Man on a boat
Kirjoittanut:
Cecilia Blomberg

COP26: Näin säästösi voivat edistää ympäristötavoitteiden saavuttamista

Maailman johtajat ovat  jälleen kokoontuneet keskustelemaan siitä, kuinka voimme vastata ilmastomme valtaviin haasteisiin. Kun Glasgow’n ilmastokonferenssi COP26 on täydessä vauhdissa, on ehkä ajankohtaista myös pohtia miten itse voisi jarruttaa ilmastonmuutosta. Jokainen meistä voi muuttaa esimerkiksi ruokavaliota tai matkustustottumuksia. Myös sillä, kuinka päätät sijoittaa säästösi voi olla suuri merkitys.

Kestävä kehitys
Säästäminen

Työ ilmastonmuutoksen torjumiseksi aloitettiin Tukholmassa vuonna 1972 YK:n ympäristökonferenssissa, joka oli ensimmäinen askel kohti kansainvälistä ympäristöpolitiikkaa. Tämän jälkeen on järjestetty useita ilmastokokouksia, muun muassa COP21 Pariisissa, jossa tehtiin keskeisiä sopimuksia. Nyt johtajien on jälleen ollut aika kokoontua, tällä kertaa Glasgow’n COP26:een.

Kun haluat painottaa vastuullisuutta säästöissäsi

Joskus saattaa tuntua, että henkilökohtaisilla valinnoillamme ei enää ole vaikutusta ilmastonmuutokseen ja että kyse on lähinnä poliittisista valinnoista. Voimme kaikki kuitenkin vaikuttaa valintojemme kautta.  Jos esimerkiksi päätät sijoittaa säästösi vastuullisuustekijöitä painottavaan rahastoon, lisäät näiden asioiden painoarvoa yhtiöiden kanssa käymissämme keskusteluissa. Samalla annat meille mahdollisuuden kohdistaa sijoituksesi yhtiöihin, jotka hoitavat parhaiten ilmastoon tai sosiaaliseen vastuuseen liittyvät asiat. Voit myös sijoittaa yrityksiin, jotka tarjoavat suoria ratkaisuja ilmasto-ongelmiin tai sosiaalisiin haasteisiin.

Yhdessä voimme vaikuttaa

Olet ehkä joskus allekirjoittanut addressin, jonka avulla pyritään korjaamaan asioita. Vastuulliseen rahastoon sijoittaminen toimii vähän samaan tapaan. Rahastossa yhteinen valinta muiden samaan rahastoon säästävien kanssa luo taloudellista vaikutusvaltaa, jota rahaston hoitaja voi käyttää yrityksen kehittämiseen. Suurissa kansainvälisissä kysymyksissä, kuten sademetsien suojelu Brasiliassa tai hiilivoimaloiden lopettaminen, voimme lisäksi yhdistää rahastoihimme sijoitetut varat muiden suurten sijoittajien kanssa vielä suuremman vaikutusvallan luomiseksi.

Asialistalla Glasgow’ssa

  • Varmistaa nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä ja pitää lämpötilan nousu alle 1,5 asteessa.  Maiden on asetettava kunnianhimoisia tavoitteita vuoteen 2030 mennessä– mukaan lukien hiilestä luopumisen nopeuttaminen, metsäkadon rajoittaminen, sähköautoihin siirtymisen nopeuttaminen ja uusiutuvaan energiaan tehtävien investointien rohkaiseminen.
  • Yhteisöjen, ekosysteemien ja luontotyyppien suojelu ja ennallistaminen. Vaikka päästöjä vähennettäisiin, ilmasto on jo muuttumassa ja muuttuu jatkossakin.
  • Rahoitus. Täyttääkseen kaksi ensimmäistä kohtaa kehittyneiden maiden on pitänyt lupautua vähintään 100 miljardin dollarin vuosittaiseen ilmastorahoitukseen.
  • Yhteistyö niin kutsutun Paris Rulebookin  - eli yksityiskohtaisen CO2-päästöjen vähentämiseen- ja rajoittamiseen pyrkivän sääntökirjan  – täydentämiseksi ja hallitusten, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan yhteisten toimien nopeuttamiseksi.

