Kolfabrik
Nina Azoulay

Fossiilisten polttoaineiden arvo sijoituskohteena laskee

Arvonsa kadottavaan varallisuuteen, kuten hiileen ja öljyyn, sijoittaneet saattavat jäädä nuolemaan näppejään. Carbon Tracker Initiative -ajatushautomon mukaan on vain ajan kysymys, milloin hiilisijoituksista tulee arvottomia.

Osakkeet

Lokakuussa Yhdysvaltojen Tennesseessä hiilikaivosyhtiö ajautui konkurssiin. Se oli jo toinen konkurssiin ajautunut amerikkalainen hiilikaivos Trumpin hiilimyönteisellä virkakaudella ja viides hiilikaivoskonkurssi Yhdysvalloissa kolmen vuoden sisään.

CBS News -uutiskanavan raportoimien tutkimusten mukaan yli neljännes amerikkalaisista hiiliyhtiöistä suljettanee 12 vuoden kuluessa. Useiden asiantuntijoiden mukaan muiden energianlähteiden aiheuttama kilpailu on tärkeä syy hiilikaivosten konkursseihin.

Kiinnostus ympäristöystävällisempiä energianlähteitä kohtaan on kasvanut, ja esimerkiksi Kaliforniassa hyväksyttiin vastikään laki, joka kieltää hiilipohjaisten energianlähteiden käytön osavaltiossa vuoteen 2045 mennessä. Tämän seurauksena kalifornialainen energiayhtiö PG&E on korvaamassa kolmea maakaasutehdastaan aurinkokennoista ja tuuliturbiineista sähköä varastoivilla valtavilla akuilla.

Trendin odotetaan vahvistuvan lähivuosina, mikä puolestaan laskee hiilikaivosten arvoa. Toisin sanoen niistä tulee arvonsa kadottavaa varallisuutta.

 

Hiilikaivosten arvo on laskenut nopeasti

  • Talousalaan erikoistuneen riippumattoman Carbon Tracker Initiative -ajatushautomon tuoreen raportin mukaan vuoteen 2030 mennessä tulee halvemmaksi rakentaa uusia ympäristöystävällisempiä energiantuotantolaitoksia kuin pyörittää 96 prosenttia maailman nykyisistä tai suunnitelluista hiilikaivoksista.
  • Raportissa todetaan myös, että Kiina säästäisi 389 miljardia dollaria, jos se sulkisi kaivoksia jo nyt eikä jatkaisi nykyisellä linjallaan – EU säästäisi 89 miljardia ja Yhdysvallat 78 miljardia dollaria.
  • Raportissa varoitellaan, että erityisesti EU:ssa ja Yhdysvalloissa sijoittajien haltuun saattaa jäädä arvonsa kadottavaa varallisuutta: kyseisillä alueilla saatetaan joutua sulkemaan hiilikaivoksia, jos kaivokset eivät saa valtiontukia tai ne eivät onnistu lykkäämään uusien ympäristövaatimusten käyttöönottoaikatauluja.

Lähde: Carbon Tracker Initiative

Hiilen, öljyn ja maakaasun tuotanto jatkuu ympäri maailman. YK:n hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin mukaan vähintään kaksi kolmasosaa tunnetuista fossiilisten polttoaineiden varannoista tulisi jättää maaperään ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Jos kaikki varannot poltettaisiin, se nostaisi planeetan lämpötilaa ja aiheuttaisi katastrofaalisen ilmastonmuutoksen. Fossiilisten polttoainevarantojen jättäminen maaperään puolestaan vaikuttaisi negatiivisesti yhtiöiden arvoon. Tämä tekee fossiilisia polttoaineita käyttävistä energiayhtiöistä kyseenalaisia sijoituskohteita.

 

Graf
Lähde: UCL

Ajatushautomo: Se on vain ajan kysymys

Ilmastonmuutoksen vaikutusta rahoitusmarkkinoihin tutkivan Carbon Tracker Initiative -ajatushautomon mukaan nykyään ollaan yksimielisiä siitä, että fossiilisista polttoaineista tulee hyvinkin pian taloudellisesti kannattamattomia. Carbon Tracker Initiativen analyytikon Andrew Grantin mukaan kyse ei ole siitä, tapahtuuko näin, vaan siitä, milloin näin tapahtuu.

Carbon Tracker Initiative ryhtyi vuonna 2012 laskemaan maailman öljy- ja maakaasuvarantojen kokoa ja sitä, kuinka paljon hiiltä voidaan päästää ilmakehään ilman, että maapallon keskilämpötila nousee yli kansainvälisesti sovittujen rajojen.

– Tulosten mukaan öljy- ja maakaasuvarannoista voidaan hyödyntää viidennes tai korkeintaan kolmannes, mikäli halutaan pysyä sovituissa rajoissa. Ylimääräistä osaa kutsutaan hiilikuplaksi – eikä se siis tarkoita finanssikuplaa – joka osoittaa selkeästi, että kaikkia varantoja ei voida käyttää, Andrew Grant sanoo.

