Hän puhuu puolestasi, rahastosäästäjä
Kirjoittanut:
Nordea Responsible Investment

Hän puhuu puolestasi, rahastosäästäjä

Omistaessasi Nordean rahastoja olet yksi pörssin suurimmista omistajista. Sinua edustaa omistajaohjauksesta vastaava johtaja, jonka tehtävänä on puhua Nordean miljoonien rahastosäästäjien puolesta yhtiökokouksissa ja nimitysvaliokunnissa. Erityisen tärkeää hänelle on kasvattaa naisten osuutta yhtiöiden hallituksissa.

Hän istuu alas hengästyneenä. ”Tämä aika on yksi vuoden vilkkaimmista”, hän sanoo.

Hän on Erik Durhan, Nordea-rahastojen omistajaohjauksesta vastaava johtaja. On kevät, ja Durhanin kalenteri on täysi, sillä moni osakeyhtiö pitää yhtiökokouksensa juuri keväällä.

Omistajaohjauksessa on kyse omistajien vaikuttamisesta yhtiön toimintaan ja kehitykseen. Se tapahtuu muun muassa osallistumalla yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työskentelyyn, sekä käymällä yhtiöiden kanssa jatkuvaa vuoropuhelua. Nordea-rahastot kuuluu monien yhtiöiden suuromistajiin, joten sen rooli yhtiöiden kehittämisessä ja tulosten parantamisessa on merkittävä.

Erik Durhan

”Me uskomme aktiiviseen omistajuuteen. Teemme tätä työtä ennen kaikkea rahastojen osuudenomistajien yhteistä etua silmällä pitäen”, sanoo Durhan.

Merkittävä osa Durhanin ja hänen kollegoidensa työtä on osallistua yhtiökokouksiin ja äänestää niissä. Vuoden mittaan Nordea-rahastot osallistuu yli 300 yhtiökokoukseen. Suurin osa niistä on Pohjoismaissa, mutta myös muualla maailmassa pidettäviin yhtiökokouksiin voidaan osallistua. Se onnistuu sähköisen äänestysjärjestelmän avulla.

Lisää naisia hallituksiin

Toinen tärkeä osa Durhanin työtä on yhtiöiden hallitusten kokoonpanoon vaikuttaminen. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on arvioida yhtiön hallituksen toimintaa ja tehdä ehdotus hallituksen jäsenistä seuraavaksi vuodeksi. Nordea-rahastot on mukana 33 nimitysvaliokunnassa.

Durhanin asialistan kärkipäässä on kasvattaa naisten osuutta yhtiöiden hallituksissa.

”Naisia on hallituksissa edelleen vähän. Olen kuitenkin vakuuttunut, että tilanne tasoittuu tulevaisuudessa. Kyse on vain siitä, miten kauan siihen menee. Hallituksen jäsenten vaihtuvuus on suhteellisen pieni, joten muutos vie aikaa. Kun otan asian esille, saan käytännössä aina vastakaikua. Se on positiivista”, kertoo Durhan.

”Me uskomme aktiiviseen omistajuuteen."

Korkealla Durhanin agendalla ovat myös asiat, jotka voivat parantaa osuudenomistajien saamaa tuottoa, avoimuus yhtiön tiedottamisessa, asianmukainen johdon kannustinohjelma ja vähemmistöosakkaiden etujen suojelu.

Mitä suurempi omistaja Nordea-rahastot on, sitä paremmat mahdollisuudet on vaikuttaa yhtiöiden toimintaan. Durhan päättää tiiviissä yhteistyössä Nordean salkunhoitajien ja vastuullisesta sijoittamisesta vastaavan tiimin kanssa, mitä asioita ryhdytään ajamaan ja miten äänestetään.

”On itsestään selvää, että pyrimme luomaan parhaat tuottomahdollisuudet sijoituskohteenamme oleville osakkeille, mutta laajasti katsottuna luomme myös edellytykset hyvin toimiville rahoitusmarkkinoille”, Durhan toteaa.

 

Voit tutustua tarkemmin Nordea-rahastojen omistajaohjauksen periaatteisiin täällä (englanniksi). Tuorein raportti omistajaohjaustoimista on saatavilla täällä.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?