiminnassaan. 

Ilmastonmuutokseen, rajallisiin luonnonvaroihin, häiriintyneisiin ekosysteemeihin, ihmisoikeusrikoksiin, huonoihin työoloihin ja korruptioon liittyvät ongelmat ovat valitettavasti lisääntymässä. Mutta näiden ongelmien huomioiminen on mahdollista myös säästöjen ja sijoitusten valinnassa, ja tämän vuoksi myös ESG-sijoitukset ovat huomattavasti lisääntyneet viime vuosina. 

Pariisin sopimuksen 2:n asteen ilmastotavoitteen mukaiset sijoitukset

Ilmasto on tärkein teema Nordean ESG-kysymyksissä (ESG=ympäristö, yhteiskunta ja hallintotapa). Nordean rahastoissa työskennellään jatkuvasti sen varmistamiseksi, että etenkin rahastot, joilla on erityisiä vastuullisuuskriteereitä ovat Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteen mukaisia. Teemme tämän muun muassa varmistamalla, että sijoittamamme yritykset ovat osa maailmanlaajuista työtä, joka auttaa estämään maan lämpötilan nousemisen yli 2 astetta.

Lue lisää Nordean rahastojen linjaamisesta Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteen mukaisesti.

 

Artikkelissa mainittuja Nordea 1 - Maailmanlaajuiset Tähdet -  ja Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet -rahastoja hallinnoi Nordea Investment Funds S.A., joka on Luxemburgiin rekisteröity rahastoyhtiö.

Lisätietoa yksittäisistä rahastoista saat Rahastot Nyt -palvelusta.

 

 

 

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?