Aktiivinen

Aktiivinen omistajuus on kilpailuetu

Asiakkaat ja viranomaiset odottavat yhä useammin, että sijoitus- ja eläkeyhtiöt tuntevat perusteellisesti yhtiöt, joihin ne sijoittavat ja haluavat osaltaan vaikuttaa niiden myös niiden liiketoimintaan. Tätä kutsutaan aktiiviseksi omistajuudeksi ja se kannattaa monestakin syystä.

Vastuullliset rahastot

Asiakkaat ja viranomaiset vaativat, että sijoitus- ja eläkeyhtiöiden on pyrittävä vaikuttamaan aktiivisesti sijoituskohteina olevien yhtiöiden liiketoimintaan. Yhtiön osakkeenomistajilla onkin hyvät mahdollisuudet vaikuttaa siihen, että ne täyttävät vastuullisuutta ja hyvää hallintotapaa koskevat vaatimukset.

– Aktiivinen omistajuus on megatrendi, joka vaikuttaa merkittävästi yritysten liiketoimintaan. Se muokkaa myös sijoitus- ja eläkeyhtiöiden toimintatapoja, tanskalaisen Økonomisk Ugebrev -lehden päätoimittaja Morten W. Langer sanoo.

Aktiiviseen omistajuuteen on pyritty Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa yli10 vuoden ajan, mutta Pohjoismaissa siihen on kiinnitetty huomiota vasta viime vuosina.

– Aktiivinen omistajuus on vallannut alaa nopeasti ja sijoitus- ja eläkeyhtiöt ovat lähteneet reippaasti mukaan kehitykseen. Aktiivinen omistajuus on kilpailuetu, jota vaativat niin viranomaiset, yhteiskunta kuin asiakkaatkin.

Aktiivinen omistajuus on kilpailuetu muun muassa sijoitus- ja eläkeyhtiöille.
päätoimittaja Morten W. Langer, Økonomisk Ugebrev -lehti

Vähemmän riskejä ja parempi tuotto

Aktiivisen omistajuuden huomioarvo on lisääntynyt viime vuosina. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä huomioidaan myös yhtiön suhtautuminen ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan. Kyse ei ole pelkästään siitä, että sijoittajat haluavat puhtaan omantunnon.

– Vastuullinen sijoittaja haluaa varmistaa sijoitustensa hyvän kehityksen. Aktiivinen omistaja tuntee sijoituskohteensa syvällisemmin, mikä vähentää riskejä ja parantaa mahdollisuuksia hyvään tuottoon, Langer sanoo.

Aktiivisen omistajuuden voi ulkoistaa

Monet sijoitus- ja eläkeyhtiöt tekevät yhteistyötä ulkopuolisten neuvonantajien tai sijoituskohteiden seulonnasta vastaavien yritysten kanssa. Nämä osallistuvat yhtiökokouksiin sijoittajan puolesta tai analysoivat yhtiöitä ja käyvät tutustumassa niihin. Nordea on kuitenkin päättänyt huolehtia aktiivisesta omistajuudesta itse.

– Tiimiimme kuuluu 12 työntekijää, jotka osallistuvat yhtiökokouksiin ja vierailevat yhtiöissä eri puolilla maailmaa, sanoo vastuullisen sijoittamisen tiimiä Nordeassa vetävä Katarina Hammar.

– Olemme vakuuttuneita siitä, että asiakkaillamme on paremmat mahdollisuudet saada hyvää tuottoa, kun tunnemme perusteellisesti yhtiöiden toimintatavat ja riskit. Yksi tiimin tärkeimmistä tehtävistä onkin varmistaa, ettei yhtiöön liity riskejä, joita emme tunne. Tällainen riski voi olla esimerkiksi se, että yhtiön alihankkija käyttää alipalkattua tai lapsityövoimaa, Hammar jatkaa.

Sea
Nordea suhtautuu aktiiviseen omistajuuteen vakavasti ja tutustuu yrityksiin sekä niiden alihankkijoihin. Intiassa lääketeollisuuden alihankkijat saastuttavat ympäristöä laajasti. Nordea kävi vuoropuhelua niiden tuotteita ostavien yhtiöiden kanssa.

Ryvettynyt lääketeollisuus

Nordealla on oma aktiivista omistajuutta koskeva strategia, jonka mukaisesti tiimin jäsenet tutustuvat sijoituskohteisiin ja niiden toimintaympäristöön itse. Esimerkiksi keväällä 2015 tiimi matkusti Intiaan tutustuakseen kahteen alueeseen, joilta toimitetaan kemikaaleja Euroopan ja Yhdysvaltojen suurimmille lääkevalmistajille. Niiden joukossa on lääkeyhtiöitä, joihin myös Nordea sijoittaa. Kävi ilmi, että näiden alueiden maaperä oli erittäin saastunut, ja jokia peitti haiseva vaahto. Intian matkan aikana kävi selvästi ilmi, että vesi on Intialle ja tälle teollisuudenalalle tärkeä luonnonvara. Jolleivät yritykset ryhdy kierrättämään vettä ja torjumaan saastumista, syntyy pitkäaikaisia ongelmia, jotka puolestaan heikentävät yritysten kykyä luoda kasvua ja tuottoa.

Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimi kirjoitti maailman 25 suurimmalle lääkeyhtiölle ja vaati niitä varmistamaan, että alihankkijat ottavat käyttöön asianmukaiset järjestelmät jätteiden, jäteveden ja päästöjen käsittelyä varten. Nordea sai vastauksen 16 lääkeyhtiöltä ja tapasi lisäksi joidenkin yhtiöiden edustajia.

Hyvät vaikutusmahdollisuudet

Teot nostavat osakekurssia

Nordea on yksi Euroopan suurimmista varallisuudenhoitajista, näin ollen konsernilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa yrityksiin.

– Yritykset ovat harvoin haluttomia keskustelemaan asioista. Toisinaan yrityksen johto ei tiedä ongelmista, koska alihankkijoiden ketju on pitkä. Kun asiaan puututaan, yhtiön osakekurssi saattaa pitkällä aikavälillä lähteä nousuun. Vastuullisuus kannattaa, Katarina Hammar toteaa.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?