simmare

Hedge-rahastot: laaja hajautus eri markkinoille, omaisuuslajeihin ja strategioihin yhdessä paketissa

Mietitkö hedge-rahastoon sijoittamista? Nordean kaksi Alpha-rahastoa tarjoavat laajan hajautuksen eri omaisuuslajeihin, strategioihin ja markkinoille. Tarkastelemme nyt hieman tarkemmin näitä rahastoja ja asioita, jotka kannattaa ottaa huomioon, jos olet kiinnostunut hedge-rahastoihin sijoittamisesta.

Säästäminen

Monet kuvittelevat, että hedge-rahastoihin liittyy aina suuri riski. Markkinoilla on kuitenkin nykyään useita vaihtoehtoja, joiden riskitasot vaihtelevat – on vain löydettävä itselleen sopiva. Hedge-rahaston tuotto ei ole sidoksissa korko- tai osakemarkkinoiden kehitykseen. Sen sijaan käytetään vaihtoehtoisia sijoitusstrategioita.

– Hedge-rahastoista löytyy mahdollisuuksia valita muuntyyppisiä sijoituskohteita kuin osakkeita ja korkoja. Kun niitä lisätään jo ennestään osake- ja korkosijoituksia sisältävään sijoitussalkkuun, voidaan parantaa tuotto-odotusta suhteessa riskiin. Mahdollisuudet saada korvausta otetusta riskistä voivat siis parantua, Nordean sijoitusstrategi Kristian Peeker sanoo.

Kun korot ovat todella matalat ja joskus negatiiviset, kuten tällä hetkellä, on vaikeaa päästä hyvään riskien hajautukseen ilman että tuottonäkymät heikentyvät liikaa. Vaihtoehtoiset strategiat voivat auttaa parantamaan näkymiä.

Koska nämä rahastot yhdistelevät useita eri strategioita, rahastosäästäjä saa rahoilleen todella paljon vastinetta salkunhoitopalveluina.

Nordea on hoitanut menestyksekkäästi Nordea Multi Asset -rahastoa, jonka nimi muutettiin hiljattain Nordea Alpha 10:ksi. Kuten rahaston nimi viittaa, sen riski voi olla keskihajonnalla mitattuna enintään 10 prosenttia. Nordean Alpha 15 -rahaston riski on puolestaan 15 prosenttia, mikä vastaa kansainväliseen osakerahastoon kohdistuvaa riskiä. Esimerkiksi Nordea Maailma -osakerahastossa tuottojen keskihajonta on ollut viiden viime vuoden aikana keskimäärin 14 prosenttia.

Rahastoilla on kuusi erilaista strategiaa. Päästrategiat ovat Osakkeet, Korolliset arvopaperit, Valuutat ja Strateginen omaisuuslajihajautus, ja ne voivat yhdessä luoda edellytykset hyvälle tuotolle erilaisissa markkinatilanteissa. Lisäksi niiden avulla voidaan pitää tuotot tasapainossa ja vähentää niiden heilahteluja. Rahastoilla on myös täydentäviä strategioita, joilla pyritään löytämään markkinoilta kaavoja ja mahdollisuuksia sekä saamaan aikaan lisätuottoa niitä hyödyntämällä.

Esimerkiksi Osakkeet-strategiaa käyttäessään salkunhoitajat tekevät samanaikaisesti sekä aggressiivisia että defensiivisiä sijoituksia, jotka täydentävät toisiaan. Aggressiivisten strategioiden mukaan osakkeita ostetaan, kun niiden hinnat ovat edulliset, ja myydään, kun ne ovat suhteellisen kalliita. Defensiivisen strategian mukaan sijoitetaan vakaisiin osakkeisiin eli vakaisiin yhtiöihin, jotka maksavat suurta osinkoa ja tekevät vakaata tulosta. Ne voivat olla esimerkiksi lääke- tai elintarvikeyhtiötä tai muita vakaita sijoituskohteita. Koska strategiat täydentävät toisiaan, niiden avulla voidaan saada tuottoa hyvinkin erilaisissa markkinatilanteissa.

Koska nämä rahastot yhdistelevät useita eri strategioita, rahastosäästäjä saa rahoilleen todella paljon vastinetta salkunhoitopalveluina.

Rahastojen riski on suhteellisen pieni, joten niiden tuottokaan ei voi olla yhtä suuri kuin osakerahastossa. Alpha 10:n keskimääräinen vuotuinen tuotto on ollut 4,3 prosenttia viiden viime vuoden aikana ja Alpha 15:n 5,7 prosenttia.

Tavoitteena on siis se, että rahastojen tuotto on positiivinen markkinaolosuhteista riippumatta. On kuitenkin muistettava, että voi olla aikoja, joina ei päästä positiiviseen tuottoon.
 

Nordea Alpha 10

Hedge-rahasto, joka sijoittaa globaalisti eri omaisuuslajeihin sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä ja käyttää sekä suoria sijoituksia että johdannaisia. Rahasto sijoittaa pääasiassa valtionlainoihin, osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin, joukkolainoihin ja muihin korkoinstrumentteihin, indeksi-, korko- ja valuuttatermiineihin sekä luotto- ja raaka-ainejohdannaisiin.

Lue lisää Rahastot Nytistä.

Nordea Alpha 15

Hedge-rahasto, joka sijoittaa globaalisti eri omaisuuslajeihin sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä ja käyttää sekä suoria sijoituksia että johdannaisia. Rahasto sijoittaa pääasiassa valtionlainoihin, osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin, joukkolainoihin ja muihin korkoinstrumentteihin, indeksi-, korko- ja valuuttatermiineihin sekä luotto- ja raaka-ainejohdannaisiin.

Lue lisää Rahastot Nytistä.

Rahastoja hallinnoi Nordea Investment Funds S.A., joka on Luxemburgissa toimiva rahastoyhtiö.

Rahastoja hoitaa Vuoden salkunhoitaja

Rahastojen hoidosta vastaa Nordean Multi Asset -tiimi, jonka Financial News -lehti on valinnut toisena peräkkäisenä vuotena Euroopan parhaaksi Multi Asset -tiimiksi.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?