Harboe
Cecilia Blomberg

Harboes Bryggerin toimintaan vaikuttaminen kannatti

Tanskalaisen Harboes Bryggerin osakekurssi on laahannut pitkään markkinakehityksen jäljessä. Heikon kehityksen taustalla ei ole ollut vähäinen kysyntä, kiristynyt  kilpailu tai muut markkinatekijät, vaan pikemminkin yhtiön hallintotapa.

Aktiivinen omistajuus
Kestävä kehitys
Rahasto

Osa Nordean rahastoista on sijoittanut Harboes Bryggeriin. Yhtiössä on nähty potentiaalia ja  aktiivisina omistajina olemme halunneet myymisen sijaan vaikuttaa yhtiöön, jotta se muuttaisi  toimintaansa.

Olutta ja muita ruokajuomia valmistava Harboes Bryggeri on yksi Tanskan suurimmista panimoista.  Yhtiön asiakkaina on pääasiassa halpakauppaketjuja. Paperilla yhtiössä on potentiaalia, mutta hyvistä  edellytyksistä huolimatta sen osakekurssi on jäänyt markkinakehityksestä jo pitkään.

Nordean analyytikot havaitsivat, että yhtiön suurin omistaja on perhe, joka oli yliedustettuna myös johtoryhmässä ja hallituksessa. Vain kaksi hallituksen kuudesta jäsenestä oli perheen ulkopuolisia, riippumattomia jäseniä.

Eric Pedersen
Vastuullisen sijoittamisen tiimin vetäjä, Nordea

– Olisi hyvä, että hallituksen puheenjohtaja on riippumaton. Äänestimme siksi yhtiökokouksessa, ettei Bernd Griese omistajana jatkaisi puheenjohtajana, Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimin vetäjä Eric Pedersen kertoo. Äänestimme myös muiden perheenjäsenten jatkamista vastaan.

Harboes Bryggerin Bernt Griese on ollut yrityksen johdossa noin 40 vuotta, joista 35 vuotta toimitusjohtajana ja sen jälkeen hallituksen puheenjohtajana. Yhdessä kolmen tyttärensä kanssa hän omistaa 16 prosenttia Harboen A-osakkeista, mikä tarkoittaa, että yhtiökokouksessa perheenjäsenillä on yli 50 prosenttia äänistä. He siis päättävät panimon asioista.

On melko tavallista, että yksi ja sama perhe omistaa yhtiön ja tekee suurimman osan päätöksistä. Omistajien suuri omistusosuus, perheenjäsenten johtavat asemat ja perheenjäseniä osakkeenomistajien sijaan hyödyttävät päätökset ovat saaneet suuret sijoittajat ajamaan muutoksia yhtiöissä.

Riippumattomia hallituksen jäseniä tarvitaan

Nordea omistaa 7,5 prosenttia yhtiön osakkeista. Yhdessä muiden suurten osakkeenomistajien kanssa Nordea on yrittänyt kehittää yhtiön toimintaa. Kesäkuussa 2020 Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimi aloitti vuoropuhelun yhtiön kanssa. Saman vuoden elokuussa Nordea käytti äänioikeuttaan ilmaistakseen tyytymättömyytensä hallituksen kokoonpanoon.

Olemme useassa tapaamisessa ilmaisseet hyvin selkeästi toiveemme nähdä enemmän riippumattomia jäseniä hallituksessa, Eric Pedersen sanoo.

Mats Hellström
Mats Hellström
Aktiivinen omistajuus, Nordea

Pohjoismaissa on tapana, että riippumaton nimitystoimikunta nimeää hallituksen jäsenet.

– Hyvään hallintotapaan kuuluu, että nimitysvaliokunta valitsee ja ehdottaa jäseniä hallitukseen, ja siksi puollamme aina tällaista työtapaa myös Pohjoismaiden ulkopuolella. Olemme huomauttaneet tästä myös Harboelle, sanoo vuoropuheluun osallistunut Mats Hellström Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimistä.

Aktiivinen omistajuus on vaikuttamista

Hallituksen kokoonpanon lisäksi Nordean tiimi on puuttunut yhtiön epäilyttäviin liiketoimiin, joista on keskusteltu myös mediassa. Panimosta maalattu synkkä kuva on heikentänyt osakekurssia.

– Kun vaatimuksemme sai vastakaikua ja se kirjattiin selkeästi julkisiin pöytäkirjoihin, myös markkinat huomasivat yhtiössä käynnissä olevat myönteiset muutokset. Tällöin osakekurssi lähti nousuun, Mats Hellström sanoo.

Elokuussa 2020 Nordea osti lisää Harboes Bryggerin osakkeita.  60 Tanskan kruunun hinta osakkeelta osoittautui hyväksi kaupaksi. Vuoden kuluttua kurssi nousi 119 kruunun huippulukemiin ja oli 105 kruunua syyskuussa 2021.

– Mielestäni tämä on erinomainen esimerkki siitä, mitä aktiivisella omistajuudella voidaan saada aikaan. Emme vain edistä hyvää hallintotapaa vaan voimme myös parantaa mahdollisuuksiimme saada hyvää tuottoa. Se hyödyttää sekä meitä että yhtiöitä, joihin sijoitamme, Mats Hellström toteaa.

Miten Nordea on vaikuttanut Harboes Bryggeri -panimoon?

Kesäkuu 2020: Puhelintapaaminen, jossa mukana Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimi sekä Harboen talousjohtaja ja sijoittajasuhteista vastaava. Keskustelu koski yhtiön tekemiä Bernd Grieseä henkilökohtaisesti hyödyttämiä  toimeksiantoja ja liiketoimia, jotka saivat kielteistä huomiota mediassa ja vahingoittivat yhtiön mainetta.

Elokuu 2020: Yhtiökokouksessa Nordea äänesti neljän ehdotetun hallituksen jäsenen valintaa vastaan.

Helmikuu 2021: Uusi puhelintapaaminen Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimin ja Harboen uuden talousjohtajan ja nimitysvaliokunnan uuden puheenjohtajan kanssa. Keskusteltiin lisää Nordean toivomista muutoksista.

Huhtikuu 2021: Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Bettina Køhlert esitteli kaksi uutta riippumatonta hallitusehdokasta. 

Elokuu 2021: Nordean tuella yhtiökokous valitsi kaksi uutta hallituksen jäsentä, Sabina Dissen ja Jakob Skovsgaardin.

Seuraavat toimenpiteet: Yhtiön tulisi valita riippumaton hallituksen puheenjohtaja seuraavana vuonna.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?