Voittajat
Kirjoittanut:
Jan Telford

Alansa kärkijoukoissa vuodesta toiseen

Nordean suosittujen yhdistelmärahastojen perustana ovat selkeä sijoitusprosessi sekä kokenut salkunhoitotiimi. Pitkäjänteinen työ kantaa hedelmää, mikä näkyy myös ulkopuolelta annetuissa tunnustuksissa. Rahastoluokituksia jakava tutkimusyhtiö Morningstar on jatkuvasti arvostanut Nordean yhdistelmärahastot korkealle. Tänä vuonna Morningstar palkitsi myös samalla prosessilla hoidetun Nordea Säästö Koron Suomen parhaaksi korkorahastoksi.

Rahasto
Säästäminen

Säästö-, Premium- ja Vastuullinen Global -rahastot muodostavat Nordean kolme yhdistelmärahastoperhettä, joihin on sijoittanut yhteensä yli 250 000 rahastosäästäjää. Nordean yhdistelmärahastot ovat tehokkaasti hajautettuja, mutta sijoittajan näkökulmasta varsin yksinkertaisia tuotteita. Kun on valinnut omaa riskitasoaan vastaavan yhdistelmärahaston, ei tarvitse olla huolissaan omaisuuslajien painotuksista tai salkun koostumuksesta. Niistä huolehtivat salkunhoito.

Yhdistelmärahastot hajauttavat sijoituksensa laajasti paitsi omaisuuslajeittain myös maantieteellisesti sekä toimialoittain. Matemaattisten mallien pohjalta salkunhoito tekee myös taktisia painotuksia omaisuuslajien sisällä sekä väleillä. Se tarkoittaa, että salkunhoitajat voivat markkinanäkemyksensä mukaan suosia esimerkiksi osakkeita korkosijoitusten sijaan, yrityslainoja valtionlainojen sijaan tai teknologiayhtiöitä terveydenhuollon sijaan.

Rahastojen keskeinen tunnuspiirre on jatkuvuus niin sijoittamisen lähestymistavan kuin salkunhoidon osalta. Sijoitusprosessi tuottaa lisäarvoa, mistä osoituksena ovat muun muassa rahastojen vuosien aikana keräämät palkinnotSäästäjän rahastot pokkasivat vastikään myös aivan tuoreen kunnianosoituksen.

Tuomo Mattila
Tuomo Mattila
Salkunhoitaja, Säästäjän rahastot

Nordea Säästö Korko – Suomen paras korkorahasto

Säästäjän rahastoihin kuuluva Nordea Säästö Korko tekee nimensä mukaisesti ainoastaan korkosijoituksia, mutta sitä hoitaa sama tiimi samalla prosessilla. Tutkimusyhtiö Morningstar palkitsi hiljattain Säästö Koron Suomen parhaana korkorahastona. Säästö-rahastojen salkunhoitaja Tuomo Mattila pitää palkintoa osoituksena Nordean vahvasta osaamisesta korkosijoituksissa.

– Säästö Korko sijoittaa lähinnä muihin Nordean korkorahastoihin, jolloin hyvä valikoima kohderahastoja on edellytys tehokkaan salkun rakentamiselle. Säästö Koron osalta tilanne on ollut hyvä, kun salkkua on päästy rakentamaan laadukkaista rahastoista, joista keskeisimmillä on vähintään 4 Morningstarin tähteä. Tästä ovat hyötyneet myös yhdistelmärahastomme, Mattila kertoo.

Hän näkee myös salkunhoitotiimien selkeät roolit tärkeäksi osaksi rahastojen menestyksessä.

– Kohderahastot huolehtivat arvopaperivalinnoista, jolloin kunkin korko-omaisuuslajin paras asiantuntemus on rahaston käytössä, mikä on näkynyt myös sen tuotossa. Me yhdistelmärahastoperheitä hoitavassa Multi Asset -tiimissä puolestaan keskitymme siihen, minkä osaamme parhaiten – allokaatioon eli omaisuuslajipainotuksiin markkinanäkemyksemme mukaan, Mattila kuvaa.

– Myös rahaston perusallokaation laaja hajautus luo jo itsessään edellytyksiä hyvälle riskikorjatulle tuotolle, hän lisää.

Säästäjän rahastojen lähestymistapa on systemaattinen ja äkkiliikkeitä välttävä. Salkunhoito pyrkii kasvattamaan tuottoja ottamalla kustannustehokkaasti aktiivisia näkemyksiä esimerkiksi korkojen liikkeistä.

 – Ajan saatossa olemme onnistuneet näissä hyvin. Viime vuonna rahaston tuottamasta lisäarvosta hieman yli puolet perustui näkemystemme mukaisiin allokaatiopainotuksiin ja hieman vajaa puolet arvopaperivalintoihin, Mattila mainitsee.

Riskikorjattu tuotto Euroopan parhaimmistoa

Kolmas esimerkki rahastojen hyvästä pärjäämisestä suhteessa kilpailijoihin ovat tutkimusyhtiö Morningstarin antamat tähtiarviot. Yhtiö luokittelee rahastoja paremmuusjärjestykseen niiden riskikorjatun tuoton perusteella. Rahastoja verrataan muihin saman luokan, Euroopassa myytäviin rahastoihin.

Jokaisen luokan parhaalle kymmenykselle Morningstar antaa viisi tähteä. Seuraavaksi parhaat 22,5 prosenttia saavat neljä tähteä. Nordean yhdistelmärahastojen keskimääräinen arvosana oli helmikuussa 4,48 tähteä, mikä oli selkeästi enemmän kuin useimmilla kilpailijoilla. Keskimääräinen arvosana on ollut reippaasti yli 4 jo vuosien ajan, mikä osoittaa, että rahastot ovat olleet alansa parhaimpien joukossa pitkään ja yhtämittaisesti.
 

Säännöllinen säästäminen rahastoihin kannattaa

Rahastosäästösopimus tekee säästämisestä säännöllistä ja automaattista. Säännöllinen säästäminen on suositeltavaa, kun tavoittelee pankkitilin korkoa parempaa tuottoa.

Säästämällä kuukausittain pienentää myös sijoittamiseen liittyvää riskiä. Kun ostaa rahasto-osuuksia markkinoiden noustessa ja laskiessa, kurssiheilahtelujen vaikutukset tasaantuvat verrattuna siihen, että sijoittaisi kaiken samaan aikaan.

Rahastosäästösopimuksen voi tehdä itselleen tai vaikkapa lapsilleen tai lapsenlapsilleen.

Haluatko tietää lisää?

Yhdistelmärahastoihin voi tutustua tarkemmin Rahastot Nyt -palvelussa sekä Nordean verkkosivuilla.

Morningstarin luokitusperusteista voi lukea yhtiön sivuilta.

 

Tässä artikkelissa esitetyt eri maita, yhtiöitä ja/tai rahastoja koskevat näkemykset ovat yleistä tietoa, eikä suositus ostaa tai myydä mitään sijoitusinstrumenttia.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?