 

 

Pariisin ilmastosopimus

  • Pariisin ilmastosopimus hyväksyttiin joulukuussa 2015, jolloin lähes kaikki maailman maat suostuivat ensimmäistä kertaa kunnianhimoiseen ilmastosuunnitelmaan: yhteistyöllä pyritään pitämään hiilipäästöt ja ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos aisoissa.
  • Yksi sopimuksen tavoitteista on rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu alle kahteen asteeseen mutta mieluiten alle 1,5 asteen. Tavoitteena on, että kaikki maat vähentävät hiilipäästöjään.

Lähteet: DR – Danish Broadcasting Corporation – ja BBC

Carbon Tracker Initiative korostaa tuoreessa raportissaan, että vuoteen 2025 asti kaavaillut yhteensä yli 2 biljoonan dollarin arvoiset sijoitukset öljy- ja maakaasuprojekteihin saattavat käydä tarpeettomiksi, jos eri maiden hallitukset noudattavat Pariisin ilmastosopimuksessa vuonna 2015 hyväksyttyjä ja kansainvälisen yhteisön omaksumia tavoitteita. Exxonin, Shellin ja Totalin kaltaiset kansainväliset öljyjätit saatavat menettää 40–50 prosenttia öljy- ja maakaasukenttien kehittämiseen varatusta kokonaisbudjetistaan, jos kyseisiä kenttiä ei tulevaisuudessa tarvitakaan.

Sijoittajat ovat olleet äärimmäisen kiinnostuneita Carbon Tracker Initiativen työstä.

– Osakkeenomistajat ymmärtävät taloudellisen riskin, mutta nyt he näkevät myös ilmastotyön hyödyn. Ja yhä useammat ihmiset ajattelevat samalla tavalla. Kaikki eivät tietenkään ole samoilla linjoilla, mutta useimmat ymmärtävät asian vakavuuden. Yhtiöt arvioivat riskejä, joita tästä voi seurata heille, Andrew Grant sanoo ja huomauttaa, että osa yhtiöistä vähättelee riskiä, mutta yhteiskunnan ja sijoittajien painostus toisenlaiseen toimintaan on suurta.

"Osakkeenomistajat ymmärtävät taloudellisen riskin, mutta nyt he näkevät myös ilmastotyön hyödyn. Ja yhä useammat ihmiset ajattelevat samalla tavalla. Kaikki eivät tietenkään ole samoilla linjoilla, mutta useimmat ymmärtävät asian vakavuuden."
Andrew Grant, analyytikko, Carbon Tracker Initiative

Nordea Funds: Tärkeintä on suojella sijoittajiamme arvonlaskulta

Nordea Funds on sulkenut hiilisijoitukset pois monista vastuullisista rahastoistaan. Nordea Fundsin toimitusjohtajan Henrika Vikmanin mukaan tähän on useita syitä.

 

Henrika Vikman
Henrika Vikman
Toimitusjohtaja, Nordea Funds

– Hiili on pahin ilmansaastuttaja, ja haluamme olla totta kai osaltamme mukana ohjaamassa maailmaa oikeaan suuntaan hiilipäästöjen hillinnässä. Mailla kuten Kiina, Intia tai jopa meitä lähempänä olevalla Puola, on vielä pitkä matka edessään. Mutta jos riittävän monet ja merkittävät sijoittajat suhtautuvat hiilentuottajiin kriittisemmin, se motivoi suuria kansainvälisiä kaivosyhtiöitä ja heidän asiakkaitaan energiasektorilla muutokseen, Henrika Vikman sanoo.

– Uskomme, että pitkällä aikavälillä perinteisen hiiliteollisuuden houkuttelevuus sijoituskohteena kärsii huomattavasti. Hyvä esimerkki on Yhdysvallat, jossa monet suuret hiilentuottajat ovat jo ajautumassa konkurssiin. Ei ole järkevää omistaa valtavia hiilivarantoja, jos kukaan ei osta hiiltä tulevaisuudessa sen takia, että kansainväliset ilmastosopimukset kieltävät hiilen polton.

Kun Trump valittiin Yhdysvaltojen presidentiksi, hän lupasi useille amerikkalaisille hiiliyhtiöille, että tulee olemaan kausia, jolloin hiilisijoitusten arvo saattaa nousta, Henrika Vikman selittää.

– Uskomme kuitenkin, että lähes kaikkien maiden sitoutuminen ilmastosopimuksiin saa hiilen trendin pitkällä aikavälillä laskuun. Jopa Trumpin johtamassa Yhdysvalloissa hiilen rooli energiasektorilla vähenee vuosittain, kun taas vaihtoehtoisten energianlähteiden ja maakaasun suosio kasvaa, Vikman toteaa.

 

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?