fireworks
Kirjoittanut:
Jan Telford

100 miljoonan raja rikki – vastuulliset yhdistelmärahastot houkuttelevat varoja

Nordea toi marraskuussa markkinoille yhdistelmärahastoja, jotka huomioivat sijoituspolitiikassaan myös yritysten vastuullisuuteen liittyviä tekijöitä. Rahastoille on ollut selkeästi kysyntää. Pohjoismaissa niihin on sijoitettu alle kolmen kuukauden aikana yhteensä yli 100 miljoonaa euroa.

Aktiivinen omistajuus
Vastuullliset rahastot
Säästäminen
Henrika Vikman
Toimitusjohtaja, Nordea Funds

Vastuullinen sijoittaminen on kasvamassa kovaa vauhtia megatrendistä kiinteäksi osaksi sijoitusmaailmaa. Yhä suurempi osa markkinoille virtaavasta uudesta rahasta kohdistuu tuotteisiin, joissa vastuullisuus on osa sijoituspolitiikkaa.

Nordeassakin yksityissijoittajat suosivat yhä enemmän Vastuullisen valinnan rahastoja. Yhtäältä tämä johtuu siitä, että vastuullisten rahastojen määrä on kasvanut, mutta toisaalta valikoimaa on kasvatettu juuri asiakkaiden osoittaman kiinnostuksen vuoksi.

– Vastuullisten yhdistelmärahastojen suosio kertoo, että ne ovat olleet tärkeä lisä vastuullisten tuotteiden tarjontaamme, Nordea Fundsin toimitusjohtaja Henrik Vikman näkee.

Rahastot aloittivat toimintansa Suomessa 12. marraskuuta 2019. Henkilöasiakkaille suunnattu osuussarja avattiin viikkoa myöhemmin. Tällöin rahastot tulivat myyntiin myös Ruotsissa ja Norjassa.

Toiminnan alusta saakka rahastoihin on virrannut uutta rahaa rivakasti. 100 miljoonan euron raja puhkaistiin helmikuun alkupuolella. Kuun puoliväliin mennessä varoja oli kertynyt yhteensä 125 miljoonaa euroa, joista suomalaisten sijoittajien osuus on 55 miljoonaa.

– On hienoa nähdä, että asiakkaat haluavat aidosti ottaa vastuullisuuden huomioon myös säästämisen ja sijoittamisen valinnoissaan, Vikman iloitsee.

Vastuullisesti laajasti hajauttaen

Muiden yhdistelmärahastojen tapaan myös vastuullisissa versioissa salkunhoitajat  hyödyntävät ajankohtaista markkinanäkemystä ja huolehtivat, että rahastojen riskitaso pysyy samanlaisena kulloisessakin tilanteessa. Rahastot hajauttavat sijoituksensa maailmanlaajuisesti.

– Tämän lisäksi vastuulliset yhdistelmärahastot kohdentavat sijoituksensa kohteisiin, jotka ottavat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet hyvin huomioon liiketoiminnassaan, Henrika Vikman kertoo.

Rahastot sijoittavat joko suoraan tai muiden rahastojen kautta osakkeisiin ja joukkolainoihin, jotka ovat sijoituskelpoisia Nordean Vastuullisen valinnan tuotteille. Osaan sijoituskohteista sovelletaan sisäisesti tuotettua analyysiä ja osaan ulkoisen tutkimusyhtiön dataa.

– Sisäisten kriteerien osalta käytetään Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimin asettamia laatuvaatimuksia. Tiimi luokittelee yhtiöt vastuullisuusarvosanojen mukaan, ja vain tietyn rajan ylittäviin yhtiöihin voidaan sijoittaa. Vastuullisen sijoittamisen tiimi käy myös aktiivisesti vuoropuhelua yhtiöiden kanssa, jotta nämä kehittäisivät liiketoimintaansa entistä vastuullisemmaksi, Vikman avaa.

Toista osaa sijoituksista arvioidaan ulkoisen tutkimusyhtiön MSCI:n antamien luokitusten perusteella. Samaan tapaan vain tietyn rajan ylittävät yhtiöt ovat sijoituskelpoisia.

Osake- ja yrityslainasijoituksia kohdellaan samalla tavalla, eli molempien on täytettävä samat vastuullisuuskriteerit. Ainoastaan eurooppalaisia valtionlainoja ei arvioida vastuullisuusanalyysillä, mutta nekin ovat sijoituskelpoisia niihin kohdistuvan korkealuokkaisen sääntelyn vuoksi.

Kiinnostuitko?

Vastuullisiin yhdistelmärahastoihin voi tutustua tarkemmin täällä.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?