Lue lisää COP26 YK:n julkaisusta "COP26 explained"

Näin säästöjesi avulla voidaan vaikuttaa yrityksiin

Kun säästät rahastoon, sijoitetaan rahasi edelleen esimerkiksi yritysten osakkeisiin ja joukkolainoihin. Rahastoa hoitava yhtiö voi sijoittajana painostaa yhtiötä parantamaan tapaa, jolla se toimii ympäristö- tai yhteiskunnallisten kysymysten osalta. Ja koska rahastoon sijoittaneiden asiakkaiden  varat muodostavat yhteenlaskettuna usein merkittävän osan yhtiön omistusosuudesta, sijoittajaa yleensä myös kuunnellaan, sillä lähes kaikki yritykset haluavat pitää osakkeenomistajansa tyytyväisinä ja houkutella lisää sijoittajia.

Omistajan vastuu on Nordean rahastoissa tärkeä asia. Käytämme rahasto-omistusten mukaan tuomaa äänioikeutta yhtiökokouksissa ja käymme keskustelua yritysten johtohenkilöiden, sidosryhmien ja yhteiskunnallisten vaikuttajien kanssa. Lisäksi osallistumme lukuisiin sijoittajien yhteisiin aloitteisiin varainhoidon vastuullisuuden kehittämiseksi.

Emme tee tätä vain vastuullisuuden parantamiseksi vaan myös siksi, että olemme vakuuttuneita siitä, että näin voimme tarjota sijoittajille myös rahastoja, joilla on mahdollisuus parempaan tuottoon.

Olemme apunasi jos haluat ottaa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät vastuullisuusasiat paremmin huomioon säästöissäsi.

Tässä osa toimista, joita teemme COP26:n asialistalta löytyvien asioiden tukemiseksi:

Nettopäästöt nollaan vuoteen 2050 mennessä

Nordea Asset Management, joka on suurelta osin vastuussa Nordean rahastojen hoidosta, on yhdessä 29 muun johtavan omaisuudenhoitajan kanssa perustanut maailmanlaajuisen Net Zero Asset Managers -hankkeen, jonka tavoitteena on tukea kasvihuonekaasupäästöjen nollaamista vuoteen 2050 mennessä tai aikaisemmin. Aloite on sopusoinnussa maailmanlaajuisten pyrkimysten kanssa rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen. Varainhoitajat edustavat yli 9 biljoonaa dollarin edestä hallinnoitavia varoja.

Suurin osa Nordean rahastoista noudattaa Pariisin sopimuksen mukainen fossiilisten polttoaineiden politiikkaa.  - lyhyt kuvaus. Sen mukaan rahastot voivat sijoittaa vain sellaisiin fossiilisten polttoaineiden kanssa tekemisissä oleviin yrityksiin, joilla on uskottavaa näyttöä suunnitelmista ja toimenpiteistä, joiden avulla liiketoiminta sopeutetaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. Yhtiökohtaisten arvioiden viitekehyksenä käytetään riippumatonta Transition Pathway Initiativea.

Yhteisöjen, ekosysteemien ja luontotyyppien suojelu ja ennallistaminen

Pyrimme suojelemaan etenkin kaikkein hauraimpia ekosysteemejä. Toimimme mm. sademetsätuhojen ehkäisemiseksi Amazonin alueella ja Indonesiassa.

Rahoitus

Valitsemme sijoituskohteiksi yrityksiä, jotka toiminnallaan auttavat Pariisin ilmastosopimuksen tai YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Esimerkiksi Tähtirahastoissamme keskitytään yhtiöihin, jotka toimialasta riippumatta hoitavat näitä asioita hyvin. Haluamme myös löytää yrityksiä, jotka haluavat muuttua ja tehdä osansa yhteisten tavoitteiden eteen.

Esimerkiksi  Nordea Global Climate and Social Impact -rahasto sijoittaa yrityksiin, joiden tuotteet tarjoavat ratkaisuja joko sosiaalisiin tai ilmastokriisiin liittyviin haasteisiin.

Nordea Global Green Bond Fund sijoittaa vihreisiin joukkolainoihin, joiden tehtävänä on edistää erilaisia ympäristöprojekteja.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?